Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 3.3.2019 do neděle 10.3.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10.3. Zprávy 296 zpravodajů z 66 okresů, které postihují 735 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-MĚSTO: 'Na konci týdne spadlo 11 mm srážek, což konečně zbrzdilo vysychání.'
BRNO-VENKOV: 'Jarní ječmen a mák od zasetí vzchází pouze místy. Přes snahu o zachování maxima půdní vláhy osivo leží v suchu, snad pomůže 5 mm, které napršely v neděli přes den.'
BŘECLAV: 'Situace s nedostatkem vláhy se zhoršuje. Vysoké teploty beze srážek zhoršily situaci i v povrchové vrstvě do 25 cm. Na porostech a plodinách zatím projev nedostatku vláhy se neprojevuje. U ovocných druhů začíná fáze rašení, jsou viditelné projevy na květných pupenech, průběh vegetace nasvědčuje tomu, že kvetení meruněk bude v březnu, což není ideální.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Tritikále začalo růst, minulý týden spadly 4 mm srážek ve formě deště.'
DĚČÍN: 'Během týdne se situace zhoršovala se zrychlením úbytku vláhy, tento trend se alespoň na čas zastavil a přechodně zlepšil během víkendových srážek. Obecně je ale celkově méně vody, než v tuto dobu obvykle bývá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Tento týden byl v našich katastrech nadprůměrně deštivý, v katastru Havlíčkův Brod a Pohled napršelo 25 - 27 mm srážek, v katastru Přibyslav 21 mm srážek. Došlo k výraznějšímu doplnění vláhou v horním profilu půdy a ve vodních tocích. Došlo k přerušení polních prací koncem týdne (přihnojování) v důsledku nadměrné vlhkosti.'
HODONÍN: 'Silný vítr eliminuje využití srážek v začínající vegetaci'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 19 mm pokračovala příprava půdy a setí, jarní práce se zastavily v sobotu, za sobotu a neděli napršelo 15 mm.'
JIČÍN: 'K nedělnímu ránu spadlo cca 6 mm srážek. Povrch půdy byl provlhčený. Jakmile vyjde slunce, tak se díky poměrně stálému čerstvému větru povrch půdy rychle mění a schne. '
JIČÍN: 'Za týden spadlo 20 mm srážek, ve vodotečích standartní množství vody. Okolo domku naplněny 3 m3 vody na zalévání.'
KARLOVY VARY: 'Převážně celý týden převažovaly vyšší teploty. V sobotu přes den srážky (slabý déšť) s nastávajícím večerem déšť přidával na intenzitě. V neděli celý den vytrvale pršelo, spadlo cca 25-30mm. Do polí se nedá zajet, ale neudělaly se na polích kaluže. '
KLATOVY: '9 mm srážek, přestože bylo hodně větrno, výpar nebyl znatelný díky častým srážkám. Zvedly se trošku hladiny řek a potoků - tání sněhu na Šumavě. Situace je momentálně příznivá. '
KROMĚŘÍŽ: 'V uplynulém víkendu úhrn srážek 7 mm, ale díky silnému větru opět vrstva půdy cca do 10 cm dovoluje přípravu půdy na cukrovku.'
KROMĚŘÍŽ: ' Vrchní vrstva půdy nasycena, ozimy aktivně rostou.'
LITOMĚŘICE: 'Jelikož je půda hodně suchá, po rozmrznutí vlivem silných větrů nás trápí na výše položených pozemcích větrná eroze.'
LITOMĚŘICE: 'Výrazně se začínají zlepšovat porosty ozimých obilnin.'
LITOMĚŘICE: 'V průběhu víkendu srážky 10 mm. Minulý týden vysušení povrchu půdy častým větrným počasím (byla pozorována i velká větrná eroze). Termín setí jařin cca o 3 týdny dříve. Ve spodních částech půdy není voda - v pohodě se dají připravit k setí i pozemky, kam se v některých letech nedá vlivem zamokření vjet ani v polovině května.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Zejména v závěru sledovaného týdne napršelo celkových 7,5 mm srážek, čímž se zastavil pokles půdní vlhkosti především v její horní části.'
NOVÝ JIČÍN: 'Tak půda se dosytila vodou, srážky kolem 25 mm za uplynulý týden, ochlazení a prudký vítr o víkendu a prakticky celý týden. Vegetace ozimů se zpomalila, setí jařin byla v plném proudu'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme zaznamenali 19,8 mm srážek, došlo ke zlepšení situace. '
OPAVA: 'V naší oblasti se srážky vyhýbají, jsou to jen malé přeháňky. Máme zasetý jarní ječmen, pomalu sejeme cukrovku.'
OPAVA: 'Za víkend spadlo menší množství srážek, což zastavilo polní práce, ale na množství vody v půdě nemělo výraznější vliv.'
PARDUBICE: 'V KÚ Litětiny je jílovité podloží a převažuje těžší, jílovitá půda. V Současné době je půda nasycená, neboť se začaly v ozimé pšenici dělat již louže. V neděli, když občas nepršelo, jsme odvodňovali - prohazovali stružky do příkopů. Škoda vody, která odteče. Je možné, že nám jindy bude chybět. Vojtěška, jetel a TTP se již vzpamatovaly, byly ošetřeny.'
PLZEŇ-JIH: 'Počátkem týdne se podařilo dokončit přihnojování ozimů, v úterý se ochladilo a začalo deštivé (občas se sněhem) a větrné počasí. Srážky v polích s ozimy vsakovaly pomalu, v kolejích po přihnojování stály louže.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 23,3 mm. Hodnocené plodiny jsou poškozeny ještě ze sucha 2018, čekáme na projevy rostlin po obnovení vegetace . Jarní ječmen oset před týdnem, začíná vzcházet, na hodnocení je ještě příliš brzy, lze však konstatovat, že mu voda na vzcházení nechybí .'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádný projev sucha. Srážky v minulém týdnu zvýšily vlhkost půdy, která se zatím nedá zpracovávat a připravovat k setí. V současnosti (12.3.) je slabá vrstva sněhu (1-2 cm).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Napršelo 12 mm, ale fouká velký vítr hodně půdu vysušuje.'
PRACHATICE: 'Minulý týden srážky celkem 19 mm, ve třech dnech, nejvíce so a ne 12 mm. Ochladilo se koncem týdne, v neděli přecházely srážky i ve sněžení, sníh se neudržel. Půda je mokrá, místy zůstává na orné půdě voda (koleje, rozory, mokrá místa). Teploty v noci těsně nad nulou ve dne do 5 °C až 10 °C. Porosty na orné zatím nepřihnojené, horší újezdnost. Louky mají místy, kde bylo hodně sněhu, plíseň, porost se postupně začíná zapojovat, po loňském suchu zatím horší vývin.'
PŘEROV: 'V současné době je stav půdní vláhy v povrchové vrstvě uspokojivá. Spodní vrstvy jsou na tom hůře. Setí ječmenů skončilo.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 6,9 mm srážek. Toto množství udržuje nasycení vrchní vrstvy půdy na přijatelné úrovni, ale průtok vody v potoce klesá. Porosty ozimů začínají vegetovat a budou potřebovat pravidelnou vláhu. Podařilo se nám zasít další jařiny. '
PŘÍBRAM: 'V polovině týdne teploty až 18 °C. Od pátku silný vítr, za víkend cca 15 mm srážek ve formě deště. Pozemky ještě neoschly - v okolí ještě nikdo nevstoupil do polí - nezačalo ani přihnojování řepky ozimé. I přes vyšší teploty v polovině týdne se zatím neprojevila výraznější regenerace u porostů obilnin. U řepky se již růst částečně projevil'
STRAKONICE: 'Fouká silný vítr, takže vysušuje pozemky. Tam, kde jsme v uplynulých letech nemohli projet, dnes jsou suchá místa i v tomto předjarním období'
SVITAVY: 'V týdnu do 10.3. mizely pozvolna poslední zbytky sněhu. Počasí mělo více jarní nádech, vyjma 7.3. byly teploty příznivé a odpovídající datu. Za víkend napadlo asi 20 mm srážek ve formě deště, 10.3. přišla letošní první bouřka. Máme přihnojeny řepky první regenerační dávkou. Dále polní práce přirozeně stojí.'
ŠUMPERK: 'V 10- tém týdnu spadlo 52 mm srážek, mírně zvýšené hladiny vodních toků, na TTP v úžlabí stojatá voda, která se postupně vsakuje.'
TRUTNOV: 'Téměř odtál zbytek sněhu. Celkem silné srážky během víkendu'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 14 mm. Zatím je půda ve sledovaných 20 cm téměř nasycena, mokrý povrch zatím neumožňuje začít s jarními pracemi.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'U pícnin jako jsou jetele a louky je vláha v současnosti v dobrém stavu. Hodnocení vlivu sucha se vztahuje k loňskému roku, kdy sucho výrazně ovlivnilo vývoj a stav porostů, což se promítá i do letošního roku. '
VYŠKOV: 'Celý týden probíhalo setí ječmene, běžně se práší za mašinou'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za minulý týden spadlo cca 27 mm srážek (nejvíce během víkendu 9-10. březen) a zmizela také z 90 % sněhová pokrývka z polí. Některé porosty jetelů jsou z 85 % zdecimovány od myší, jiné jsou dle katastrů různě postiženy loňským suchem, kde místy je jetel úplně vyhynutý a bude třeba je zaorat.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.