Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13. 10. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 6. 10. 2019 do neděle 13. 10. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 10. Zprávy 250 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen dobrý stav vzcházejících ozimů. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 7 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy, Morava, tak i Slezsko.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Ve středu napršely 12 mm, ve čtvrtek 15 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Výnos cukrovky 35 t/ha při cukernatosti 14 %.'
BRNO-VENKOV: 'Vcházení ozimů téměř bez chyb, pouze nejsušší místa jsou opožděná. Kukuřice na zrno výnos 6 t v suchém stavu, cukrovka 50 t a cukernatost 15%.'
BRUNTÁL: 'Srážky cca 9 mm nedoplnily půdní deficit... cukrovka za měsíc září a říjen již nedorostla.... první sklizně nejvíce suchem postižených oblastí jsou okolo 45-50 t/ha... ozimy v údolích lehce poškozeny hlodavci... náhorní lokality kde je víc sucho vykazují střední poškození hlodavci... očekáváme oteplení a nálet hmyzích škůdců.'
BŘECLAV: 'Suma srážek v minulem týdnu 28 mm, průměrná teplota vyšší cca o 4 stupně.'
BŘECLAV: 'V průběhu týdne došlo k doplnění vláhy (cca 25 mm) a proto je dostatek vláhy do hloubky 20–30 cm. Vinobraní vstupuje do závěrečné fáze, sklizeň je proti normálu nižší, ale kvalita je velmi dobrá. Ovoce je sklizeno. Podzimní práce na orné půdě orby, setí mají velmi dobré podmínky. Probíhá sklizeň kukuřice na zrno, výnosy jsou kolem 9 t/ha.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden napršelo 15.3 mm. Situace s nasycením půdy kolem 1 metru je nadále špatná, napáječky z meliorací netečou. Jsou mlhy, takže se půda dopoledne nevysouší.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '41. týden 13 mm srážek'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo 13–15 mm srážek, vláhová situace se opět mírně zlepšila ale opět v důsledku nezvykle vysokých teplot pro toto období v závěru týdne dochází k většímu odpařování vláhy z vrchního profilu půdy. Pro podzimní zásevy řepky a obilovin je ale tato kombinace velmi příznivá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha nejsou pozorovány. Stav vegetace odpovídá ročnímu období. Ozimy jsou v optimálním stavu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 20 mm vody, teplo'
HODONÍN: 'Dne 8.10. napadlo 1 mm srážek. V průběhu celého dne 9.10. padaly srážky a to 14 mm. A 10.10. 1 mm srážek. Při zkoušení přípravy na orbu (hloubka cca 30 cm) nezatravněná část půdy, vlhká a soudržná. '
HODONÍN: 'Celkové množství srážek v daném období 28,6 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 14 mm (5 mm, 8 mm, 1 mm), v hloubce 40 cm je půdní vlhkost nižší, probíhá sklizeň cukrovky, dílčí výnos 58 tun/ha při 16% cukernatosti, dále probíhá příprava půdy a setí ozimů, začala sklizeň kukuřice na zrno'
HRADEC KRÁLOVÉ: '14 mm, pod 20 cm je půda suchá'
CHRUDIM: 'Za sledované období napadlo 19 mm srážek. Porosty řepek a pšenic devastují divoká prasata.'
JIČÍN: 'Celkový týdenní úhrn srážek 25 mm. Zaseté porosty pěkně vzcházejí. Vojtěška a TTP mají nízký narůst biomasy.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 23,5 mm srážek, všechno se na pohled zdá v pořádku. Voda se drží dokonce i v dvoumetrovém výkopu.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 19 mm. Porosty jsou ideální.'
KLATOVY: '14,7 mm srážek. V povrchové půdě se situace zlepšila, ale při rytí je na hloubku rýče prach. Taktéž vodní toky na minimech. V lesích je sucho o něco menší než v létě. V podstatě sucho přetrvává.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 9,5 mm. Vlhká je pouze vrstva půdy do 20 cm. Při hlubší orbě se práší za pluhem.'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 17 mm, u lehkých půd je profil suchý od hloubky 30 cm. Porosty ozimých obilovin jsou vyrovnané, řepky zcela vzešlé, nevyrovnané ve fázi 3-12ti pravých listů.'
