Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09.06.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02.06.2019 do neděle 09.06.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 9.6. Zprávy 325 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále především do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a především severozápadních. Dva okresy v Čechách očekávájí místně až extrémní dopady sucha (Louny, Most, Náchod). Těžké poškození očekává osm okresů v Čechách. U deseti okresů ze 70 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u čtvrtiny hlášených okresů se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz.

Respondenti hlásí, že vysoké teploty a vítr rychle snižují dostupnost vláhy pro rostliny. V některých oblastech jsou přemnožení hraboši. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'na sledovaném území úhrn srážek 40 až 50 mm ve dvou bouřkách kdy první byla velmi intenzivní, při které padlo až 30 mm během 40 minut a většina vody odtekla bez užitku.'
BRNO-VENKOV: 'V pátek 7.6.2019 kolem druhé hodiny ranní během bouřky napršelo přívalem 20mm'
BRNO-VENKOV: 'Extrémní poškození od hrabošů. Co nezničilo sucho, to devastují hraboši.'
BRNO-VENKOV: 'Aktuálně ohroženo nalévající se zrno vysokými teplotami a větrem. Likvidace porostů od hrabošů...'
BRNO-VENKOV: 'Vlivem sucha v březnu a dubnu došlo k přemnožení hlodavců a v dnešní době jsou obrovské ztráty požerem hlodavců.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky v bouřce 20 mm. Kopal jsem sondu do cca 40 cm a celý profil je provlhčený'
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršelo 11 mm a v pátek ráno spadlo během cca 1,5 hodiny 35 mm.'
BRUNTÁL: 'Srážky minulý týden oproti zbytku republiky - 0 mm. To se začíná významně projevovat na porostech cukrovky a kukuřic, kde je už vidět vadnutí listů. Sady jsou na tom také velice špatně a stromy začínají pouštět nasazené ovoce. Podsadba živoří nedostatkem spodní vody. Pokud brzy nenaprší, dopady se budou zhoršovat.'
BŘECLAV: 'Období beze srážek a při extrémně vysokých teplotách přineslo obrat z příznivých podmínek pro vegetaci opět do období, kde se rychle snižuje dostupná vláha. Na povrchu je utvořena tvrdá krusta. V hloubce nad 30 cm je již také nedostatek vláhy.'
BŘECLAV: 'Srážky v minulém týdnu značně nevyrovnané. V katastru Velkých Bílovic je několik meteostanic. V trati Úlehle spadlo 38 mm, bylo zde i silné poškození porostu kroupami. Na druhé straně na Vinohrádkách spadlo jen 6 mm. '
DOMAŽLICE: 'Minulý týden jsme neměli žádné srážky. Teploty první 3 dny nad 30 stupňů. Posekané louky neschly díky vysoké vzdušné vlhkosti. Ke konci týdne mírné ochlazení na 25 stupňů.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Velké rozdíly byly ve sledovaném týdnu ve srážkách dle jednotlivých katastrů - Havl.Brod - 35 mm, Pohled - 38 mm, Přibyslav - 10 mm, Dlouhá Ves - 17 mm, na některých honech došlo k poškození porostů, půdní vlhkost velmi dobrá ale vzhledem k vysokým teplotám v závěru týdne dochází také k rychlejšímu výparu. Celkově je vláhová bilance zatím dobrá a to zejména proti loňskému roku.'
HODONÍN: 'V našem vinohradě naměřeno výrazné oteplení a srážky zanedbatelné 1,68 mm.'
HODONÍN: 'Květen 145-165mm srážek, choroby gnomonia-merunky, strupovitost a padlí u jabloní, dírkovitost listu u broskvoní a višní po 2 letech se objevily tyto choroby-redukce úrody u malopěstitelů'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 6 mm , povrch půdy je 2 až 3 cm suchý, vlhkost půdy do 20 cm se snižuje, ozimé ječmeny zlátnou, kukuřice má výšku 40 cm, vzcházejí kukuřice po sklizeném ozimém žitu, denní teploty 26 až 31°C , noční teploty 14 až 18°C ,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '6 mm, znovu pukliny v půdě, stáčení listů -omezení výparu na písčitých půdách, na hlínách zatím dobré'
CHOMUTOV: 'Srážky za poslední týden 3,2 mm, u třešní se projevuje vyšší propad plodů než je běžné.'
CHRUDIM: 'Dne 7. 6. srážky 21 mm, probíhají senoseče. Po srážkách přišly velmi vysoké teploty a dost silný vítr, bude docházet k rychlému vysychání.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 18 mm srážek, vegetace se zatím drží, ale po loňském suchém létu trpí stromy různými chorobami.'
JIČÍN: 'Ve 23 týdnu srážky 14 mm Vysoké teploty okolo 29 °C. Větrné počasí velmi rychlé vysušování spadlých srážek . '
JIČÍN: 'Srážky za týden 6mm, půda je vyschlá, malé potůčky přestávají mít vodu.'
