Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10.3.2019 do neděle 17.3.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.3. Zprávy 292 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů hodnotí situaci v půdním profilu do 20 cm jako dobrou. Nicméně v profilu níže je sucho. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '20 mm srážek - zlepšení vodní bilance ve vrstvě do 20 cm.'
BLANSKO: '15mm, půda velmi rychle saje a na povrchu rychle vyschne..'
BLANSKO: '32 mm, pěkný déšť, vláha zůstala na poli'
BRNO-VENKOV: 'Aktuálně je přístupná vláha v horní vrstvě půdy (cca 10 cm), rostliny vytváří kořeny v této vrstvě, do spodní suché vrstvy kořeny přirůstají minimálně.'
BŘECLAV: 'Srážky za uplynulý týden byly 8 mm, což příznivě ovlivnilo vláhu v povrchové vrstvě do 20 cm. Nadále je nedostatek vláhy v hloubce nad 25 cm. Pokles teplot přibrzdil u ovocných druhů začátek kvetení.'
BŘECLAV: 'Dohromady za březen momentálně 16,4 mm. Bohužel pro doplnění zásob vody je to velice málo. Jedině co brání momentálně proschnutí celého orničního profilu, jsou nízké teploty. Povrch půdy proschlý mezi 5 - 25 cm je vlhkost dobrá. Od 30 do 100 cm je půdní profil suchý. Pokud bude pokračovat nastolený trend srážek a v brzké době přijdou vyšší teploty, můžeme očekávat, co se týče zemědělského sucha horší rok než roky 2017 a 2018.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V sobotu dost pršelo, vše se vsáklo, louže na polích nevznikaly'
DĚČÍN: 'Situace je prozatím plus mínus stejná, množství vody je ale podle lokalit rozkolísané. Dají se najít místa, kde i přes uplynulé srážky je půda na povrchu suchá a slabě popraskaná, záleží také na geologii a otevření krajiny vůči větru a sluníčku. Pokud nebude vlhčí průběh počasí a chladněji, troufnul bych si říct, že v krajině jsou vidět zárodky budoucího sucha.'
DOMAŽLICE: 'V sobotu 16.3.2019 napadlo 12 mm srážek , od té doby neprší a fouká vítr, který půdu vysušuje, ráno jsou četné přízemní mrazíky, které vláhu vytahují nahoru. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu naměřeno 30 mm srážek, vrchní vrstva půdy je bahnitá, na pozemcích, kde jsou terénní deprese stojí voda. Veškeré polní práce zastaveny. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden byl srážkově opět nadprůměrný, ve sledovaných katastrech spadlo 27 - 32 mm srážek, v katastru Přibyslav navíc 3 cm sněhu, došlo k opětovnému výraznému dosycení horního půdního profilu.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 18 mm v pěti dnech pršelo, jarní práce se zastavily.'
JIČÍN: 'V období od 2.3. do dnes spadlo 55 mm vody. Vodoteče maximálně plné, na polích stojí voda.'
KARLOVY VARY: 'Pole jsou bahnitá a pomalu vysychají. '
KLATOVY: 'Žádné projevy sucha, spadlo cca 17mm srážek. Díky tání na Šumavě došlo ke krátkodobému dosažení 2. SPA na Otavě. Na loukách stojí voda.'
KOLÍN: 'Oves a ječmen zaset cca 14 dní dle pozemku ve fázy BBCH 5-6 '
KROMĚŘÍŽ: 'Půda začíná osychat, ranní mrazíky vytahují spodní vláhu. Otázka je, jak velká je zásoba vody v půdě v hloubce.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden srážky 19 mm. Vrchní vrstva půdy je poměrně dobře nasycená vodou. V doposud vyschlých vodotečích se tento týden objevila voda (vytéká z meliorací)'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden zlepšení stavu vláhy v profilu 0-70 cm, na některých polích v hloubce 100 cm nadále sucho. Chladné a vlhké počasí výrazně podpořilo odnožování a zlepšilo stav ozimých obilovin. Dále zvýšilo využití N z regeneračního hnojení ozimů.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po předchozím sušším únoru a počátku března byl poslední týden srážkově velmi vydatný. S úhrnem necelých 31 mm opět zcela nasytil povrchovou vrstvu půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden došlo k rapidnímu zlepšení množství vody v půdě. Spadlo nám zde přes 40 mm srážek. Na některých místech, zůstaly kaluže na polích i loukách'
MOST: 'za minulý týden cca 10mm srážek - lehké snížení sucha.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 12,9 mm srážek, situace se oproti minulému týdnu nezměnila. Koncem února se sucho už začalo projevovat, v březnu se situace zlepšila.'
OPAVA: 'Pokračují přeháňky menšího rázu, které nedoplňují stav spodní vody. Po zasetí ječmene jsem chtěl jednorázově alespoň 10 mm srážek na lepší vzešlost, ty však nepřicházejí.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 8,5mm, silné větry, setí ječmene, cukrovky'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 6 mm srážek, díky slunečné neděli s vysokými teplotami povrch půdy rychle oschl.'
