Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 7. 7. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 6. 2019 do neděle 7. 7. 2019 ráno)

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 7. 7. Zprávy 351 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, kukuřice a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem TTP.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy tak i Morava. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Mnoho respondentů hlásí také poškození plodin hraboši. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BLANSKO: 'Poslední srážky 1.7.2019 14 mm, stále větrné a slunečné počasí, které vysušuje jak krajinu, tak samotné rostliny. Pozorované vadnutí rostlin přes den. '
BRNO-VENKOV: 'Vlivem such přemnožení myší a poškození plodin až 50%'
BRNO-VENKOV: 'Vlivem sucha došlo k přemnožení hlodavců velké devastaci úrody některé lokality i 70 %.'
BRNO-VENKOV: 'Průměrné výnosy: pšenice ozimá 2,6 t/ha, ječmen jarní 3,3 t/ha. Některé pozemky byly natolik poškozené hraboši, že nebylo co sklízet.'
BRNO-VENKOV: 'Porost borovice lesní ve stáří 50 let pomalu usychá na 1 ha cca 20 vzrostlých stromů, nově vysazený dub zimní se hůře prosazuje, usychají nově vysazené stromy ve stáří cca do 5 let, sázené se zeminou. K 8.7. zatím není tak špatná teplota, v noci okolo 10 stupňů, přes den okolo 25 stupňů. Mohlo by být hůř. '
BRUNTÁL: 'Za poslední sledovaný týden napršelo 6 mm srážek. Výrazné ztráty na řepce - prům. výnos po začátku sklizně je 2,6 t/ha. Obiloviny mají podeschlé zrno. Cukrovka dále schne a stagnuje, ovocné stromy nadále shazují plody. Výrazný propad sklizně.'
BRUNTÁL: 'Tráva na ttp přestala růst. Půda tvrdá prašná na určitých místech zasychá i kopřiva vypálené místa '
BŘECLAV: 'V minulém týdnu spadlo 25 mm srážek. Na některých místech katastru šly srážky s kroupami. Nedošlo k výraznému poškození. '
BŘECLAV: '1.7. bylo naše k.ú. postiženo v odpoledních hodinách silnou bouřkou s intenzivním krupobitím. Srážky byly od 20 - 40 mm. Veškeré porosty byly silně poškozeny. Meruňky, broskve i višně více jak 50 % , réva od 20 - 50 %. Velké ztráty jsou na polních plodinách. V následujících dnech se mírně ochladilo, ale půda rychle vyschla a je na povrchu tvrdá krusta. Tuto bouřku je možno považovat za jev klimatických změn, kdy jde počasí do velkých extrémů.'
DĚČÍN: 'Vysoká prašnost, přeschlé traviny, neobrůstání drnu po seči, spálený drn, zasychání stromů- břízy, jehličnany. V noci ze 6.7 na 7.7 ochlazení a srážky v řádech 0-5 mm, které příroda ani nezaznamenala. '
DOMAŽLICE: 'Srážky 1,5mm obiloviny nedozrávají, ale usychají, louky sluníčko vypaluje, kulturní trávy nerostou, zůstávají pouze plevelné druhy. '
FRÝDEK-MÍSTEK: '1 mm srážek za týden, půda suchá, tvrdá, TTP vypálené, obrůst minimální'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Sucho je extrémní, v půdě jsou viditelné praskliny'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V posledních dvou týdnech bez znatelných srážek, popraskaná půda, travní porosty nerostou pozvolna zasychají '
FRÝDEK-MÍSTEK: '0 mm srážek. Evidentní vadnutí listů u některých rostlin. U mladých rostlin na částečně zavlažované ploše zastavení růstu rostlin. Půda vyprahlá, tvorba prasklin na zatravněných souvratích.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden nebyly zaznamenány žádné srážky, sucho se začíná projevovat na všech pěstovaných plodinách, v místech s dostatkem podzemní vody a na pozemcích severovýchodní expozice jsou porosty vitálnější, z meliorovaných pozemků neodtéká prakticky žádná voda.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu došlo k prohloubení sucha v horních i nižších vrstvách i přes pondělní déšť v rozsahu od 20 do 25 mm ve sledovaných katastrech. Z důvodu vyšších teplot v některých dnech došlo k rychlému odpaření vody v půdě, takže došlo opět ke zhoršení vláhové bilance, začínají podesychat ozimé a jarní obiloviny a trvalé travní porosty, kde je stav nejhorší. '
HODONÍN: 'Všechny porosty extrémně poškozeny hraboši-zejména obiloviny 40-50%, sady-mladé stromky 2-3 leté-broskve, jabloně a višně - poškození 30 %. V současné době probíhá přeběh hrabošů do rajčat, kukuřic a slunečnic, vojtěšek. Výnos pšenice oz.130ha-2,8 t, ječmen oz.-5 t'
HODONÍN: '24 mm. Vinice poškozeny krupobitím.'
HODONÍN: 'Ve většině minulého týdne velmi teplé počasí s jednou bouřkovou srážkou. Naměřené srážky celkem 13,7 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '1 mm, pukliny v půdě, usychání trávy, na pískách usychání rostlin.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 7 mm srážek a to 1.7. v půdě se objevují praskliny, začala sklizeň ozimého ječmene, vlivem sucha špatná kvalita zrna.'
JIČÍN: 'Pokud nepřijde voda, tak kukuřice se snad ztratí z pole, tak špatná v loňském roce nebyla. Obilí zasychá, nedozrává. TTP se ztrácejí. '
JIČÍN: 'Celý týden absolutní absence srážek, půda vlhká a dobře tvarovatelná v hloubce cca 1,8 m (možnost posouzení díky hloubkovému výkopu) '
JIČÍN: 'Další týden bez srážek. Celkový úhrn činí 0 mm. Zpomalení růstu kukuřice (zasychání listů). Slabý nárůst hmoty u TTP. Silné praskliny v půdě, které porušují kořenové systémy rostlin.'
KARLOVY VARY: 'Za minulý týden, nespadly žádné srážky. Na porostech kukuřic, vojtěšek a ttp jsou vidět negativní projevy sucha '
KLADNO: 'Po sklizení jarního hrachu jsem na polovičním výnosu oproti loňskému roku a u řepky také polovina, když v červnu spadne 14mm, a je 15 dní víc jak 30 stupňů, nemůžeme čekat hitparádu. Není rosa, tropické noci, vše se na tom podepsalo, většina rostlin nouzově dozrála, a kvalita zrna je zadina.'
KLATOVY: 'Velké zhoršení, 2 mm srážek, potoky na dně, řeka na letních minimech. Tráva na loukách hnědá, zvadlá. Předčasné žně.'
KOLÍN: '0,2mm, prudké zhoršení především u zeleniny, která během vlny veder a deficitu srážek usychá ze dne na den'
KROMĚŘÍŽ: 'Srážky v bouřce 1.7. 26-32 mm, včetně drobných krup. Výrazně poškozen porost cukrovky kroupami. Nadále zvětšující se podíl poškozených pozemků s hlavními plodinami hraboši a myšmi. '
KROMĚŘÍŽ: 'Začínáme se žněmi, budou jistě pod vlivem extrémního sucha v dubnu, špatná situace s výnosy se násobí extrémním výskytem hrabošů.'
KUTNÁ HORA: 'Na lehčích půdách je sucho znát především pokud nebudou v dalším období větší srážky. Již dochází k zasychání kukuřice a zrna obilovin a řepky mají malou hmotnost - spíš usychají než dozrávají. Srážky v minulém týdnu nerovnoměrné větší na jižních částech uváděných katastrů.'
LOUNY: 'Již třetí týden nespadla ani kapka, semeno řepky vypadá na horších pozemcích jako mák, jařiny jsou upečené, aniž by se ječmen dostal do háčku a kukuřice zřejmě bude mít metr a bude kvést. Po žních asi dobrou náladu mít nebudeme.'
LOUNY: 'Neprselo vubec zacli jsme j.jecmen sekat uschly na trout, vynos 3,5 t a parametry krmne. Pšenice jsme zacli sucha lokalita 3,5 az po ty lepsi pozemky 5 t z ha. A profil do 60 cm uplne suchy na prach.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Druhý týden po sobě bez měřitelných srážek. Intenzita sucha dostoupila extrémních hodnot, a to i v hlubších vrstvách půdy. Povrchová vegetace zasychá. Jen chladnější počasí trochu mírní projevy sucha.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Tak jsem zjistil, že jsem dosud byl příliš velký optimista, co se týče poškození porostů suchem. Řepka, na pozemcích, kde jsme byli zvyklí na výnos běžně přes 4 t, dává letos okolo 2 t. Je nižší patro a velikost odpovídá spíš rozměru máku. Pšenice prozatím také vypadá spíš jako zadina. Podmítačem nepodmítáme, ale škrábeme beton. Brambory bez závlahy jsou suchem dosti prožloutlé a ukončují vegetaci, i když hlízy mají velikost okolo 4 cm. Stejně na tom je i zelí, kapusta a květák, které v tomto období už bývá normálně zabalené, ale letos je na něj opravdu žalostný pohled. Obdobně na tom je i mrkev a petržel. Natě jsou prožloutlé suchem a na kořenu se nechá udělat skoro uzel, jak je "gumový". Když ji chci vytáhnout ze země, musím si vzít rýč a mám co dělat, abych ho vůbec zaryl do země a to nejsem žádné tintítko. Opravdu jsem z toho sucha velmi rozčarován. Ačkoli v květnu docela pršelo, teď je stejné, ne-li větší sucho než touto dobou loni. Srážky žádné, jen 7.7. v poledne spadlo pár kapek, ale ve srážkoměru nebylo nic.'
NYMBURK: ' Kroupy o velikosti 1 - 2 cm poškodily porosty ozimé pšenice, řepky ozimé, cukrovky, pelušky jarní, ječmene jarního přes všechny tyto sledované katastry.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 2,4 mm srážek. Vzhledem k vysokým teplotám minulý týden se ale situace velmi zhoršila, sucho je nyní výrazné. Ovlivňuje zejména porosty kukuřice, TTP a dokonce i vojtěšku.'
NYMBURK: 'Sklizeň zahájena 6.7.2019, sklizeno cca 7 % ploch, výnosy se pohybují okolo dlouhodobého průměru'
OLOMOUC: '1.7.19 - 43 mm (Střelice), 17 mm (Renoty, Pňovice) - bouřka, silný vítr, polehnutí některých porostů, hlavně pšenic.'
OPAVA: 'Sucho dále postihuje naší oblast. Začínají žně, výsledky průběžně prozatím nevím.'
OPAVA: 'Další týden tady nepršelo, sucho je kritické. Tráva je vypálená, obilí všechno žluté, i jařiny, mák usychá vestoje, kukuřice má listy do ruliček, cukrovka je plošně zvadlá, prostě hrůza.'
OPAVA: 'Vysoké teploty bez srážek. Cukrovka, kukuřice nedostatek vláhy. Viditelné zaschlé kola na pozemcích.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden pouze 2,2mm, velmi teplo a sucho, kalamita myší- trávení polytanolem, ale přes to velké škody'
OPAVA: 'srážky:1.7.2019 - 0,5 mm, 2.7.2019 - 1,5 mm, projevy sucha -cukrovka pokleslý chrást, kukuřice zkroucené listy, trávy vypálené místa, vojtěška neobrůstá.'
PARDUBICE: 'Bez deště, v 70cm na hnědozemi je zemina suchá '
PARDUBICE: 'Na jaře jsem založil porost vojtěšky a to jako podsev do ječmenu jarního. Byl jsem nadšen z vývoje obou porostů. Dnes mohu říci, že jsem naopak smuten, vojtěška jak říkáme utekla a ječmen skomírá. 28.05.2019 zde naposledy zapršelo a za červen zde napadlo ve třech ne po sobě jdoucích dnech celkem 11 mm srážek. Nezkropilo to ani prach. Ozim ječmen výnos = 4,14 t/ha'
PÍSEK: 'Za minulý týden je úhrn srážek pouze 8 mm, takže to nic neřeší. Snad bude po následujícím víkendu'
PÍSEK: 'Na loukách nelze nic sklidit. Porosty kukuřice na mělčích půdách odumírají. Řepka uschla, dnes ji začneme sklízet ( o 2 - 3 týdny dříve než je běžné).'
PLZEŇ-JIH: 'Za uplynulý týden (do nedělního rána) jsme naměřili pouze 0,8 mm srážek. Pukliny v půdě dosahují do 30 cm hloubky. 1.7. na naší stanici začaly žně ozimého ječmene. Výnosy na množitelských plochách OJ od 8,5t/ha až po 9,5 t/ha. Významněji suchem a vysokými teplotami jsou poškozeny jařiny (jarní ječmen a oves).'
PLZEŇ-SEVER: 'Od začátku června se vláhový deficit výrazně prohlubuje, násobený mimořádně vysokými teplotami a suchými větry. Obilniny nedozrávají, ale usýchají. U ozimů je stav zatím mírnější a výrazné poklesy výnosů zatím neočekáváme. Dramatická situace je u jařin, včetně hrachů, hořčice, máku a dalších jarních plodin, kde očekáváme až 30 % snížení výnosů.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 0,7 mm , velmi vysoké teploty kolem 35 stupňů , výsušný vítr . Sklizen ozimý ječmen , který nevyháčkoval , ale uschl . Zrno drobné , zadinovité , nízká objemová hmotnost . Ztráta na výnosu cca 1t/ha , tj cca 15-17 % .'
