Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19.05.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12.05.2019 do neděle 19.05.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19.5. Zprávy 376 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. 

Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky, sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze do 20-30 cm. Nedostatek srážek způsobuje špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále především do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a severozápadních. Dva okresy v Čechách očekávájí místně až extrémní dopady sucha (Louny, Most). Těžké poškození očekává deset okresů v Čechách. U šesti okresů ze 67 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u třinácti se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '14.5. déšť 3 mm, 16.5. déšť 8 mm, 17.5. déšť 0,5 mm, 19.5. déšť 7,5 mm. Déšť ovlivnil povrchovou vrstvu, drobný, pozvolný, zlepšil vzejití porostů, zalití rostlin, spodní vrstvy neovlivnil. Nízké teploty částečně poškodily kukuřici.'
BLANSKO: '9 mm, chladné počasí a mírné každotýdenní deště přispívají k tomu, že je konečně půda na povrchu delší dobu vlhčí.'
BLANSKO: 'K situaci v plodinách: Výrazně se situace zlepšila u máku, v ozimech se na lehčích půdách sucho v dubnu se podepsalo na počtu odnoží, případná kompenzace výnosotvorných prvků bude asi možná jen u některých odrůd. Totéž platí u řepek, kde je nižší nasazení větví (celkově kratší rostliny). Nejhorší je stále situace u krmných plodin, jetelotrávy a travní porosty jsou řídké, první seč bude výrazně slabší, luskovinoobilné jarní směsky se teprve vzpamatovávají a jsou o cca 10 dnů opožděny, kukuřice na siláž teprve vzchází (až účinek srážek začátkem května) a je navíc retardována chladným obdobím.'
BRNO-VENKOV: 'Za minulý týden 9 mm. Pořád sucho, vytrhnete pšenici, kořeny jsou suché. Pšenice už dobojovala, zhodila odnože, kláseček je poloviční.'
BRNO-VENKOV: 'V dnešní době se zde střídá větrné počasí s občasnými přeháňkami a většinu srážek vyfouká vítr. Za předešlý týden napadlo 23 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Napršelo za celý týden 16,3 mm. Není to špatné na provlhčení vrchní vrstvy půdy, ochlazení a slabý vítr. Pokud by nepršelo do konce měsíce, tak si s tím málem rostliny vystačí, pokud nepřijde silné oteplení a vítr. Pšenice je vymetaná, ale kukuřice se nám zastavila ve vývoji, ale to je dáno chladnem, že nepokračuje. Jedině co vitálně roste jsou plevele.'
BRNO-VENKOV: 'I přes déšť v posledním týdnu, zůstává stav porostů stejný. Již zaschlé porosty a zaschlé odnože nenastartují vegetaci. '
BRNO-VENKOV: 'Již poškozené porosty poslední deště moc nenastartují. Ztráty budou stejné.'
BRNO-VENKOV: 'Pšenice ozimá i ječmen jarní (poškozené suchem) vytvořily parazitické odnože, které jsou cca o 4-6 týdnů pozadu ve vývoji, počtem odpovídají 10-100 % odnoží standardních, dle pozemku. To bude zásadní problém při sklizni a bude mít negativní dopad na kvalitu produkce. Mák trpí přemírou škůdců (larvy krytonosce kořenového, mšice), kteří se vlivem jarního suchého a teplého počasí přemnožili na okolní vegetaci a nedaří se je kvůli hojnému počtu likvidovat, zároveň se objevují virózy, které mšice přenáší.'
BRUNTÁL: 'Vlivem srážek cca 24 mm je situace plodin v relativně dobrém stavu. Jedná se však pouze o svrchní profil půdy, a to do cca 25 cm hloubky. Spodní profil 30 cm + je i nadále s velkým deficitem, což se nám potvrdilo při přípravě - orbě půdy před posledním osevem kukuřice. Za pluhem se práší!!! Stále potřebujeme velké množství srážek k doplnění spodních profilů půdy. Předpověď slibuje tento týden v naší oblasti větší úhrn srážek. To by samozřejmě vylepšilo situaci. Stav plodin je momentálně stabilní a v relativně dobré kondici. Podsadba stromků v sadech však strádá. Ta má vody stále nedostatek.'
