Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 6. 10. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 29. 9. 2019 do neděle 6. 10. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 6. 10. Zprávy 286 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen dobrý stav vzcházejících ozimů. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 7 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: '30.7. déšť 5 mm, 1.8 déšť 7 mm, 3.8. déšť 4 mm, 5.8. déšť 4mm, 6.8. déšť 5mm, 7.8. déšť 4mm, 8.8. déšť 2 mm, 10.8. déšť 3 mm, 12.8. déšť 5 mm, 13-15.8. déšť 0,5 mm, 29.8. déšť 5 mm, 1-2.9 déšť 15 mm, 8.-9.9. déšť 13 mm, 2-6.10. déšť 16 mm. Zlepšení stavu povrchové vlhkosti počátkem října, po dešti ale rychlé osychání, jinak přetrvávající sucho ve spodních vrstvách půdy, ubývání hladiny vody v rybnících a nádržích'
BRNO-VENKOV: 'Ozimy vzchází dobře, pouze na pozemcích, kde byla příprava provedena hlouběji radličkovým podmítačem je vzcházení nepravidelné. Po orbě i disku vzchází dobře.'
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršely 4 mm, ve čtvrtek 2 mm a v sobotu 5 mm.'
BRUNTÁL: 'srážky v naší oblasti nedoplnily půdní deficit v profilu 40+ cm, první výnosy ze sklizně cukrovky se pohybují okolo 45 tun/ha... cukernatost okolo 15%... cena mizerná... náklady na výrobu... cca 45000,-Kč/ha.... uvažujeme o ukončení pěstování cukrové řepy..... plochy ozimých plodin se zdají v pořádku'
BŘECLAV: 'Vláha je průběžně doplňována, takže je situace pro vegetaci příznivá. Dostatek vláhy je do hloubky 30 - 40 cm. '
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden napršelo 25.8 mm. Vlhkost je jen v horní vrstvě cca 10 cm, foukal dost silný vítr, takže vodu vyfoukával. Prameny, které jdou z meliorací, jsou vyschlé 3 ks, tečou minimálně 2 ks, pouze jeden zdroj vody teče normálně. Vody z pramenů je méně než v roce 2018 ale více než 2017. Rybníky jsou na tom lépe než v 2017 a 2018. Ozimům přeháňky stačí.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Celková situace se výrazně zlepšila po sobotním dešti, kdy napršelo mezi 13 - 15 mm srážek, celkem ve sledovaném týdnu a katastrech napršelo mezi 15 - 18 mm, díky nižším teplotám bylo i málo výparu. Příznivé je to zejména na vzcházení ozimých obilovin a řepky ozimé.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu naměřeno od 12 do 25 mm srážek v závislosti místa měření, návětrná strana kopců měla srážek více. Všeobecně lze říci, že nikde nejsou pozorovány projevy sucha. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Do neděle napršelo 18 mm vody a ochladilo se.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Středa 2. 10. 2019 srážky 10 mm, čtvrtek 3. 10. 2019 srážky 6 mm a sobota 5. 10. 2019 srážky 17 mm'
HODONÍN: 'V průběhu týdne občasné srážky v celkově naměřeném množství 21,2 mm.'
HODONÍN: 'Ve středu 2.10. spadlo 2 mm srážek. V průběhu celé soboty pršelo a spadlo 8 mm srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 25 mm (4 mm, 6 mm, 1 mm, 14 mm), deštivé počasí zpomalilo přípravu půdy a setí, půdní vlhkost do 20 cm je na některých polích i na stupni 4, v porostech kukuřice a cukrovky je v hloubce 30 až 40 cm sucho.'
CHRUDIM: 'Srážky 26 mm, probíhá setí ozimé pšenice.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napadlo 35 mm srážek, srážky pozitivně působí na zaseté řepky, ozimé ječmeny a pšenice. '
