Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 7.4.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31.3.2019 do neděle 7.4.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 7.4. Zprávy 326 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Většina respondentů popisuje nedostatek srážek, který způsobuje špatné vzcházení plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: '0,5 mm, na travních porostech (nehnojených) se na horších pozemcích negativně projevují poslední tři týdny v podstatě bez srážek, mák vzchází nerovnoměrně seto 24.3. Řepka a pšenice zatím nestrádá. Nyní sázíme brambory, příprava je skoro dokonalá (převážně těžší půdy) takže uvidíme.'
BRNO-VENKOV: 'Za minulý týden bohužel jen 2 mm . A ta šílená čtvrteční vichřice, bylo tady hnědo, vrstva ornice letěla. Plodiny už jsou, ale na hraně.'
BRNO-VENKOV: 'U řepek je již znatelný rozdíl v růstu než na jiných lokalitách. Zde již za 3-5 dnů začnou řepky kvést, dochází k prodlouženému růstu rostlin a i přes regulaci nízká navětvenost plodin.'
BRNO-VENKOV: 'U ječmenů je viditelné zpomalení růstu, horší odnožování. U pšenice dochází k mírnému žloutnutí odnoží. Napršelo pouze 4 mm srážek, které v důsledku větrů a tepla jsou velice nedostatečné.'
BRNO-VENKOV: 'Řepka zatím relativně v pohodě, ale co bude za týden !...... Ve vojtěškách je již znát nedostatek vláhy, velice zpomalený růst vlivem sucha'
BRNO-VENKOV: '2,0 mm srážek, v pšenicích se začínají objevovat ojediněle výpaly, časté jsou stočené tmavé úzké listy v důsledku sucha. Hrách vzešel nevyrovnaně, některé rostliny zaschly při vzcházení (cca 20 %). Mák ozimý i jarní vykazují stres suchem, netvoří pravidelnou listovou růžici, rostliny vytvářejí srostlé listy.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky 1,8 mm. Výrazné sucho. Negativní dopad především na pozdě seté oz. pšenic a pšenice trpící suchem už od podzimu 2018. Ztrácí se před očima.'
BRUNTÁL: 'V posledním období beze srážek.'
BRUNTÁL: 'Půda na povrchu už velmi suchá a prašná.'
BŘECLAV: '4,5mm srážek. Poměrně krátká doba, kdy réva tzv. slzela (pravděpodobně projev sucha), začínají se otvírat očka, u skorejších odrůd jsou již o velikosti myšího ouška.'
BŘECLAV: 'Srážky na našem území byly do 5 mm, což nijak neovlivní nedostatek vláhy. Pozorujeme problémy u porostů ozimých obilovin. Ovocné druhy postupně kvetou - třešně, višně, švestky a broskve. Násada květných pupenů je velmi dobrá. Meruňky již fázi kvetení ukončily a zdravotní stav je zatím velmi dobrý. Vinice začínají rašit. Vláhy je nedostatek v celém profilu.'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden 4,2 mm, sucho se prohlubuje.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Hodně velké sucho, víkendové přeháňky se nám vyhnuly, celý týden vysoká prašnost při jízdě po pastvinách, na TTP se začínají dělat žlutá kola.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Slunečno, teplo, místy fouká studený vítr.'
HODONÍN: 'Při absenci vyšších srážkových úhrnů v následujících dvou týdnech, bude ovlivněn vývoj porostů řepky a pšenice ozimé. Nasycení půdního profilu v zimním období bylo nedostačující a v nižších vrstvách půdního horizontu lze pozorovat negativní dopady sucha z předešlých let v podobě nedostatečné nasycení vodou.'
HODONÍN: 'Větrná eroze - poškozená hořčice, srážky 4mm'
JIČÍN: 'Na rostlinách se začíná projevovat nedostatek vláhy. Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech je vegetace rostlin velmi ovlivněna. '
JIČÍN: 'Poslední týden nepršelo a často foukal vysušující vítr. Voda v potůčkách ubývá.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Bez deště, páteční fronta se nám vyhnula, před 14 dny rozhozen LAD do obilovin, stále patrný granulát na povrchu. Na některých polích jsou až centimetrové pukliny v obilovinách.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 0 mm, teplo, silný vítr. Situace se velmi výrazně zhoršila. Za minulý týden byly v našich katastrech dva velké lesní požáry, z toho jeden 3.stupeň požárního poplachu - v lese je naprosto suchá hrabanka a požár se šířil kořenovým systémem. To ukazuje, jaké je sucho v hlubší vrstvě. Pole práší, problémy očekáváme hlavně u jařin, které zatím nevzchází.'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden byly vyšší teploty a žádné srážky. Je vidět, jak se pole pomalu vysouší a i na porostech se dá pozorovat, že voda chybí. Na TTP je vidět, že tráva má snahu růst, ale chybí voda.'
