Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 30. 6. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 23. 6. 2019 do neděle 30. 6. 2019 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 6. Zprávy 311 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, řepky a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. 

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hodnoceny v okresech Litoměřice, Louny, Most, Benešov a Plzeň-jih. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BEROUN: nejsou srážky
BLANSKO: 0mm, rozpraskaná půda, zasychající tráva.
BLANSKO: za sledované období nespadli žádné srážky
BLANSKO: proti minulému hodnocení, které významně ovlivnily srážky před koncem hodnotícího období (23.6. v časných ranních hodinách - 8 mm), přišel týden extrémně vysokých teplot, které spolu se silným větrem zvyšovaly výpar - proto návrat k normálu. Nejenže nuceně dozrávají ozimy na mělčích půdách, ale nedostatek půdní vláhy se projevil i u silážních kukuřic - svinování listů. Vůbec neobrůstají sklizené travní porosty, porosty jetelovin jsou řídké a nejméně o týden dříve přechází do květu.
BRNO-VENKOV: za minulý týden 0 mm a týden před tím 32 mm
BRNO-VENKOV: srážky 0 mm
BRNO-VENKOV: srážky 0 mm
BRNO-VENKOV: 0 mm. Výnosy: ozimý ječmen 0-4,5 t/ha (dle poškození suchem a hraboši). Pšenice ozimá 2,6 t/ha (první dva porosty).
BRNO-VENKOV: 0 mm srážek. Vedra. Začali jsme sklízet ozimý ječmen.
BRNO-VENKOV: v minulém týdnu nepršelo.
BRNO-VENKOV: srážky 0 mm. Neuvěřitelné množství myší, které se stahují z příkopů a mezí. Způsobují škody zatím na úvratích.
BRUNTÁL: za poslední týden 0 mm srážek. Situace u cukrovky a kukuřice kritická...výrazné snížení výnosů. Uvidíme co ještě plodiny vydrží...Absence ranních ros prohlubuje sucho. Ovocným stromům i nadále opadávají plody a usychají. Ozimé ječmeny jsou už sklizeny se ztrátou 23 %.
BRUNTÁL: půda vyschlá prašná. TTP po první sečí přestal růst; i vytrvalý a všude přítomný vlaštovičník začal uvadat.
BŘECLAV: srážky 0 mm
BŘECLAV: týden beze srážek
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 26.týden srážky 0 mm, teploty 30-35 °C, plodiny "hoří" dál.
DĚČÍN: usychají mladší stromy, plevele na hnojištích zaschly, posečené jižní svahy jsou spálené. Nejsou rosy, vítr snadno odfoukává půdu
DĚČÍN: srážky 0 ml, vysychání mokřadů, vyprahlost země.
DĚČÍN: srážky: 24. - 30.6. 0 mm
DOMAŽLICE: za posledních 14 dní se stav rapidně zhoršil.Srážky 23.6.2019 20 mm nic neovlivnily.Od té doby vysoké teploty nad 30°C a vysušující vítr. Druhé seče TTP a jetele s minimálním výnosem.Obiloviny zasychají,nedozrávají! Kukuřice těžko odolává suchu,k dnešnímu dni 45 cm vysoká.
DOMAŽLICE: 0 mm
FRÝDEK-MÍSTEK: beze srážek, stále je sucho.
FRÝDEK-MÍSTEK: v uplynulém týdnu srážky 0 mm, teploty přes 30°C. Travní porosty zasychají, obrosty minimální.
HAVLÍČKŮV BROD: srážky v pondělí 27 mm,v části okresu Havlíčkův Brod silné krupobití
HAVLÍČKŮV BROD: ve sledovaném týdnu došlo hlavně z důvodu vysokých teplot k výraznému zhoršení vláhové bilance ve vrstvě do 20 cm, silněji trpí hlavně trvalé travní porosty/druhé seče/ a víceleté pícniny, dopad sucha je již znatelný i na obilovinách a olejninách, kukuřice zatím poměrně odolává. Celkově bude opět největší problém se zajištěním krmiva pro dobytek.
HAVLÍČKŮV BROD: velmi teplo a sluníčko svítí jak zběsilé.Už jsou kukuřice v pohotovosti a docela začínají zasychat. Na slunci se nedá vůbec vydržet.Trávníky schnou.
HAVLÍČKŮV BROD: období bez srážek
HODONÍN: srážek 0,62 mm.
HRADEC KRÁLOVÉ: srážky za poslední týden - 0 mm, srážky za červen - 20 mm , za období leden - červen 2019 290 mm (10-ti letý průměr činí 284 mm ) 29.června začala sklizeň ozimého ječmene, výnosy se pohybují v rozmezí 7,6 až 8,2 tuny / ha tříletý průměr činí 6,55 tuny / ha v minulém týdnu bylo 6 tropických dnů a 3 tropické noci, max denní teploty byly až 37°C ,