PRAHA-VÝCHOD: 'Nespadla zatím žádná voda od minulého týdne'
PRACHATICE: 'Minulý týden v pondělí 1.7. déšť, 15 mm, od té doby neprší. Od středy se výrazně ochladilo, v noci mezi 5 °C až 10 °C, během dne od 16 °C do 25 °C, větrno. Začíná být znatelné sucho, především na TTP, otavách. Půda do 10 cm suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká, rozsýpá se, nedrží.'
PŘEROV: 'Situace je bez výraznějších změn. Byl jeden přívalový déšť, ale v současné době se již začínají projevovat příznaky sucha - vy vyšších polohách se v travních porostech objevují praskliny v půdě. Výnosy plodin, obzvláště pšenice a ječmene jsou v naší oblasti velmi silně ohrožené vlivem přemnožení hrabošů. Na polích některých drobných zemědělců v okolí jsou ztráty 80 až 90%. Na našich pozemcích taková katastrofa není, nicméně v některých oblastech se můžeme pohybovat i okolo 50 %. Je předpoklad velkých problémů při zakládání nových porostů na podzim -řepka i pšenice. Vlivem ohromného množství mrtvol hlodavců došlo také k enormnímu přemnožení hmyzu, jejich larvy využívají k vývoji živočišná těla - mouchy a ostatní."'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo pouze 1,2 mm. Sucho stále trvá a dále se prohlubuje. Ranější obiloviny suchu částečně unikly,ale ostatní plodiny silně strádají. Nejhorší pohled je asi na kukuřici, kde na mělkých půdách je už úplně zaschlá bez možnosti dalšího růstu. Půda je tak suchá, že ani déšť do 10 mm nic neřeší. Potok teče trochu už jen ráno. Krajina je tak vyschlá, že nejsou ani rosy.'
PŘÍBRAM: 'O víkendu spadlo jen 0,9 mm srážek. Po vysokých teplotách se konečně i ochladil vzduch. Porosty stále trpí suchem. První sklizně ozimých ječmenů potvrzují odhady o ztrátě výnosu cca 30 %. Následné podmítání strniště za pomocí diskování připomíná prachovou bouři. Traktory občas v mračnech prachu nejsou ani vidět - na kilometry ale vidíme, že tam někde někdo asi podmítá přesušené pozemky. Je sucho a nic se k lepšímu zatím nemění. Pokud nenaprší minimálně 20 mm vody za jeden den - nedojde ke zlepšení stavu v ničem.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden měl ve sledovaných katastrech obdobný průběh jako v celé ČR, tedy v pondělí srážky úhrnem kolem 10 mm. Déšť v pondělí jen mírně narušil teplé a větrné období minulých týdnů, takže 10 mm sice mírně pomohlo, ale situaci nezachránilo. Pokud jde o jednotlivé plodiny, začala sklizeň ozimých ječmenů a trav na semeno. Výnosy jsou slušné /u ječmenů lehce nad 7t/ha), i osiva vypadají dobře. Otázkou je, jak budou vypadat ostatní ozimy (obilí, řepka), zda suché a teplé počasí příliš nesníží HTS. Otázkou je i stav kukuřice, v některých oblastech rychnovska úplně zastavila růst, nouzově metá a kvete. V naší oblasti zatím jen zastavila růst, a v horkých dnech stáčí listy..zatím bez projevů vadnutí. Otázkou jsou víceleté pícniny, vojtěšky třetím rokem zvládají sucho lepší, nové zásoby hůře. U jetelů a jetelotrav je situace obecně horší. Louky a pastviny, zvláště ty sečené koncem června jsou poškozeny suchem velmi významně. Někde hrozí, že druhé seče nebudou, nebo to bude jen směs suchuodolných bylin /typu různých bodláků, strčeků a podobně). Poškozeny jsou pastviny. Vzhledem k tomu, že první seče byly slušné snad to nebude taková katastrofa jako vloni, ale vytvoření nějakých zásob také nehrozí. Jinak stav vody v potocích a řekách je podnormální, hladiny spodních vod jsou nízké. Občasné srážky jen ovlhčí vrchní vrstvu půdy, naděje na doplnění spodních vod po srážkách v květnu je pryč.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Začíná pukat zem.'