BŘECLAV: 'Srážky v uplynulém týdnu výrazně přispěli k doplnění vláhy do hloubky 20-30 cm. Nedostatek vláhy je pak v hlubších vrstvách. Zlepšila se situace v kondici polních kultur. Dobře vypadají meruňky i višně, podprůměrně švestky a hrušky z důvodů chladného a větrného počasí v době kvetení. V dobré kondici je i réva vinná.'
DĚČÍN: 'Situace se přechodně díky častějšímu zataženému počasí a občasnějším srážkám zlepšila, ale je na křehké váze, pokud budou opět nadprůměrné teploty a více slunečního svitu, očekávám rychlé zhoršení.'
DĚČÍN: 'Po zvýšení teploty v daném týdnu se kolem poledne objevuje zavadání i u dřevnatých keřů. srážky: 13. 5. 0,1 mm 14. 5. 0 mm 15. 15. 3 mm 16. - 20.5. 0 mm'
DOMAŽLICE: 'Obiloviny zredukovaly odnože, kukuřice špatně vzchází, tráva na loukách je velmi řídká spíše rostou pouze plevelné druhy'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za uplynulý týden spadlo 35 mm, svrchní vrstva půdního profilu začíná být přesycená.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledních týdnu cca 40 mm srážek, většinou v mírné zalévací formě, ale vyskytlo se i několik chvilkových přívalových dešťů. Žádné projevy sucha neregistrujeme, TTP jsou v ideální formě na 1.seč, která bude luxusní, bohužel každodenní srážky neumožňují sekání a sušení.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu došlo ke zlepšení vláhové bilance, napršelo od 19 mm do 24 mm dle jednotlivých katastrů a vzhledem k nižším teplotám nedocházelo k většímu výparu z půdy, došlo ke zlepšení porostů ozimých obilovin a pícnin, travní porosty budou ale ke sklizni řidší, máky období sucha přečkaly bez problémů, kukuřicím vláha prospěla a vzchází dobře. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Napršelo 20 mm vody, pomalu se otepluje, ale trávy jsou řídké vlivem studeného počasí, kukuřice pomalu vzchází.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné výrazné projevy sucha nebyly pozorovány, naměřeno 23 mm srážek. Vegetaci zpozdily nízké teploty.'
HODONÍN: '25mm srážek, po 2letém suchu konečně se sady probouzí, během 2let sucha uschlo 20-25 procent jedinců ovocných dřevin, mimo třešní pěstujeme všechny ovocné druhy-200ha, kulminovaly u jádrovin problémy se štítenkou zhoubnou. 1. seč vojtěšky na senáž – podprůměrná, propad 55 procent proti průměru.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 19 mm, za květen již 43 mm, pšenice ozimé metají, probíhá sklizeň vojtěšky na senáž.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '21 mm, půda provlhlá do 30 cm, níže je suchá, rostliny odebírají srážky pro svůj růst a není na nich vidět dopady sucha mimo písčitých půd, kde je poškození suchem již nevratné, v půdě zaceleny praskliny.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 21 mm. Po srážkách z minulých dní se zejména jarní ječmeny pěkně zatáhly a slušně odnožily. V současné době to u všech obilovin vypadá na velmi slušnou úrodu bez výrazného dopadu sucha.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Od 28.4. do 19.5. napršelo 72 mm srážek. V zásadě v mírných dlouhých deštích, vše se zasakovalo. Dnes stojí na některých místech voda, v povrchových vrstvách nasyceno vodou dostatečně. Ozimy metají, porosty nižší, některé odnože suchem nedovyvinuté, něco přischlo, později seté nedoodnožovaly. Trávy se snad trochu po deštích zvednou, jinak porostově horší než vloni touto dobou. Kukuřice vymočené, vzešly, potřebují teplo.'
KLATOVY: '6 mm srážek, byly ještě přízemní mrazíky, které trochu poškodily květy jabloní. Půda je naomak vlhká, i do hloubky na rýč není suchá. Raší listy dubů, buky již mají listy. Vše je krásně zelené. Jen prohnědlé smrky a borovice jsou v lese zdálky vidět. Je jich hodně i cestou nahoru na Šumavu.'
