Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 14.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 07.04.2019 do neděle 14.4.2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14.4. Zprávy 352 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Respondenti popisují nedostatek srážek, který způsobuje špatné vzcházení plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže, ze kterých vyplývá, jak situace je vážná.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Od 25.3.2019 žádné výrazné dešťové přeháňky, pouze neměřitelné mžení a sněžení: 26.3. a 14.4. 28.3.2019 déšť 2mm. Vítr zvyšuje vysoušení půdy. Půda prašná, objevují se vzdušné víry. Výrazné vysychání vrchní vrstvy půdy, začíná se projevovat na ozimech. Přítoky do rybníků a nádrží se snižující, zatím neklesají hladiny. Jarní plodiny obtížně nebo vůbec vzcházejí a klíčí - vojtěška, ječmen. V případě pokračujícího sucha očekávám výrazné snížení výnosu na ozimých kulturách obilí.'
BENEŠOV: 'Období téměř bez srážek (srážky 0,2 mm). Začátek výskytu ploch s dramatickým nedostatkem vláhy (mapy v polích), úbytek vody v potocích na cca 1/3 oproti normálu. Horší stav oproti stejnému období v loňském roce.'
BLANSKO: 'Opětovně je nejhorší situace na lehčích půdách s lepšími porosty, např. ozimé pšenice, zásobu vody v půdě silně ovlivňuje výpar, který je tu největší. Na takovýchto pozemcích je už nyní vidět na stavu (barvě) porostu, kde jsou místa s nižší mocností ornice. Už nyní je hrozivá situace na trvalých travních porostech, které se v našich podmínkách nachází ve valné většině v lokalitách s mělkými výsušnými půdami.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 3,1 mm. Veškerá vegetace čeká na vodu, kukuřice v zemi neroste, plevele nerostou. Jarní ječmen neroste 2-3 odnože, řepka začíná brzo kvést, pšenice zatím drží, ale pokud nezaprší, tak začne shazovat odnože a výnos půjde dolů. Veškeré práce na poli jsme zastavili a čekáme.'
BRUNTÁL: 'Srážky za měsíc únor - 26 mm, za měsíc březen - 23,6 mm za duben 2019 k dnešnímu dni 6,6 mm. Navlhlá je pouze horní část půdního profilu, ale ta bude vzhledem k předpovědím nadále prosychat. Travní porosty jsou na tuto dobu velice řídké a nízké - očekáváme minimální hmotu sena při první sklizni. Cukrovky jsou vzešlé, ale stojí a čekají na vláhu. Kukuřice se právě sejí.'
BŘECLAV: 'Sucho se prohlubuje. Nedostatek vláhy je vidět na obilovinách. Jarní setí vzchází velmi nepravidelně. Ovocné stromy kvetou velmi pěkně, nepříznivě působí silný vítr, který nepřeje opylovačům. Réva vinná začíná rašit. Nedostatek vláhy je v povrchové vrstvě i v hlubším profilu. Situace s nedostatkem vláhy je velmi kritická. V nově vysazeném meruňkovém sadu jsme spustili kapkovou závlahu.'
ČESKÁ LÍPA: 'Vláha z polí rychle mizí, vysušeno větrem. Potřeba, aby zapršelo, jinak problém.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Hodně velké sucho, víkendové přeháňky 1 mm, celý týden vysoká prašnost při jízdě po pastvinách, na TTP se začínají dělat žlutá kola, tráva roste nestejnoměrně. Tritikále už chybí voda. Pokud do konce měsíce nenaprší, bude to horší než vloni.'
DĚČÍN: 'Porosty zatím nejsou suchem nijak poškozeny, ale zřejmě budou škody po mrazu. V posledním týdnu situaci hodnotím jako dramatické zhoršení, vláha je odčerpávána velmi rychle a významnější sucho začíná už dříve, než v minulých letech. U lesních porostů lze pozorovat první oběti loňského sucha - uschlé borovice a duby.'
DOMAŽLICE: 'Ozimá pšenice -začínají usychat odnože, to samé u ozimého ječmene. U žita na zeleno -je ve fázi 37 DC a malá výška porostu při sklizni na bílkovinnou píci lze očekávat výnos max. 10 t/ha při 18 % sušině. Vojtěška a jeteloviny obecně rostou do výšky bez výrazného větvení. TTP -malá výška porostu a už žene do sloupkování.'
