Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 28.04.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21.04.2019 do neděle 28.04.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28.4. Zprávy  374 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky u ovocných stromů a vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce.

Respondenti popisují nedostatek srážek, který způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i Čechách středních a severozápadních. Z šesti okresů očekávajících místně až extrémní dopady sucha je 5 v Čechách (Teplice, Most, Louny, Trutnov a Pardubice) a 1 na Moravě (Břeclav). Těžké poškození očekává 15 okresů v Čechách a 5 na Moravě (Hodonín). U tří okresů ze 70 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u 10 se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů. 

Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže, ze kterých vyplývá, jak situace je vážná.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Dobrý den,26.4.2019 - 1mm srážek,TTP ve špatném stavu, jetel má popálený lístky a neroste-po roce 2018 je řídký a plný kokošky pastuší tobolky.'
BLANSKO: 'Začíná být hrozivá situace s krmením pro skot, jetelotrávy, ač brzy přihnojeny, vůbec nerostou, stejně jako trávy na pastvinách. Ozimá žita a jejich směsi s luskovinami na krmení jsou řídké, jarní luskovino-obilné směsky opožděně a mezerovitě vzchází, zdá se také, že se bude opakovat situace z roku 2018, kdy většina nově založených jetelovin (do l.o. směsek) nevzešla a musela být na jaře 2019 přeseta. Co z nich ale bude ......'
BLANSKO: 'V uplynulém týdnu došlo k nepatrným srážkám, které neměly na vodní bilanci prakticky žádný vliv'
BRNO-VENKOV: 'Sucho je již v takovém stavu, že praskliny v půdě jsou o šířce místy 2cm i více.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo 9,2 mm a ochlazení pro porosty svědčí. Bohužel zesilující vítr bude tyto srážky v půdě snižovat. Bohužel tyto minimální srážky nepomohou vegetaci, ale spíše k rozvoji chorob, které sleduji u pšenic (padlý, braničnatky apod.). Vizuální stav obilovin a olejnin se zlepšil, ale jaký to bude mít dopad na jejich výnosy a zdravotní stav je zatím ve hvězdách. V našem případě došlo ke zpomalení, ale sucho stále přetrvává.'
BRUNTÁL: 'V neděli začalo pršet a prognóza se zdát být příznivá, v pondělí už bude jasno co změna počasí přinese...je za 30 vteřin 12 před nevratným poškozením plodin...'
BŘECLAV: 'Máme za sebou další týden bez deště a sucho se prohlubuje. U sadů i vinic je situace zatím dobrá, bez viditelných příznaků sucha. Vegetace je v předstihu cca o 14 dní. Vláhový deficit je již značný a u obilovin je nedostatek vláhy již patrný, vzcházení kukuřice a slunečnice je nedostatkem vody poznamenáno.'
BŘECLAV: '0 mm půda je do hloubky 50 cm vlhká v bylinném meziřadí vinic na černém úhoru, kde se diskovalo nebo plečkovalo je půda do 15 cm suchá'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledních páru dnech spadlo v našem místě cca 100 mm na metr čtvereční pomohlo to výrazně do startu senažního ovsa s podsevem jetele a na vyklíčení kukuřice na siláž a doplnění pudní vláhy..'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Přetrvávající sucho bez výrazných srážek (přes víkend cca 12 mm) '
HAVLÍČKŮV BROD: 'teplo, sucho už velmi veliké!!!'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden 0,5 mm srážek, na některých porostech ozimů jsou patrny fyziologické projevy stresu ze sucha. Prohlubují se rozdíly v porostech ozimů v závislosti na spodní vodě. Na tradičně vlhčích polích jsou porosty lepší.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu opět nepršelo a vzhledem k vyšším teplotám se deficit nadále prohlubuje, nejvíce trpí pícniny, tráva a jetel luční prakticky nerostou, řepka ozimá bude určitě nižší než v minulých letech, obilí začíná podesychat zejména na těžších půdách, kde se vytváří praskliny.'