JIČÍN: 'V okolí zaznamenány bouřkové srážky. U nás bohužel žádný úhrn srážek nebyl.'
KLATOVY: 'Přestože u nás spadlo uprostřed sledovaného týdne z bouřky 15 mm srážek, vlivem vysokých maxim. teplot se situace se suchem zhoršila. Rapidně to lze vidět na malých potocích, které opět směřují k vyschnutí. Trochu se zlepšila situace s trávou, začaly seče, tráva byla poměrně hustá a vysoká a na tu bídu v květnu to nedopadlo nejhůř. Zřejmě s další trávou to už bude jinak. V lese veliké sucho.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky 21 mm. Hraboši nás brzy sežerou.'
KUTNÁ HORA: 'V týdnu 0mm srážek, rychlé ubývání půdní vlhkosti vlivem vysokých teplot.'
KUTNÁ HORA: 'Srážky v minulém týdnu byly v jednotlivých katastrech nerovnoměrné do 3 do 28 mm. Vlhkost půdy závisí i na druhu pozemku, jedná-li se o půdu písčitou (lehkou) nebo těžší jílovité půdy.'
LITOMĚŘICE: 'Prakticky normální počasí, bohužel na doplnění spodní vody to nestačí, na to si budeme muset počkat zřejmě až na zimu. Srážky cca 25 mm. '
LOUNY: 'Srážky 1 mm, musí zapršet, aby se nalilo zrno, půda je suchá a vysoké teploty a vítr porosty rychle vysušuje. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za zmiňované období napršelo v bouřkách i s krátkodobým přívalovým deštěm celkem 8 mm srážek, které jsou naprosto nedostačující vzhledem k dlouhodobému průměru a hlavně k vysokým teplotám společně s vysokým výparem. Stav hodnotím jako počínající sucho zejména v horní vrstvě půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'Došlo k výraznému oteplení, úhrn srážek 7,5 mm, vegetace ozimů je ve finále, jsou to velmi pěkné porosty, jařiny se také spravují. Začíná tlak mšic na růžích, ibišek, rybíz atd.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Pršelo snad všude, ale v Poděbradech ne. Nějaká zásoba vody v půdě je, orní profil ale začíná opět poměrně vysychat. Zaznamenáváme schnutí stromů, hlavně bříz, topolů a borovic. Podle našich dvou studní je velmi nízká hladina spodní vody.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo 15 mm, které vsákly do půdy, jen místy byla půda rozbahněná. Vlivem tropických teplot povrch půdy rychle oschl. Ve svrchních vrstvách půdy je zásoba vody zatím dostatečná, polní plodiny vesměs vypadají dobře.'
OPAVA: 'Spadlo 25,5mm, z toho v bouřce příval 23,0mm, postupné oteplování (cca 25 °C), slunečné počasí'
PÍSEK: 'Nízká hladina spodní vody, usychají borovice.'
PÍSEK: 'Úhrn srážek za poslední týden jen 17 mm v bouřce. U nás fakt srážkový stín :) bohužel'
PLZEŇ-JIH: 'V týdnu 3.-9.6.2019 jsme na stanici naměřili 2 mm srážek (v noci ze čtvrtka na pátek). Půda byla v neděli na povrchu suchá, v profilu do 20 cm mírně vlhká, nesoudržná. Řepka odkvetla, porosty jsou nižší, nasazení šešulí dobré. Ozimé ječmeny odkvetly, porosty jsou středně husté a mírně vyšší, než v průměrném roce. Ozimé pšenice zatím kvetou a nemají ukončenou výšku, ale i u nich bude výška porostů mírně nadprůměrná. Většina porostů ozimů dokázala v chladném květnu mezerovitost vzniklou přísuškem při vzcházení a v jarní regeneraci kompenzovat silnějším větvením (řepka) a odnožením (obiloviny). Porosty jarního ječmene a raných až středně raných odrůd ovsa vymetaly, pozdní ovsy budou metat počátkem následujícího týdne. '
PLZEŇ-JIH: 'V tomto období srážky 2x - 0,2 a 0,7 mm. Voda velice rychle v otevřených porostech (kukuřice, sója, ...) ubývá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se opět začíná prohlubovat. Bouřky minulého týdne se nám vyhýbaly. Ozimy zatím nejeví známky poškození, u jařin začínají být projevy sucha pozorovatelné (odumírání odnoží, omezení růstu). Úhrn srážek za období od 2. do 8.6.2019 0,0 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 39,8 mm srážek'
PRACHATICE: 'Výrazně se oteplilo, teploty ráno od 11 °C do 15 °C, během dne okolo 28 °C, při dešti ochlazení na 22 °C. Za minulý týden napršelo celkově 14 mm v jednom dni (6.6. ) Ozimé porosty obilovin (pšenice, triticale) metají, ošetření proti houbám a plísním, jarní porosty obilovin ( ječmen, oves) se začínají zlepšovat. Výnosy obilovin budou odhadem o 10 % nižší, především u jařin mohou být i vyšší z důvodu sucha. Porost jetele ovlivněn jarním suchem, ztráty okolo 30 %, TTP se oteplením a přísunem srážek vylepšily, ale proti průměru let minulých je sklizeň o cca 20 – 30 % nižší.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 8,4 mm. Vzhledem k vysokým teplotám je to malé množství. Sklizeň pícnin byla výrazně lepší než se očekávalo. Nyní nastupuje druhá etapa sucha, kdy porosty obilovin začínají podesychat a pokud výrazněji nezaprší, tak začnou nouzově dozrávat. Porosty na lehkých půdách, které ještě před 14 dny vypadaly velice pěkně, nyní bojují se suchem. Také v potoce navečer už voda sotva teče.'