FRÝDEK-MÍSTEK: '2 mm srážek za celou dobu ochlazení - bída'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V sobotu napršelo 2 mm vody, během dopoledne vše oschlo, pod mrakem, chladno, studený vítr.Neděle polojasno, ale chladno, ráno mrazík -1'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Vliv sucha kompenzují silné ranní rosy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Situace se začíná výrazně zhoršovat, minimální dešťové srážky, v uplynulém týdnu 1-2 mm a vyšší teploty v uplynulém týdnu a začátkem sledovaného způsobily rychlý úbytek vláhy v horní vrstvě půdy, negativně se to začíná projevovat na porostech ozimých obilovin, řepky ozimé a pícnin, jarní obiloviny a máky zatím vzcházejí bez větších problémů díky včasnému zasetí.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Situace se začíná výrazně zhoršovat, minimální dešťové srážky, v uplynulém týdnu 1 - 2 mm a vyšší teploty v uplynulém týdnu a začátkem sledovaného způsobily rychlý úbytek vláhy v horní vrstvě půdy, negativně se to začíná projevovat na porostech ozimých obilovin, řepky ozimé a pícnin, jarní obiloviny a máky zatím vzcházejí bez větších problémů díky včasnému zasetí.'
HODONÍN: '2,5mm,severní mírný vítr, další zhoršení situace, pokud nepřijdou ke konci dubna deště cca 30 mm bude situace horší než loni, modely to vidí tak50na50.'
HODONÍN: 'Průběh jara spíše sušší, bez výraznějších srážkových úhrnů, které by ovlivnily dosycení půdního profilu vodou.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'V půdě se objevují pukliny, vrchních 5 cm půdy suché, 0 mm, sušina půdy do 30 cm 90%'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Zase týden bez deště, 0 mm srážek, několik dnů silné větry, vrstva půdy do 5 cm velmi suchá, od 10 do 20 cm hloubky stupeň 3, srážky v neděli 14. 4. jen 2 mm'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Poslední srážky od 9. do 17.3 - 46 mm. Potom až 13.4 - 2 mm.'
JIČÍN: 'Porosty začínají žloutnout.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu ze soboty na neděli napršel 1 mm, během pár hodin, nebylo vidět, že pršelo. Vítr a slunce vše vysušilo, do půdy se nedostalo nic. '
JIČÍN: 'Rostliny začínají mít příznaky nedostatku vody, způsobené nízkými úhrny srážek.'
JIHLAVA: 'Srážek bylo 1 mm. U ozimů je zatím porost optimální, ale u později setých jařin dochází k nerovnoměrnému vzcházení. Zatím nelze posoudit dopady na výnos.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Opět bez deště, osivo hrachu a vojtěšky leží v zemi, částečně vzchází, mezerovitě. Pšenice a ozimý ječmen na kopcích a v méně úživných částech bloků trpí nedostatkem vody, nedostupnost živin zapříčiňují zvýšené napadení obilovin chorobami. TTP do poloviny března v pořádku, od té doby bez deště, na porostech nedostatek vody patrný.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Do neděle 14.4.2019 spadlo 0 mm srážek. Porosty pšenice jsou horší ne z důvodu sucha, ale z důvodu nedostatku výživy, protože delší dobu nepršelo a hnojivo se nedostalo ke kořenům.'
KARLOVY VARY: 'Srážky méně než 1 mm. Oves leží v prachu a nevzchází. Problémy jsou s již vzešlými jařinami, místy žloutnou. U ozimů zasychají odnože. Situace se rapidně horší. Růst TTP se výrazně zpomalil. Pokud brzy nezaprší, budeme mít mnohem větší ztráty než v 2018.'
KLATOVY: '0 mm srážek. Suchá půda do 10cm, tráva roste velmi pomalu. Potoky na minimech. Řeka v normálu. Zemědělci sejí a práší se jim za stroji jako v létě. V lese sucho ještě výraznější. '
KLATOVY: 'Na pozemcích kam bude seta kukuřice je dostatek půdní vláhy, půda je dostatečně nasycena vodou možné v dlani uválet kouli.'
KROMĚŘÍŽ: 'Přes víkend spadly 3 mm, ale následující větrné dny prosušují setové lůžko. Doséváme kukuřici.'
KROMĚŘÍŽ: '13.-14.4. mžilo, bylo zataženo, padal velmi slabý jemný déšť, celkem za 2 dny spadlo 5 mm. V pondělí odpoledne byly pozemky na povrchu už suché.'