HODONÍN: 'Poškození u pšenice ozimé je u části ranných odrůd nevratné, protože již vymetají.To stejné platí u vojtěšky 1,seč a u trav na seno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Celý týden nepršelo, ozimé řepky jsou v plném květu, okres je celý žlutý, kukuřice vzcházejí a řádky jsou plné, cukrovka je již plně v řádcích, hlášení v příštím týdnu bude veselejší , 29.-30.4 napršelo 35 mm, pršelo po dobu 30 hodin '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Výrazné zlepšení po včerejších pozvolných srážkách 40mm, většina zasákla, vrch rozbahněný, v profilu sucho, u obilovin redukce odnoží, jařiny nedovzešlé na výhorech odumírání rostlin'
HRADEC KRÁLOVÉ: '23.4. 1,5 mm srážek. Sucho se prohlubuje, ale překvapivě nemá zatím zásadní vliv na ozimy. Jarní plodiny trpí suchem výrazně. Problémy s růstem má hlavně řepka jarní, hořčice je na tom lépe.'
CHOMUTOV: 'Srážky za duben 2,5 mm, ozimy málo přirůstají výška je cca 30 cm jinak srážky od začátku roku: leden 61,6 mm, únor 8,8 mm, březen 48,8 mm.'
CHOMUTOV: 'Půda je mírně vlhká jen díky sobotní přeháňce. Cukrovou řepu zatím nemůžu hodnotit, ale krmná už povyrostla'
CHOMUTOV: 'V pátek konečně přišel dlouho očekávaný déšť. Do dnešního rána spadlo již 22 mm, což je zatím dobré pro zasetou cukrovku a kukuřici. Dále uvidíme, jak bude sucho probíhat a jak se tyto plodiny budou vyvíjet. Sucho je vidět na ozimém ječmeni- praporcové listy se již narovnali a rostliny se brání proti suchu shazováním odnoží.'
JIČÍN: 'Srážky cca 1 mm a sucho se značně podepisuje na vegetaci.'
JIČÍN: 'Do neděle ani kapka, zato v pondělí už prší, ale o tom až příští týden.'
JIČÍN: 'Velmi suchý teplý týden, stálý suchý vítr. Zaset porost kukuřice na siláž. '
JIČÍN: 'Za týden napršelo 9 mm, ale hned to uschlo. Nejhorší je oves a jarní ječmen, ten ani ze země neklíčí a travní porosty.'
KARLOVY VARY: 'Ke konci týdne napršelo 7 mm srážek - Na polích se za stroji vznáší oblaka prachu - Na porostech ozimů místy zasychají odnože.'
KLATOVY: '0 mm srážek, sucho se velmi prohloubilo, stoky a potůčky už prázdné, některé i vyschlé. Vítr zhoršuje situaci. Tráva přestává růst. Všechny kvetoucí rostliny kvetou úplně u země, i pampelišky jsou nízké. Velké nebezpečí ohně, v lese to pod nohama křupe, stačila by jiskra a jelo by to. Z poměrně bohatě zavodněné krajiny na konci února a začátkem března jsme se dostali zase do toho sucha, které tady už několik let panuje. Letos tam jsme ještě dřív, než loni. '
KROMĚŘÍŽ: 'Dne 29-30.4. přes noc spadlo 8 mm srážek, na čas se situace zlepšila, do kdy?'
LITOMĚŘICE: 'V sobotu srážky 8,5 mm. Došlo ke zvlhčení vrchní vrstvy půdy. Sucho se výrazně projevuje na TTP a jarním ječmeni. U ozimů vzhledem k převládajícím těžkým půdám zatím projevy sucha menší. '
LITOMĚŘICE: 'Srážky 26 mm, pravděpodobně srážky zachránily ječmen, u ostatních porostů nevím, to ukáže až květen jestli se zregenerují.'
LITOMĚŘICE: 'Poslední sobotu spadlo 8,5 mm srážek. Ozimý ječmen značně poškozený suchem, poškození je nevratné. U řepek se projevuje vlivem sucha nedostatek některých živin, zejména síry. Pšenice ozimá je silně poškozena zejména na štěrkovitých a písčitých půdách, po sobotním a dnešním dešti dojde ke zlepšení stavu zejména u pozdních odrůd. Velmi rané odrůdy pšenic budou více poškozeny na výnosu.'
LOUNY: 'Pršelo pouze v pátek po 46 dnech bez kapky a to 2 až 5 mm. Ozimy na sušších místech zasychají a neudržel odnože. Řepka má nízké sesulove patro. Jarní ječmen se drží z posledních sil. Je třeba v květnu 50 mm. '
LOUNY: '6 mm deště pomalu padajícího. V sadech máme 50 procent suchých stromů, jabloní. Teď se projevilo loňské sucho. V lesích jsou suché borovice na stojato a další stromy.'