PŘÍBRAM: 'Koncem týdne v oblasti od 18 do 25 mm srážek. Vše se vsáklo, žádná voda neutekla z pozemků. Vizuálně se zlepšily řepky, také trochu ozimé obilniny. Následující vysoké teploty od 25 do 32 st.C. zase urychlily vysušování. Spodní vody bez ovlivnění, potoky stále s nižšími průtoky.'
STRAKONICE: 'Déšť - cca 85 mm. Bohužel suchý duben se projevil u sena, nižší výtěžnost proti loňsku cca 30%'
STRAKONICE: '6.6.2019 30 mm, porosty jsou ve skvělé kondici, velký výnos trávy na TTP.'
STRAKONICE: 'Jeden přívalový déšť 48mm ve čtvrtek. Jinak v tomto období půda opět rychle vysychá, takže nějaké přemokření nehrozí.'
SVITAVY: 'Příznivý průběh počasí trvá, stav vody v půdě v povrchové vrstvě kořenů dostatečný. Extrémní srážky v noci 7.6. přinesly 44 mm za 1,5 hod. Půdní profil se z části doplnil, většina vody nicméně neřízeně odtekla. Ani pozemky s kukuřicí zelené, čili NEO, obseté již dnes sloupkujícím jarním ječmenem pozemek zcela neochránil. Pšenice již plně metají, jsou přihnojeny kvalitativně LAV. Sklizeň jetele na senáž ukončena se 40 % propadem na výnosu. Plevele prostě výnos a natož kvalitu neudělají. Probíhá sklizeň TTP na senáž s výnosem totožným jako u jetele, což je neobvyklé.'
ŠUMPERK: 'Ve 23 týdnu spadlo 30 mm srážek, TTP po prvních sečích dobře zapojeny.'
TÁBOR: '10 mm srážek. Výnos 1 seče jetele a trav na 70% průměru.'
TRUTNOV: 'Lokalní rozdíly v úhrnnu od 7 do 21 mm. V hloubce do 20 cm, tak je zatím relativní dostatek vody, ovšem v hloubce už půl metru je to mizérie - půdní sonda je na 25% vlhkosti.'
TRUTNOV: 'Srážky za týden 6mm, půda je vyschlá, malé potůčky přestávají mít vodu.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Skončena sklizeň 1.sečí vojtěšky a jetele , začíná sklizeň 1.sečí ttp.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 29 mm, z toho 22 mm v bouřce ze čtvrtka na pátek. Rostliny jsou nyní vláhou dobře zásobeny. Vlivem sucha jarních měsíců jsou však porosty řidší se sekundárním zaplevelením (týká se zejména ozimých obilnin a zejména pokud byly zakládány bezorebně).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Pokud uvádíme vliv sucha, jedná se o sucho v měsíci dubnu 2019. To bylo kritické. '
VSETÍN: '4. a 5. 6 byly srážky lokální s úhrnem do 3 mm. 6 června byly poslední, celkem přes 40 mm. Od té doby beze srážek. '
VSETÍN: 'Jediným deštivým dnem byla středa, kdy napršelo 18 mm.'
ZLÍN: 'v současné době nám přeprchává a tak není znát nedostatek vody.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu padlo v bouřce pouze 9,2 mm srážek. Vysoké teploty a silný vítr měl vliv na dříve pozitivní vodní bilanci.'
ZNOJMO: 'Bouřka, tropy posledních dnů a silný vítr vrací stav sucha. Réva zatím roste bez omezení, ale polní plodiny již trpí. '
ZNOJMO: 'Srážky 2 mm v obou katastrech, v uplynulém týdnu se teploty pohybovaly okolo 26 °C, často foukal silný vítr.'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období množství srážek nula na povrchu půdy se vytváří silný škraloup, který začíná praskat a dochází tak k silnému odparu vody v půdě ubývá.'
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden. Po až neuvěřitelně srážkově a teplotně velmi dobrém měsíci květnu se opět vracíme s přetrvávajícími tropickými teplotami a vysušujícím větrem velmi rychle do tvrdé reality. Největší dopady má aktuální tropický průběh počasí v tuto chvíli na ozimé obiloviny, které nutně potřebují vodu na nalití a udržení objemu zrna, porosty odspodu rychle zasychají, stáčí praporcové listy, některé odrůdy mají regulerně zaschlé špičky klasů a začínají nouzově dozrávat (v tuto chvíli se hraje o udržení počtu zrn v klase a o jejich finální hmotnost). Jařiny s ubývající půdní vláhou výrazně omezují nastavenou svižnou rychlost růstu a především menší a později vzešlé rostliny začínají strádat.... '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,5 mm na třikrát, vysoké teploty ke 30-ti st. C, Poslední významnější srážky byly 29.5.2019.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'předminulý týden 15,4 mm srážky , 11,3 mm výpar ( dovolená ) minulý týden 21 mm srážek , 18,5 mm výpar z vodní plochy'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 25. 1. 2021