KROMĚŘÍŽ: 'Úhrn srážek 13.5. - 19.5. byl 29 mm. Vojtěška - tvorba poupat, 40 - 90 cm dle stanoviště, pšenice - praporcový list (svinutý) kukuřice - 3-4 list (brzké setí, chladné období), sója - první pravé listy.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 4,9 mm. Vzhledem k chladnému počasí nedochází ke zhoršení projevů sucha.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 6 mm. Vzhledem k chladnějšímu počasí šlo o udržovací srážky. Porosty jařin dovzcházely, ale jsou nadále nevyrovnané.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 6,7 mm srážek. Srážky pomohly především obilovinám a cukrovce, kde dovzcházely chybějící rostliny. Naopak porosty řepky tyto srážky nijak neovlivnily, řepka je nízká, méně navětvená.'
LOUNY: 'Tak za minulý týden spadlo v úterý v průměru 5 mm v lehkém májovém dešti a to bylo vše pro udržení porostů na živu to postačilo. To, co už zaschlo doteď je nenávratně pryč. Oz. ječmen na poz. lehčích půd nevymetl vůbec. Vegetace v chladném období je zbržděná. V řepce jsme už našli následky mrazů, šešule to nepřežily, ale řepka stále kvete tak se to zkouší zkompenzovat. '
LOUNY: 'Objem srážek za posledních 14 snů činil 4 mm, což pokrylo přirozený odpar. Oproti r. 2018 byl měsíc březen i duben sušší, srážkový deficit činil 20 mm.'
LOUNY: '3-5mm podle katastru porosty jsou poškozené, řepka končí květení, její výška je kolem 1.metru, ječmen oz. vymetaný, pšenice začínají metat'
MĚLNÍK: 'Připadlo cca 15 mm srážek, tráva zavlažená, ale do hlubších vrstev se voda nedostala.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Malé přírůstky, špatné zakořeňování.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky v týdnu 12-19.5. nebyly žádné. Začal jsem hodnotit i brambory, které už vzešly. Jsou sice opožděné, ale uvidíme, jak bude jejich vývoj probíhat.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za posuzovaný týden napršelo celkem 12 mm srážek, které mírně zlepšily půdní vlhkost v horní vrstvě.'
MOST: 'srážky: 15.5. - 2,8 mm Výrazné sucho, obiloviny srolované listy, spodní listy usychají, u řepky výškově nevyrovnané porosty, dle kvality půdy (50 cm rozdíl ) - zoufalý stav. Srážky celkem od ledna k 19.5. - 84,8 mm. Srovnání s rokem 2018 - 103,3 mm.'
NÁCHOD: 'Situace se zlepšila. Poslední srážky se projeví na porostech během 10-14 dní.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu minulého týdne přišlo cca 23 mm srážek, což doplnilo vodu v půdním profilu, půda je momentálně plně nasycená vodou, porosty ozimů jsou optimální, i jařiny se zlepšily, nejhorší stav jsou louky, pastviny a víceleté pícniny z pohledu kvality hmoty - nízké a rychle to zestárlo.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 6 mm srážek. Situace se postupně stabilizuje, jarní sucho se zdá být zažehnáno. V následujícím (tomto současném) týdnu jsou další srážky, sucho tedy není.'
OLOMOUC: 'Kukuřice je zažloutlá především vlivem mrazíků, ale částečně i suchem. Minulý týden spadlo 9,5 mm srážek.'
OLOMOUC: 'Za týden cca 15 mm, po třech týdnech konečně řádkuje sója díky oteplení.'
OLOMOUC: '16 mm, vlhkost půdy pod povrchem v okolí kořenové soustavy vlhká, po zmáčknutí se vytvoří šiška, která drží pohromadě. Následky dřívějšího přísušku však u porostů po pozdě sklizené cukrovce a cukrovce všeobecně u jarních ječmenů oproti obilní předplodině přetrvává. Nižší, řídší a rychlejší vývoj porostu. Stejná situace platí i u pšenice ozimé po kukuřici na siláž a na zrno. '
OPAVA: 'Minulý týden přišly srážky do 15 mm. Stav v povrchové vrstvě půdy se trochu zlepšil. Tento týden je to po stránce srážek lepší, ale to až příště. '
OPAVA: 'Chlad ovlivnil počáteční růst kukuřice a spadlo 27 mm.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 29,6mm, bouřky, velmi teplo, jařiny dostaly vodu, doplňují se porosty, vzchází osivo, které čekalo na vodu'
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 13.5.-19.5.2019 na stanici napršelo 6,4 mm srážek ve 3 srážkových dnech (út-čt), v neděli byla půda zase proschlá s nízkou soudržností. Pozdní odrůdy ozimého ječmene vymetaly koncem týdne, zároveň už začaly metat nejranější odrůdy ozimé pšenice.'
