Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od

neděle 8. 9. 2019 do neděle 15. 9. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 9. Zprávy 261 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Ačkoliv je povrchová vrstva v poměrně dobrém stavu, hlouběji je sucho a projevuje se to na stromech i na nízkých hladinách řek. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 4 okresy hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'U řepek dojde k zaorávkám vlivem poškození porostu hlodavci. Ještě budeme čekat, jak se situace bude vyvíjet.'
BRNO-VENKOV: 'Kukuřice vytvořila hmotu, tudíž na siláž dopadla obstojně, avšak při prvních vzorcích na zrno vypadá výnos suchého zrna na 6 tun/ha. Nejsou utvořené celé dlouhé klasy a zrno v horní i spodní třetině klasu je velmi malé, zřejmě vlivem vysokých teplot v době tvoření klasu a nalévání zrna.'
BRUNTÁL: 'Poslední týden srážky cca 28mm, kukuřice sklizeny na siláž o předpokládaném výnosu 35 tun, cukrovky vykazují zlepšení. Oseté plochy řepek v pořádku'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za minulý týden 0.0 mm, začali jsme sekat senáže (druhá seč), průměr 3,74 balíku na ha, normálně 10, bývalo i 20.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky v tomto týdnu mezi 21 - 25 mm začátkem týdne, situace podobná jako v minulém týdnu, koncem týdne dochází k mírnému vysychání horního profilu zejména v důsledku vyšších teplot.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeno 14 mm srážek, které spadly během pondělí, ostatní dny bylo sucho a slunečno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Teplo, dusno, napršelo 23 mm, ale stejně je stále sucho. Prameny pitné vody jsou zatím v pořádku a vody je dostatek.'
HODONÍN: 'V pondělí 9.9. napadlo 20 mm srážek, značný úhrn srážek byl v dopoledních hodinách. Půda na bez travnaté části vlhká. Zatravněná část v ranních hodinách pokryta rosou odpolední hodiny na došlápnutí měkká.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 17 mm (15 mm, 2 mm), proběhla sklizeň brambor, výnos - 46,5 tuny/ha, tříletý průměr - 61 tun/ha, probíhá sklizeň kukuřice na siláž, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '20 mm, provlhlý půdní profil do 25 cm, hlouběji suchá půda, cukrovka a nově zasetá řepka rostou'
CHOMUTOV: 'Deštivé počasí nakrátko zlepšilo půdní vlhkost, ale jen na povrchu, takže slunečné počasí v minulých dnech uvedlo vše opět do původního stavu - sucho. Nedělní bouřka trochu zalila, ale už je opět vše suché. Obilí je sklizené.'
CHOMUTOV: 'srážky0 mm'
JIČÍN: 'Celkový úhrn srážek 19 mm, pomůže založeným porostům řepky na rok 2020, pozitivní vliv na stále rostoucí cukrovou řepu'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 22 mm. Nově zaseta řepka vypadá pěkně. Porosty jsou optimální. Pouze část výměry poškodily přívalové deště.'
KLATOVY: '16 mm srážek, situace stejná jako minulý týden, řeka na minimu, potoky prázdné. V lese veliké sucho, houby nerostou. Lze pozorovat kumulaci sráž. deficitu z minulých let zvláště na stavech vody v potocích a stokách.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srazky 20 mm. Cukrovky vlivem cerkospory po 3 fungicidnich sledech stale straci listovou plochu, hrabosi v ni zpusobuji cca 25 % poskozeni bulev. Osev repkou pro sezonu 2020 poskozeji drepcici, presevy již cini 30 %'
KROMĚŘÍŽ: 'Kromě sucha v dubnu 2019 ovlivnil výnos kalamitní výskyt hraboše polního, hraboši likvidují zaseté a vzcházející porosty ozimé řepky2019-2020, situace je taková, že nemůžeme zasáhnout, máme zatím nepovolené aplikovat Stutox II do děr.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 14-21 mm dle katastrů. Vzhledem k vysokému výparu došlo jen k mírnému zlepšení nasycení půdy zejména ve vrstvě do 20 cm.'
LOUNY: 'V týdnu 9. až 15.9. přešly přes všechna sledovaná k.ú. přívalové přeháňky v rozsahu 30 až 35 lt/m2. převážná část spadla v pondělí 9.9.. Mírně se zlepšila i situace v provlhčení ornice do hloubky cca 30 cm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'na některých DPD zhoršená vzcházivost řepky ozimé'
MLADÁ BOLESLAV: 'V minulém týdnu v naší oblasti spadlo z neděle 15 do pondělí 16.9 od 22-32 mm'
NÁCHOD: 'Srážky na začátku týdne 20 mm, v pátek při podmítce máku se již prášilo. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 15 mm srážek. Plodiny už jsou po vegetačním období.'
NYMBURK: 'v začátku minulého týdne srážky 30 mm, krátkodobé převlhčení vrchní vrstvy půdu je dnes už minulostí, znovu nastupují závlahy'
OPAVA: 'Další dávka 65 mm, nic prudkého a paráda po zasetí řepek.'
OPAVA: 'Začátkem týdne spadlo 50 mm srážek a včera jen pár kapek. Povrch půdy je oschlý, ale v orniční vrstvě je zatím vody dostatek.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden spadlo 23 mm, ve dvou dnech, pokračuje teplé počasí, probíhají orby pod pšenici ozimou, podmítky'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 37. týdnu jsme naměřili na stanici do nedělního rána 18,6 mm srážek. V neděli ráno ve 20 cm půda vlhká, na povrchu suchá. Pokračovala podzimní orba a příprava pod ozimy.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho v současné době nepociťujeme, půda je mírně vlhká, dobře zpracovatelná. Protože však už opět týden nepršelo a teploty jsou stále poměrně vysoké, dochází k rychlému vysýchání povrchové vrstvy. Při přípravě a setí ozimů už zase půda práší. Výhled na srážky do konce září je minimální. Množství srážek za období od 8. do 14. 9. 2019 na lokalitě 30,2 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'V začátku minulého týdne srážky 30 mm, krátkodobé převlhčení vrchní vrstvy půdu je dnes už minulostí, znovu nastupují závlahy'
PRACHATICE: 'Celý týden teploty ráno okolo 8 °C, během dne okolo 20 °C, slunečno, 10 mm srážek v pondělí, pak celý týden slunečno, vítr, půda rychle vysychá. Půda je do 10 cm suchá, rozsýpá se. Nejvíce trpí travní porosty, ztráty z prvních otav více jak 50%. Sklizeň obilovin ukončena, ozimé obiloviny bez vlivu sucha, výnosy mírně nad dlouhodobý průměr. Suchem utrpěl největší ztráty jarní ječmen v rozsahu cca 30%, oves do 10%. Porosty kukuřice na siláž optimální, likvidují je divoká prasata, předpoklad sklizně v příštím týdnu.'
STRAKONICE: 'Celý týden teploty ráno okolo 8°C, během dne okolo 20°C, slunečno, 10 mm srážek v pondělí, pak celý týden slunečno, vítr, půda rychle vysychá. Půda je do 10 cm suchá , rozsýpá se. Nejvíce trpí travní porosty, ztráty z prvních otav více jak 50%. Sklizeň obilovin ukončena, ozimé obiloviny bez vlivu sucha, výnosy mírně nad dlouhodobý průměr. Suchem utrpěl největší ztráty jarní ječmen v rozsahu cca 30%, oves do 10%. Porosty kukuřice na siláž optimální, likvidují je divoká prasata, předpoklad sklizně v příštím týdnu.'
TACHOV: '8.9.2019 27mm srážek. 9.9.2019 14mm. Stav porostu zlepšení. Nesouvislý 10cm místy až 15cm zelený porost na TTP. Stále vypálená místa nebo pásy bez ozelenění.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha se na sklizni podepsal též vliv přemnožených hrabošů'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném týdnu napršelo 36 mm, hurá hurá, jen by nemělo přestávat :-) .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 18 mm, přesto víceleté pícniny již viditelně neobrůstají (pokles teplot, krátký den). Řepka je ve fázi čtyř listů, významný je tlak dřepčíků, ještě horší poškození (s redukcí výnosu) způsobují v nových osevech hraboši :-( Zahájena sklizeň silážní kukuřice.'
VSETÍN: 'Pravidelné srážky zlepšily stavy TTP. Pozemky jsou již pro techniku pojízdné.'
ZLÍN: 'Úhrn srážek za poslední období 18 mm, výrazný půdní škraloup na těžkých půdách se zasetou řepkou, dále trvá suché, větrné a velmi výsušné počasí, které bohužel nezastavilo kalamitní řádění" hrabošů. Vrstva půdy pod 20 cm stále velmi suchá.'
ZNOJMO: 'Zlepšení stavu díky víkendovým srážkám 15 mm, vliv na rostliny doposud nelze posoudit.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '23,2 mm srážek, 10,1 mm výpar z vodní plochy od 8.9.2019 17 mm srážek, 4,6 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 8 mm srážek na všech zmíněných katastrech, při orbě se vyskytuje vláha do cca 12 cm, po té je půda suchá.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE