Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.06.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.06.2019 do neděle 23.06.2019 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 6. Zprávy 333 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, řepky a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u zejména u ozimých obilovin, řepky, okopanin a ovocných stromů.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hodnoceny v okresech Louny, Most, Břeclav a Mělník. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. V některých oblastech reportéři hlásí poléhání z důvodu silných bouřek, pokračují také hlášení o výskytu hraboše polního a vysokých teplotách. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BRNO-VENKOV: 'Ve čtvrtek 40 mm s kroupami, na neděli dalších 40 mm. Přesto pro některé pšenice přišla voda příliš pozdě.'
BRUNTÁL: 'Za poslední sledovaný týden spadl pouhý 1 mm srážek, což prohloubilo deficit vláhy na hranici těžkého poškození, a to hlavně porostů cukrovky a kukuřice. Peckoviny v sadech pustily cca 50-60% plodů - výrazné snížení produkce. Prognóza a vývoj počasí je extrémní, pokud brzo nepřijdou srážky tak se míra poškození prudce zvýší.'
BŘECLAV: 'Sobotní bouřka 35 mm a noční déšť 25 mm výrazně doplnily vláhu pro rostliny. Tropické teploty se podílí na rychlém vysychání krajiny. Opět se nacházíme v extrémních situacích. Dneska byla zahájena sklizeň meruněk.'
DĚČÍN: 'Očekávám pozvolné zhoršování. Na vegetaci ve volné přírodě, zejména na listnatých stromech na J a V svazích jsou pozorovány první náznaky stresu a neoptimální vláhové situace, ačkoliv je pro Děčínsko díky bouřkám množství srážek za červen nadprůměrné. Některé dřeviny začínají velmi slabě žloutnout, ale velmi slabě a to v těch místech, kde byly největší projevy sucha na vegetaci v loňském roce. Dále pokračuje celkem výrazné odumírání smrků a borovic.'
DĚČÍN: 'Z rána nejsou rosy, porosty po seči zasychají, obrůstají pomaleji, menší rostliny, metají v nižší výšce, srážky jsou vydatné v řádech x10 mm, ale krátké během půl hodiny až hodiny je po dešti, půda je rozpraskaná, cesty jsou extrémně prašné.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky v uplynulém týdnu 6 mm, prakticky každý den lehké zavlažení, TTP obrůstají pomalu, neškodilo by více vody.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Sucho přetrvává, za tento týden 1,5 mm srážek, dochází k rychlému dozrávání ječmene ozimého, porosty brambor nemají dostatek vláhy pro orbu hlíz. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeny 3 mm srážek, větrné počasí a letní teploty vysušují krajinu zatím bez dopadu na vegetaci, porosty jarních i ozimých obilovin si již udržují své mikroklima, takže sušší půda je v porostech brambor a kukuřice. Na TTP rychle roste druhá seč.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo v těchto katastrech minimum srážek a to od 2 - 3 mm, díky zásobám vody a deštích v uplynulých týdnech jsou porosty i díky pokročilému vegetačnímu vývoji v dobrém stavu, riziková je zatím kukuřice, která nemá zakrytou plochu a výpar je větší, ohrožené jsou i druhé seče trvalých travních porostů a jetelovin.'
HODONÍN: 'Velmi teplé počasí s občasným přívalovým deštěm. Srážky celkem 63,2 mm.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 2,2 mm srážek, tedy nic, v třešních proběhl před dozráním poměrně veliký propad, cca 30-40 %, teď se projevuje propad u švestek, cca 30 %.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo pouze 3 mm srážek. Vysoké denní teploty se pohybují okolo 33 stupňů, začínají podesýchat porosty obilovin, plochy po sklizeném seně jsou vyprahlé a neobrůstají. Nedostatek vody a vysoké teploty mohou negativně ovlivnit porosty jarních ječmenů a máku.'
JIČÍN: 'Týden opět beze srážek. Celkový úhrn 0,64 mm. Půda suchá a s velkými prasklinami. Na těžších půdách rostliny prokazují velký nedostatek vodní vláhy.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 7 mm. Na obilninách se začíná projevovat počínající sucho. Ozimý ječmen a raná pšenice nedozrávají, ale dosychají. Pozdější odrůdy a řepka se zatím drží. Pokud do týdne nezaprší, tak začne zasychat všechno. Louky po první seči obrazily jen tam, kde je vlhko. Jinak zasychají.'