KROMĚŘÍŽ: 'Úhrn srážek 8.4. - 14.4. byl 4 mm v sobotu. Pšenice - 1.kolénko - začíná svinovat listy - menší odpar vody z rostliny. Vojtěška setá koncem března je ve stádiu děložních listů - předpokládáme že rostlinky vlivem sucha a nedostatečné vláhy uschnou. Vojtěška setá již dříve má cca 20 cm - díky nižším teplotám není tak vysušená jako min. týden. '
KUTNÁ HORA: 'V minulém týdnu v naší oblasti spadly 2 mm srážek, což je i množství za poslední měsíc. Plodiny zatím prospívají, kromě žita, celkem dobře vlivem nízkých teplot. Se stoupající teplotou předpokládáme zhoršování stavu, pokud nebude vláha doplněna srážkami. Vodní bilance je všude obdobná. Na těžších půdách stav zásob vláhy o něco větší. Již nyní je problém v nízkých průtocích na řekách (Doubrava).'
LIBEREC: 'Vrchní vrstva půdy cca 10 cm je vyschlá. Od poslední neděle spadl 1 mm.'
LITOMĚŘICE: 'Od 18.3. do 14.4.spadlo pouze 10 mm, z toho v minulém týdnu pouze 2 mm. Celá plocha hrachu vzchází nevyrovnaně, 60% jarního ječmene vzchází nerovnoměrně, pšenice jarní vzešla rovnoměrně. Kořeny pšenice ozimé jsou výjimečně silné, přesto se začínají objevovat místa s nedostatkem vláhy zejména na štěrkovitých půdách. V příštím týdnu předpokládám při stávajícím počasí u oz. pšenic podstatné zhoršení stavu porostů s úbytkem vedlejších odnoží.'
LITOMĚŘICE: 'Potoky vysychají, srážky 1,5 mm - bez významu. horní vrstva půdy (cca 8 cm) zcela vyschlá'
LOUNY: 'V neděli napršelo 2,3 mm srážek . Bohužel to nestačí a pšenice tam, kde je horší půda mění barvu , shazují odnože a porosty opticky řídnou. Tyto místa se neustále zvětšují. Špatně je na tom také tráva, kterou máme většinou na svazích. '
MĚLNÍK: 'Více než měsíc bez deště. V sobotu 1 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Začínající sucho, lehká půda - podesychá pšenice, nepravidelné vzcházení cukrovky, poslední déšť 17.3.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Další týden s nulovými srážkami a současně velkým slunečním svitem. Dochází i vzhledem k vegetaci k dalšímu vysušování zejména nejvrchnější vrstvy půdy s již viditelným dopadem na travní porost.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden 1 mm srážek. Na lehčích půdách žloutnou listy pšenice, zasychají slabší odnože.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Celý týden bez deště, vítr a slunce porosty ozimů rychle připravují o zbytky březnových srážek. Z víkendové slibované fronty u nás spadlo neměřitelný 0,5mm.'
NÁCHOD: 'Strašné sucho. Pšenice ozimá, žito, triticale usychají a jsou napadány chorobami na list. Jetele, travní porosty velice špatné. Nebude prakticky žádná I. seč. Nebudeme mít žádné objemné krmivo pro skot. Budeme razantně snižovat základní stádo.. Už pátý týden nespadla ani kapka, teda mimo soboty cca 0,75 mm. '
NÁCHOD: 'V sobotu 13.4. jsme zaznamenali přibližně 0,3 mm srážek, což jsou jediné srážky od doby, co roztál sníh. Známky vlhkosti v půdě v 10 cm. Poškození porostů zatím minimální.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden srážky jen o víkendu kolem 3 - 4 mm, prudké ochlazení denních a nočních teplot, vítr.'
NYMBURK: 'Neděle 14.4. 2019 srážky 3 mm Sucho a ranní mrazíky ovlivňují negativně vývoj porostů jarních ječmenů a cukrovky'
NYMBURK: '2,5 mm srážek, na porostech neznatelné, vysušující vítr'
NYMBURK: 'Za poslední týden jsme zaznamenali pouze 0,2 mm srážek. Pokud se situace během 14-ti dní nezmění, bude situace tragická.'
OLOMOUC: 'v sobotu , za celý den cca 4-5 mm, silný vítr urychlil zpětné oschnutí'
OPAVA: 'Přes víkend spadly srážky od 5-8 mm, takže to výrazně nezměnilo situaci.'
OPAVA: 'Srážky 13.4.2019 - 2 mm , 14.4.2019 - 2 mm. pšenice redukce odnoží, jarní ječmen téměř bez odnoží, řepka bez bočních větví jen hlavní terminál, mák špatné vzcházení přesévání porostů.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo menší množství srážek, které byly velmi nerovnoměrně rozděleny. Zatímco doma jsem měl 5 mm, na stanici ČHMÚ Otice vzdálené asi 10 km spadlo jen 0,5 mm. '
OPAVA: 'v sobotu 13.4. spadlo 4,4mm, jinak beze srážek, velmi chladno, denní teploty cca 5 °C'
PLZEŇ-JIH: 'V porostech ozimých obilovin se začaly objevovat vlny - nerovnoměrnost ve sloupkování způsobená suchem - hrozí redukce odnoží. Pukliny v půdě se prohlubují. Jařiny vzešly postupně, místy nerovnoměrně, na výsušných místech jsou porosty jarního ječmene a ovsa mezerovité.'