PLZEŇ-JIH: 'Srážky ve dnech úterý - středa - čtvrtek v množství 1,5 - 1,4 - 2,7. Došlo k mírnému zlepšení v povrchových vrstvách půdy'
PLZEŇ-SEVER: 'Stav vláhy v půdě k 19.5.2019 vcelku normální. Projevy sucha nejsou v naší lokalitě pozorovány. Nasycenost půdy vodou se významně zlepšila po včerejším dešti (bude uvedeno v příští zprávě). Vegetace se celkově mírně opožďuje vlivem velmi chladného počasí. V současnosti neočekáváme nějaké významnější propady ve výnosech u ozimů a situace se zlepšuje i u jařin.'
PRACHATICE: 'V týdnu od 6.5. do 12.5. napršelo 15 mm, v týdnu od 13.5. do 19.5. napršelo 13 mm. Půda je do 10 cm vlhká,l epivá. Do 20 cm je vlhká, rozsýpá se. Teploty ráno od -1 °C až +2 °C, ve dne do 10 °C, začátkem týdne i drobné sněhové přeháňky. Koncem týdne se teplota zvýšila ráno na +5 °C, během dne 17 °C. Nejhůře jsou na tom travní porosty, jsou nízké, řídké, některé druhy trav vymetané. Zasetá kukuřice 4.5.2019 zatím nevzešla, studené noci a rána, přízemní mrazíky. Obiloviny zatím bez výraznějších dopadů sucha.'
PŘEROV: 'Z výsadby na konci března 25 % sazenic uschlo, jednalo se o duby, buky a menší množství smrků.'
PŘEROV: 'Za měsíc květen u nás napršelo něco okolo 50mm.'
PŘEROV: 'Srážky byly v poslední době poměrně významné, přesto se při rytí ukazuje, že v půdním profilu pod 20 cm je stále poměrně suchý stav.'
PŘÍBRAM: '14.5. déšť 3 mm, 16.5. déšť 8mm, 17.5. déšť 0,5mm, 19.5. déšť 7,5mm. Déšť ovlivnil povrchovou vrstvu, drobný, pozvolný, zlepšil vzejití porostů, zalití rostlin, spodní vrstvy neovlivnil. Nízké teploty částečně poškodily kukuřici. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 8,3 mm srážek, což udrželo porosty v přijatelné kondici. Absence vysokých teplot přispívá k nižšímu výparu a nižší spotřebě vody, což se projevuje i na hladinách spodních vod.'
PŘÍBRAM: 'Stále beze srážek. Celý týden východní až severovýchodní vítr, který ještě zbytek vláhy dosušoval. Ranní teploty okolo 5 °C. Přes den až 12 °C, ale díky větru pocitově velmi chladno. Porosty stále stagnují, metání žita pomalu probíhá, ječmen ozimý je na etapy. Stále je viditelné, že obilí bude nízké i po vymetání - bude málo slámy. Na loukách není viditelný přírůstek hmoty - proti jiným letům zpoždění.'
ROKYCANY: 'Srážky 9 mm, voda ve studni na dně - pro vodu jezdíme'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu v jeho první polovině pokračovalo chladné a deštivé počasí, kdy prakticky ve dnech úterý - středa každý den pršelo s denními úhrny 5 - 10 mm. V současné době je půdní profil nasycen, porosty se zlepšily. Pouze u ozimé pšenice v průběhu jara došlo vlivem sucha k redukci odnoží. Začala sklizeň pícnin, zejména na nehnojených loukách jsou výnosy podprůměrné. Srážky a chladné počasí brzdí sklizeń pícnin a brzdí růst zejména kukuřice. '
SEMILY: 'Za týden spadlo 13 mm, ale celý týden bylo ráno chladno, teploty se blížily nule. Zdá se, že teď je to konečně lepší.'
STRAKONICE: 'Porosty kukuřic zatím nezasáhlo sucho, ale nízké teploty při vzcházení, srážky 14.5. 6 mm, 15.5. 0,5 mm.'