MĚLNÍK: 'Setrvalý stav beze srážek, v noci na neděli cca 15 minut slabého deště, v neděli ráno cca hodinu velmi jemný déšť, pod měřitelnou hodnotou.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly po delší době alespoň nějaké srážky - 2,5mm ovšem situaci nijak nezlepšilo.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 5 mm dne 27.4.19 .Srážky z neděle na pondělí které přinesla studená fronta a byly výraznější uvedu příští hlášení.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za tento víkend nám spadly pouhé 3 mm srážek ve dvou dnech. Snad již dnes v pondělí bude situace lepší - v předpovědi je celodenní déšť'
MOST: 'srážky: 26.4. - 2,6 mm Pšenice na lehkých půdách z 80 % zaschlé, ječmen ozimý nenávratně zničen suchem, stále čekáme na vyklíčení kukuřic a slunečnic (zasety 5.4., zaseto bez přípravy, která byla udělána na podzim), zoufalý stav.'
MOST: 'Snad se po sobotních srážkách stav změní, po 10 mm nezůstalo ani památky'
NÁCHOD: 'Totální sucho,TTP(pastvina)nic pšenice ozimá a řepka velmi výrazně poškozené.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden bohužel jen 2 mm, ještě že nejsou tak vysoké teploty, ale poměrně dost fouká. Všichni čekáme na příchod fronty, respektive srážek.'
NYMBURK: '0 mm zaschlé odnože obilovin, soja stále nevzchází'
NYMBURK: 'Za uplynulý týden 1,3 mm, části některých ploch ozimých pšenic to už zabalily", řekl bych že nevratně."'
NYMBURK: 'Týden 22.-28.4. byl tragický. Sucho bylo extrémní. Nepršelo přesně měsíc, předtím pouze minimálně. Až v sobotu 27.4. jsme zaznamenali 4,5 mm srážek. Záchrana přišla až v tomto týdnu, aktuálně se situace konečně zlepšila - úhrn srážek napíšeme v dalším hlášení.'
NYMBURK: 'Žádné srážky, vítr V pondělí 29.4.2019 srážky 35 mm, ty budou do hodnocení na tento týden.'
OLOMOUC: 'Týden beze srážek. Ječmen jarní vzešel špatně, jsou zde velké prázdné fleky, v ostatních katastrech je dobrý.'
OPAVA: 'Extrémní sucho. Déšť pouze do 2 mm půdy, zbytek suchý. Zasychající květy na stromech.'
OPAVA: 'Do neděle to bylo stále stejné a horší. Včera a dnes přišly konečně nějaké srážky, 12 a 15 mm. Díky Bohu za ně. Teď nevím, jak se struktura půdy změnila. To asi až příští týden.'
OPAVA: 'Minulý týden byl výrazný nedostatek vody, půda byla tvrdá jako kámen a někde začala prožloutávat tráva. Asi 2 mm deště spadlo o víkendu. Vydatně začalo pršet tento týden, v pondělí a úterý spadlo asi 20 mm.'
OPAVA: 'Konečně větší srážky a mírné ochlazení - celkem 12,9mm, trvalejší, jemný déšť, max.využitelný? Snad to pomůže jařinám'
OPAVA: 'srážky 24.4.2019 - 2,3 mm ,27.4.2019 - 0,5 mm , 28.4.2019 - 3 mm , ječmen neodnožuje, řepky jen hlavní terminál a kvetou, louky nízký porost jen trsnaté trávy a vymetané'
PELHŘIMOV: 'Sucho se projevuje hlavně v pšenici oz. a to žloutnutím, ztrátou odnoží,vetší citlivost houb. chorobám.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky pouze 1,3 mm během tří dnů. Prosychání porostů ozimů, shazují odnože. Tráva neroste, po loňském suchu se objevují. Vypálená místa ´´ .'
PLZEŇ-SEVER: 'V závěru týdne jen minimální srážky, které nezmírnily postupující sucho. Dramatický stav zatím není, včerejší srážky situaci úplně otočily (objeví se v hlášení příští týden). '
PRAHA-VÝCHOD: 'Pšenice oz. a ječmen oz. na písčitých stanovištích ztratili odnože a začínají usychat. Tráva na loukách neroste. '
PRAHA-VÝCHOD: 'Na lehčích půdách zažloutlá kola v ozimé pšenici, nerovnoměrně vzešlé cukrovky , v řepkách potlačení bočních větví'
PRACHATICE: 'Za minulý týden pouze 2 mm srážek, začíná se projevovat sucho hlavně na TTP a jarních obilovinách. Půda do 10 cm je suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká až suchá, rozsýpá se. Výrazně se ke konci týdne ochladilo, noční teploty okolo 4 °C, ve dne 10 °C, větrno.'