KLATOVY: 'Bohužel už jsou vidět projevy sucha na půdě a v lese. Tráva moc neroste. Potoky a řeka zatím v normálu. Pořád ještě taje sníh na horách.'
KROMĚŘÍŽ: 'Úhrn srážek 1.4-7.4. byl 4 mm. Vojtěška po předcházejícím týdnu, kdy nespadl ani 1 mm, byla ovadlá. Díky těm 4 mm se zpět krásně narovnala a o trošinku mohla zase poporůst. Zasetá vojtěška (2-3 týdny) ještě ani nezačala klíčit - visí v suchém. Po 4 mm byl cca 1-1,5 cm mokrý vrch, který byl během dne pryč vlivem větru. Zasetá kukuřice začala 3-4 dny vytvořila 0,5-1,5 cm kořínek (podle toho jakou vláho měla kolem sebe). Pšenice jsou ve fázi sloupkování - mají malou kořenovou soustavu. Mají větší nadzemní zelenou část než podzemní (kořeny).'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle 7.4.2019 spadlo 0 mm. Teploty se pohybovaly nad 10 °C a obloha byla jasná. Půda je ve spodní vrstvě ještě mírně nasycená, ale vrchní vrstva je suchá.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 0 mm. Potůčky a malé vodoteče jsou už opět suché.'
LITOMĚŘICE: 'Půda začíná rozpraskávat, na ozimé pšenici začínají být vidět znaky deficitu vláhy, srážky 0 mm.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nepršelo a na porostech již je znát nedostatek vláhy. Teplotní průměr za měsíc březen byl nejvyšší od roku 1989, od kdy teploty sleduji.'
LOUNY: 'Srážky 0 mm opět na předpovědi už ani nekoukám. Protože stejně jim to nějak nevychází. A pokud nezaprší 10-20 mm do konce dubna, tak je to stejně jedno. Praskliny v půdě jsou jak v loni v červenci už teď tak nevím. '
MĚLNÍK: 'Už tři týdny žádné srážky. Březen abnormálně suchý. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Začínající sucho.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden nepršelo vůbec. Celkovou situaci zejména povrchové vlhkosti zhoršil navíc silný několikadenní vítr. Vzhledem k postupu jarní vegetace (teploty jsou trvale nadnormální) lze toto období hodnotit jako počínající sucho.'
NÁCHOD: 'Již 4. týden ani kapka srážek. Výsušné větry, vysoké teploty na jarní období.'
NOVÝ JIČÍN: 'Celý uplynulý týden vyšší teploty, srážky až v sobotu 9 mm, avšak bez výrazného zlepšení v půdním profilu, vegetace ozimů to spolykalo jako nic, pomohlo to zasetým jařinám.'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Situace se vážně zhoršuje.'
OLOMOUC: 'Na mladých výsadbách patrný výrazný nedostatek vody, nutno intenzivně zalévat. Ostatní zatím bez negativních dopadů, pokud jsou stromy v dobré kondici, př. bez poškození okusem myší. (díky suchu kalamitní výskyt hlodavců v trvalých kulturách)'
OLOMOUC: '1,5 mm v sobotu, místní potok od dubna 2018 bez vody, sem tam kaluž stojící vody'
OPAVA: 'Sucho přetrvává, v sobotu spadly 3 mm.'
OPAVA: 'Za minulý týden spadly 2 mm srážek. Výrazné příznaky sucha zatím bez negativního dopadu na polní plodiny.'
OPAVA: 'Vyšší teploty, porosty máku nevzešly přesévání porostu 65 % ploch. Ozimá pšenice redukce odnoží, ozimá řepka začíná nakvétat.'
OPAVA: 'Srážky 2,4mm, velmi teplo, výsušné větry, nedostatečně rozložené kořenové zbytky po zimě, problémy s přípravou půdy - půda příliš prašná.'
PARDUBICE: 'Bez deště, přes den teploty 16-20 °C a vítr.'
