Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10.3.2019 do neděle 17.3.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17.3. Zprávy 292 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů hodnotí situaci v půdním profilu do 20 cm jako dobrou. Nicméně v profilu níže je sucho. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '20 mm srážek - zlepšení vodní bilance ve vrstvě do 20 cm.'
BLANSKO: '15mm, půda velmi rychle saje a na povrchu rychle vyschne..'
BLANSKO: '32 mm, pěkný déšť, vláha zůstala na poli'
BRNO-VENKOV: 'Aktuálně je přístupná vláha v horní vrstvě půdy (cca 10 cm), rostliny vytváří kořeny v této vrstvě, do spodní suché vrstvy kořeny přirůstají minimálně.'
BŘECLAV: 'Srážky za uplynulý týden byly 8 mm, což příznivě ovlivnilo vláhu v povrchové vrstvě do 20 cm. Nadále je nedostatek vláhy v hloubce nad 25 cm. Pokles teplot přibrzdil u ovocných druhů začátek kvetení.'
BŘECLAV: 'Dohromady za březen momentálně 16,4 mm. Bohužel pro doplnění zásob vody je to velice málo. Jedině co brání momentálně proschnutí celého orničního profilu, jsou nízké teploty. Povrch půdy proschlý mezi 5 - 25 cm je vlhkost dobrá. Od 30 do 100 cm je půdní profil suchý. Pokud bude pokračovat nastolený trend srážek a v brzké době přijdou vyšší teploty, můžeme očekávat, co se týče zemědělského sucha horší rok než roky 2017 a 2018.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'V sobotu dost pršelo, vše se vsáklo, louže na polích nevznikaly'
DĚČÍN: 'Situace je prozatím plus mínus stejná, množství vody je ale podle lokalit rozkolísané. Dají se najít místa, kde i přes uplynulé srážky je půda na povrchu suchá a slabě popraskaná, záleží také na geologii a otevření krajiny vůči větru a sluníčku. Pokud nebude vlhčí průběh počasí a chladněji, troufnul bych si říct, že v krajině jsou vidět zárodky budoucího sucha.'
DOMAŽLICE: 'V sobotu 16.3.2019 napadlo 12 mm srážek , od té doby neprší a fouká vítr, který půdu vysušuje, ráno jsou četné přízemní mrazíky, které vláhu vytahují nahoru. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu naměřeno 30 mm srážek, vrchní vrstva půdy je bahnitá, na pozemcích, kde jsou terénní deprese stojí voda. Veškeré polní práce zastaveny. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden byl srážkově opět nadprůměrný, ve sledovaných katastrech spadlo 27 - 32 mm srážek, v katastru Přibyslav navíc 3 cm sněhu, došlo k opětovnému výraznému dosycení horního půdního profilu.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 18 mm v pěti dnech pršelo, jarní práce se zastavily.'
JIČÍN: 'V období od 2.3. do dnes spadlo 55 mm vody. Vodoteče maximálně plné, na polích stojí voda.'
KARLOVY VARY: 'Pole jsou bahnitá a pomalu vysychají. '
KLATOVY: 'Žádné projevy sucha, spadlo cca 17mm srážek. Díky tání na Šumavě došlo ke krátkodobému dosažení 2. SPA na Otavě. Na loukách stojí voda.'
KOLÍN: 'Oves a ječmen zaset cca 14 dní dle pozemku ve fázy BBCH 5-6 '
KROMĚŘÍŽ: 'Půda začíná osychat, ranní mrazíky vytahují spodní vláhu. Otázka je, jak velká je zásoba vody v půdě v hloubce.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden srážky 19 mm. Vrchní vrstva půdy je poměrně dobře nasycená vodou. V doposud vyschlých vodotečích se tento týden objevila voda (vytéká z meliorací)'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden zlepšení stavu vláhy v profilu 0-70 cm, na některých polích v hloubce 100 cm nadále sucho. Chladné a vlhké počasí výrazně podpořilo odnožování a zlepšilo stav ozimých obilovin. Dále zvýšilo využití N z regeneračního hnojení ozimů.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po předchozím sušším únoru a počátku března byl poslední týden srážkově velmi vydatný. S úhrnem necelých 31 mm opět zcela nasytil povrchovou vrstvu půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden došlo k rapidnímu zlepšení množství vody v půdě. Spadlo nám zde přes 40 mm srážek. Na některých místech, zůstaly kaluže na polích i loukách'
MOST: 'za minulý týden cca 10mm srážek - lehké snížení sucha.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 12,9 mm srážek, situace se oproti minulému týdnu nezměnila. Koncem února se sucho už začalo projevovat, v březnu se situace zlepšila.'
OPAVA: 'Pokračují přeháňky menšího rázu, které nedoplňují stav spodní vody. Po zasetí ječmene jsem chtěl jednorázově alespoň 10 mm srážek na lepší vzešlost, ty však nepřicházejí.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 8,5mm, silné větry, setí ječmene, cukrovky'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 6 mm srážek, díky slunečné neděli s vysokými teplotami povrch půdy rychle oschl.'
PARDUBICE: 'Srážky 11. týden 30 mm. Od 40 cm je suchý profil půdy.'
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 11.3.-17.3. jsme v Lužanech (PJ) naměřili 17,2 mm srážek v 6 srážkových dnech. V úterý a středu začalo na naší stanici setí jařin (jarního ječmene a hrachu). Nejsilnější srážky byly v sobotu 16.3., napršelo 11,9 mm, profil do 20 cm je nasycený, povrch půdy v polích s ozimy mokrý, na polích s hrubou brázdou voda vsákla dobře, ale půda se lepí - v jarních prácech zatím nelze pokračovat.'
PLZEŇ-SEVER: '13,1 mm srážek. U TTP a vojtěšek je poškození suchem stále z roku 2018 a 2017. Čekám na vegetaci v tomto roce.'
PLZEŇ-SEVER: 'Dostatek vláhy v profilu ornice. Chladné a vlhké počasí neumožňuje zahájit přípravu půdy pro zásev jařin. '
PRACHATICE: 'Celý týden chladno, sněhové přeháňky cca 3 cm sněhu který hned roztál. Teploty v noci okolo 0 °C, běhen dne do 5 °C.. Silný vítr po celý týden. V pátek a v sobotu oteplení, déšť, celkem 30 mm, od neděle slunečno, vítr, teplota během dne 16 °C. Louky místy mokré, v polích místy v rozorech, kolejích stojí voda.'
PŘEROV: 'Byly pouze drobné deštíky, které situaci nijak výrazně nezlepšily, ale na druhou stranu, díky nim nedošlo k zhoršení.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 13,6 mm srážek, což bylo již znát. Půda na povrchu sice rychle oschnula, ale v 10 až 20 cm nebyla bahnitá, ale ulpívala na prstech. První zaseté jařiny začínají vzcházet a příroda se začíná probouzet. Střídavé vpády chladného vzduchu zabraňují překotnému vývoji rostlin.'
PŘÍBRAM: 'Koncem týdne spadlo v oblasti cca 22 až 25 mm srážek. Půdní profil do 40 cm je plně nasycený vodou. Průsaky v lysimetru do všech horizontů. Místy stojí voda v polích, už by zase chtělo mít několik dnů slunečných a teplých, aby se plně nastartovala vegetace.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu pokračovalo vlhké a chladné počasí spíše aprílového rázu. Střídaly se přeháňky, déšť, přechody front s přechodně slunečným počasím, vše doprovázené silným větrem. Prakticky každý den pršelo, nejvíce 14.3. 10 mm a 15.3. 24 mm. Jinak v dalších dnech se jednalo o přeháňky úhrnem kolem 4 mm. Docházelo k tání posledního sněhu, ve všech katastrech již sníh není, pouze v okolí lesa. Výše položené katastry (K.Ves, Prorubky, Rampuše) jsou ještě silně podmáčené, dochází k odtoku vody z tání sněhu. Přechodně kolem 15.3. docházelo ke zvyšování průtoků v řekách, vše se však vrátilo během neděle k normálu. Polní práce stojí, do neděle bylo vše včetně luk a pastvin nesjízdné. Toto počasí oddálilo nástup jara, zdá se, že polní práce se rozeběhnou kolem 20.3., což je v našich podmínkách normální stav.'
SEMILY: 'Minulý týden toho napršelo zatím nejvíc od začátku roku. Tolik vody v březnu nepamatuji, co tady bydlím.'
ŠUMPERK: 'Srážky z podzimu loňského roku částečně doplnily nedostatek vláhy. Sněhové srážky v průběhu zimy byly dobré. Dešťové srážky koncem zimy doplňují nedostatek vláhy v hlubších vrstvách zeminy. Hladina podzemní vody (studna) se vrací k normálu.'
ŠUMPERK: 'V týdnu spadlo celkem 74 mm srážek, největší příděl pátek a sobota 36 mm, na TTP v úžlabí stojící voda, zvýšená hladina vodních toků.'
TÁBOR: 'Jetel červený k produkci semene (150 ha) se bude likvidovat, důvodem je sucho v loňském roce při vzcházení a následné redukci jedinců v průběhu suchého podzimu a zimy.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 39 mm. Dohromady s předešlým týdnem tedy celkem 70 mm. Veškeré polní práce nemožné, ale byla to první výrazná voda za celou zimu, takže jsme za ni rádi.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky kolem 40 mm. Horší stav porostů jetelotrav či jetelů je vlivem loňského sucha a následného špatného přezimování.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo cca 20 mm srážek, teplotní maxima byly od -4 °C do 20 °C.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za minulý týden spadlo 33,5 mm srážek. Půda je plně nasycena vodou, jarní práce zatím nezapočaty.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 6. 2024

  Hrozí Česku nový fenomén bleskového sucha?

  Je to po více než deseti letech poprvé, kdy v Česku na začátku června není výrazné sucho. „Srážky v posledních týdnech, hlavně toho bouřkového charakteru, doplnily půdní vláhu," říká pro týdeník Respekt Pavel Zahradníček, meteorolog, klimatolog a člen týmu Intersucha. Má to ale háček. „Máme dobrý stav v povrchové vrstvě, jenže v těch hlubších vrstvách je stav horší, než je obvyklé. Příští týden se nám oteplí, což bude znamenat vysychání povrchové vrstvy. Může přijít nový fenomén, tzv. bleskové sucho." Proč se povrchová voda nedostane hlouběji? A umí Česko pracovat s přebytkem vláhy, aby ji mohlo využít v dobách sucha?
  Podcast pro Respekt.cz je k poslechnutí ZDE

 • 12. 6. 2024

  Po deseti letech v červnu Česko netrápí výrazné sucho

   V půdě do hloubky čtyřiceti centimetrů už není sucho. Začátkem června je to v Česku poprvé za posledních deset let, informovali odborníci z projektu Intersucho. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky srážky posledních dní až týdnů naplnily půdu napříč Českem potřebnou vláhou.
  Celý článek a reportáž pro ČT24 k dispozici ZDE.