Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 28. 7. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21. 7. 2019 do neděle 28. 7. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 28. 7. Zprávy 354 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem ttp. Mnoho respondentů hlásí také poškození plodin hraboši. Významné dopady na produkci jsou očekávány také ovocnáři.

Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 13 okresů očekává extrémní poškození suchem, na Moravě hlásí toto poškození 3 okresy. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko. Prognózy výnosů založené na modelování na základě družicových dat lze najít na webu www.vynosy-plodin.cz.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Stále se situace zhoršuje, vyhýbají se nám i bouřky, výpar v minulém týdnu značně převýšil srážky (Nýrov 4,4 mm, Kunštát 7,5 mm - obojí téměř výlučně v neděli 21.7.). Vegetaci ukončuje i mák, který by normálně mohl ještě vydržet pár dnů zelený (sklizeň obvykle po 20.8.) - je to dobře vidět na snímcích z družice Sentinel.'
BLANSKO: 'Srážky za 30. týden: 9 mm, vláhy jen trochu, srážky narušují průběh žní. Vegetace je vděčná za každou kapku . '
BRNO-VENKOV: 'I když napršelo 28 mm srážek v sobotu, není jistota dobré sklizně kukuřice. Ta již začíná usychat, a pokud nepřijdou vydatné srážky, výnosy budou velmi slabé.'
BRNO-VENKOV: 'Do neděle ještě nezapršelo a ještě hlodavci, tak je pohroma.'
BRNO-VENKOV: 'Co nezničilo sucho, to dorazili hraboši, cukrovka mizí každou hodinu...'
BRNO-VENKOV: 'spadly 63 mm vody bez krup'
BRUNTÁL: 'Srážky za poslední týden 3 mm, degradace porostů cukrovky a kukuřic pokračuje, některé části pozemků již uschly úplně. Počet hlodavců stoupá, řešení možné plošné likvidace a vyhlášení kalamity stále na ministerstvu. Pokud se problém rychle nezačne řešit, nemá cenu osévat ozimy. '
BRUNTÁL: 'V minulém týdnu ani kapka až v neděli večer. Vypalená tráva listí na stromech žloutne opadává. Druha seč trav bude mizerná nebo žádná.'
ČESKÁ LÍPA: 'Množství srážek bylo 8,2 mm. Tyto srážky ale nijak výrazně nepomohly zasychajícímu porostu. Sklizeň hrachu byla výrazně horší než jsme očekávali. Řepka ozimá měla výnos také horší než v loňském roce a to z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysušení půdního profilu do větší hloubky. Jeteloviny i trvalé travní porosty po první seči přirůstají jen velmi pomalu a málo. '
DOMAŽLICE: '19.7.2019 večer bouřka, během 30 minut 18 mm. Voda odtekla po povrchu do rybníků. Na sklizených a podmítnutých blocích alespoň částečně zasákla. Od 21.7.2019 opět teplota stoupla nad 30 stupňů. Intenzivní výpar ovlivnil i sklizeň. Závěr týdne 27.7. 2019 ukončil vlnu veder bouřkou , ale srážkově nijak významně 2 mm.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'neděle 28.7.2019 přes noc po dlouho trvajícím suchu bez deště přišlo 20 mm '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky za uplynulý týden 22 mm, většina ve dni 28.7.2019. Starší ovocné stromky - listy povadlé, začínají zasychat a opadávat. 1-2 leté ovocné stromky - zavlažovaná plocha již není zavlažovaná z důvodu nedostatku vody. Růst terminálního pupene zastaven, listy odshora poškozeny suchem, opadávají, převážně u jádrovin. Výška a kvalita rostlin jako cca 10. června. Bez jakéhokoli větvení. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spalo 8 mm srážek, které se rychle odpařily a vegetace to ani nepocítila'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo od 2 mm - 5 mm, vzhledem k vysokým teplotám v tomto týdnu došlo k prohloubení sucha především v horní vrstvě půdy, největší dopady má sucho na trvalé travní porosty.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 3 mm, velmi teplo, velká dusna !!!!! '
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'Sonda do půdy ukázala svrchu asi 1,5 cm vlhčí vrstvu (po včerejším dešti), avšak pod ní zůstává suchá tvrdá prašná zem. '
HODONÍN: 'Dnes jsem vrtali UNC díry 100cm hluboké a jen prach. Místy nešlo bez zalétí vůbec vrtat.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Za posledních 8 týdnů napršelo 1 1mm srážek. Z toho 6 mm 30.7. Zem rozpraskaná do několikacentimetrových mezer. Zem naprosto proschlá.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, extrémní teploty, vítr, půda rozpraskaná, při zpracování teče jako písek, extrémní prašnost, usychání stromů / bříza /. Cukrovka usychání listů, zvadlá i v noci, několik dní po sobě nebyla ani rosa'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'celý týden pokračující sucho, tropické teploty ve dne i v noci, změna nastala v sobotu (27.7.) večer, přišla bouřka a napršelo 12 mm a v neděli (28.7.) napršelo 9 mm, průběžné výnosy: ječmen oz. - 7,30 tun /ha, ječmen jar. - 5.15 tun/ha , pšenice oz. - 6,22 tuny/ha , řepka oz. - 3,44 tuny/ha'
CHOMUTOV: '22mm, ale není nic znát. půda byla vlhká do 8 cm a za 3 dny již nebylo po vodě stopy..'
