Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 10. 11. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 10. 11. 2019 do neděle 10. 11. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen opět vzrůstající tlak hrabošů a vzrůstající sucho. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí Čechy a Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Za poslední týden napršelo dohromady 7 mm srážek.'
BRUNTÁL: 'srážky 1,5 mm... hrůza... sucho se projevuje na ozimech... stále díky teplu sílí tlak hlodavců... ozimé řepky díky rose ještě zatím na hraně... zásoba spodní vody kritická... pokud nebude ani sníh tak bude jaro velký problém...'
BŘECLAV: 'Situace se poměrně výrazně zlepšila a ve vrstvě do 20–30 cm je nyní vláhy dostatek. Průběh srážek během posledních týdnů je příznivý pro vegetaci na orné půdě i pro sady i vinice.'
DĚČÍN: 'Vláha se na loukách projevila obnovením pramenišť na loukách, v místech s jílovitou půdou bahnité struktury. V lesích sušší půdy. Srážky přes víkend v objemu cca 5 mm. '
DĚČÍN: 'Přibližně setrvalý stav.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu napršelo mezi 6-8 mm srážek v menších dávkách, díky nižším teplotám nedocházelo k většímu výparu a půda si vláhu částečně udržela. Porosty ozimých obilovin se vylepšily, porosty řepky v dobrém stavu, někde vlivem vysokých teplot méně až středně přerostlé.'
HODONÍN: 'Celkově naměřené srážky v tomto týdnu 28 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '13 mm, vlhko v půdě do 25 cm, pod touto hloubkou sucho, při orbě vyoráváme suchou ornici'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky v minulém týdnu - 10 mm, denní teploty se snížily z 15 °C na 8 °C , noční teploty se snížily z 9 °C na 2 °C , pokračuje sklizeň cukrovky a zimní orba, '
CHOMUTOV: 'Za poslední týden napršelo 8,2 mm'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo přeháňkové počasí. Maximální úhrn srážek přišel z pátka na sobotu 2,5 mm. Srážky stačily k ovlhčení povrchu půdy, dá se říct, že ozimy suchem netrpí. Jinak však přetrvávají spíše vyšší teploty s vyšším výparem, voda v hlubších vrstvách půdy stále chybí, chybí i voda v krajině, hladiny podzemních vod i hladiny v potocích a řekách jsou podnormální. '
JIČÍN: 'Stav půdní vlhkosti se zlepšuje. Momentálně zaznamenáváme, možná i díky provlhčení porostů TTP, extrémní napadení ploch TTP divokými prasaty. Škody jsou tak extrémní, že na některých parcelách, téměř nejde poznat, že se jedná o louku a ne o obdělané pole. '
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 10 mm. Porosty jsou optimální. Katastrofa se nadále zhoršuje v lesích. V našem okolí přestaly lesy prakticky existovat.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za uplynulý týden do neděle ráno spadlo 12 mm srážek.'
KOLÍN: 'V sobotu napršelo 7 mm. Mlhavé počasí, půda nevysychá.'
KROMĚŘÍŽ: 'Ochlazení, mírné srážky v průběhu pátku a soboty. Dnes 12. 11. opět mírné srážky. '
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo 7 mm srážek. Často celodenní mlhy, minimální výpar.'
LOUNY: 'Za posledni tyden 11.5 mm, porosty ozimu jsou dobre byl krasny podzim.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Necelých 19 mm srážek spadlých spíše slabým dlouhotrvajícím deštěm výrazně zlepšilo půdní vlhkost, v horním profilu došlo k plnému nasycení a vzhledem k předchozím srážkám se významně dosytil vláhou i spodní profil půdy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Tuto sobotu zde spadlo od 14-17 mm srážek. Množství srážek bylo nad všechny předpovědi pro naši oblast. V neděli se udělalo opět příjemně už beze srážek a v odpol. hodinách se ukázalo i slunce. Polní práce tyto srážky výrazně neovlivnily. Déšť byl sice trvalý, ale drobný a voda šla dolů. Pozemky jsou obstojně sjízdné.'
NOVÝ JIČÍN: ' V průběhu uplynulého týdne spadlo kolem 10 mm rovnoměrně v průběhu celého týdne, bez nočních mrazíků, teploty poměrně vysoké na tento čas kolem 10 °C. Myši stále vyvíjejí aktivitu, zatím je populace stále velká.'
NOVÝ JIČÍN: 'Zkraje týdne a na samém konec týdne nám zapršelo, celkem 10,5 mm. Není to vela na díky Bohu za to. Stále je to více jak celkový listopadový úhrn srážek v roce 2018 či 2014 a nebo 2011, kde jsme zaznamenali historickou nulu. Ozimy i tráva se trochu nažila tak snad dobře přezimuju. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden napršelo 9,5 mm srážek. Situace se pozvolna zlepšuje, stále ale chybí spodní voda.'
OPAVA: 'Za uplynulý týden pouze 3,3 mm, teplo, ranní mlhy.'