PELHŘIMOV: 'Od počátku roku cca 190 mm srážek, za poslední 3 týdny bez srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'Za minulý týden 0 mm srážek, jak se zdálo, že je mokro, tak to všechno vyschlo a povrch je vyfoukaný na kámen.'
PLZEŇ-JIH: 'Po celý týden však byly ranní mlhy a rosa přetrvávala téměř po celý den. Porosty polních plodin tak rostou z rosy a zatím se neprojevuje významnější negativní reakce na přísušek, v profilu do 20 cm je však půda téměř suchá (od 18.3. se nezalilo), v ozimech se začaly objevovat v povrchové vrstvě půdy praskliny. Začalo sloupkování ozimého ječmene (BBCH 31). Ozimá řepka zintenzivnila růst, hlavní květenství je ve všech porostech diferencované (BBCH 55-57). Rostliny ozimé pšenice zintenzivnily růst a napřimují se (BBCH 30). Jařiny postupně vzcházejí.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda zpracovávaná pro zásev jařin je úplně suchá, silně se práší za stroji. Zhruba 3 týdny nebyl významnější déšť. Na ozimech zatím není vliv sucha patrný.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky žádné, rychle ubývá voda v povrchové vrstvě půdy .'
PRAHA-VÝCHOD: '0 mm srážek, sucho se prohlubuje výraznou měrou'
PRAHA-VÝCHOD: 'Opět žádné srážky není to dobré'
PRAHA-VÝCHOD: 'Už tři týdny žádné srážky. Březen abnormálně suchý. '
PRAHA-VÝCHOD: 'Cukrovka - setí do vlhké půdy- místy došlo na rozklíčení osiva a v důsledku sucha rostlina zaschla.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Je sucho!!!, ovlivňuje i tah žabiček, letos se prakticky nekonal, nevím, zda je ještě možnost opožděného nebo jestli vloni neuhynulo tak velké množství, že už na některých místech obojživelníci i žáby mizí se všemi dopady do potravního řetězce.'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm. Sucho se již začíná projevovat na vývoji plodin. '
PRACHATICE: 'Za předcházející období žádné srážky, teploty v noci od -2 °C po +2 °C, během dne 10 až 15 °C. Polojasný průběh, větrno, 6. a 7.4. zataženo. Setí jarního ječmene, půda na povrchu mírně prašná, do 20 cm vlhká rozsýpavá.'
PROSTĚJOV: 'Za tento rok zde spadlo cca 10 mm celkem.Tak co k tomu říci? S takovou tu bude brzy poušť. Co se tady dá hodnotit? To je konec.'
PŘEROV: 'Vrchní vrstva půdy se postupně prosušuje.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky. Vláha v půdě pomalu ubývá a již to začíná být na pováženou. Tam, kde již byla zpracována pod jařiny, je výrazně sušší. Také v potoce se viditelně zmenšil průtok. Předpověď také není příznivá. Budeme věřit, že se vše v dobré obrátí, jinak dopady nechci ani domýšlet.'
PŘÍBRAM: 'Řepka ozimá na výhorech fialovočervená, jak bez přihnojení N, maličká, dostala 150 kgN.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen 1,5 mm srážek. Porosty ozimů na vyjmenovaných katastrech již potřebují vodu, aby se mohlo projevit přihnojení dusíkem. Pozemky s těžší půdou jsou stále utužené po zimě, porosty obilnin nevyrovnané. Koncem týdne ještě slabé ranní přízemní mrazíky. Řepky regenerují lépe, na jižních svazích počátek butonizace. Setí jařin již téměř dokončeno. '
RAKOVNÍK: '0 mm, mák jarní - mezerovité vzcházení vlivem proschnutí horní vrstvy půdy '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Po celý minulý týden foukal ostrý a velmi suchý vítr, za celý týden nespadly měřitelné srážky.'
SEMILY: 'Srážky v uplynulém týdnu 0 mm, intenzivní vítr vysušující svrchní vrstvy půdy.'
