Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 31.3.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 24.3.2019 do neděle 31.3.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 31.3. Zprávy 306 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů se obává počínajícího sucha v povrchové vrstvě. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Snížení výnosu u jetelovin je do značné míry vlivem loňského sucha, nově založené porosty musí být z cca 50% zaorány, vzešly velice nestejnoměrně.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky za minulý sledovaný týden 0 mm. Jarní mák vlivem nízkých teplot a suchého projevu počasí špatně a nevyrovnaně vzešel, porosty jsou mezerovité, rostliny máku vlivem sucha zesláblé. Pokud do týdne nespadnou alespoň nějaké srážky, začnou se projevovat dopady sucha i na ozimém máku a ozimých obilninách. '
BRNO-VENKOV: 'Za poslední týden 2,8 mm srážek. Chladné noci, začínající větry. Povrchová vrstva půdy proschlá. Jarní ječmen díky srážkám ze začátku března vzešel dobře. Ozimy trpí suchem, větrem a chladem v noci. Meliorace suché. V potoku minimum vody, méně než loni. Zaděláno na další suchý rok, i když okem laické veřejnosti se na polích vše zelená.'
BŘECLAV: 'Týden beze srážek a teplé počasí přes víkend prohlubuje vláhový deficit. Nedostatek vláhy je i povrchové vrstvě do 2 cm. Povrch půdy je prašný a často je vidět i větrná eroze. Na plodinách a trvalých porostech ještě nepozorujeme problémy. Meruňky kvetou velmi pěkně.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážek za minulý týden minimum. Povrchová voda začíná chybět. Na TTP je to znát.'
DĚČÍN: 'Situace se začíná výrazněji zhoršovat. Půdní vlhkost do 20 cm hodnotím celkově stupněm 3, ale v povrchové vrstvě do 5-10 cm již na některých místech je půda zcela suchá, prašná a se začínajícím praskáním půdy.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Zásoba půdní vláhy z měsíců leden a únor je prakticky vyčerpaná, březen byl bez výrazných srážek a to má za následek nastávající sucho.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden naměřeno 2 mm srážek, od úterý nespadlo nic, díky slunečnému počasí se rozběhly naplno polní práce.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Půdní povrch začíná postupně vysychat do hloubky několika centimetrů, vláhové podmínky pro nově seté plodiny nejsou optimální, v tomto týdnu napršelo ve třech dávkách jen 5 - 6 mm, nadprůměrně teplý víkend způsobil odčerpání vláhy z horního profilu půdy.'
HODONÍN: 'Z důvodu sucha a teploty půdy nad 10 °C začínáme s výsevem kukuřice.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 2 mm srážky za měsíc březen - 41 mm ( 10-ti letý průměr 37 mm ) srážky za I.Q 2019 - 140 mm ( 10-ti letý průměr 110 mm ) pokračují jarní práce, cukrovka setá 15.3. již vzešla.'
JIČÍN: 'Začíná foukat jižní nebo jihovýchodní vítr, který celkovou vodní bilanci zhorší. Ve vodotečích začíná vody ubývat.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V minulém týdnu napršely 2 mm vody. V půdě je zásoba vody, granule hnojiv 14 dní na povrchu, čekáme na déšť.'
KARLOVY VARY: 'Probíhá setí jařin. Půda je mírně vlhká, na povrchu práší, ale zatím to nehodnotíme jako sucho. Povrchové vody je výrazně méně než je v tuto dobu běžné.'
KLATOVY: '1.5mm srážek. Již se projevuje - zvláště na jižních polohách - prosychání půdy, potoky ochabují, řeka zatím v normálu. Bylo by třeba již znovu nějaký déšť. '
KOLÍN: 'Na větru exponovaných polích se předčasně projevuje nedostatek srážek a začíná mít negativní vliv na vývoj porostů. '
KOLÍN: 'Půda suchá, snadno podléhá větrné erozi, 3 mm, které dopoledne naprší, odpoledne vyfouká vítr.'
KROMĚŘÍŽ: 'Týden beze srážek, ranní rosy stále jsou a ranní teploty se stále pohybují kolem 0 °C. Ozimá pšenice ztrácí odnože, řepka přešla do prodlužovacího růstu. Půda je přeschlá do 4-5 cm. '
KROMĚŘÍŽ: 'Zasetá vojtěška, zasazený brambory, ale kromě občasných ros žádná voda v porostech'
KUTNÁ HORA: 'Suchý podzim ovlivnil vzcházivost řepky na lehčích půdách. Cca 10 % jsme zaorali, některé horší porosty jsme ponechali, protože není zaručena ekonomika založení a sklizně jařiny, která by pokryla náklady na zaorání, založení nového porostu a ošetření. Pokud bude opět sušší jaro, je otázka vzcházivosti a konečného výnosu na lehkých půdách velice nejistá.'