CHRUDIM: 'středa 2.10.2019 srážky 10 mm, čtvrtek 3.10.2019 srážky 6 mm a sobota 5.10.2019 srážky 17 mm'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 24 mm srážek. V 2 m výkopu, který jsme dělali v zahradě, je sucho.'
JIČÍN: 'U TTP je značně poškozený porost černou zvěří, která přeběhla do porostů TTP a do lesů po sklizni kukuřic. Srážky za 40 týden 36 mm. '
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 18 mm. Zaseté ozimy zatím vypadají velmi dobře. Srážek je relativně dost, tak uvidíme.'
KOLÍN: 'U řepky ozimé na dvou pozemcích došlo k nevyrovnanému vzcházení s pomalým růstem menších rostlin , které při oteplení napadl dřepčík olejkový.'
KROMĚŘÍŽ: 'U nás spadlo v sobotu 5.10. 26 mm srážek, v jednu chvíli i s kroupami, déšť byl mírný, místy mžení, v bouřce krátce přívalový. Nelze set, půda v povrchové vrstvě je nasycená vodou. Kvůli hrabošům začínáme set na konci agrotechnického termínu. Řepka je z poloviny na zaorání - sežráno hraboši.'
LOUNY: 'Srážky v uplynulém týdnu v rozsahu od 10 do 13 mm/m2 byly pro předchozí stav spíše udržující.'
MLADÁ BOLESLAV: '18 mm, provlhčeno do 10 cm, jinak sucho'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo necelých 16 mm srážek, které již vzhledem k minimálním potřebám povrchové vegetace a nízkému odparu (poměrně nízké teploty i sluneční svit) stačily na zasakování do hlubších vrstev půdy a tím k zmírňování sucha ve větší hloubce.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden zde spadlo v několika dnech celkem 25mm srážek, nejvíc z pátka na sobotu 11 mm. I po těchto srážkách polní práce jako příprava půdy a setí jdou bez problémů'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden 28 mm ve dvou srážkových epizodách, teploty již klasicky podzimní, zatím bez nočních mrazíků. Tlak hrabošů sílí na nových ozimech, jakož i v TTP a ostatních víceletých pícninách.'
NYMBURK: 'Za sledované období jsme naměřili 19,3 mm srážek. Stav odpovídá normálu, v hlubším půdním profilu je ale stále sucho.'
OPAVA: 'V sobotu spadlo 15 mm srážek, poté se citelně ochladilo. Přišly poměrně silné ranní mrazíky, méně odolné plodiny (rajčata, papriky, letničky) jsou mrazem silně poškozené. Na polních plodinách nejsou viditelné projevy nedostatku vláhy. Pravděpodobně vlivem sucha v hlubších vrstvách půdy dochází k usychání větví nebo i celých stromů nejčastěji u lip a bříz.'
OPAVA: 'Přes víkend spadlo asi 15 mm srážek. Není takový výpar z půdy, takže vláha se drží v půdě.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 36,8 mm, kalamita hrabošů trvá i přes hlubokou orbu a podmítku, postupné setí pšenice ozimé.'
PARDUBICE: 'Ve 40 týdnu srážky 17 mm, ozimy slušně vzchází, ale ve 30 cm je totální sucho. Kde je spodní voda?'
PÍSEK: 'Při mělké orbě se vyorává suchá zem. Houby nerostly a nerostou (sever okresu Písek).'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 40. týdnu na stanici napršelo 17,1 mm srážek v 5 srážkových dnech. V neděli ráno do 20 cm ornice vlhká s menší soudržností, povrch rychle osychal. Bylo dokončeno setí ozimů. Nejdříve seté porosty ječmene a pšenice řádkují, místy mezerovitě, byla by potřeba vydatnější zálivka pro vyrovnané vzcházení.'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý a tento týden byly časté, ale jen málo vydatné srážky. Půda je mírně vlhká, dobře zpracovatelná. Jsou příznivé podmínky pro vzcházení a počáteční růst ozimů. Množství srážek za období od 29.9. do 5.10. 2019 na lokalitě 20,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '23 mm. Za měsíc září celkové srážky 68 mm,'