PŘEROV: 'Situace v minulém týdnu byla beze změny. Včerejší a dnešní deště zlepší situaci - v tuto chvíli 18 mm - víceméně zachrání plodiny na polích. Pro stromy a hlubší vrstvy půdy to bude pořád málo.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,7 mm. Vzhledem k vysokým teplotám je to velmi málo, akorát se méně prášilo. Porosty jsou stále ve stresu a uvidíme jak se s tím poperou. Doufejme ,že tento týden bude mnohem více optimismu.'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek; vítr, ale ochladilo se :) '
PŘÍBRAM: 'Sucho stále trvá! Za duben jen cca 1 až 2 mm srážek. Východní vítr s vlhkostí cca 20 % ještě více vysušuje. Ze SO na NE spadlo dalších cca 2 mm vody. Při setí kukuřice je za secími stroji vždy velký oblak prachu. Do cca 10 až 15 cm je půda proschlá až prašná. Pod touto vrstvou je ještě zbytková vlhkost - při sázení brambor se ještě trochu vlhké ornice objevuje. To se ale okamžitě ve větru vysuší.'
ROKYCANY: 'Za celý měsíc duben nespadly žádné srážky, kromě v sobotu 27.4. bylo 2 mm. Pozorovatelné projevy sucha: spodní listy ozimých pšenic i ječmenů fyziologicky žloutnou - vadnou. Na jižních svazích řepka svěšuje spodní listy. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'srážky pouze 3mm, sucho a větrné počasí způsobilo prohloubení sucha v povrchové vrstvě.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'O víkendu z pátka na sobotu přišel první déšť. V naší oblasti 2-3 mm. Nepřineslo to žádné zásadní zlepšení, ale alespoň mírné oživení stavu vláhy a porostů. Stále celý minulý týden platilo, že stav vláhy je výrazně horší pod ozimy, jařiny ještě stále byly jakš takš. Stav vody v krajině nula, potoky na podnormálních stavech, podzemní voda po zimě zatím dobrý, ale stav se zhoršuje.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Celý minulý týden bez srážek pouze v sobotu ráno 2 mm a dnes od rána jemně prší, vše zasakuje a pokračuje zatím 8 mm. Snad bude pršet déle. '
STRAKONICE: 'Za minulý týden pouze 2 mm srážek, začíná se projevovat sucho hlavně na TTP a jarních obilovinách. Půda do 10 cm je suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká až suchá, rozsýpá se. Výrazně se ke konci týdne ochladilo, noční teploty okolo 4°C, ve dne 10°C, větrno.'
STRAKONICE: 'srážky 27.4. 2 mm na některých místech jsou již praskliny v půdě tak jako v létě'
SVITAVY: 'Suché období kulminovalo 28.4. Mírně zpožděná vegetace trpí krom sucha také velkými výkyvy teplot. Teplota půdy ve 3 cm byla v týdnu pouze 4 st. C. '
TÁBOR: 'Tento týden nespadla vůbec žádná voda a foukal ještě dost velký vítr v úterý, takže vysušil co mohl. Trávy ani jetel neroste. Řepky jsou malé, málo rozvětvené a začínají nakvétat.'
TÁBOR: 'Za týden od 14.4. do 21.4. naměřeno 0 mm srážek. Porosty ozimých obilovin začínají od spodních pater žloutnout a zasychat. Porosty jarních obilovin a hrachu obtížně vzcházejí a jsou velmi mezerovité. Porosty zasetých jetelů zatím neklíčí a nevzchází vůbec.'
TRUTNOV: 'Lehký déšť v průběhu minulého týdne - úterý. Jinak vysoké teploty v kombinaci s větrem pokračují ve vysoušení povrchu a půdy'
TRUTNOV: 'Ve sledovaném období opět 0 mm srážek... Již jsme téměř propadali panice, díkybohu v době psaní tohoto reportu již můžeme být klidní - spadlo 30 mm a výrazně to tedy mění situaci... alespoň prozatím...'
TRUTNOV: 'Za týden napršelo 9 mm, ale hned to uschlo. Nejhorší je oves a jarní ječmen, ten ani ze země neklíčí. a trávní porosty.'