CHOMUTOV: zatím nelze odhadnout případné ztráty, konkrétně u brambor. Pokud nezaprší, budou zřejmě citelné. Bohužel, včera nespadla ani kapka.
CHRUDIM: srážky v pondělí 27 mm,v části okresu Havlíčkův Brod silné krupobití
CHRUDIM: týden bez srážek, průměrná teplota 23,5°C.
CHRUDIM: za sledované období srážky 0 mm, teploty okolo 35 stupňů. Ozimé ječmeny a pšenice podesychají, zrno bude malé, velký poměr zadiny, pokud nezaprší dopadnou stejně porosty jařin.
CHRUDIM: období bez srážek
JIČÍN: srážky - 0 klasy nedozrávají, ale usychají, zrno začíná tvrdnout v méně hustém porostu (souvratě) začínají cukrovce žloutnout listy
JIČÍN: spadlo 0 mm srážek
JIČÍN: celý týden horko a vítr, srážky 0 mm.
JIČÍN: týden opět beze srážek. Srážkový úhrn opět beze 0 mm.
JIHLAVA: v uplynulém týdnu došlo k výraznému prohloubení sucha. Jedině snad ozimy ječmen už svou zralostí suchu unikl. Jinak vše schne před očima. Další problém se rýsuje u kukuřice. V květnu, když měla vodu, tak nerostla kvůli zimě. Teď neroste kvůli suchu. V tuto dobu je min. o půl metru nižší, než by měla být.
JINDŘICHŮV HRADEC: do neděle ráno spadlo 0 mm srážek
JINDŘICHŮV HRADEC: 1.7.2019 v odpoledních hodinách se přehnala bouřka a spadlo 19 mm
JINDŘICHŮV HRADEC: 17.-23.7. - 44,6 mm 24.-30.7. - 0 mm
KLATOVY: srážky 24. - 30.6. 2019 --- 0,8 mm
KROMĚŘÍŽ: porosty pomalu dozrávají, stále je decimují hraboši a ostatní hlodavci i když to už není, tak viditelné. Situace je velmi vážná!!! Předcházející týden panovaly dosti vysoké teploty(nad 33 C). Půdní vláha se drží na slušné hodnotě a to i díky přeprškům
KROMĚŘÍŽ: úhrn srážek 0 mm
KUTNÁ HORA: 1.7.2019 15 mm srážek
KUTNÁ HORA: celý týden nepršelo, extrémní teploty
LIBEREC: k datu poslední neděle 30.6.2019 spadlo 0 mm srážek.
LITOMĚŘICE: srážky 0 mm,panuje zde extrémní sucho,které je ještě větší než v loňském roce,prakticky všechna podzemí voda téměř zmizela nebo je na minimální úrovni, o povrchové vodě ani nemluvím ta už tu není víc jak 14 měsíců.
LITOMĚŘICE: za minulý týden žádné srážky. Celkové srážky za červen 17 mm, ve čtyřech dávkách. Horké dny výrazně zhoršily stav porostů, zejména kukuřice. 1.7. jsme v rámci geologického průzkumu kopali sondu do 3,5 m. Podloží je tvořeno slíny a v celém profilu mají drobtovitou strukturu-jsou vyschlé.
LITOMĚŘICE: srážky 0 mm, extrémně vysoké teploty sahající až k 40 °C, slunečnice doslova usychá před očima, pokud to sucho bude pokračovat budou výnosy max 1,5 t/ha, cukrovka na tom není o moc lépe, sklizeň obilovin začne příští týden, ale již teď to vypadá, že výnosy budou srovnatelné s loňským rokem
LOUNY: srážky 0 mm
LOUNY: tak 0 mm a asi jeste dlouho nic nespadne; tento tyden vjedeme do upeceneho jecmene ktery nestihl standartne dozrat a jarni jecmen je na tom stejne pujde hned po nem uschlej nestihl ani zahackovat.
LOUNY: všechny katastry 0 mm srážek a extrémní teploty okolo 40°C
LOUNY: srážky 0. teplota 38°C
MLADÁ BOLESLAV: za poslední týden se sucho opravdu zhoršilo a na rostlinách je to hodně vidět. Obzvlášť brambory, kořenovka a košťály velmi rychle vadnou. Srážky bohužel 0 mm. Děkuji a přeji hezký den, Šťastný
MLADÁ BOLESLAV: srážky 0 mm
MLADÁ BOLESLAV: srážky od 24.6. do 30.6. 2019 = 0 mm
MLADÁ BOLESLAV: teplo a sucho
MLADÁ BOLESLAV: za uplynulý týden došlo k velké změně. Vysoké teploty k hranici 40 stupňům a absence ranní rosy začínají u nás porosty pociťovat. Ozimy rychle ztratily zel barvu a i pozdní odrůdy pšenic přišly ve vedrech o listy. Ozimá řepka žloutne před očima. Celkové množství srážek za červen je u nás do 30 mm.
MOST: minulý týden beze srážek , vysoké teploty zrno uschlo.
MOST: tak 0 mm a asi jeste dloiho nic nezpadne tento tyden vjedem do upeceneho jecmene ktery nestihl standartne dozrat a jarni jecmen je na tom stejne pujde hned po nem uschlej nestihl ani zahackovat.
MOST: srážky: 0 mm - katastrofa, žně o měsíc dříve, ječmen, pšenice uschlé, listy kukuřice žloutnou od krajů listů, zarolované, slunečnice od země do půlky uschlé listy
NÁCHOD: opět velké sucho, za červen pouze 29 mm srážek, na sušších místech nouzové dozrávání (usychání) jařin,
NOVÝ JIČÍN: v průběhu minulého týdne prakticky bez srážek, denní teploty se šplhaly až přes 30 °C. Tento průběh počasí urychluje dozrávání ozimých plodin a bonitně horší části pozemků začínají mapovat - uschnutí rostlin.
NYMBURK: 10 mm v podstatě na polích není znát
NYMBURK: za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Celkově za červen 2019 spadlo 43,9 mm, což je 20 mm pod dlouhodobým průměrem na našem stanovišti. Celkem jsme za 1.pololetí roku 2019 zaznamenali 267 mm srážek.
NYMBURK: srážky v týdnu 0 mm, Teploty přes 38°C.
NYMBURK: katastrofa jedním slovem
OLOMOUC: týden beze srážek s velmi vysokými teplotami
OLOMOUC: ve sledovaném týdnu 0 mm, celý týden jasno a vysoké teploty.
OLOMOUC: minulý týden beze srážek
OLOMOUC: větší škodu než sucho páchají hraboši , místy totální likvidace porostu v pořadí pšenice, ječmen, vojtěška,soja ,situace je každým dnem horší
OLOMOUC: 5,5 mm
OPAVA: neprší,prohlubuje se sucho. Pondělních 3 mm nic nezlepšilo. Zdraví Stuchlík
OPAVA: pouze za uplynulý týden 1,9 mm, velmi teplo, sucho
OPAVA: vysoké teploty a sluneční svit, povadlý chrást u cukrovky
OPAVA: vysoké teploty ,vítr a ani kapka.
OPAVA: minulý týden tady nespadla ani kapka a včera v bouřce spadlo jen pár kapek. Ozimá řepka a pšenice překotně dozrávají, lze očekávat nižší hmotnost tisíce semen. Jarní ječmen předčasně žloutne, kukuřice stáčí listy a cukrovka je plošně zvadlá. Tráva je na výsluní a pod stromy vypálená a růst otavy se zastavil.
PARDUBICE: 26 týden bez deště,klesá spodní voda
PARDUBICE: v katastrech s lehčí půdou podmínky o stupeň horší než na těžkých půdách. Lehčí půdy na přelomu okresů Kutná Hora a Pardubice.
PELHŘIMOV: za týden 3 mm srážek
PÍSEK: beze srážek, tropické dny.
PÍSEK: 26.týden srážky 0 mm,teploty 30-35 °C, plodiny hoří" dál."
PLZEŇ-JIH: srážky 0 mm
PLZEŇ-JIH: v týdnu 24.-30.6.2019 jsme na stanici v Lužanech (PJ) neměli žádné srážky. Vysoké teploty (až 36°C) způsobily násilné dozrání ozimého ječmene, vybělení plev u ovsa a ozimé pšenice a ukončení vegetace u polních hrachů. Půda je do 20 cm seschlá na kámen.
PLZEŇ-SEVER: srážky 0 mm
PLZEŇ-SEVER: ve sledovaných k. ú. za minulý týden 0 mm srážek
PLZEŇ-SEVER: minulý týden 0 mm srážek vysoké teploty a intenzivní sluneční svit pálí vysušují rostliny,dochází k nouzovému dozrávání
PLZEŇ-SEVER: srážky 0 mm . Osm dní po posledních srážkách půda v porostech rozpraskaná , suchá . Ozimé obiloviny a řepka zasychají , nebo nouzově dozrávají . Velmi vysoké teploty 20-24 stupňů v noci , přes den 33 - 38 stupňů po celý uplynulý týden.
PRAHA-VÝCHOD: 26 týden 0 mm , průměrná teplota 25°C
PRAHA-ZÁPAD: 0 mm,velmi velká vedra totálně vysály z půdy poslední zbytky vláhy. Ačkoliv to po chladném květnu vypadalo, že žně začnou v normálním čase, vlna veder dokončila ne zrání, ale uschnutí úrody.
PRACHATICE: za poslední týden žádné srážky, výrazné oteplení. V noci teploty mezi 13°C až 18°C, ve dne od 28°C do 31°C. Zvýšený výpar vody z půdy z předcházejících srážek, napomáhá vítr. Půda na povrchu oschlá, do 10 cm známky vlhkosti, do 20 cm sušší, rozsýpá se.
PŘEROV: vrchní vrstvy půdy jsou v dobrém vodním" stavu. Ve spodních vrstvách je stále nedostatek vody."
PŘÍBRAM: v uplynulém týdnu beze srážek, rekordní teploty až 35,5°C. Uzavřeli jsme pozorování za červen s tímto výsledkem: Srážkový normál 73 mm - realita 44,8 mm. Teplotní normál 14,9°C - realita 21,1°C!!!!!!!!!!!!! tedy + 6,2°C . Ozimé ječmeny nejsou vyháčkované, zaschly a již se začíná sklízet. Řepky ozimé jsou částečně podeschlé, do dvou týdnu lze očekávat první sklizně. Sklizené louky a jeteloviny neobrůstají - nebude asi žádná druhá seč, která by měla význam. Kukuřice už dopoledne svinuje listy, porosty zpomalily růst. Srážky v minulém týdnu, které v republice byly - u nás se to všechno vyhnulo - pršelo trochu až o cca 15 km dále.
PŘÍBRAM: minulý týden nespadla ani kapka a společně s vysokými teplotami to mělo obrovský dopad na všechny plodiny. Obilí dosychá, pícniny přestaly růst, kukuřice usychá před očima a v potoce přestala téct voda. Do toho výhled počasí bez deště. Kukuřice začíná schnout i na lepších půdách.
PŘÍBRAM: 0 srážek , za celý měsíc 106 z toho příval 60 mm
PŘÍBRAM: beze srážek, vysoké teploty
RAKOVNÍK: 0 mm zasychání !!! Extrémní teploty
RAKOVNÍK: 1 mm
ROKYCANY: srážky: 0 mm
ROKYCANY: průměrná teplota byla 16,6 °C, 8 mm srážek
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: žádné srážky.
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: celé dny slunečno s velmi teplým vzduchem. V pondělí večer dešťové přeháňky 8,5 mm
SEMILY: srážky 0 mm
SEMILY: za týden nespadla ani kapka. Zatím to nevadí, ale záleží na tomto týdnu. Pokud nic nespadne, bude to obecně problém. Pro mne ne, mám zachyceno 5m3 dešťovky, tak budu zalévat.
STRAKONICE: beze srážek
STRAKONICE: minulý týden byl beze srážek.
STRAKONICE: celý týden bez srážek
STRAKONICE: za poslední týden žádné srážky, výrazné oteplení. V noci teploty mezi 13°C až 18°C, ve dne od 28°C do 31°C. Zvýšený výpar vody z půdy z předcházejících srážek, napomáhá vítr. Půda na povrchu oschlá, do 10 cm známky vlhkosti, do 20 cm sušší, rozsýpá se.
SVITAVY: 0 mm
ŠUMPERK: 0 mm
ŠUMPERK: nebyly zaznamenány žádné srážky.
TÁBOR: za uplynulý týden naměřeno 0 mm srážek.
TÁBOR: množství srážek - 0.
TÁBOR: v minulém týdnu se sucho prohlubovalo a kukuřice začala díky suchu stáčet listy. Žádný déšť nepřišel.
TRUTNOV: srážky nula. Pšenice na některých plochách z důvodu sucha nouzově dozrává a opět budeme tedy sklízet spíše rýži...
TRUTNOV: 0 mm
TRUTNOV: oproti minulému týdnu další zhoršení, zvětšení plochy s poklesem turgoru, špičatění kukuřic, zřeďování travních porostů, zasychání jetelovin, usychání a shazování zrn na klasu obilovin, prosychání řepek (ne dozrávání). Oproti minulému týdnu už jen zhoršování projevů, další déšť již neovlivní vývoj porostů pro letošní sklizeň. Travní porosty jsou vyprahlé jako minulý rok o měsíc později. Vhodnou péčí o TTP se nám daří alespoň na pastvinách stále pást bez přikrmování, ale prognózy a stav TTP jsou chmurné...
TŘEBÍČ: 3 mm
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 6 mm srážek spadlo v neděli 23.6..
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: srážky v týdnu : 0 mm Průměrná teplota červen 2019 21,0°C (červen 2018 18,5°C) Srážky červen 2019 61,5 mm , červen 2018 43,0 mm. Končí sklizeň 1.sečí TTP,začíná 2.seč vojtěšky .
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: týden beze srážek
ÚSTÍ NAD LABEM: 0 mm. -:(
ÚSTÍ NAD LABEM: usychají mladší stromy, plevele na hnojištích zaschly, posečené jižní svahy jsou spálené. Nejsou rosy, vítr snadno odfoukává půdu
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: srážky za posledních 7 dní 6 mm.
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: množství srážek-0 mm!
VSETÍN: v průběhu uplynulého týdne na území Valašské Polanky nebyl žádný úhrn srážek.
VYŠKOV: 0 mm
ZLÍN: celý týden byl beze srážek !!!
ZLÍN: nezaznamenal jsem k datu 30.6.2019 žádné množství srážek.
ZNOJMO: za minulý týden nespadly žádné srážky. Za celý červen 16 mm srážek a od začátku roku 196,9 mm.
ZNOJMO: vysoké teploty a počasí beze srážek za sledované období.
ZNOJMO: hodnocení pro k. ú. Miroslavské Knínice, srážky 0
ZNOJMO: za sledované období 28 mm srážek, stav vegetace je na toto roční období standardní.
ZNOJMO: bez srážek, teploty nad 30°C
ZNOJMO: 0 mm, výrazný dopad na vegetaci, travní drn prosychá, kukuřice místy již suché, řepa povadlá, předčasné dozrávání obilovin a řepky
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: srážky 4,4 mm, výpar z vodní plochy 23,4 mm
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: za poslední týden nepřibyly žádné srážky na všech zmíněných katastrech.
 