LOUNY: 'za posledni tyden jen 5 mm srazek jinak krasne pocasi az v nedeli 25 stupnu'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo 20 mm srážek, které přispěly k postupnému zasakování vody i do nižších vrstev půdy. Sucho ve větší hloubce se opět zmírnilo.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden u nás spadlo během 3 dní 23 mm srážek. V současné době již lze opět provádět veškeré polní práce. Půda je pro techniku již od neděle únosná'
NOVÝ JIČÍN: 'V týdnu u nás spadlo 16 mm srážek, půda je dostatečně nasycená, plastická. Ozimy vzcházejí rovnoměrně. Porosty trav se mírně nadechly, kdy jim k tomu pomohly srážky a vyšší teploty. Jelikož krmiva není příliš, zvažujeme lepší porosty sklidit tedy provést třetí seč. Každý balík dobrý.'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden srážky v úhrnu 17 mm. Nižší teploty, dvě noci přízemní mrazíky. Zastavily se všechny polní práce.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 13,5 mm srážek. Situace se pozvolna zlepšuje, v hloubce je ale stále sucho díky dlouhodobému deficitu.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden 28,2 mm, přízemní mrazíky až -4,2 °C, silný vítr, začala sklizeň cukrovek, probíhá setí ozimé pšenice.'
OPAVA: 'Minulý týden tady spadlo asi 10 mm srážek. I přes výrazné oteplení v posledních dnech je svrchní vrstva půdy poměrně hodně vlhká. Při orbě vznikají lesknoucí se skývy.'
OPAVA: 'Zase spadly nějaké srážky asi 15mm. Jsme za to moc rádi, zaseté ozimy dobře vzcházejí.'
PARDUBICE: 'Za uplynulý týden - 32 mm srážek. Nyní to brzdí podzimní práce na poli. Ale příroda je čarodějka mocná, tak to dohoní.'
PÍSEK: 'Půda je mírně provlhčena do 12 cm'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 41. týdnu jsme na stanici naměřili 8,6 mm srážek ve 3 srážkových dnech. V neděli ráno do 20 cm ornice vlhká s menší soudržností, povrch suchý. '
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je po srážkách minulého týdne dostatečně nasycená vodou. Příznivý stav pro vzcházení a růst ozimů. Množství srážek za období od 6. do 12. 10. 2019 na lokalitě 13,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za týden spadlo téměř 10 mm, konkrétně 9,5 mm. Půda je dostatečně nasycená vodou, je plastická. Ideální stav.'
PRACHATICE: 'První polovina týdne chladno, v noci těsně nad nulou, den do 10 °C, mírné přeháňky, ve čtvrtek 10 mm. O víkendu oteplení, noc 10 °C, den 20 - 24°C. Půda do 10 cm vlhčí, nelze tvarovat, do 20 cm suší bez pocitu vlhkosti na omak. Zasetá ozimá pšenice pěkně vzchází, 2. lístek, další setí ozimé triticale a ozimá pšenice po sklizené kukuřici, mírně se práší za secím strojem.'
PŘEROV: 'Nyní nejsou žádné projevy sucha. Ovšem škodlivost přemnožených hrabošů nepolevuje.'
SEMILY: 'Začátkem týdne opět pršelo, srážky bych hodnotil jako mírné až střední.'
TACHOV: '6.10 srážky 3,5mm, 8.10. 3mm, 9.10. 4,5mm, 10.10. 4mm. Srážky minimální, TTP neobrůstá, otavy žádné. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kromě sucha měl na úrodu vliv i kalamitní výskyt hrabošů'
VSETÍN: 'Behem posledniho mesice se stav nasyceni pudy zlepsil, je to poznat i na travnich porostech,ale otavy jiz nenarostly.'
VSETÍN: 'Absence srážek je kompenzována vydatnou rosou.'
ZNOJMO: 'Srážky 23 mm/týden, spásná voda nejen na nově zakládané porosty ozimých obilovin....'
ZNOJMO: 'Za sledované období 20mm, zaseté plodiny se po srážkách oživily, obilky čekající na vodu klíčí a vzcházejí.'
ZNOJMO: 'úhrn srážek za uplynulé období činil 18 mm půda je však po 15 cm cuchá, bez vlhkosti a rozsýpá se '
ZNOJMO: 'vzhledem ke srážkám 23,5 mm nastalo zlepšení situace, nicméně deficit spodnějších vrstev stále trvá. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '14,2 mm srážek, 2,5 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 20 mm srážek na všech zmíněných katastrech, půda je nasycená do cca 20 cm, při hlubší orbě nad 20 cm začíná být půda suchá.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.