SEMILY: 'Srážky byly v týdnu malé, pro vodní bilanci nepodstatné. Ale končí tání sněhu, zem je vlhká. Blízkým potokem protéká velké množství vody. Těžko se to odhaduje, průtok je snad 20 x větší než normálně. '
SVITAVY: 'Pokračuje bezdeštivé období. Větrné počasí vysušuje svrchní vrstvu půdy. Setí a zpracování půdy probíhá neomezeně, vlhká a podmáčená místa před 14 dny jsou již dnes průjezdná. Projevy začínajícího sucha zmírňují v meziročním porovnání nízké teploty, ozimé obiloviny a řepka plně vegetují, porosty se vizuelně zahusťují. Řepka se začíná prodlužovat. '
ŠUMPERK: 'Poslední týden beze srážek. Převažuje slunečné a větrné počasí. Vláha v horní vrstvě (do 20 cm) rychle ubývá. '
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 2 mm srážek. Svrchní profil prosychá z důvodu teplot a větrů.'
TÁBOR: 'Nedostatek srážek v minulém týdnu zhoršil ještě vítr, který několik dní foukal a půdu dále vysušoval.'
TRUTNOV: 'Uplynulý týden jen lehká přeháňka v pátek večer. Jinak beze srážek. Slunce a vítr vysouší půdní povrch.'
TRUTNOV: 'Opět žádné srážky - tedy 4 týdny nic. Vrchních 5 cm půdy prosušeno. Půdní sonda ukazuje v 50 cm hloubky vlhkost 58% (pokles o 9 % za týden) a teplotu 11 °C(+3 °C za týden).'
TRUTNOV: 'Poslední týden nepršelo a často foukal vysušující vítr. Voda v potůčkách ubývá.'
TŘEBÍČ: 'V letošním roce spadla pouze třetina srážek, dle průměrných srážkových ročních úhrnů. '
TŘEBÍČ: 'Za březen spadlo 32,2 mm srážek, dlouhodobý průměr je 25 mm srážek. Průměrná denní teplota za březen byla 6,2 °C, dlouhodobý průměr je 3,1 °C. Od začátku dubna jsou srážky nulové. Průměrná denní teplota od začátku dubna je 9,6 °C. Dlouhodobý průměr za duben je 7,8 °C. '
TŘEBÍČ: 'Sucho se začíná projevovat, potřebovali bychom větší srážky během tohoto týdne, jinak se stavy porostů výrazně zhorší.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ke konci týdne spadly 2,4 mm srážek. Vršek půdy přeschlý, ve spodnější vrstvě ještě trochu vláhy je. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: so 6/4 - 6,1 mm Silný J vítr ve středu a čtvrtek - velké vysoušení půdy. Keře v květu, počátek kvetení ovocných stromů . I.etapa jarních prací na orné půdě ukončena , pokračuje ošetřování ttp .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za poslední týden nebyly srážky, díky silnému a suchému větru začíná opět praskat i půda na loukách a pomalý růst travních porostů. Sucho se začíná podobat loňskému stavu tak v květnu '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu výrazné zhoršení. Srážky žádné, jen silný a dlouhotrvající vítr. V hloubce několika cm je půda stále vlhká (zimní vláha), povrchová vrstva však velmi rychle vysychá, velká prašnost při zpracování půdy k jařinám. Ozimy jsou v kritickém období, kdy potřebují vodu a té se začíná nedostávat, jarní plodiny zatím nelze hodnotit, ale podmínky pro jejich vzcházení a vývoj zatím rozhodně optimální nejsou.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky žádné. Několikadenní silný vítr značně vysušil půdu.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Začínají se projevovat příznaky nedostatku pohotové vláhy, především pro vzcházející porosty jařin a na TTP a jetelech.'
VSETÍN: 'Porosty ttp prospívají. Na místě dřívějších lagun z tání sněhu je pevná půda, nebo rozpraskaná jílová krusta.'
VYŠKOV: 'Ve všech sledovaných katastrech jen 3 mm, sucho nám začíná dost vadit.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek 5 mm, sucho dál pokračuje.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném období dle modelů napršelo pouze 1,2 mm. Zbývající vláha v půdě je rychle odčerpávána probouzející se vegetací. Sucho se stále prohlubuje.'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek od posledního hlášení činil 1,2 mm. Tato voda byla ihned vyfoukána. Půda bez pokryvu je proschlá do 5 cm, pak se ještě nachází vláha. V porostech pšenice a řepky je na kořenech nulová vlhkost. Pšenice shazuje odnože na lehčích půdách. '
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období 1,5mm, na vegetaci je znát nedostatek vody, na písčité půdě jsou porosty poškozené suchem - žloutnou. Pokud srážky nedorazí v nejbližších dnech, bude poškození nevratné.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 17,8 mm výpar z vodní plochy'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE

28. březen 2019 / 13. týden

předchozí další stáhnout zavřít