  Mezinárodní projekt Interreg, Dyje

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. se podílí na mezinárodním projektu Interreg "Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje". Do tohotu projektu jsou zapojeni i další partneři a to Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Povodí Moravy,s.p., Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Technische Universität Wien a Amt der Niederösterreichischen Landesregierung.

  Cílem projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje do roku 2050. Výzkum je zaměřen na porovnání bilance vody současné doby vůči klimatickým scénářům v budoucnu. Rakousko a Česká republika propojují své odborné znalosti a pracují na společném hraničním regionu.
  Na základě výsledků dojde ke zpracování manipulačních opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou států.

 • 20. 1. 2021

  Loňské srážky byly jako na houpačce, střídaly se extrémy

  Počasí v loňském roce lze popsat jako střídání extrémů. Zatímco leden, březen, duben, červenec, listopad a prosinec patřily z hlediska srážek k sušším měsícům, únor, červen, srpen, září a říjen byly nadprůměrné. Normální byl pouze květen. Podle odborníků z projektu InterSucho srážková houpačka neuškodila krajině, avšak pro zemědělství znamenala řadu problémů. Celkový roční srážkový úhrn 761 milimetrů řadí rok 2020 mezi srážkově nadnormální, řekl ČTK Zdeněk Žalud, který v projektu zaštiťuje adaptaci na klimatickou změnu a sucho.
  Celý článek se zhodnocením roku 2020 k přečtení na ČTK ZDE.

  Zpráva byla převzata i dalšími médii:
  ekolist.cz
  enviweb.cz
  agris.cz.