KARLOVY VARY: 'Minulý týden napršelo 15mm, byl to déšť přívalový, takže tritikale, žito a místy i ozimý ječmen polehal - Doplnění vláhy a déšť nijak neuškodil, protože se vše opět „vzpamatovalo“ a nic nepodesychá jako minulý rok '
KARLOVY VARY: 'Srážky cca 40mm. Většina během 1 hodiny, takže vsáknutí minimální, eroze maximální. Obiloviny vypadají relativně dobře kromě ovsů, kde bude těžká ztráta. Kroupy zlikvidovaly zbytky ovoce, co nezmrzly v květnu, takže v sadech 90 až 100% ztráty.'
KLATOVY: '29mm srážek, z toho 23mm v noci na neděli 23.6. Déšť byl hustý a dlouhotrvající. V neděli do večera ještě sem tam pršelo, takže situace výborná. Okamžitě se projevilo oživení vegetace, zvláště obiloviny a tráva. Též v lese bylo krásně mokro. Bohužel k dnešnímu dni je díky vedru již situace úplně jiná. '
KOLÍN: 'Ječmeny po silných bouřkách polehlé. V bouřkách až 80 mm srážek (Přistoupim). Rostoklaty a Limuzi cca 40 - 45 mm.'
KUTNÁ HORA: 'v týdnu 16mm srážek, rychlé ubývání půdní vlhkosti vlivem vysokých teplot, častého východního prodění vzduchu'
LITOMĚŘICE: 'Srážky 1 mm, sucho už je zde nesnesitelné, v současné době je prakticky po vegetaci řepky a obilovin.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za poslední týden 3 mm. Provedena 2. seč vojtěšky, výnos proti průměru 40%. Jarní ječmeny usychají nastojato. Rovněž zasychají porosty ozimé řepky, bude nízká HTS. '
LITOMĚŘICE: 'úhrn srážek: 0,4mm; porosty slunečnice začínají uvadat, řepka díky hlubšímu kořenu i na lehčích půdách stále zelenožlutá (loni sklizeň již tuto dobu), ozimé obilniny ještě tak 2 týdny a bude sklizeň'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 0,7 mm. Vysoké teploty poškozují porosty všech plodin a již dnes je zřejmé, že u nás padne teplotní rekord za posledních 30 let a po březnu bude i červen nejteplejší minimálně o 3°C oproti průměru'
LOUNY: 'Za poslední týden jen 1mm jinak teploty 28-32 stupňů, oz. ječmen do 10. dnu bude ke sklizni, pšenice začínají zrát'
MLADÁ BOLESLAV: 'Nepoměr minimálních srážek a zvyšujícího se výparu nejen díky vegetaci, ale zejména vysokými často tropickými teplotami, tento nepoměr pokračoval. Tím se prohlubuje sucho ve všech vrstvách půdy. Za sledované období napršelo jen 7 mm srážek.'
MOST: 'Tak 3mm a totální vedro pole zežloutly za poslední týden až abnormálně, zatím to vypadá na nouzové dozrávání a současné teploty to jen potvrzuji'
NYMBURK: 'Za sledované období jsme naměřili 3,5 mm srážek. Situace se oproti minulému týdnu zhoršila, sucho se ale zatím ve větší míře neprojevuje.'
OPAVA: 'Dochází k zhoršení vlhkostních podmínek.'
OPAVA: 'Zatímco v okolí odstraňovali škody po průtržích mračen, zdejší oblasti se bouřky vyhýbaly. Minulý týden spadlo jen 5 mm, sucho se prohlubuje.'
PARDUBICE: 'Bez srážek, sucho, vyprahlá půda,'
PELHŘIMOV: 'Podzimním suchem jsou ovlivněny ozimé plodiny a trvalé porosty'
PÍSEK: 'V průběhu týdne 7 + 32 mm blahodárné vody s minimálním odtokem v naší lokalitě. Bohužel přichází tropické dny. '
PLZEŇ-JIH: 'Ve 25. týdnu (17. - 23. 6. 2019) jsme na stanici v Lužanech (PJ) naměřili 8,4 mm srážek. Rané linie ozimého ječmene byly v neděli ve voskové zralosti. '
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se opět začíná prohlubovat, především v důsledku vysokých teplot. Vydatné bouřkové srážky v minulém týdnu se naší oblasti vyhnuly. Úhrn srážek na období od 16. do 22. 6. 2019 na lokalitě Krukanice: 27,8 mm (z toho 21,0 mm v neděli 16. června).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Sucho se znovu výrazně projevuje na všech porostech v součinnosti s vysokými teplotami - překotné dozrávání obilovin, uvadlý chrást cukrovky v odpoledních hodinách, úpal košťálové zeleniny - barevné změny na listech, brambory trpí nedostatkem vláhy, uvadají a není přírůstek hlíz'
PRAHA-ZÁPAD: 'Je sucho, promítá se to do nižšího množství listí na dospělých listnatých stromech/duby, prosychají borovice, modříny, jedle. Jsem v 370 m. n. m., půda je prašná, prakticky se nedá cokoliv dělat, přesazovat, vysazovat, apod.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne chladnější, v noci 11-12°C, během dne 23°C, polojasno. Od středy tepleji, 28°C, ve čtvrtek první srážky do 5 mm, v pátek 5 mm, z pátku na sobotu a hlavně v sobotu silný déšť, napršelo najednou 60 mm, silný odtok vody z polí a luk, v neděli už jen 2 mm. Půda nasycená vodou, ochlazení na 15 - 18°C během dne.'
PŘEROV: 'Přišly dvě vlny velkých srážek, vrchní profil půdy je dostatečně nasycený.'
PŘÍBRAM: 'Celkem 43,5 mm srážek, dobře se zasáklo, ale vysoké teploty '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 15,5 mm srážek. Toto množství udržuje porosty, aby nezačaly vadnout, ale při vysokých teplotách a lehkých půdách bychom potřebovali tyto srážky každý třetí den. Jakmile bude delší období beze srážek, tak porosty na mělkých půdách budou nenávratně zasychat. Je velký výpar a i průtok v potoce se nestačí obnovovat. '
PŘÍBRAM: 'Za sobotu a neděli cca 10 až 12 mm v okolních katastrech. Oba dva dny lehce pod mrakem, srážky nevysychaly a rostliny je mohly celé přijmout. Porosty kukuřic se vizuálně zlepšily, stejně i porosty brambor v nati. Sklizeň sena - nízké výnosy. Vlivem tepla již místy žloutnou první ozimé ječmeny - možná za cca 14 dní by někde mohly začít sklizně? Obilí má místy v klasech prázdná místa - zrna se nevyvinula!'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden přinesl horké počasí, s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy zejména o víkendu přicházely místní přeháňky nebo bouřky. Úhrny srážek byly velmi proměnlivé, často i v jednou katastru, úhrny 0-10 mm. Tam, kde nějaká voda přišla je vše ok. Kde nezapršelo, začíná se situace pomalu ale jistě horšit. V porostech ozimů se objevují na mělčích půdách podeschlá místa. Otázkou je obrůstání TTP po prvních sečí. Problémem obecně jsou velmi vysoké teploty.'
STRAKONICE: 'srážky sobota 22. 6. 2019 13 mm. Uvidíme, co provedou vysoké teploty tohoto týdne s nadějně vypadajícími porosty.'
STRAKONICE: 'Začátek týdne chladnější, v noci 11-12°C, během dne 23°C, polojasno. Od středy tepleji, 28°C, ve čtvrtek první srážky do 5 mm, v pátek 5 mm, z pátku na sobotu a hlavně v sobotu silný déšť, napršelo najednou 60 mm, silný odtok vody z polí a luk, v neděli už jen 2 mm. Půda nasycená vodou, ochlazení na 15 - 18°C během dne.'
ŠUMPERK: 'Ve 25 týdnu spadlo pouze 1,5 mm srážek, přitom v okolních katastrech slušně napršelo.'
TRUTNOV: 'Objektivně vzato jsme zde letos ve výraznějším deficitu. Duben byl extrémně suchý, květen nebyl až tak špatný, ale červen je zase v extrému suchý (mohu např. srovnat s katastrálním územím Dvůr Králové). Situace oproti loňsku horší, jelikož stav porostů byl poznamenán již v dubnu, květen to nespravil, spíše jen zbrzdil trend, a v červnu absence rozumných srážek (vždy pouze 1-4mm, pro půdu bez valného významu). Jetele letos na semeno jsou zdecimované loňským obnažením porostu a vyschnutím, letos po 1. seči opět úžeh beze srážek. Letošní zásevy jetelů budou mít nejspíše podobný osud, jestliže do týdne nezaprší. Prognóza špatná, a to nejsem pesimista. '
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn pouhé 4 mm. Na některých místech především pšenice nouzově dozrává.'
