Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 7.4.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31.3.2019 do neděle 7.4.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 7.4. Zprávy 326 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů popisuje nedostatek srážek, který způsobuje špatné vzcházení plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: '0,5 mm, na travních porostech (nehnojených) se na horších pozemcích negativně projevují poslední tři týdny v podstatě bez srážek, mák vzchází nerovnoměrně seto 24.3. Řepka a pšenice zatím nestrádá. Nyní sázíme brambory, příprava je skoro dokonalá (převážně těžší půdy) takže uvidíme.'
BRNO-VENKOV: 'Za minulý týden bohužel jen 2 mm . A ta šílená čtvrteční vichřice, bylo tady hnědo, vrstva ornice letěla. Plodiny už jsou, ale na hraně.'
BRNO-VENKOV: 'U řepek je již znatelný rozdíl v růstu než na jiných lokalitách. Zde již za 3-5 dnů začnou řepky kvést, dochází k prodlouženému růstu rostlin a i přes regulaci nízká navětvenost plodin.'
BRNO-VENKOV: 'U ječmenů je viditelné zpomalení růstu, horší odnožování. U pšenice dochází k mírnému žloutnutí odnoží. Napršelo pouze 4 mm srážek, které v důsledku větrů a tepla jsou velice nedostatečné.'
BRNO-VENKOV: 'Řepka zatím relativně v pohodě, ale co bude za týden !...... Ve vojtěškách je již znát nedostatek vláhy, velice zpomalený růst vlivem sucha'
BRNO-VENKOV: '2,0 mm srážek, v pšenicích se začínají objevovat ojediněle výpaly, časté jsou stočené tmavé úzké listy v důsledku sucha. Hrách vzešel nevyrovnaně, některé rostliny zaschly při vzcházení (cca 20 %). Mák ozimý i jarní vykazují stres suchem, netvoří pravidelnou listovou růžici, rostliny vytvářejí srostlé listy.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky 1,8 mm. Výrazné sucho. Negativní dopad především na pozdě seté oz. pšenic a pšenice trpící suchem už od podzimu 2018. Ztrácí se před očima.'
BRUNTÁL: 'V posledním období beze srážek.'
BRUNTÁL: 'Půda na povrchu už velmi suchá a prašná.'
BŘECLAV: '4,5mm srážek. Poměrně krátká doba, kdy réva tzv. slzela (pravděpodobně projev sucha), začínají se otvírat očka, u skorejších odrůd jsou již o velikosti myšího ouška.'
BŘECLAV: 'Srážky na našem území byly do 5 mm, což nijak neovlivní nedostatek vláhy. Pozorujeme problémy u porostů ozimých obilovin. Ovocné druhy postupně kvetou - třešně, višně, švestky a broskve. Násada květných pupenů je velmi dobrá. Meruňky již fázi kvetení ukončily a zdravotní stav je zatím velmi dobrý. Vinice začínají rašit. Vláhy je nedostatek v celém profilu.'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden 4,2 mm, sucho se prohlubuje.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Hodně velké sucho, víkendové přeháňky se nám vyhnuly, celý týden vysoká prašnost při jízdě po pastvinách, na TTP se začínají dělat žlutá kola.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Slunečno, teplo, místy fouká studený vítr.'
HODONÍN: 'Při absenci vyšších srážkových úhrnů v následujících dvou týdnech, bude ovlivněn vývoj porostů řepky a pšenice ozimé. Nasycení půdního profilu v zimním období bylo nedostačující a v nižších vrstvách půdního horizontu lze pozorovat negativní dopady sucha z předešlých let v podobě nedostatečné nasycení vodou.'
HODONÍN: 'Větrná eroze - poškozená hořčice, srážky 4mm'
JIČÍN: 'Na rostlinách se začíná projevovat nedostatek vláhy. Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech je vegetace rostlin velmi ovlivněna. '
JIČÍN: 'Poslední týden nepršelo a často foukal vysušující vítr. Voda v potůčkách ubývá.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Bez deště, páteční fronta se nám vyhnula, před 14 dny rozhozen LAD do obilovin, stále patrný granulát na povrchu. Na některých polích jsou až centimetrové pukliny v obilovinách.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 0 mm, teplo, silný vítr. Situace se velmi výrazně zhoršila. Za minulý týden byly v našich katastrech dva velké lesní požáry, z toho jeden 3.stupeň požárního poplachu - v lese je naprosto suchá hrabanka a požár se šířil kořenovým systémem. To ukazuje, jaké je sucho v hlubší vrstvě. Pole práší, problémy očekáváme hlavně u jařin, které zatím nevzchází.'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden byly vyšší teploty a žádné srážky. Je vidět, jak se pole pomalu vysouší a i na porostech se dá pozorovat, že voda chybí. Na TTP je vidět, že tráva má snahu růst, ale chybí voda.'
KLATOVY: 'Bohužel už jsou vidět projevy sucha na půdě a v lese. Tráva moc neroste. Potoky a řeka zatím v normálu. Pořád ještě taje sníh na horách.'
KROMĚŘÍŽ: 'Úhrn srážek 1.4-7.4. byl 4 mm. Vojtěška po předcházejícím týdnu, kdy nespadl ani 1 mm, byla ovadlá. Díky těm 4 mm se zpět krásně narovnala a o trošinku mohla zase poporůst. Zasetá vojtěška (2-3 týdny) ještě ani nezačala klíčit - visí v suchém. Po 4 mm byl cca 1-1,5 cm mokrý vrch, který byl během dne pryč vlivem větru. Zasetá kukuřice začala 3-4 dny vytvořila 0,5-1,5 cm kořínek (podle toho jakou vláho měla kolem sebe). Pšenice jsou ve fázi sloupkování - mají malou kořenovou soustavu. Mají větší nadzemní zelenou část než podzemní (kořeny).'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle 7.4.2019 spadlo 0 mm. Teploty se pohybovaly nad 10 °C a obloha byla jasná. Půda je ve spodní vrstvě ještě mírně nasycená, ale vrchní vrstva je suchá.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 0 mm. Potůčky a malé vodoteče jsou už opět suché.'
LITOMĚŘICE: 'Půda začíná rozpraskávat, na ozimé pšenici začínají být vidět znaky deficitu vláhy, srážky 0 mm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nepršelo a na porostech již je znát nedostatek vláhy. Teplotní průměr za měsíc březen byl nejvyšší od roku 1989, od kdy teploty sleduji.'
LOUNY: 'Srážky 0 mm opět na předpovědi už ani nekoukám. Protože stejně jim to nějak nevychází. A pokud nezaprší 10-20 mm do konce dubna, tak je to stejně jedno. Praskliny v půdě jsou jak v loni v červenci už teď tak nevím. '
MĚLNÍK: 'Už tři týdny žádné srážky. Březen abnormálně suchý. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Začínající sucho.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden nepršelo vůbec. Celkovou situaci zejména povrchové vlhkosti zhoršil navíc silný několikadenní vítr. Vzhledem k postupu jarní vegetace (teploty jsou trvale nadnormální) lze toto období hodnotit jako počínající sucho.'
NÁCHOD: 'Již 4. týden ani kapka srážek. Výsušné větry, vysoké teploty na jarní období.'
NOVÝ JIČÍN: 'Celý uplynulý týden vyšší teploty, srážky až v sobotu 9 mm, avšak bez výrazného zlepšení v půdním profilu, vegetace ozimů to spolykalo jako nic, pomohlo to zasetým jařinám.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Situace se vážně zhoršuje.'
OLOMOUC: 'Na mladých výsadbách patrný výrazný nedostatek vody, nutno intenzivně zalévat. Ostatní zatím bez negativních dopadů, pokud jsou stromy v dobré kondici, př. bez poškození okusem myší. (díky suchu kalamitní výskyt hlodavců v trvalých kulturách)'
OLOMOUC: '1,5 mm v sobotu, místní potok od dubna 2018 bez vody, sem tam kaluž stojící vody'
OPAVA: 'Sucho přetrvává, v sobotu spadly 3 mm.'
OPAVA: 'Za minulý týden spadly 2 mm srážek. Výrazné příznaky sucha zatím bez negativního dopadu na polní plodiny.'
OPAVA: 'Vyšší teploty, porosty máku nevzešly přesévání porostu 65 % ploch. Ozimá pšenice redukce odnoží, ozimá řepka začíná nakvétat.'
OPAVA: 'Srážky 2,4mm, velmi teplo, výsušné větry, nedostatečně rozložené kořenové zbytky po zimě, problémy s přípravou půdy - půda příliš prašná.'
PARDUBICE: 'Bez deště, přes den teploty 16-20 °C a vítr.'
PELHŘIMOV: 'Od počátku roku cca 190 mm srážek, za poslední 3 týdny bez srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'Za minulý týden 0 mm srážek, jak se zdálo, že je mokro, tak to všechno vyschlo a povrch je vyfoukaný na kámen.'
PLZEŇ-JIH: 'Po celý týden však byly ranní mlhy a rosa přetrvávala téměř po celý den. Porosty polních plodin tak rostou z rosy a zatím se neprojevuje významnější negativní reakce na přísušek, v profilu do 20 cm je však půda téměř suchá (od 18.3. se nezalilo), v ozimech se začaly objevovat v povrchové vrstvě půdy praskliny. Začalo sloupkování ozimého ječmene (BBCH 31). Ozimá řepka zintenzivnila růst, hlavní květenství je ve všech porostech diferencované (BBCH 55-57). Rostliny ozimé pšenice zintenzivnily růst a napřimují se (BBCH 30). Jařiny postupně vzcházejí.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda zpracovávaná pro zásev jařin je úplně suchá, silně se práší za stroji. Zhruba 3 týdny nebyl významnější déšť. Na ozimech zatím není vliv sucha patrný.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky žádné, rychle ubývá voda v povrchové vrstvě půdy .'
PRAHA-VÝCHOD: '0 mm srážek, sucho se prohlubuje výraznou měrou'
PRAHA-VÝCHOD: 'Opět žádné srážky není to dobré'
PRAHA-VÝCHOD: 'Už tři týdny žádné srážky. Březen abnormálně suchý. '
PRAHA-VÝCHOD: 'Cukrovka - setí do vlhké půdy- místy došlo na rozklíčení osiva a v důsledku sucha rostlina zaschla.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Je sucho!!!, ovlivňuje i tah žabiček, letos se prakticky nekonal, nevím, zda je ještě možnost opožděného nebo jestli vloni neuhynulo tak velké množství, že už na některých místech obojživelníci i žáby mizí se všemi dopady do potravního řetězce.'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm. Sucho se již začíná projevovat na vývoji plodin. '
PRACHATICE: 'Za předcházející období žádné srážky, teploty v noci od -2 °C po +2 °C, během dne 10 až 15 °C. Polojasný průběh, větrno, 6. a 7.4. zataženo. Setí jarního ječmene, půda na povrchu mírně prašná, do 20 cm vlhká rozsýpavá.'
PROSTĚJOV: 'Za tento rok zde spadlo cca 10 mm celkem.Tak co k tomu říci? S takovou tu bude brzy poušť. Co se tady dá hodnotit? To je konec.'
PŘEROV: 'Vrchní vrstva půdy se postupně prosušuje.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky. Vláha v půdě pomalu ubývá a již to začíná být na pováženou. Tam, kde již byla zpracována pod jařiny, je výrazně sušší. Také v potoce se viditelně zmenšil průtok. Předpověď také není příznivá. Budeme věřit, že se vše v dobré obrátí, jinak dopady nechci ani domýšlet.'
PŘÍBRAM: 'Řepka ozimá na výhorech fialovočervená, jak bez přihnojení N, maličká, dostala 150 kgN.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 1,5 mm srážek. Porosty ozimů na vyjmenovaných katastrech již potřebují vodu, aby se mohlo projevit přihnojení dusíkem. Pozemky s těžší půdou jsou stále utužené po zimě, porosty obilnin nevyrovnané. Koncem týdne ještě slabé ranní přízemní mrazíky. Řepky regenerují lépe, na jižních svazích počátek butonizace. Setí jařin již téměř dokončeno. '
RAKOVNÍK: '0 mm, mák jarní - mezerovité vzcházení vlivem proschnutí horní vrstvy půdy '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Po celý minulý týden foukal ostrý a velmi suchý vítr, za celý týden nespadly měřitelné srážky.'
SEMILY: 'Srážky v uplynulém týdnu 0 mm, intenzivní vítr vysušující svrchní vrstvy půdy.'
SEMILY: 'Srážky byly v týdnu malé, pro vodní bilanci nepodstatné. Ale končí tání sněhu, zem je vlhká. Blízkým potokem protéká velké množství vody. Těžko se to odhaduje, průtok je snad 20 x větší než normálně. '
SVITAVY: 'Pokračuje bezdeštivé období. Větrné počasí vysušuje svrchní vrstvu půdy. Setí a zpracování půdy probíhá neomezeně, vlhká a podmáčená místa před 14 dny jsou již dnes průjezdná. Projevy začínajícího sucha zmírňují v meziročním porovnání nízké teploty, ozimé obiloviny a řepka plně vegetují, porosty se vizuelně zahusťují. Řepka se začíná prodlužovat. '
ŠUMPERK: 'Poslední týden beze srážek. Převažuje slunečné a větrné počasí. Vláha v horní vrstvě (do 20 cm) rychle ubývá. '
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 2 mm srážek. Svrchní profil prosychá z důvodu teplot a větrů.'
TÁBOR: 'Nedostatek srážek v minulém týdnu zhoršil ještě vítr, který několik dní foukal a půdu dále vysušoval.'
TRUTNOV: 'Uplynulý týden jen lehká přeháňka v pátek večer. Jinak beze srážek. Slunce a vítr vysouší půdní povrch.'
TRUTNOV: 'Opět žádné srážky - tedy 4 týdny nic. Vrchních 5 cm půdy prosušeno. Půdní sonda ukazuje v 50 cm hloubky vlhkost 58% (pokles o 9 % za týden) a teplotu 11 °C(+3 °C za týden).'
TRUTNOV: 'Poslední týden nepršelo a často foukal vysušující vítr. Voda v potůčkách ubývá.'
TŘEBÍČ: 'V letošním roce spadla pouze třetina srážek, dle průměrných srážkových ročních úhrnů. '
TŘEBÍČ: 'Za březen spadlo 32,2 mm srážek, dlouhodobý průměr je 25 mm srážek. Průměrná denní teplota za březen byla 6,2 °C, dlouhodobý průměr je 3,1 °C. Od začátku dubna jsou srážky nulové. Průměrná denní teplota od začátku dubna je 9,6 °C. Dlouhodobý průměr za duben je 7,8 °C. '
TŘEBÍČ: 'Sucho se začíná projevovat, potřebovali bychom větší srážky během tohoto týdne, jinak se stavy porostů výrazně zhorší.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ke konci týdne spadly 2,4 mm srážek. Vršek půdy přeschlý, ve spodnější vrstvě ještě trochu vláhy je. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: so 6/4 - 6,1 mm Silný J vítr ve středu a čtvrtek - velké vysoušení půdy. Keře v květu, počátek kvetení ovocných stromů . I.etapa jarních prací na orné půdě ukončena , pokračuje ošetřování ttp .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za poslední týden nebyly srážky, díky silnému a suchému větru začíná opět praskat i půda na loukách a pomalý růst travních porostů. Sucho se začíná podobat loňskému stavu tak v květnu '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu výrazné zhoršení. Srážky žádné, jen silný a dlouhotrvající vítr. V hloubce několika cm je půda stále vlhká (zimní vláha), povrchová vrstva však velmi rychle vysychá, velká prašnost při zpracování půdy k jařinám. Ozimy jsou v kritickém období, kdy potřebují vodu a té se začíná nedostávat, jarní plodiny zatím nelze hodnotit, ale podmínky pro jejich vzcházení a vývoj zatím rozhodně optimální nejsou.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky žádné. Několikadenní silný vítr značně vysušil půdu.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Začínají se projevovat příznaky nedostatku pohotové vláhy, především pro vzcházející porosty jařin a na TTP a jetelech.'
VSETÍN: 'Porosty ttp prospívají. Na místě dřívějších lagun z tání sněhu je pevná půda, nebo rozpraskaná jílová krusta.'
VYŠKOV: 'Ve všech sledovaných katastrech jen 3 mm, sucho nám začíná dost vadit.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek 5 mm, sucho dál pokračuje.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném období dle modelů napršelo pouze 1,2 mm. Zbývající vláha v půdě je rychle odčerpávána probouzející se vegetací. Sucho se stále prohlubuje.'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek od posledního hlášení činil 1,2 mm. Tato voda byla ihned vyfoukána. Půda bez pokryvu je proschlá do 5 cm, pak se ještě nachází vláha. V porostech pšenice a řepky je na kořenech nulová vlhkost. Pšenice shazuje odnože na lehčích půdách. '
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období 1,5mm, na vegetaci je znát nedostatek vody, na písčité půdě jsou porosty poškozené suchem - žloutnou. Pokud srážky nedorazí v nejbližších dnech, bude poškození nevratné.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 17,8 mm výpar z vodní plochy'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 22. 6. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Dobrém ránu na ČT3

  Pavel Zahradníček komentoval téma sucho a klimatickou změnu v pořadu Dobré ráno.
  Rozhovory ke zhlédnutí na ČT24 ZDE (27:20, 56:02, 1:36:00)

28. březen 2019 / 13. týden

předchozí další stáhnout zavřít