Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 10. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 20. 10. 2019 do neděle 27. 10. 2019 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 10. Zprávy 251 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen opět vzrůstající tlak hrabošů a vzrůstající sucho. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí Čechy.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Delší období bez srážek již je patrné, nejvíce se sucho projevuje v ozimech setých v druhém říjnovém týdnu a později.'
BRNO-VENKOV: 'V průběhu celého týdne nenapršelo nic.'
BŘECLAV: 'Postupně ubylo vláhy v půdě v povrchové vrstvě, ale stav je zatím vyhovující. Končí sklizeň hroznů, která je výrazně menší jak v roce předešlém, ale kvalita velmi dobrá. Také končí sklizeň kukuřice na zrno, kde jsou výnosy velmi pěkné od 7 do 10 tun /ha. Průběh vegetace kukuřici i slunečnici velmi vyhovoval.'
DĚČÍN: 'Vydatné ranní mlhy a rosy přes den oschnou, půda suchá, utužená, rostliny neobrůstají- druhá seč byla ze 500 ha jen na 60 ha, neodnožují, druhá seč nastoupila velmi pozdě- říjen.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu vůbec nepršelo a opět z důvodu vyšších teplot než je obvyklé pro měsíc říjen dochází opět ke zhoršení vláhových poměrů a to i ve větší hloubce. Vývoj porostů ozimých obilovin se začíná zastavovat včetně odnožování, řepky ozimé zatím bez větších problémů.'
HODONÍN: 'V průběhu celého týdne bez dešťových srážek. V ranních hodinách každý den rosa.'
HODONÍN: 'Velice teplé období v podstatě beze srážek.'
CHRUDIM: 'Za sledované období srážky 0 mm, půda začíná být opět suchá.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračoval inverzní ráz počasí, kdy po rozplynutí mlh panovalo slunečné počasí, na dané období až s extrémně vysokými a rekordními teplotami. Celý týden byl beze srážek, což vedlo k vysychání povrchové vrstvy půdy. Sucho v povrchové vrstvě však nebylo takové, aby nějak poškozovalo zaseté ozimy. Jinak trvá sucho, zásoby spodní vody jsou na nízké úrovni, jako i stav vody v krajině.'
JIHLAVA: 'Beze srážek. Porosty jsou optimální.'
KLATOVY: 'Nadprůměrné teploty, slunce celý týden, srážky 0 mm. Co dodat. Sucho je všude snadno viditelné. Největší je v lese. Pro stromy prostě katastrofa. A potoky nadále prázdné.'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo celkem 6 mm srážek, časté dopolední mlhy, v minulém týdnu celodenní mlhy s bezvětřím. Proto došlo k minimálnímu úbytku vláhy ve hloubce půdy do 20 cm. Ukončeno setí pšenice ozimé, která vzchází rovnoměrně, ozimé ječmeny a první seté pšenice začínají odnožovat. Dochází k postupnému vyrovnávání porostů ozimých řepek.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu v podstatě žádné podstatné srážky nebyly zaznamenány, takže došlo spíše k mírnému zhoršení vlhkosti půdy. V hlubších profilech, tj. cca 30 cm., což je hloubka rydlování v chmelnicích je půda již suchá a rozsýpavá.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocené období nebyly žádné srážky vyjma nepatrných z mlh a silné ranní rosy. Povrchové sucho se tak vzhledem k teplému a poměrně slunnému počasí dále zvýšilo, i když v hlubších vrstvách půdy se vlhkost podstatně nezměnila.'
MLADÁ BOLESLAV: '2 mm pravděpodobně z mlhavého průběhu počasí a mrholení. Žádný významný déšť.'
MOST: 'srážky: 0 mm, od 30 cm žádná voda'
NÁCHOD: 'v termínu od 22.10. do 29.10 zde spadlo 3,85 mm srážek'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden prakticky bez srážek, výrazně nadstandardně teplé počasí, i v průběhu nocí. Přeje to růstu ozimů i těch horších.'
NYMBURK: 'Sucho se opět prohlubuje, poslední seté ozimé pšenice, pokud nezačne pršet, do zimy nevzejdou.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Chybí spodní voda.'
OLOMOUC: '1,4 mm srážek, hlavně v podobě mlhy a rosy'
OPAVA: 'srážky 0, pomalý růst pšenic, horší vzcházení porostů.'
OPAVA: 'Minulý týden nepršelo, deficit vody se prohloubil, zatím bez negativního vlivu na rostliny.'