SVITAVY: 'Velmi chladný, studený, vlhký týden do 19.5. s přísunem asi 17 mm srážek. Velmi pozvolné deště přináší max. zásak vody do půdního profilu, nízké teploty, slabé větry podporují setrvání vody v profilu. Díky nadále chladnému průběhu počasí se prohlubuje zpoždění vývoje porostů. Pšenice, žito teprve střední fáze sloupkování, jarní obiloviny dobře odnožují, řepka nakvetla, ale je s otazníkem jak se na výnosu projeví nízké teploty při kvetení s nízkou aktivitou včel. Kukuřice ještě nevzešla, při tom je v zemi již od 26.4. Senážní hrachy sedí na 5-10 cm výšky.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 15 mm (za tři týdny celkem 75 mm). V půlmetrové hloubce se srážky projevily až ve třetím týdnu (aktualní údaj z půdní sondy je 46% - bylo 34%). '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Plný květ trav na ttp . Začátek květu černého bezu . V sobotu 18/5 na sušších stanovištích proběhla meziřádková kultivace brambor . '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 7 mm udržely většinu porostů v nezhoršujícím se stavu. Z jiných důvodů (nízké teploty) jsou negativně ovlivňovány zejména porosty brambor (na počátku vzcházení) a porosty kukuřice. U porostů obilnin, trav a jetelů očekáváme vliv nízkých teplot minulého týdne spíše pozitivní. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Co se týká TTP, tak vlivem pokračujících srážek travní hmota na loukách přirůstá, ale zároveň nám počasí neumožňuje sklízet, tudíž kvalita bude velmi špatná - vysoký obsah vlákniny. Mimo to jsou porosty těžce poškozeny hrabošem polním, jehož výskyt úzce souvisí s předchozí periodou sucha.'
VSETÍN: 'Začátek týdne byl na srážky nejintenzivnější. V sobotu a neděli se objevili i bouřky'
VYŠKOV: 'Ve sledovaných katastrech napršelo během týdne od 9 do 11 mm.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek za poslední období 17 mm, pomalé postupné dosycování vrstvy půdy pod 20 cm, v hlubších vrstvách nad 40 cm stále extrémní deficit'
ZLÍN: 'V potoce je malý průtok vody, rána jsou dost chladná.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu spadlo 24,8 mm srážek, za květen spadlo k tomuto datu 68 mm srážek. Chladné a deštivé počasí přispělo k výraznému zlepšení a zmírnění sucha.'
ZNOJMO: ' Za sledované období 32 mm srážek, vrchní vrstva půdy je nasycena. Pšenice již dříve shodila odnože v jarním suchém období, očekáváme z tohoto důvodu podprůměrné výnosy. Travní porosty metají a jsou velmi řídké a nízké, očekáváme velmi málo píce. Uvidíme, zda současné srážky s tento stav zlepší. U ostatních plodin očekáváme zlepšení vegetačního stavu. Vegetaci podporuje též chladný ráz počasí '
ZNOJMO: 'K datu 19.5.2019 od 1.5.2019 jsme v našem katastru naměřili 51 mm. Půdní horizont se dosytil vodou odhadem do 30 cm.'
ZNOJMO: 'U kukuřic zatím pouze růstové deprese související s chladem. Porosty vzešly díky změně srážkových poměrů dobře.'
ZNOJMO: 'srážky 24 mm, porost kukuřice poškozen mrazem, pšenice - v místech s kamenitou a písčitou půdou je vidět slabší a řidší porost s menšími klasy - ovlivněno počasím v dubnu'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek za sledované období 8,7 mm. Půda je nasycena vodou jen v horní vrstvě. Ve spodních vrstvách je stále znatelné sucho.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '11,6 mm srážek, 5,3 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 45 mm srážek na všech zmíněných katastrech, v přilehlých katastrech bylo srážek cca o 5 mm více.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '18 mm srážek, ale bídný stav na TTP - díky suchu v dubnu a počátkem května porosty řídké, ranější trávy vymetány, takže kvalita ani kvantita nebude.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 20. 6. 2022

  O klimatu pro Seznam zprávy

  Podle klimatologa Pavla Zahradníčka data jasně ukazují, jak se mění klima v Česku. Období veder přicházejí dřív. Tropických dní, kdy teploty přesáhnou třicet stupňů, bude dál přibývat.

   

  Článek k přečtení zde