OPAVA: 'Minulý týden zase spadlo jen pár kapek. Už tady nepršelo měsíc, svrchní vrstva půdy je tak suchá, že to ztěžuje orbu. Na polních plodinách se zatím nedostatek vláhy nijak výrazněji neprojevuje.'
OPAVA: 'Situace stále stejná, menší přepršky nic neznamenají.'
PARDUBICE: 'Ve 45. týdnu pouze 2 mm srážek. Půda vlhká do 3 cm půdní profil sucho!!'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 45. týdnu jsme na stanici naměřili pouze 2,6 mm (ve 3 srážkových dnech). V neděli 10.11. byl na povrchu půdy zmrzlý škraloup (ranní přízemní minimum -4°C), pod ním půda mírně vlhká. Porosty ozimých obilovin jsou na začátku odnožování (pšenice BBCH21, ječmen BBCH22-23).'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky jsou poměrně časté, ale velmi slabé. Sucho vzhledem k roční době a nízkým teplotám nyní nehrozí. Půda je mírně vlhká, nevysychá. Množství srážek za období od 3. do 9. 11. 2019 5,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za minulý týden nám spadlo 4,5 mm srážek. Horní vrstva do 5 cm je touto vláhou dotčená, lze mírně tvarovat, ale hlouběji je půda suchá rozsypává a tvrdá.'
PRACHATICE: 'Postupné ochlazování, ráno 3 – 5 °C, den od 13 °C po 3 – 4 °C. V úterý 1 mm, v sobotu 3 mm déšť. V neděli ochlazení na -3°c ráno. Zaorávání hnojů, práší se za pluhem, pouze několik centimetrů povrchu půdy vlhké, jinak půda suchá do 10 cm a dál.'
PŘEROV: 'Co se týká vodní bilance, tak ta se od minulého týdne příliš nezměnila. Není zatím nijak zlá, ale trocha přísunu srážek, by všemu jen prospěla. Největší škody jsou od hlodavců. Zatímco v porostech řepky zlikvidovali celé rostliny, při pastvě v pšenicích se zdá, že by ta mohla být sice požkozená, ale nebude zcela zničená. Nesežerou rostlinu celou, ale odnožovací uzel zůstává většinou zachován a tak by rostliny mohly snad regenerovat.'
PŘÍBRAM: 'Dobrý den, minulý týden spadlo 4,2 mm srážek. Na porosty ozimů to stačí, ale půdní profil vyžaduje mnohem větší nasycení vodou. Porosty ozimů jsou celkem zapojené, pouze později seté pšenice hůře vzcházejí z důvodu sucha. Také v potoce na tuto dobu by mělo protékat více vody. U kukuřice na siláž nemělo sucho tak velký vliv na výnos (kolem 30 t/ha), jako na kvalitu (sněť), kdy porosty byly nezkrmitelné pro dobytek.'
STRAKONICE: 'Postupné ochlazování, ráno 3 - 5°C, den od 13°C po 3 - 4°C. V úterý 1 mm, v sobotu 3 mm déšť. V neděli ochlazení na -3°c ráno. Zaorávání hnojů, práší se za pluhem, pouze několik centimetrů povrchu půdy vlhké, jinak půda suchá do 10 cm a dál.'
STRAKONICE: 'srážky 7 mm. Nyní již půda nevysychá, jsou nízké teploty a vyšší vlhkost vzduchu.'
SVITAVY: 'Sucho na našich zemědělských pozemcích z pohledu rostlin není. Jiná je situace s vodou ve volné krajině, v lesích. Vodní toky - potoky, říčky jsou jistě pod normálem. Vodní nádrž Vír je na tom meziročně o něco lépe, ale podle kamenů na březích je vidět, že voda bývávala podstatně výše. Lesní studánky jsou převážně vyschlé, voda tam není, natož, aby tekla. Plodiny z pohledu vody půjdou do zimy, resp. spíše do tohoto ročního období, neboť teploty tomu nenapovídají ani v našich průměrných 660 m n. m., v dobré kondici. Jim voda stačila. Pšenice, žito dobře pravidelně vzejité, částečně odnožující. Řepka taktéž přiměřeně vzrostlá, narostlá, zakořeněná apod. Jetelové a luční porosty meziročně lepší.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Sucho + hraboši'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 6 mm.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Vláha se na loukách projevila obnovením pramenišť na loukách, v místech s jílovitou půdou bahnité struktury. V lesích sušší půdy. Srážky přes víkend v objemu cca 5 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 5 mm. Co se týče vlhkosti je na tom půda zatím dobře.'
VSETÍN: 'V minulem tydnu dva dny prselo, jeden den to bylo mrholeni, druhy den to byl dest, coz se projevilo na nasyceni pudy do 20 cm. Stale ale prevladaji dny bez deste.'
ZNOJMO: 'úhrn srážek za uplynulé období činil 12 mm. Při hluboké orbě se pořád vyorává suchá, nesoudržná půda bez viditelných známek vlhkosti'
ZNOJMO: '11 mm, sucho se prohlubuje - pokračuje pokles vody v rybnících'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek na všech zmíněných katastrech.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

 • 26. 7. 2022

  Sucho a jeho vliv na požáry

  Markéta Poděbradská z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR komentuje současný stav sucha v zasaženém území požárem ve Hřensku a jaký je výhled do budoucna co se týče sucha?
  Celý rozhovor na ČT24 ke zhlédnutí ZDE