CHOMUTOV: 'Kukuřice kvete, ale zasychají jí listy, obáváme se velmi brzké sklizně silážní kukuřice s malým výnosem. Za celý měsíc máme pouze 20 mm srážek. Třetí seč vojtěšky nebude asi ani možná, vojtěška je suchá a neroste. Dobytek na pastvě již nemá co žrát. Sklizeň stále probíhá. Loňské sucho se podepsalo na ozimých obilninách.'
CHOMUTOV: 'Od 22.7 nespadl ani milimetr srážek, porost jetele, zasetý na jaře po vzejití uschl, silné zavadání plodů švestek při začátku vybarvování, ale ještě i zelených plodů, vadnutí listí na stromech, přesto ,že jsme od června 6 x zalévali.'
CHRUDIM: 'Za sledované období srážky 0 mm, teploty okolo 30 stupňů. Ukončena sklizeň řepky, výnos o cca 20 procent nižší oproti dlouhodobému průměru. '
CHRUDIM: 'Minulý týden v oblasti Kočí, Hrochův Týnec srážky 0. V 10 km vzdálených Holicích v Č, v sobotu až 90 mm. Takže souhrnem se dá říct, že naší oblasti se srážky vyhýbají. V krajině je voda na nule, vysychají vrty v hloubce 30 metrů. Museli jsme řešit zásobování kravína z obecního vodovodu. Na poli je zatím kupodivu situace stabilní - zdá se, že kukuřice a sója se zatím se suchem vyrovnávají. Začíná při vysokých teplotách docházet k vadnutí cukrovky. U pícnin již je problém - vojtešky, jetele i louky jsou suchem postiženy. Naštěstí je zásoba z prvních sečí. Čekáme na srážky z důvodu potřeby vody pro plodiny na poli (cukrovka, kukuřice) i z důvodu, že máme obavy ze vzcházení řepky. Výnosy jsou v naší oblasti zatím u obilovin průměrné (pšenice 7,8 t/ha, ječmen 6,6 t/ha) u řepky jsou horší (3,2 t/ha).'
JIČÍN: 'Srážky - 0, extrémně vysoké teploty - trávy zasychají nerostou, uvadá chrást na cukrovce - nejnižší listové patro žloutne'
JIČÍN: 'Bouřky a dešťové přeháňky se nám opět vyhnuly. Týdenní úhrn srážek 0,32 mm. Velký deficit vody v půdě. Výrazné praskliny na pozemcích a velmi vysušený půdní profil. Zasychání i zkroucení listů kukuřice a výrazné známky deficitu vody. TTP a VP mají malý nárůst biomasy a jsou vidět vypálená místa na pozemcích. U řepky ozimé je pozorovatelný velký podíl malých semen, zapříčiněný nedostatkem vodní vláhy. Obiloviny zaznamenávají nižší výnosy na těžkých a středně těžkých půdách kde je dobře pozorovatelný deficit vodní vláhy (praskliny a silné utužení). Naopak na lehkých půdách kde voda snadno proniká půdním profilem jsou rostliny velmi vysušené.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo v Kosově u Jihlavy 7 mm, v Kozlově 14 mm. Ač předpovědi slibuji, tak až na pár přeháněk neprší. Jediný ozimy ječmen je srovnatelný s loňským rokem. Řepka loni kolem 4,5 t z ha, letos kolem 3 t z ha. Pšenice loni kolem 8 t z ha, letos u zatím sklizených ploch 5,3 t z ha. Jetel na senáž je vysoký 10 cm a chřadne. Teď ještě trneme, co udělá kukuřice. Jestli i ta uschne, tak to bude katastrofa.'