 

 


 


 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 9. 1. 2023

  České hory jsou bez sněhu, kvůli intenzivní teplé vlně chybí i na hřebenech

  České hory jsou bez sněhu. Kvůli dlouhé a intenzivní teplé vlně, která začala o Vánocích a v podstatě dosud neskončila, chybí sníh i v hřebenových partiích v nadmořských výškách nad 1000 metrů. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR je sice vánoční obleva celkem standardní záležitost, ale v takové míře jako letos se jedná o výjimečný jev, řekl ČTK. Teploty se v některých dnech pohybovaly i 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem.
  Pavel Zahradníček popisoval stav pro ČTK, celý článek k přečtení ZDE.

 • 25. 12. 2022

  Nejen Vánoce na blátě. V Česku se mění celá zima, sněhu je o polovinu méně

  Čeští vědci upozorňují, že „Vánoce na sněhu“ jsou hlavně v nížinách už spíše rarita. Měnící se klima z nich v budoucnu udělá fenomén ještě vzácnější.

  Zimní období je kratší a teplejší, sníh se stává v některých oblastech stále větší vzácností. „Za posledních 60 let se nám zima oteplila o 2,2 stupně Celsia, ale měsíce prosinec a leden dokonce o 2,6 stupně,“ vysvětlil Pavel Zahradníček, klimatolog a meteorolog z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který mimo jiné sleduje teplotní proměny v uplynulých dekádách a zpracovává klimatické modely. „Naopak, což je hodně zajímavé, únor se nám sice otepluje, ale podstatně méně a není to stále statisticky významná změna. Chladná část roku se nám také zkracuje a samozřejmě ubývá i množství sněhové pokrývky.“
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.