PRACHATICE: 'Začátek minulého týdne ještě teplo ráno 16 °C den 20 °C v po srážky do 1 mm od út se začalo ochlazovat na teploty ráno 3–5 °C, den okolo 10 °C. Déšť další ve st. 8 mm, so 15 mm. Půda do 10 cm vlhká, rozsýpá se, ve 20 cm vlhčí. Zasetá oz. pšenice zatím není vzešlá, srážky pomohou, ale v noci zima, při zemi těsně nad nulou, okolo nuly. Ozimé triticale zatím není zaseto, přerušil déšť, ozimý ječmen nesejeme.'
PŘEROV: 'Sucho způsobilo škody, ale v naší oblasti je daleko větší pohromou kalamitní výskyt hrabošů. Ani v současné době, kdy nastaly chladné dny a vlhčí počasí, nedošlo k poklesu populace. Stále pokračují v množení a rodí se další generace.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden napršelo celkem 17 mm, z toho v pátek 4. října 12 mm. Poprvé po dlouhé době bylo vidět, že se lepí hlína na pneumatiky traktorů!!! Současně nižší teploty. Řepky ozimé jsou velmi dobré - i slabší porosty se dodatečně zlepšují. Pokračuje vzcházení ozimých obilnin, ječmeny již skoro všude vzešlé. Dosévají se poslední pšenice. Profil do cca 20 cm je provlhlý optimálně, nižší horizonty i nadále bez zásadního doplnění vláhy. Brali jsme půdní vzorky do 50 cm hloubky a nad 20 cm převážně sušší hlína - rozsýpá se, vzorky se jen těžko podařilo nabrat. Potoky v normálech, rybníky si udržují horní plnou úroveň hladiny.'
SEMILY: 'V týdnu a hlavně v jeho závěru byly vydatné srážky. Teď je vody až moc.'
SVITAVY: 'Pokračuje meziročně srážkově příhodnější rok. Za září napadlo 92 mm srážek. Porosty založených osetých ozimých plodin jsou i přes datumově optimální setí v pozdějších fázích vývoje vzhledem k nízkým teplotám v září. Řepky spíše řidší, někde aplikace proti výdrolu nefungovala. Žita jsou dávno doseta, končí výsev ozimé pšenice. Dokončuje se sklizeň kukuřice na siláž, průměrný výnos bude někde kolem 400 q/ ha. Voda v krajině meziročně lepší, rybníky, přehrady výrazně lepší. Toky- potoky, řeky mírně lepší.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ukončeno setí ozimů. Zbývá sklidit 5. seč vojtěšky a provést zimní orbu. Začal podzim.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha výnosnost plodiny ovlivnil i výskyt hraboše polního '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 25,5 mm. Vliv sucha (v období před začátkem srpna) vykazují zejména jetelotravní směsi a dále trvalé travní porosty. V jetelotravních směsích, množitelských porostech trávy a v řepce ozimé 2020 rovněž i velké škody způsobené hrabošem (řepka ozimá škoda cca 20 %, jetelotrávy škody i nad 80 % - takové porosty postupně rušíme).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V posledním týdnu došlo k výraznému dosycení půdy vodou. Pokud jde o ztráty uváděné u pícnin, jedná se o ztráty v průběhu roku. V současné době jsou porosty pícnin, to je luk i jetelů v normálním stavu.'
ZNOJMO: 'Srážky 3,5 mm, suchá půda, ani plevele nerostou, absence mlh po ránu.'
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období cca 2,5 mm ve čtyřech dávkách. Orniční vrstva je vysušená, zaseté obiloviny nevzcházejí nebo jen sporadicky.'
ZNOJMO: 'srážky 6 mm, nově oseté obiloviny vzchází nestejnoměrně, řepky seté na začátku srpna začínají trpět suchem, protože jsou již hodně narostlé a v důsledku sucha je vidět, že nepřijímají živiny z půdy.'
ZNOJMO: 'od posledního hlášení bez výrazných srážek rostliny řepky začínají na lehčích půdách již ovadat a strádat z nedostatku vody'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 2,8 mm na 4 x. Za září 42,6 mm a to většina do 9.9., pak už bez významnějších srážek. Od začátku roku do konce září spadlo 348,4 mm a to je deficit proti roku 2018 64 mm.'
ZNOJMO: 'Srážky 5 mm/týden ve 4 dávkách. S nadějí vyhlížíme na zítřek avizovaný déšť.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '16,6 mm srážek, 6,9 mm výpar z vodní plochy, brambory sklízené (výnos cca 390 q/ha ), kukuřice na siláž sklízená (výnos 400 q/ha), žito vzchází.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 8 mm srážek na všech zmíněných katastrech.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 4. 2024

  Ochlazení i mráz jsou v dubnu normální, příroda je ale o měsíc napřed

  Střídání teplot k dubnu patří stejně jako mráz. Ochlazení pomůže zadržet vláhu v půdě a zpomalit vývoj vegetace, říká v rozhovoru pro Novinky a Právo klimatolog Pavel Zahradníček. Stále však podle něj platí, že se v Česku otepluje – za posledních šedesát let se průměrná teplota zvýšila o 2,2 stupně Celsia.

  „V dubnu se často mluví o „aprílovém“ počasí, takže je normální, že se střídají teplé a studené vlny, což se i letos zrovna děje. V dubnu k nám prakticky pravidelně začne proudit studený vzduch od severu, který přináší ochlazení a v noci často i mrazy. Není to výjimkou ani v květnu, kdy přichází známí ledoví muži,“ říká PavelZahradníček z CzechGlobe.
  Rozhovor pro novinky.cz k přečtení ZDE.
   

 • 8. 4. 2024

  Pavel Zahradníček na ČT24

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentoval pro Studio ČT24 aktuální stav sucha (téma: Klimatologové varují před suchem), ke zhlédnutí ZDE (od 10:32 hod).