KLATOVY: '3 mm srážek. Sucho je výrazné, v půdě na zahradě na hloubku rýče je prach. Louky hnědé, půda rozpraskaná, potoky vyschlé, Ostružnou možno přejít po kamenech. Břízy zvadlé, javorům schnou listy, duby zkroucené listy.'
KOLÍN: 'Řepka sklizena, nízká olejnatost zaschlá zrna, nízký výnos - horší než v loňském roce Ječmen j. sklizen nízké podíly, vysoké N látky Pšenice oz. skoro sklizena částečně nízká objemová hmotnost. Nejlépe se vyrovnala se suchem.'
KROMĚŘÍŽ: 'Podle slov pracovníka výkopů oprav produktovodů je do 50-60 cm hloubky vlhká půda a pod ní je totální sucho, půda je ztvrdlá jak beton. V tomto týdnu přes naší oblast přechází bouřky s přívalovými lijáky, kdy během 10-15 min spadne 20-30 mm srážek. Naše oblast je postižena kalamitním výskytem hraboše polního, který ovlivnil výnosy spolu se suchem v dubnu snížením o 30-50%.'
LITOMĚŘICE: 'Žádné srážky za minulý týden. Půda je vyprahlá, kukuřice vadne. Dokončují se žně (o 3 týdny dřív, než normálně). Výrazné snížení výnosu hlavně u pšenice a řepky. '
LOUNY: '0 mm za poslední týden, výnosy plodin jsou tragické vlivem sucha'
LOUNY: 'V týdnu 22. - 28. července opět zcela beze srážek. Extrémní sucho se dostalo do úrovně před 18.7.2019. Týká se všech sledovaných katastrů.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za tento týden opět ani kapka srážek, jen silný vysoušivý vítr. U pšenice ozimé hektolitrová váha 660g, u jarního ječmene propad 70%. Sucho je opravdu větší než minulý rok. Když si uvědomím, jaký je deficit srážek z loňska a k tomu se přidává i letos, nedokážu si představit příští rok, protože založení ozimů (vzcházení) bude tedy opravdu oříšek.. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední týden napršelo převážně v první den zmiňovaného období celkem 6,5 mm srážek, což při přetrvávajícím tropické počasí nestačilo ani pro povrchovou vegetaci, která tak nadále zasychala. U hlubších vrstev půdy lze předpokládat další výrazné snížení obsahu vlhkosti, poněvadž od května nebyl zaznamenán žádný srážkově výrazný déšť s předpokladem k hlubšímu průsaku srážek.'
MOST: 'jsme bez vody!!!!! '
NÁCHOD: 'Srážky za celý měsíc červenec celkem 24 mm, napršeno po 2-3 mm na přeschlou půdu, takže žádný efekt pro vegetaci, za dvě hodiny vyschlo, sucho pro přípravu půdy pro řepku horší než v loňském roce, nemožnost orby, zkoušíme nejdříve podrýt.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden srážky až o víkendu v rozsahu 16 mm, teploty poměrně vysoké, letní až 30 °C, sklizeň obilí a řepky graduje, přerušeno bouřkou o víkendu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Kromě jarních pšenic, jsou žně hotové. Pokles výnosu obilovin cca 15 %. Co se týče pícnin, tak tam jsou ztráty výrazné, otavy na mnoha místech nenarostly. Absence srážek je znát. Za minulý týden spadlo 5 mm, opět v neděli. Srážky za červenec nejsou ani na 20 % průměru srážek na tento měsíc.'
NYMBURK: '1 mm srážek, velké rozdíly srážek i v rámci KÚ, sklizená pšenice ozimá i jarní zaschlé, drobné, lehké, výnos na úrovni loňského katastrofálního roku + nízké výkupní ceny'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Je to katastrofa.'
OPAVA: '10 mm jen spláchlo prach a zastavilo sklizeň.'
OPAVA: 'V neděli večer spadlo při bouřce 12 mm srážek, nejde poznat, že pršelo.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 18,8mm ve 2 bouřkách, voda málo vsákla, velmi teplo, sklizeň se blíží ke konci'
OPAVA: 'V naší oblasti spadly 3 mm srážek, v rajónu to bylo ale různé od 1-17 mm. Podařilo se nám již sklidit porosty. Výnosy u obilovin byly asi o 5 % vyšší než loni, ale výnos řepky byl o 25 % nižší než loni. Kvalita u ječmenů je na nižší úrovni co se týká výtěžnosti, oz. řepka má nižší olejnatost, 39-40. Kvalita u pšenic je na dobré úrovni, N látky nad 12,5 a objemovky nad 800.'
OPAVA: 'srážky 28.7.2019 - 10,7 mm. cukrovka zvadlý chrást už ráno, kukuřice zkroucené listy'
PÍSEK: 'Srážky za uplynulý týden 2 mm. Všude kolem pršelo více. Jednoznačně obec Boudy a blízké okolí jsou ve srážkovém stínu. Bývalo běžné, že pršelo o něco méně než jinde, ale teď to začíná být extrémní. Velký problém podle mne je také v tom, že všude kolem dokola jsou obrovské lány monokulturních plodin (některé lány i přes 100 ha). Od příštího roku snad zemědělská družstva v oblasti budou muset už takhle velké lány dělit, takže to snad přinese trochu lepší vodní management. I když si nejsem jistý, zda stanovených maximálně 30 ha jedné plodiny je dostatečné. Dalším faktorem je, že kolem obce jsou 3 nejvyšší kopce v oblasti, které budou mít do zajista také vliv na frekvenci srážek. Krásně je to vidět na radaru, když se blíží nějaká srážková činnost, jak se mračna rozestupují" a stáhnou se jiným směrem.'
PÍSEK: 'ozimý ječmen a ozimá řepka jsou komplet sklizené, probíhá sklizeň pšenice a jarního ječmene - sucho již příliš nemůže ovlivnit výnos'
PLZEŇ-JIH: 'Srážky 11 mm 21.7. Od té doby 0. U kukuřice, sóje a u brambor jsou velmi silné projevy sucha. '
PLZEŇ-JIH: 'V 30. týdnu (22.-28.7.2019) jsme na stanici naměřili pouze 1 mm srážek (v sobotu 27.7., v neděli ráno to už nebylo znát). Byla dokončena sklizeň ozimé pšenice, hrachu a jarního ječmene, probíhala sklizeň ovsa. Sucho a vysoké teploty v závěru vegetace způsobily u ozimé řepky kromě snížení výnosu (Prům. 3,3 t/ha, tj. cca -10%) i výrazné snížení olejnatosti (o 10%! oproti průměrnému roku). U jarního ječmene byly výnosy jen mírně pod průměrem let, ale s větším podílem zadiny. Ovsy sice daly prům. výnos kolem 6t/ha, ale s extrémně nízkou objemovou hmotností (pluchy napůl prázdné).'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se dále prohlubuje, srážky v posledních dnech zanedbatelné. Dopad sucha na ozimy není příliš velký, pouze zrno je drobné zaschlé. Bude horší kvalita. Dopad sucha na jařiny velmi silný, poklesy výnosu více než 30 %. Úhrn srážek za období od 21. do 27. 7.2019 na lokalitě 0,2 mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné srážky, velmi vysoké teploty až 35 stupňů. Řepka zaschlá, drobná, to samé pšenice a hrách. Kukuřice kvete, je nízká, listy zkroucené, popelavě zbarvené.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Extrémní sucho nezpůsobilo jen ztráty v množství sklizených plodin, ale ovlivnilo i kvalitu sklizené řepky ozimé, jarního ječmene a ozimé pšenice.'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm, extrémní teploty 33- 36 stupňů. Půdní profil do 10 cm rychle ztratil poslední zbytky vláhy. Plodiny nedozrály, ale doschly.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky v minulém týdnu byly nulové, ale aspoň žně jsou hotové. Na větrnějších místech opadává listí ze stromů. Zřejmě vláha ve spodních vrstvách dochází.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu velká vedra, noční teploty mezi 15 °C až 18 °C, během dne 30 °C až 32 °C, bez srážek. V sobotu zataženo slabý déšť 3 mm, ochladilo se na 23 °C. Půda do 10 cm prašná, suchá. Do 20 cm suchá, od 20 cm hlouběji na omak vlhčí, rozsýpá se. Žně zatím nezahájeny, obilí dozrává cca o týden až 10 dní dříve proti létům minulým, zahájení jarními ječmeny příští týden. Sklizeň otav, porosty silně poškozeny suchem, výnos o cca 30 - 50 % horší proti průměru let minulých (bez suchých období). Porosty kukuřice na siláž zatím optimální.'