PLZEŇ-SEVER: 'Od 18.3.2019 žádné výrazné srážky , které by doplnily vodu v půdě . Rostliny na polích oslabují , začíná chybět voda v půdě do 25 cm . V minulém týdnu žádné srážky .'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho v půdě postupně narůstá, zatím však bez pozorovatelných následků na vegetaci. Ozimy jsou ve velmi dobrém stavu, Včasně seté jařiny jsou poměrně vyrovnaně vzešlé. Později zaseté jařiny zatím nevzcházejí v suché půdě. Úhrn srážek za období od 7. do 13.4.2019 na lokalitě Krukanice: 6,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '1,5 mm. Deficit srážek se výrazně projevuje na stavu porostů. Zejména jařiny trpí nedostatkem vody.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne 8.4. 12mm srážek, konec týdne 15.4. sněžení 1 mm vody. Teploty ráno těsně nad nulou, od 12.4. ráno mrazíky -2°C, během dne teploty +3,5°C až 6°C. Půda na povrchu prašná, do 20cm vlhká, rozsýpá se. Travní porosty brzděné mrazíky v noci a chladnem během dne. Porosty obilovin zatím bez problémů od sucha. Jarní obiloviny ještě nevzešly.'
PŘEROV: 'Žádné srážky, vysoké teploty. Svrchní vrstva, která byla po zimě v poměrně dobré kondici, se začíná prosušovat. Spodní vrstvy i nadále ve stavu nedostatku vody. Drobné potůčky v okolí již vyschly - o dva měsíce dříve než v minulém roce.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nezapršelo a sucho začíná být viditelné na porostech. Na mělkých písčitých půdách obiloviny již žloutnou. Obecně mělko kořenící plodiny nemají vodu a nerostou nebo dokonce zasychají. Trávy také zatím nerostou a budování krmivové základny hrozí velkým průšvihem. Také průtok vody v potoce se pomalu, ale jistě zmenšuje.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 0,8 mm srážek a trochu ranní rosy. V noci a k ránu mrazíky do -5 st.C, přes den 5 až 15 st.C. Východní studený vítr, suché pozemky díky tomu ještě více prosychají. Vegetace je zpomalená - čekáme na vodu!!! Ječmeny jarní počínají vzcházet, začíná sázení brambor.'
RAKOVNÍK: 'Pšenice ozimá - raná - žloutnutí spodních listů - na lehkých půdách mák jarní - mezerovitě vzchází vlivem proschlé vrchní vrstvy půdy'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Roční úhrn srážek se v naší oblasti pohybuje mezi 600-650 mm/m. V loňském roce napršelo pouze 426 mm/m + extrémní tepla a neustálé vysoušivé větry. V letošním roce zde spadlo do konce března 152 mm/m, ale byl zde nedostatek sněhu spolu s holomrazy a neustálým vysoušivým větrem. Zatím poslední měřitelné srážky v dubnu (a zatím jediné v tomto měsíci) 14. 4.- 1,6mm/m.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: Od 1.4. do 14.4. spadl necelý 1 mm srážek. Situace je velmi vážná. Rostliny ještě čerpají ze zimní vláhy, kdy jsme např. o víkendu naorávali kukuřici (strip-trill) a konstatovali jsme, že ještě je v půdě vláhy dostatek. Ale: u ozimé pšenice půda ztvrdla, není v ní vzduch, při chladném počasí ještě nebyl obnoven příjem živin kořeny a rostliny velmi strádají, porosty žloutnou. Všichni se domníváme, že i déšť 5 mm by tuto situaci odstranil. Jinak silný vítr a vysoké denní teploty zvyšují výpar, u jařin jakákoliv operace s půdou velmi snižuje zásobu vláhy v půdě. Obavy máme u jílků a TTP, kdy tyto porosty prostě potřebují pravidelný přísun srážek. Voda v krajině ubývá, stav hladin v potocích klesá, podzemní vody zatím ok. I když na pastvinách i přes dostatek sněhu v zimě, se neobnovila zásoba vody do přírodních napajedel z podzemních pramenů. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky v sobotu večer 1,2 mm, začínají se v ozimých obilovinách objevovat pukliny ze sucha, neustále fouká poměrně ostrý vítr'
SEMILY: 'Pršelo jen v noci ze soboty na neděli, pak se déšť změnil ve sněžení. Do oběda ale vše roztálo. Moc toho nespadlo, z hlediska vodní bilance to bylo bezvýznamné.'