OPAVA: 'Vodní bilance se minulý týden nezměnila, nebyly žádné srážky. Zdraví Vás Stuchlík.'
OPAVA: 'Minulý týden beze srážek, velmi teplo - max. teploty 24,9 °C, stále probíhá sklizeň cukrovek, ukončeno setí pšenice ozimé'
PARDUBICE: 'Sucha jsme se zbavili, minulý týden byl ideální na sklizeň kukuřice. Nádherně se klidilo a hned oralo a nyní sejeme pšenici.'
PÍSEK: 'Za poslední týden je uhrn srážek 2,2 mm. Ještě že jsou ranní rosy '
PLZEŇ-JIH: '43. týden (Ne 20.10.-Ne 27.10.) byl na stanici bez měřitelných srážek, díky mlhám a rose není na porostech ozimů pozorovatelné významnější poškození přísuškem, pouze na některých honech je patrná částečná vývojová nevyrovnanost. Porosty ozimého ječmene začaly odnožovat (BBCH 21), ozimé pšenice převážně ve fázi 3. listu (BBCH 13).'
PLZEŇ-SEVER: 'Množství srážek se ve druhé polovině října významně snížilo. Vláha v půdě se udržuje především díky nižším teplotám a také občasným mlhám. Na vegetaci nemá vláhový deficit vliv. Množství srážek za období od 20. do 26.10.2019 na lokalitě 1,0 mm (převážně z mlh).'
PRAHA-VÝCHOD: 'Sucho se opět prohlubuje, poslední seté ozimé pšenice, pokud nezačne pršet, do zimy nevzejdou'
PRACHATICE: 'Minulý týden bez deště, větrné, polojasné počasí, teploty ráno mezi 5 – 10 °C, den zpočátku týdne nad 20 °C, v neděli ochlazení na 4- 10 °C.'
PŘEROV: 'Sucho ovlivnilo vývoj porostů, ale daleko větší ztráty byly způsobeny přemnožením hrabošů. Část porostů již byly zaorána. Nyní se hlodavci přesunují do nově zasetých pšenic. '
STRAKONICE: 'Minulý týden bez deště, větrné, polojasné počasí, teploty ráno mezi 5 - 10°C, den zpočátku týdne nad 20°C, v neděli ochlazení na 4- 10°C.'
ŠUMPERK: '43-týden beze srážek, porosty bez projevů sucha.'
TÁBOR: 'Za poslední týden nic nenapršelo.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Tento týden beze srážek, v půdě stále dostatek vláhy.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'sucho + hraboši'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: beze srážek. Krásné období babího léta.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Vydatné ranní mlhy a rosy přes den oschnou, půda suchá, utužená, rostliny neobrůstají - druhá seč byla ze 500 ha jen na 60 ha, neodnožují, druhá seč nastoupila velmi pozdě- říjen'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu počasí beze srážek. Zatím poslední srážky byly zaznamenány 16.10.2018 (4 mm). Říjen zatím vychází téměř jako srážkově průměrný, ačkoliv srážky přicházely v podstatě jen v první půli měsíce. Sklizeň brambor ukončena s mírně podprůměrným výnosem (rozdíly mezi odrůdami - průměrný výnos navýšen odrůdami, jejichž nať vydržela do srpna, nevhodné, pokud odrůdy po suchém období reagovaly na srážky výraznými tvarovými změnami - vznik hrbolatých hlíz). '
ZNOJMO: 'srážky 0, z důvodu častých mlh nedochází k vysychání horní vrstvy'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm, z důvodu častých mlh nedochází k vysychání horní vrstvy'
ZNOJMO: 'Za minulý týden nespadly žádné srážky, teplotně byl nadprůměrný, nejvyšší teploty většinou 18 st., ale i 22 st. C.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 9,3 mm výpar z vodní plochy , '
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 26. 9. 2023

  Nominace na Cenu českého internetu - Křišťálová lupa

  Portál Intersucho.cz byl nominován do Křišťálové lupy za rok 2023 v sekci Nástroje a služby.
  Podpořte nás svým hlasem ZDE, děkujeme.

 • 8. 9. 2023

  Miroslav Trnka hostem Lucie Výborné, CRo

  Bioklimatolog Miroslav Trnka upozorňuje, že se zvyšuje extremita horkých vln, epizody sucha střídají povodně. Dobrá zpráva ale podle něj je, že začínáme v Česku změnu klimatu vnímat jako problém. „Snažíme se preferovat i ty politické strany, které si to dávají do programu. To je veliký posun. Velký posun vidíme i v naší evropské komunitě. Od složitých debat se dostáváme ke skutkům,“ konstatuje Miroslav Trnka. Jak můžeme změnit své chování k větší šetrnosti?
  Rozhovor pro irozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE