Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 29. 9. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 22. 9. 2019 do neděle 29. 9. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 9. Zprávy 269 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích probíhají podzimní práce a na mnoha místech na Moravě se potýkají zemědělci s hraboši. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 8 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území)

BRNO-MĚSTO: 'Krom pár kapek, které nebylo možné srážkoměrem změřit od 9.9. nepršelo.'
BRNO-VENKOV: 'U řepek došlo k podsevu tak se ukáže jak bude vypadat a jestli se nezaoře'
BRNO-VENKOV: 'U řepek jsme již zaoraly 60 % ploch (myši)'
BŘECLAV: 'Slunné a teplé počasí v minulém týdnu přispělo sice ke snížení půdní vláhy do 20 cm, ale velmi prospělo dozrávání révy. Do hloubky 40 cm je nyní vláhy dostatek.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu konečně trochu zapršelo a to od 10 mm do 17 mm, situace se trochu zlepšila ale opět vzhledem k vyšším teplotám na září / odpolední 17 - 20 st.C / docházelo k rychlejšímu výparu, takže vláhy v půdě koncem týdne moc nezůstalo. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden naměřeny 3 mm srážek, průběh počasí přeje podzimním sklizňovým pracím. Žádný výrazný projev sucha nebyl pozorován.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Při orbě se ukazuje jak je zem vyschlá, ale napršelo nám 7 mm.'
HODONÍN: 'Slunečné období velice výhodné pro sběr hroznů. Celkové srážky v období 2,5 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 13 mm (7 mm, 6 mm), srážky za měsíc září - 49 mm, srážky za období leden - září 2019 - 481 mm, desetiletý průměr - 482 mm pokračuje příprava půdy a setí obilovin, skončena sklizeň silážní kukuřice.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '8,5 mm, srážky, rosa, nižší teplota a sluneční svit, udržují porosty cukrovky a řepky v dobrém stavu, také pšenice již vzchází do 10 dnů od zasetí. V kořenové vrstvě a pod ní je však sucho. Rostliny vypily veškerou vodu ze srážek. Při orbě do 27 cm se práší, rovněž tak i při přípravě na setí. Listí ze stromů usychá hlavně u bříz, prosychají i borovice.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden spadlo 10 mm srážek, pro klíčení zasetého obilí je horní vrstva půdy vlhká.'
KLATOVY: '10 mm srážek. Nadprůměrné teploty, sucho přetrvává v nezměněné podobě. Hydrologické stavy podprůměrné.'
KOLÍN: 'Za minulý týden zde spadlo cca 5 mm srážek, které se při větru a slunečném počasí rychle ztrácí. U ozimé pšenice 2020 je zasetá, ale zatím nevzchází. '
KROMĚŘÍŽ: 'Celý týden prakticky nepršelo. Suché počasí babího léta. Nesejeme, hraboši řádí, likvidují ozimou řepku 2020, nemáme povoleno aplikovat ani do nor - výskyt křečka dle Agentury ochrany přírody, asi jsme nějaká přírodní rezervace. U cukrovky se kombinuje vliv sucha z počátku vegetace a výskyt hrabošů. '
KROMĚŘÍŽ: 'Předchozí týden beze srážek, opět mně nedá poukázat na hraboše, v našem katastru decimují založené porosty řepky!!! A teď jim sejeme další potravu (zrno pšenice).'
LIBEREC: 'Zaznamenali jsme poprvé popálení rostlin přízemním ozónem ve výšce do 2 m u citlivých rostlin Salix Hakuro Nishiki ( Vzniká po zalití při velmi suchém vzduchu a skleníkovém efektu).'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 13-15 mm srážek dle katastrů. Vrchní vrstva půdy je vlhká do 8-15 cm dle druhu půdy, pak velmi suchá a znovu vlhčí půda od hloubky 30 cm pouze na těžkých půdách.'
LOUNY: 'V uplynulých 14-ti dnech mírné přeháňky v celkovém úhrnu 8 mm mírně vylepšily vlhkost profilu do 30 cm. Úroveň spodních vod je stále převládajícím suchem nezměněna.'

MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu spadlo ve třech dnech celkem 12 mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za poslední hodnocený týden spadlo celkem 10 mm srážek, které udržely povrchovou vlhkost na přijatelné úrovní, neboť povrchová vegetace i odpar již nemají výraznější spotřebu vody. Zasakování do hlubších vrstev půdy je však minimální, proto sucho v nižších vrstvách půdy trvá.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky za měsíc září celkem 26 mm, což mi přijde velmi málo. Sláma zapravená po žních do půdního profilu je v podstatě nedotčena rozkladem stále žlutá, protože leží v naprosto suché prašné zemi. Dle mého názoru je sucho mnohem horší než minulý rok. A odhadovat dnes jaké budou výnosy v roce 2020 je jen věštění z křišťálové koule. Tak budeme doufat, že snad zaprší a příští rok bude lepší. I když tomu osobně moc nevěřím.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 4,9 mm srážek. Za celé září je podprůměrný úhrn 25,6 mm (dlouholetý průměr je 60,1 mm). Od začátku roku je celková suma srážek 407,1 mm. Je to málo, sucho je problém.'
OLOMOUC: 'Úhrn srážek za září 2019 68 mm, t. j. 110 %N. Leden - září srážky na úrovni 25letého N. Klesla hladina spodní vody.'
OPAVA: 'Stav oproti minulému týdnu stejný.'
OPAVA: ' Za minulý týden 5,9 mm, stále řádí hlodavci, poškození řepek ozimých, vojtěšek, provádí se hlubší orba před setím ozimů.'
OPAVA: 'Par přepršek do 5mm. Myši řádí v řepce a cukrovce.'
OPAVA: 'V minulém týdnu napršelo jen několik mm. Půda pomalu vysychá, ale nedostatek vláhy zatím není.'
PÍSEK: 'Za poslední týden je úhrn srážek 15 mm. Povrchově je to příjemné ale nic moc to neznamená pro celkové dosycení půdního profilu'
PLZEŇ-JIH: 'V 39. týdnu na stanici spadlo 7,4 mm srážek ve 4 srážkových dnech, zem jen trochu omokla a při větrech, které v tomto týdnu byly, hned osychala. V neděli ráno ve 20 cm ornice mírně vlhká, ale drobivá, na povrchu suchá, místy šly při přípravě pod šlechtitelské školky obtížně rozdělat seschlé hroudy. Pokračovala podzimní orba, příprava pod ozimy, setí ozimého ječmene a ozimé pšenice. Nejdříve seté ozimé ječmeny začaly vzcházet, na porostech řepky není zatím poškození přísuškem patrné. Měsíc září byl srážkově podnormální (80,9% 60-letého průměru, tj. -8,5mm) a teplotně nadnormální (+1,3 °C). Srážkový deficit od počátku roku narostl na -81,4mm, rovněž bylo od počátku roku do konce září méně o 24 srážkových dnů.'
PLZEŇ-SEVER: 'V tuto dobu je vláhy v povrchové vrstvě ornice dostatek, zaseté ozimy dobře vzcházejí. V hloubce kolem 20 cm však vláha stále chybí. Při orbě se práší za pluhem. Množství srážek za období od 22. do 29. 9. 2019 na lokalitě 11,0 mm.'
PRACHATICE: 'Ukončena sklizeň kukuřice na siláž, porost byl optimální, sucho se neprojevilo, mírně chycená prvními mrazíky. Za minulý týden do soboty v přeháňkách spadlo 9 mm, nejvíce v pátek 27.9. 5 mm. Průběh počasí, teplo ve dne teploty okolo 18 °C, v noci 10 °C, vítr a slunce způsobovalo vysoušení půdy. Započalo setí ozimé pšenice, triticale, půda prašná do 10 cm, hlouběji cítit mírná vlhkost na omak. '
PŘEROV: 'V průběhu roku mělo sucho, nebo spíše vysoké teploty největší negativní dopady na řepku. U obilovin bylo daleko významnější poškození hraboši.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden napršelo celkem 13 mm srážek. Nižší teploty a ranní rosy. To velice pomohlo stavu porostů nových řepek. Ozimé ječmeny teprve vzcházejí, pšenice ještě nevzcházejí a ještě se budou sít. Proto zatím nelze posuzovat vliv sucha, ale je předpoklad, že vzejití bude dobré. Vrchní vrstva půdy je provlhčena, ale při orbě nebo při sklizni brambor se ještě někde trochu práší. Voda do spodních vrstev půdy nepronikla. Potoky a rybníky stále na nízkém průtoku.'
STRAKONICE: 'Ukončena sklizeň kukuřice na siláž, porost byl optimální, sucho se neprojevilo, mírně chycená prvními mrazíky. Za minulý týden do soboty v přeháňkách spadlo 9 mm, nejvíce v pátek 27.9. 5 mm. Průběh počasí, teplo ve dne teploty okolo 18 °C, v noci 10°C, vítr a slunce způsobovalo vysoušení půdy. Započalo setí ozimé pšenice, triticale, půda prašná do 10 cm, hlouběji cítit mírná vlhkost na omak. '
TRUTNOV: 'K neděli 29. 9. 2019 srážky 4 mm, o den později 3 mm, zatím pravidelné přeháňky či silnější deště bez výskytu eroze v půdě.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 11 mm. Za celé září srážky 73 mm, což je cca 124 % normálu. Sklizena silážní kukuřice, která dobře reagovala na srpnové srážky. Výnos byl značně variabilní, v průměru podniku ale pěkných 42 t/ha. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Po včerejších deštích, cca 15 mm se situace výrazně lepší. '
VSETÍN: 'Sucho již nelimituje obrůstání TTP, více působí krácení dne a nízké ranní teploty'
VYŠKOV: '5 mm srážek oživilo řepku zasetou 25.8., která je pod neustálím tlakem hraboše, dřebčíka - její porosty jsou nerovnoměrné i kvůli nedostatečným mořidlům na osivu.'
ZLÍN: 'Poslední období opět beze srážek !!!! Povrchová vrstva půdy je silně vysušená.'
ZNOJMO: 'Sbsence srážek prohlubuje nedostatek vláhy na povrchu'
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden, cca 3 týdny už opět pořádně nezapršelo, ozimy sejeme do prachu. Propady výnosů způsobené suchem u kukuřice a cukrovky zvýrazňuje nezanedbatelně" ještě svými požerky na úrodě přemnožený hraboš (foto případně k dispozici). Už teď nás děsí, jaké škody může hraboš při současném přemnožení napáchat na ozimých obilovinách.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12,6 mm srážek, 7,5 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 25. 11. 2020

  Dlouhodobé sucho v Česku je dočasně zažehnané

  Sucho, s nímž se Česká republika v posledních letech dlouhodobě potýkala, je momentálně minulostí. Srážkově nebývale bohatý říjen i celkové rozložení srážek v průběhu letošního roku zapříčinily, že v posledních dvou měsících je situace normální.
  Celý článek vycházející z dat portálu intersucho.cz k přečtení na novinky.cz ZDE.

 • 10. 11. 2020

  Co může za barevnou krásu podzimního listí

  „Zbarvování i opad listů patří podobně jako třeba rašení nebo kvetení mezi tzv. fenofáze, tedy zevně dobře rozpoznatelné, každoročně se opakující projevy vývinu nadzemních orgánů rostlin, závislé na vnějších podmínkách,“ říká fenoložka Lenka Bartošová z CzechGlobe. Proč se na podzim z korun stromů vytrácí letní sytě zelená? Co způsobuje barevnou proměnu? A jak to, že se listy před zimou postupně odporoučí k zemi?

  Celý článek k přečtení na avcr.cz ZDE.

10. září 2019 / 37. týden

předchozí další zavřít