PARDUBICE: 'Srážky 11. týden 30 mm. Od 40 cm je suchý profil půdy.'
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 11.3.-17.3. jsme v Lužanech (PJ) naměřili 17,2 mm srážek v 6 srážkových dnech. V úterý a středu začalo na naší stanici setí jařin (jarního ječmene a hrachu). Nejsilnější srážky byly v sobotu 16.3., napršelo 11,9 mm, profil do 20 cm je nasycený, povrch půdy v polích s ozimy mokrý, na polích s hrubou brázdou voda vsákla dobře, ale půda se lepí - v jarních prácech zatím nelze pokračovat.'
PLZEŇ-SEVER: '13,1 mm srážek. U TTP a vojtěšek je poškození suchem stále z roku 2018 a 2017. Čekám na vegetaci v tomto roce.'
PLZEŇ-SEVER: 'Dostatek vláhy v profilu ornice. Chladné a vlhké počasí neumožňuje zahájit přípravu půdy pro zásev jařin. '
PRACHATICE: 'Celý týden chladno, sněhové přeháňky cca 3 cm sněhu který hned roztál. Teploty v noci okolo 0 °C, běhen dne do 5 °C.. Silný vítr po celý týden. V pátek a v sobotu oteplení, déšť, celkem 30 mm, od neděle slunečno, vítr, teplota během dne 16 °C. Louky místy mokré, v polích místy v rozorech, kolejích stojí voda.'
PŘEROV: 'Byly pouze drobné deštíky, které situaci nijak výrazně nezlepšily, ale na druhou stranu, díky nim nedošlo k zhoršení.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 13,6 mm srážek, což bylo již znát. Půda na povrchu sice rychle oschnula, ale v 10 až 20 cm nebyla bahnitá, ale ulpívala na prstech. První zaseté jařiny začínají vzcházet a příroda se začíná probouzet. Střídavé vpády chladného vzduchu zabraňují překotnému vývoji rostlin.'
PŘÍBRAM: 'Koncem týdne spadlo v oblasti cca 22 až 25 mm srážek. Půdní profil do 40 cm je plně nasycený vodou. Průsaky v lysimetru do všech horizontů. Místy stojí voda v polích, už by zase chtělo mít několik dnů slunečných a teplých, aby se plně nastartovala vegetace.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu pokračovalo vlhké a chladné počasí spíše aprílového rázu. Střídaly se přeháňky, déšť, přechody front s přechodně slunečným počasím, vše doprovázené silným větrem. Prakticky každý den pršelo, nejvíce 14.3. 10 mm a 15.3. 24 mm. Jinak v dalších dnech se jednalo o přeháňky úhrnem kolem 4 mm. Docházelo k tání posledního sněhu, ve všech katastrech již sníh není, pouze v okolí lesa. Výše položené katastry (K.Ves, Prorubky, Rampuše) jsou ještě silně podmáčené, dochází k odtoku vody z tání sněhu. Přechodně kolem 15.3. docházelo ke zvyšování průtoků v řekách, vše se však vrátilo během neděle k normálu. Polní práce stojí, do neděle bylo vše včetně luk a pastvin nesjízdné. Toto počasí oddálilo nástup jara, zdá se, že polní práce se rozeběhnou kolem 20.3., což je v našich podmínkách normální stav.'
SEMILY: 'Minulý týden toho napršelo zatím nejvíc od začátku roku. Tolik vody v březnu nepamatuji, co tady bydlím.'
ŠUMPERK: 'Srážky z podzimu loňského roku částečně doplnily nedostatek vláhy. Sněhové srážky v průběhu zimy byly dobré. Dešťové srážky koncem zimy doplňují nedostatek vláhy v hlubších vrstvách zeminy. Hladina podzemní vody (studna) se vrací k normálu.'
ŠUMPERK: 'V týdnu spadlo celkem 74 mm srážek, největší příděl pátek a sobota 36 mm, na TTP v úžlabí stojící voda, zvýšená hladina vodních toků.'
TÁBOR: 'Jetel červený k produkci semene (150 ha) se bude likvidovat, důvodem je sucho v loňském roce při vzcházení a následné redukci jedinců v průběhu suchého podzimu a zimy.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 39 mm. Dohromady s předešlým týdnem tedy celkem 70 mm. Veškeré polní práce nemožné, ale byla to první výrazná voda za celou zimu, takže jsme za ni rádi.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky kolem 40 mm. Horší stav porostů jetelotrav či jetelů je vlivem loňského sucha a následného špatného přezimování.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo cca 20 mm srážek, teplotní maxima byly od -4 °C do 20 °C.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za minulý týden spadlo 33,5 mm srážek. Půda je plně nasycena vodou, jarní práce zatím nezapočaty.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.

28. února 2019 / 09. týden

předchozí další stáhnout zavřít