STRAKONICE: 'Téměř měsíc bez silnějšího a trvalého deště. V hloubce cca 30-40 cm je půda suchá. Svahové louky trpí nedostatkem více než louky v dolinách. V případě dlouhodobého sucha bude extrémně ohrožena i produkce sena'
TÁBOR: 'Díky chladnějšímu počasí třetí týden prakticky bez srážek neměl tak velký dopad. Zvyšující se teploty budou sucho násobit, začíná to být horší než 2018, zejména proto že sucho přišlo dřív.'
TÁBOR: 'V uplynulých 25 dnech nespadla v našich katastrech vůbec žádná voda a vítr, který se občas přidal, vysušil, co mohl. Nyní jsou už znatelné praskliny na půdě v důsledku nedostatku vody. Travní porost neroste a zrovna tak jetel jsou stále nizoučké. Pokud do 14ti dní nezaprší, tak nastane velký problém s krmivovou základnou. I my - velké podniky - jsme se vydaly ze zásob z minulých let a není již kde brát.'
TRUTNOV: 'Opět žádné srážky - tedy 5 týdnů nic. Půdní sonda ukazuje v 50 cm hloubky vlhkost 57% a teplotu 10 °C. Jarní ječmen je dva týdny po zasetí ve druhém listu, ale někde ještě ani nevzešel. Sóju zatím nesejeme, čekáme na vodu.'
TRUTNOV: 'V uplynulém týdnu ze soboty na neděli napršel 1 mm, během pár hodin, nebylo vidět, že pršelo. Vítr a slunce vše vysušilo, do půdy se nedostalo nic. '
TRUTNOV: 'TTP trpí nedostatkem vody (vysušená povrchová vrstva, neregeneruje, tzv. sedí vlivem sucha), pšenici chybí taktéž voda - neregeneruje, řepka je zdecimovaná z loňského sucha po zásevu. Tritikale v pořádku, vypadá velice nadějně. V noci z 13 na 14.4.2019 0,5-2mm srážek (jediné srážky za posledních cca 3 týdny)'
TŘEBÍČ: 'Srážky 7.4-14.4 0 mm Začíná se projevovat sucho hlavně v dobrých porostech ozimů'
TŘEBÍČ: 'Poslední vydatnější srážky 14,2 mm spadly v období 14.3. až 16.3.2019. Od této doby už pořádně nenapršelo.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Spadlo 1,6 mm srážek. Porosty ječmenů jsou zatím v pořádku, ale na úvratích, kde je půda utuženější začínají rostliny žloutnout.'
ÚSTÍ NAD LABEM: '14.4.2019 spadly pouze 2 mm srážek. Poslední vyšší srážky byly v týdnu od 11.3 do 17.3. a to napršelo 18mm. Od té doby v podstatě neprší. Za duben napršelo pouze 2 mm srážek.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 1,5 mm. Situace je už velmi vážná.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Pokračuje suché počasí, které může mít velký negativní vliv na další vývoj všech plodin, především jařin a pícnin. Máme velké obavy.'
VYŠKOV: 'V sobotu napršeli 4 mm - silný vítr efekt srážek zničil velmi rychle, nic dobrého nás nečeká'
ZNOJMO: 'srážky 0, porosty cukrovky špatně vzchází, zasychají klíčky vzcházející cukrovky, vlivem často silného větru dochází k vysušení horní vrstvy, '
ZNOJMO: 'Polní plodiny vadnou, netvoří odnože a větve nebo je shazují. Srážky za sledované období neměřitelné.'
ZNOJMO: 'Srážky - 1 mm, na písčitých lokalitách se na porostech začíná projevovat nedostatek vláhy'
ZNOJMO: 'Ozimá pšenice na sušších místech uschla; začíná prosychat i travní porost'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky na všech vypsaných katastrech. Odpolední teploty se pohybují kolem 16 °C, ranní kolem -1 °C. Půda je velmi vyprahlá na povrchu, půdní vláha začíná být až od 10 cm hloubky.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'V neděli ráno trochu sněhu, v neděli i v sobotu trochu pršelo, ale půda bez změny, potok (pod naší zahradou) má hodně málo vody, obvykle, v tuto roční dobu, v potoku bývalo dostatek vody.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.