STRAKONICE: 'Travní porosty v současné době jsou vyhořelé, bez známek nové sklizně srážky 2.7. 5 mm fouká stále vítr a vysušuje nadzemní část'
STRAKONICE: 'Minulý týden v pondělí 1.7. déšť, 15 mm, od té doby neprší. Od středy se výrazně ochladilo, v noci mezi 5 °C až 10 °C, během dne od 16 °C do 25 °C, větrno. Začíná být znatelné sucho, především na TTP, otavách. Půda do 10 cm suchá, prašná, do 20 cm mírně vlhká, rozsýpá se, nedrží.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 14 mm srážek '
STRAKONICE: 'Za posledních 5 let jsou to nejsušší otavy, na polovině porostů otava vůbec nenarostla, zrušili jsme řezačkovou sklizeň, lepší" porosty TTP jsou tak přeschlé (ještě před posečením), že je nelze senážovat, jen sušit na seno (výnos sena je nižší než jeden balík (250 kg sena) z hektaru - krmivářské fiasko "'
ŠUMPERK: 'Ve 27. týdnu pouze 2 mm srážek, projevuje se výrazné sucho, zvláště na čerstvě posečených porostech s podsevem.'
TÁBOR: 'Zapršelo 1.7., spadlo od 15 do 32 mm, ale bylo to v některých částech podniku s kroupami, takže došlo k poškození porostů. Nyní je už opět sucho, listy kukuřic se již kroutí.'
TRUTNOV: 'V současnosti máme porosty připravené ke sklizni až na terénní deprese, kde jsou náznaky zeleného stébla. Předskliznově připravovat však nemůžeme, legislativa úkon nedovoluje a bude hůř... Už i šeříky shodily listy. Marnost nad marnost a zase marnost'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: po 1/7 - 18,5 mm, út 2/7 - 3,5 mm. Končí sklizeň 1.sečí ttp, ukončena 2.seč vojtěšky seté . Předpoklad sklizně ozimé pšenice 20.7.2019 .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Vysoká prašnost, přeschlé traviny, neobrůstání drnu po seči, spálený drn, zasychání stromů- břízy, jehličnany. V noci ze 6.7 na 7.7 ochlazení a srážky v řádech 0-5 mm, které příroda ani nezaznamenala. '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Sucho se díky vysokým teplotám výrazně zhoršilo a uschly i louky s pícninami na svazích a v okolí kopců. Srážky 0 mm za období. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za uplynulý týden srážky 2,5 mm. V červnu srážky 52 mm (cca 70 % normálu), srážky však padaly jen zhruba do poloviny měsíce (leckdy příliš intenzivní), jinak převážně teplé a větrné počasí urychlující nástup sucha.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek 0,6 mm !'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za poslední týden se situace výrazně zhoršila. Zasychají téměř všechny plodiny, především jetele a travní porosty. Výsušná místa jsou výrazně poškozena.'
VSETÍN: 'Srážky v období 1.7. - 7.7.: 22 mm - vlivem silné bouřky, větru a krup došlo k polehnutí porostů pšenice a ječmene'
VSETÍN: 'Tento týden bez srážek, obrůstání strnišť je zpomalené '
ZNOJMO: 'Za sledované období 11 mm. V současné době normální letní počasí. Snížené výnosy plodin jsou způsobeny obdobím such v jarním počasí. Hladina spodní vody je nízká.'
ZNOJMO: 'Srážky 8,5 mm, teploty okolo 30 °C, porosty kukuřice v odpoledních hodinách začínají svinovat listy, u cukrovky cca 1/4 listů začíná usychat.'
ZNOJMO: 'Srážky 3 mm/týden. Za měsíc červen pak spadlo pouze 16 mm srážek (při regulerních tropických teplotách a větru). V tuto chvíli nevypadají porosty slunečnice, kukuřice a cukrovky vůbec dobře - od spodu zasychají, kroutí se a neuvěřitelně se trápí, bohužel, v klíčových fázích pro tvorbu výnosu.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden žádné srážky, teploty až 37 st. C.'
ZNOJMO: '1,5 mm srážek, předčasné dozrání obilovin a řepky - výrazné snížení výnosů; kukuřice - z poloviny zaschlá, jeteloviny druhá seč minimální, travní drn proschlý, znatelný pokles spodní vody - lidé hlásí vyschlé studny, zelenina, ovocné keře a kytky na zahradách schnou, '
ZNOJMO: 'Sucho se prohlubuje, začínají usychat letos podsazené keře, dále zasychají taky slabší, či nemocné keře. Srážky bouřkově 2 až 8 mm'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu napršelo pouhých 4,4 mm. I přes ochlazení došlo k prohloubení sucha.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek, půda je velmi suchá, kukuřice se začínají vlivem tepla kroutit.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '15,2 mm srážek, 17,7 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '1.7. ve sledovaných katastrech v bouřkách rozmezí 15-33 mm. Na odsečené GPS s podsevy jetele výborné.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.