PŘEROV: 'Situace je beze výrazných změn. Po provedení sklizňových prací se naplno projevují důsledky kalamitního přemnožení hrabošů.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadla ani kapka a vysoké teploty a sucho dál decimovaly porosty. Sklidili jsme žito a pšenici ozimou a výnosy byly výrazně nižší, než jsme očekávali (žito 4,4 t/ha,pšenice okolo 3 t/ha). Louky jsou úplně vyprahlé, kukuřice zasychá a potok je úplně vyschlý. Snad někdy zaprší.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden jen v pátek 0,2 mm!! Sucho pokračuje. Teploty přes den až 33 °C. Stav stejný, jen už není co zhoršovat. Na porostech žádné změny. Obilí při sklizni má vlhkost i pod 6 % .'
RAKOVNÍK: 'Máme pole s levandulí. Oproti loňskému roku je výnos tak o 30 % nižší. Déšť se nám stále vyhýbá. O víkendu pršelo na druhé straně řeky, ale u nás ani kapka. Loukám, které se posekaly, chybí vláha a vypadá to, že my otavy sekat nebudeme. Zaléváme i stromy, které jsme na podzim vysadily, protože by jinak uschly. Jařiny vůbec nemůžeme sít, protože jak tu nechytíme podzimní a zimní vláhu, nic nesklidíme .'
SVITAVY: '26.7. jsme zahájili žně sklizní řepky. Pěkný porost bez původních známek sucha dal výnos 3,6 t/ha při olejnatosti 39%. Sklizeno také prvních 15 ha oz. pšenice Dagmar při prům. výnosu 6,5 t/ha , objemová hmotnost je v pořádku- 811 kg/ m3, překvapily nízké N-látky- 11,8%. V hodnoceném týdnu pouze 4 mm srážek, které započaté žně zastavily. Pícniny neobrůstají, kukuřice stagnuje, dle hybridu již začíná kvést, meziročně je v lepší kondici- je ještě plně sytě zelená. Sucho ve volné krajině se prohlubuje, vysychají vodní toky, menší rybníky apod.'
SVITAVY: '1,0 mm Porosty jetelovin a trav do 2. seče nakonec postihla letní vláhová deprese snížením výnosu, i když zpočátku dobře obrůstaly. V příštích dotaznících bude hodnocen stav porostů do poslední seče. '
ŠUMPERK: '30 týden srážky 0, znatelný úbytek vody ve vodních tocích'
ŠUMPERK: 'Zhoršující se stav, kukuřice na siláž - dozraje - zaschne o 3 týdny dříve než je u nás obvyklé. Spadly 2 mm....'
ŠUMPERK: 'Zaznamenány 2 mm srážek. Sucho se prohlubuje.'
TÁBOR: 'Mělo zapršet na většině území, ale déšť se nám úspěšně vyhýbal, takže 0 mm.'
TACHOV: 'srážky za vegetační období 2019. Souhrnné měsíční srážky za březen 70mm, duben 30mm,květen 39,5mm, červen 46,5mm. Za červenec k datu 28.7.2019 20 mm srážek.'
TRUTNOV: 'Bohužel, ač jinde pršelo, tak tady opět bez deště ...... Pesimistické prognózy se v počátku žní potvrdili, výnosy pšenic jsou extrémně nízké ....'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 21/7 - 3,3 mm, so 27/7 - 5,9 mm. Žně ozimých obilovin vrcholí . 3.seče vojtěšky podprůměr . 2.seče ttp téměř žádné . Pastviny vypálené od slunce . Úroda ovoce podprůměr . Zelenina průměr přesun k teplomilnějším druhům(paprika,rajčata,slunečnice,tykve).'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Přetrvává extrémní přemnožení hraboše polního s výraznými dopady na sklizeň'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Jsem na konci žní a potvrdil se propad výnosu obilovin. Ozimá pšenice má nižší výnos o 30-40% podle odrůdy a jarní obiloviny se propadli o 50 %. Jenom řepka ozimá se udržela na dlouhodobém průměru 3,2t/ha. Na řepce sucho pouze snížilo olejnatost pod letitý průměr. Ve sledovaném období nepršelo.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Minulý týden ve znamení velkého horka, teplota ani jeden den nebyla pod 30 st , maximum bylo ve čtvrtek 25. července 37,3 st Bouřka ani jakýkoliv přísun srážek se nekonal, sucho opravdu nabírá na síle a začínají zasychat i větší ovocné stromy a porost v lesích. Půda je velice popraskaná a po seči již žádná další tráva neroste a ostatní rychle usychá. Vypadá to, že ubyla voda již ve velké hloubce a stále se deficit jen rychle zvětšuje. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky se nám uplynulý týden vyhýbaly - zaznamenány byly jen 3 mm. Pokračující sucho.'
VSETÍN: '- srážky v období 22.7. - 28.7.: 20mm - dočkali jsme se tolik potřebných srážek, úrodu už to neovlivní, ale kukuřice a louky jsou rády '
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 32 mm (ve dvou bouřkách), vlhká je jen vrstva 10 cm pod povrchem'
ZNOJMO: 'Srážky 1,5 mm; hodnocení poškození výnosů je provedeno po sklizni, kdy i pěkné porosty měly výrazně nižší výnos proti očekávání - vlivem sucha předčasně uschly obiloviny, aniž by mohly dostatečně dozrát, ztráty suchem u jarního ječmene více než 50 %. Pokud zaprší budou ztráty na kukuřici na zrno přes 80 %, pokud nenaprší, budou ztráty 100 %. Hraboši jsou sice také výrazně přemnožení, ale sucho způsobilo škody větší.'
ZNOJMO: 'Za uplynulé období napršelo v naší lokalitě celkem 18mm srážek (2 mm,4 mm a 12 mm) poslední z nich měla výraznější vliv na ostatní porosty kukuřic a slunečnic celkově však deficit v půdě trvá vzcházení výdrolů řepek a obilovin je pomalé a pozvolné bez ohledu zda byla udělána kultivace'
ZNOJMO: 'srážky 12 mm, teploty nad 30°C, pšenice sklizena se ztrátou cca 10%, ječmen 40%, řepka na 3 letém průměru'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 3 mm/týden a opět tropické teploty. Porosty slunečnice jsou po odkvětu, v době tvorby úboru a nalévání nažek neměly dostatečné množství vody, od spodních pater nadále uvadají. Kukuřice potřebuje při nalévání zrna vodu a nemá ji. Na sušších stanovištích se vůbec nevytvořily palice. Cukrovka je placatá (všechny listy leží na zemi). Stav nouze pro všechny širokořádkové jařiny, které se v těchto podmínkách vaří. Jarní pšenice dala výnos 1,2 t/ha (sucho v kombinaci s hrabošem). Zoufalství....'
ZNOJMO: 'Za sledované období 9 mm, V současnosti standartní stav letní vegetace.'
ZNOJMO: 'srážky 5 - 9 mm'
ZNOJMO: 'Už i réva trpí a odumírají staré listy, projev deficitu srážek již ovlivní výnos a kvalitu hroznů, srážky 4 mm bouřkově.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '6 mm srážek, 20,6 mm výpar z vodní plochy'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 8. 10. 2020

  Webseminář pro Agrární komoru ČR

  Dne 08. 10. 2020 se uskutečnil webseminář pro Agrární komoru s názvem „Rozvoj zemědělství a venkova, dopady sucha na krajinu“, kde jako lektoři vystoupili Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., doc. Petr Hlavinka a prof. Zdeněk Žalud. Jejich prezentace budou umístěny na webu AK ČR (http://www.akcr.cz/) a abstrakt semináře uveřejněn v časopisu Zemědělec a Agrobáze.

 • 28. 9. 2020

  Současné teplo mělo podle historických modelů Česko zažít až po roce 2040, tvrdí klimatolog. Extrémů prý přibude

  Jako lidstvo jsme překonali všechny statistiky, které vědci zabývající se suchem a globálním oteplováním v minulých letech vytvořili. Teplo, které se stalo součástí našich každodenních životů, historické modely předpokládaly až po roce 2040, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Pavel Zahradníček, klimatolog z týmu CzechGlobe zabývající se klimatickou změnou v České republice.
  Celý článek pro lidovky.cz k přečtení ZDE.

21. červenec 2019 / 29. týden

předchozí další zavřít