TŘEBÍČ: 'Teplotní hodnoty v průběhu týdne byly tropické. Celý týden se vyznačoval přívalovými srážkami, které na některých místech dosahovali hodnoty 100 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Sucho se začíná výrazně zhoršovat díky teplu a nebývá ani rosa. Posekané travní porosty opět zasychají. Popraskaná půda 2-3 cm praskliny. V hloubce 40 cm nenaleznete ani jednu žížalu. Sucho se bude velice rychle prohlubovat. Srážka za týden velice prudká 11 mm odtekla, půda špatně vsakuje.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Hodnocení: za uplynulých 30 dní spadlo 70 mm vody, za posledních 7 dní jen 3 mm. Od 5. 5. do 24. 6. spadlo 200 mm. Pokud uvádím ovlivnění suchem, tak to se jedná o porosty založené v roce 2018, kde se sucho podepsalo, jde o TTP a jetele. Vývoj počasí ale je špatný. Začíná být sucho, které může mít dopad do dalších dní vegetace všech plodin. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 10 mm (bouřka), sousedící katastry beze srážek. V půdě opět významný nedostatek vláhy - nejvýrazněji se projevuje ve víceletých pícninách. U řepky a obilnin již vliv na výnos nebude příliš znatelný, kukuřice, jejíž růst byl zbrzděn chladným počasím v květnu, zatím odolává. '
VSETÍN: 'Porosty po sečích obrůstají podle očekávání. Minulý týden po tři dny byly srážky lokálního charakteru s úhrnem ca. 60 mm. Pokrytí srážkami bylo značně nerovnoměrné.'
VYŠKOV: 'srážky za uplynulý týden cca 102 mm, ve dvou intenzívních srážkách'
VYŠKOV: 'Ve sledovaných katastrech napršelo 10 až 15 mm. Dobrá zálivka k rostlinám.'
ZNOJMO: 'hodnocení pro k. ú. Miroslavské Knínice, srážky 61 mm, srážky byly ve formě prudkého deště /25 a 36 mm/'
ZNOJMO: 'poslední úhrn srážek činil celkem ve dvou dávkách 20 mm rozděleno na 3 mm a 17 mm. tato voda oddálila zasychání přes kopečky slunečnice a kukuřice velmi rychle reagovaly na tyto srážky '
ZNOJMO: 'Přesně po 3 týdnech spadlo větší množství vody - 15 mm/týden, dnes již je ale půda opět proschlá a veškerá vegetace se trápí…. Opět nás drtí topické teploty a na poli se vše vaří (ozimý ječmen a ozimá pšenice má těsně před sklizní bohužel velmi drobné zaschlé zrno).'
ZNOJMO: 'setrvalý stav i přes srážky jsou vysoké teploty a větry a tak jsou polní porosty v ohrožení, réva se v podstatě vyvíjí bez omezení, srážky z bouřek 18 - 25 mm.'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu spadlo 55,6 mm srážek, téměř 30 mm spadlo v bouřce s kroupami, při které byla pozorována tromba. I přes velmi teplé počasí, které panuje v těchto dnech, je díky těmto srážkám půda dobře zásobena vodou.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'V bouřkách spadlo během 2 dní v obhospodařovaných katastrech rozmezí 40-60 mm srážek. V širokořádkových plodinách se voda příliš nevsákla, ba naopak způsobila smyvy a erozi i přes veškerá udělaná opatření.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 15. 6. 2024

  Nastaly ideální podmínky pro boj se suchem

  Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z CzechGlobe je právě teď chvíle, kdy by zemědělci měli zkoušet zavádět opatření, která by měla zabraňovat vážným dopadům sucha v budoucnu. To zahrnuje pěstování meziplodin, zlepšování zásoby organické hmoty v půdě, zlepšování půdních vlastností nebo změny v osevním postupu. Zatím se to však neděje. „V roce, kdy není sucho a kdy bychom proti němu měli přijímat opatření a budovat vodní rezervy, k tomu není motivace. Protože vody je dost,“ vysvětluje v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Celý článek k přečtení ZDE

 • 13. 6. 2024

  Hrozí Česku nový fenomén bleskového sucha?

  Je to po více než deseti letech poprvé, kdy v Česku na začátku června není výrazné sucho. „Srážky v posledních týdnech, hlavně toho bouřkového charakteru, doplnily půdní vláhu," říká pro týdeník Respekt Pavel Zahradníček, meteorolog, klimatolog a člen týmu Intersucha. Má to ale háček. „Máme dobrý stav v povrchové vrstvě, jenže v těch hlubších vrstvách je stav horší, než je obvyklé. Příští týden se nám oteplí, což bude znamenat vysychání povrchové vrstvy. Může přijít nový fenomén, tzv. bleskové sucho." Proč se povrchová voda nedostane hlouběji? A umí Česko pracovat s přebytkem vláhy, aby ji mohlo využít v dobách sucha?
  Podcast pro Respekt.cz je k poslechnutí ZDE