TŘEBÍČ: 'Od 1. března monitorujeme na naších katastrech hospodaření od 10 do 16 mm. Situace je tedy kritická. Pod řepkami a pšenicemi není voda v celé výši půdního profilu. Načeraticko, Božicko, Derflicko - z pšenice zbylo seno !!!.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 23/4 - 0,5 mm . Ovocné stromy v plném květu . Začínají vymetat rané trávy - psárka luční .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Celý týden beze srážek, v bouřce z pátku na sobotu 19,5 mm. Psárkové porosty na počátku kvetení, pouze 2-3 odnože, výška v květu do 50 cm na vlhčích lokalitách, jinak do 40 cm. TTP jsou po loňském suchu velmi poškozeny, místy bez porostu u pastvin je situace ještě horší.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Během posledních 2 dní napršelo celkem 25 mm. Na porosty jařin výrazný kladný vliv. Porosty ozimů jsou však nevratně poškozeny, snížení počtu odnoží u obilovin, u řepky malé nasazení květů, malé větvení. Porosty pícnin jsou ve fázi vývoje, kdy uvedené srážky již nebudou mít významný kladný vliv na výnos první seče TTP, jetele.'
VSETÍN: 'Celý týden byl extrémně suchý. První srážky přišly v sobotních dopoledních hodinách (0,3 mm), další pak v noci ze soboty na neděli (0,6 mm).'
VSETÍN: 'Půda byla velmi suchá, tvrdá, nezpracovatelná. Pícniny zakrslé, psárky začaly metat na stéblech ca. 20cm vysokých.'
ZNOJMO: 'V úterý 23.4. spadlo 3,2 mm srážek, které nemohly zvrátit stav sucha. Začínají usychat i travní porosty, což je na toto období nezvyklé.'
ZNOJMO: 'začínají výpaly ozimů na horších půdách, ve vinici nerovnoměrné rašení, zaseté ozelenění před několika týdny nevschází, srážky 3 - 5 mm, nicméně vysoké teploty a větrno tyto srážky vypařily'
ZNOJMO: 'Za sledované období 5 mm, po srážkách se vegetace mírně oživila. Na polní vegetaci příznivě působí chladnější počasí. Pokud bude pokračovat chladnější ráz počasí a alespoň nějaké srážky, sklizeň nemusí být tak špatná jak se jeví nyní.'
ZNOJMO: 'Srážky za uplynulý týden 3,5 mm (na konci týdne). Zejména na pšenici oz. jsou pozorovatelné nevratné změny (usychání odnoží, deficity ve výživě,....). Srážky se projevily jen v nejsvrchnější vrstvě půdy. Do 4-5 cm.'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 3 mm/týden. Ozimy vesměs ztratily odnože a poškození porostů v důsledku sucha je tak nevratné (rostliny zasychají, budou chybět klasy na m2, apod.). Některé porosty na horších pozemcích už nemá z důvodu nenávratnosti investice význam ošetřovat. Jařiny pokračují v nepravidelném vzcházení a trápí se. Uvidíme co s vegetací v takovém stavu udělá dnešní déšť a avizované ochlazení....'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 6,1 mm srážek, kupodivu naráz, díky za ně. Je to první větší srážka od 16.4.'
ZNOJMO: 'Od 1. března monitorujeme na naších katastrech hospodaření od 10 do 16 mm. Situace je tedy kritická. Pod řepkami a pšenicemi není voda v celé výši půdního profilu. Načeraticko, Božicko, Derflicko - z pšenice zbylo seno !!!.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky za duben do 29,4. 9mm'
 

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 2. 2020

  Zimy bez sněhu budou pravidlem

  Dosud jsme žili rytmem čtyř ročních období, jejichž charakter klimatická změna poměrně výrazným způsobem přetváří. Nejvíce je to patrné právě na zimě, říká bioklimatolog profesor Miroslav Trnka. Celkové zásoby vody ve sněhu jsou letos v porovnání s loňskem přibližně desetkrát nižší. Vědec upozorňuje, že žijeme v nejdelší epizodě sucha, zimy budou v budoucnu kratší a léta naopak delší.

  Jak se v posledních letech charakterově změnily zimy v Česku? Jaký bude mít letošní zima dopad na zemědělství? Proč Česko stále častěji čelí extrémním jevům?
  Rozhovor je k přečtení ZDE.

 • 11. 2. 2020

  Zdeněk Žalud vystoupí v Olomouci

  Dne 27. 2. v 18:30 vystoupí prof. Zdeněk Žalud v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška bude na téma Změna klimatu a naše krajina.
  Pozvánka ZDE a více informací ZDE.