LITOMĚŘICE: 'V uplynulém týdnu žádné srážky. Sucho se začíná projevovat na ozimech. Jarní ječmen krásně vzešel, ten ještě žije z nějaké zimní vláhy. Krmná řepa a vojtěška nevzchází. :-('
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu 0 mm. Za první čtvrtletí srážky o 15 mm nižší jak za stejné období loňského roku. Jaro se otevřelo o měsíc dříve jak loni. Pokud se vláhová bilance během dubna a května nezlepší, hrozí větší sucho jak v loňském roce.'
LOUNY: 'Projevy začínajícího sucha jsou patrné obzvláště na oz. pšenici, řepka se přibrzdila a čeká na vodu. Musí zapršet do 14 dnů jinak bude vývoj rostlin ovlivněn suchem'
MĚLNÍK: 'Srážky žádné, občas ranní rosa napomáhá klíčení jařin.'
MĚLNÍK: 'Už více než 14 dní nespadla ani kapka vody. Pole práší.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Jen necelé 4 mm srážek a postupné probouzení vegetace působí na mírné snižování půdní vlhkosti v nejvyšší vrstvě.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Počínající sucho, silný vítr, suchá povrchová vrstva půdy.'
NÁCHOD: 'Výrazný zhoršení stavu do 20 cm vrstvy půdy. Kdy vítr, slunce a mrazy tuto vrstvu vysušily. Při polních pracích - setí, příprava, se velice práší, podobně jako při setí ozimů v záři 2018.'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden do 2 mm, spíše chladnější ráz počasí, výrazné oteplení o víkendu na konci března. Silný tlak půdních hlodavců, místy až likvidační žír - velmi silná populací myší. '
NYMBURK: 'Zcela beze srážek, sucho se prohlubuje, začíná způsobovat problémy se vzcházením cukrovky, cibule, jarních obilovin.'
NYMBURK: 'Oproti minulému týdnu se situace zhoršila, zaznamenali jsme pouze 1,4 mm srážek. Celkem za březen 37,7 mm, což odpovídá dlouhodobému průměru.'
OPAVA: 'V minulém týdnu nespadlo skoro nic, sucho se prohlubuje, zatím není pozorován negativní dopad na polní plodiny.'
OPAVA: 'Sucho nadále trvá. Ječmeny jsou z části vzejité, v kopcích je to poněkud horší. Cukrovka také začíná vzcházet, ale jak to ještě neumím posoudit.'
OPAVA: 'Horší vzcházení porostů mák, jarní ječmen.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 3,1mm, silné větry, přízemní mrazíky, měsíc březen srážkově podnormální.'
PARDUBICE: 'Ubyla půdní vlhkost v hloubce umístnění drenáží. Opět jsou pouze vlhké a voda se jimi nestahuje.'
PLZEŇ-JIH: 'Bylo dokončeno setí jarních obilovin a luskovin. Porosty nejdříve setých jařin začaly vzcházet, ve výsušných místech mezerovitě. Půda na povrchu vysychá, v ozimech se vytvořil tvrdý škraloup (od 18.3. se nezalilo). V hloubce 10-20 cm je zatím půda vlhká. Za březen 2019 jsme na naší stanici naměřili 33,5 mm srážek (93,3 % 60-letého normálu). Srážkový úhrn od počátku roku 94,9 mm je téměř normální (+3,4 mm; 103,7% a -2 srážkové dny oproti kumulovanému 3-měsíčnímu normálu).'
PLZEŇ-SEVER: '1 mm srážek, sucho se začíná negativně projevovat na porostu.'
PLZEŇ-SEVER: 'Omezené srážky v posledních dvou týdnech. Půda začíná vysychat, prozatím bez pozorovatelných negativních dopadů na vegetaci. Sušší počasí umožňuje hladký průběh jarních prací (setí jařin, ošetřování a hnojení ozimů …). '
PRAHA-VÝCHOD: 'Zcela beze srážek, sucho se prohlubuje, začíná způsobovat problémy se vzcházením cukrovky, cibule, jarních obilovin'
PRAHA-VÝCHOD: 'Za posledních 14 dní žádné srážky.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Od poslední neděle nespadlo ani mm srážek. Travní porosty zatím řádně neregeneruji po loňském vyschnutí.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu chladný průběh, ráno mrazíky -1 °C, po,út,st, slabé sněžení cca 2 cm sněhu, do oběda vždy roztál. Během dne teploty okolo 5 °C. čt.,pá slabý déšť celkem 7 mm, postupně se otepluje, během dne 10 °C, v noci teploty okolo 0 °C, víkend teplo během dne 16 °C, větrno. Půda na povrchu mírně prašná, do 20cm vlhká.'
PŘEROV: 'Žádné významné srážky, vysoké teploty, vítr. Vrchní vrstva je již prosušená. Na pšenicích se již začínají objevovat projevy sucha.'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu jen 2,0 mm srážek. Teploty v noci od -2,0 do +5,0 , přes den do 10 až 15 °C. Studený vítr zhoršuje pocitovou teplotu. Porosty ozimé řepky již regenerují viditelně, u obilnin bylo v oblasti viditelné zlepšení až v sobotu a neděli. Pozemky pod jařiny při přípravě jsou optimálně vlhké na setí. Pokud asi za týden zaprší, bude to vhodné. Pomůže to ozimům i jařinám. Půda je více utužená po podzimních a jarních deštích, pomalejší mechanická příprava a pomalejší regenerace ozimů.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,1 mm. Vzhledem k průběhu teplot je to velice malé množství. V tomto ročním období by měla být půda nasycena vodou mnohem více. Porosty zatím zásadně nestrádají, ale bez deště dochází i k horšímu příjmu živin. Také spodní vody se už asi nedosytí, ale naopak dochází k jejich úbytku vzhledem ke zvyšujícímu se odběru.'
ŠUMPERK: 'Zaznamenáno 1,2 mm srážek. Dochází k vysušování svrchního profilu půdy.'
ŠUMPERK: 'Ve sledovaném týdnu spadlo 4 mm srážek, optimální stav vlhkosti půdy.'
TRUTNOV: 'Srážky nula. Půda rychle osychá. Ve spodních vrstvách ale vláhy stále (zatím) dost - půdní sonda ukazuje v 50 cm hloubky vlhkost 67 % a teplotu 8 °C. Jařiny mimo sóji a kukuřice zasety za optimálních podmínek.'
TRUTNOV: 'Vůbec nepršelo, jen stále fouká vítr, který půdu ještě víc vysušuje.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 26/3 - 2,7 mm Vrcholí I.etapa jarních prací. Počátek kvetení okrasných keřů , výjimečně broskve a meruňky . Srážkový úhrn březen 2019 - 45,0 mm, březen 2018 - 25,6 mm Průměrná teplota březen 2019 : 5,7 °C, březen 2018 : 1,5 °C. Průměrná teplota je vyšší o 4,2 °C - vyšší výpar, půdní vláha ubývá. Pozitivní vláhová bilance ze zimy je smazána.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 4,5 mm. Horní vrstvy půdy rychle vysychají. Nepřímý vliv nedostatku srážek spočívá i ve snížení účinnosti hnojiv.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Začíná se projevovat lokální nedostatek vláhy.'
VSETÍN: 'Ztratily se poslední kaluže, TTP jsou na povrchu suché, na ornici je již suchý povrch, vítr zvedá prach.'
VSETÍN: '- srážky v období 25.3. - 31.3.2019: 5mm - ozimy prozatím nedostatkem vláhy netrpí - na zaseté jařiny by bylo třeba vláhu, svrchní vrstva půdy je suchá'
ZLÍN: 'Sledované období za poslední týden je BEZ SRÁŽEK, naopak nadále trvá suché slunečné a větrné počasí s vysokými odpoledními teplotami. Pouze v některých dnech se objevily silnější ranní rosy.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu bylo naměřeno v obci Lančov 3,6 mm srážek. Takto nízké srážky nedokáží sucho zmírnit. Negativně působí často se opakující silné větry a probouzející se vegetace odčerpávající poslední zbytky vláhy.'
ZNOJMO: 'Beze srážek, horní vrstva cca 5 cm proschlá, hlavně kde se provádí kultivace, tak půda rychle vysychá, často fouká silný vítr.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 1,1 mm srážek, za březen 20 mm a od začátku roku 51 mm.'
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden, kumulativně pak spadlo v k.ú. Šatov, Hnanice, Havraníky a Popice od začátku roku 2019 pouze 51 mm (leden 24 mm, únor 8 mm a březen 19 mm), v tuto chvíli už nám regulérně v tomto roce po srážkově bídné zimě opět chybí 1 měsíc srážek. V tomto týdnu se už začíná sucho na vegetaci ozimých plodin jasně projevovat (na horších půdách a pozemcích se začínají utvářet barevně odlišné mapy, menší rostliny s hůře vyvinutým kořenovým systémem brzdí růst a opožďují se, apod.). Rostliny ozimů jsou ve fázi intenzivního růstu a nutně potřebují vodu.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE

31. březen 2019 / 13. týden

předchozí další zavřít