Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 12. 2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 8. 12. 2019 do neděle 15. 12. 2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 12. Zprávy 239 zpravodajů ze 63 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 3 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen 1. Těžké poškození suchem hlásí Čechy, Morava ï Slezsko. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Srážky za minulý týden v souhrnu 9 mm.'
BRNO-VENKOV: 'V sobotu napadl 1 cm sněhu a ještě do večera roztál.'
BRUNTÁL: 'srážky necelý 1mm... profil půdy 30 + je absolutně suchý.... spodní voda žádná... pokud bude takto suchá zima, bude na jaře velký problém...'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden 4,2 mm.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Za posledních 14 dní pršelo minimálně, situace začíná být vážná, protože jednotlivé studny které jdou samospádem začínají nasávat vzduch. Zvažujeme propojení větví vodovodu a udělat centrální zásobník s čerpadlem.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za minulý týden napadlo opět pouhých 3-4 mm, ve vrchní vrstvě došlo k mírnému zlepšení, spodní vrstva půdy zůstává nadále suchá zatím bez viditelného dopadu na zaseté ozimy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha nebyly pozorovány. Po srážkách v posledních dvou dech je vše rozmoklé a bahnité'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 5 mm (2 mm,3 mm ), pokračovala sklizeň posledních polí s cukrovkou, dílčí výnosy cukrovky od 58 až 78 tun/ha při 16% cukernatosti , noční mráz byl 11. a 12.12., přes den teploty kolem 7°C , '
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, teploty ke konci týdne okolo deseti stupňů.'
CHRUDIM: 'Ubývá v rybnice voda, v lese jsou vyschle tůně, potok je téměř vyschly. '
CHRUDIM: 'V minulém týdnu bylo zpočátku suché a teplé počasí, které bylo přerušeno přechodem fronty v sobotu (pátek 3 mm, sobota 6 mm). Tyto srážky stačily k ovlhčení svrchní vrstvy půdy, nestačí však k doplnění spodních vrstev půdního profilu. Vzhledem k teplému počasí a přeháňkám vypadají řepky a ozimy velmi dobře, stále se zdá že rostliny vegetují. Vzhledem k vysokým teplotám je zde otázka mrazuvzdornosti. Porosty jsou lehce poškozeny od myší a hrabošů, bohužel ne příliš silné srážky a vysoké teploty přispívají k množení těchto škůdců.'
KLATOVY: 'Stále neprší, mlhy jsou jediné srážky co máme. Při orbě, kterou v těchto dnech dokončujeme na našich pozemcích vyoráváme suchou půdu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnoceny týden napršelo celkem 8,5mm srážek, které významně nezměnily stav půdní vlhkosti.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu nám zde spadlo celkem 18 mm srážek. '
NÁCHOD: 'Úhrn srážek 6 mm. Prosinec zatím srážkově velmi podprůměrný,'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky jsou nezbytné za minulý týden 1,6 mm. Vody na rozdíl od větru je nedostatek. Den bez větru za týden nebyl. Velmi silný vítr vypisuje povrch půdy i vegetace.'
NOVÝ JIČÍN: 'V průběhu uplynulého týdne spadlo v průměru kolem 10 mm a to především na konci uplynulého týdne v podobně sněhu, respektive deště. Alespoň nějaká voda - zimní vláha a trochu na omezení populace hrabošů. Teplotně spíše nadprůměrné na tento měsíc.'
NYMBURK: 'srážky přeháňkového charakteru a teploty udržují vegetaci v trvalém vývoji, půdní sucho přetrvává'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 10,2 mm srážek. Sucho není.'
OPAVA: 'Při orbě nebo podrývání se půdní profil suchý, takže trochu vlhko je pod povrchem. Stuchlík'
PLZEŇ-JIH: 'V 50. týdnu jsme na stanici naměřili 7,2 mm srážek. V pátek 13.12. jsme zaznamenali první sněžení (max. 1 cm, sněh. pokrývka do rána odtála), v neděli 15.12. byla půda na povrchu lepivá, do cca 5 cm vlhká, hlouběji je půda stále drobivá. '
PLZEŇ-JIH: 'Kukuřice sklizené na siláž 2019 poznamenané suchem v červnu - v průměru nižší výška než loni. Srážky prosinec od 1.12. do 15.12 - 0 mm. '
PLZEŇ-JIH: 'Díky nižším teplotám a minimálnímu odparu se sucho výrazně neprojevuje, ale podzimní srážky jsou celkově nízké. V pátek 13.12. napadlo cca 5 cm sněhu, který ale během několika hodin roztál.'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden spadlo 16,2 mm srážek na hoře je už vlhko, ale dole se práší jak na sahaře. To dole 25 cm + '
PLZEŇ-SEVER: 'Slabé deště minulého týdne mírně zlepšily vláhový stav půdě. Stále však nebyl vyrovnán vláhový deficit z letních měsíců. Množství srážek za období od 8. do 14. 12. 2019 na lokalitě 7,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky přeháňkového charakteru a teploty udržují vegetaci v trvalém vývoji, půdní sucho přetrvává'
PRAHA-ZÁPAD: 'V týdnu spadlo 3,5 mm. Jílovitá půda pod drnem je plastická. Přeoraná půda je drolivá, mírně vlhká.'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu noční mrazy v rozmezí 0°C až -5°C, den okolo +4°C, větrno. Půda na povrchu mokrá, zmrzlá, do 10 cm vlhká. Ke konci týdne oteplení v sobotu sněžení přešlo do dešťových přeháněk v neděli. Celkem 8 mm srážek, sníh roztál v sobotu odpoledne, pak déšť, voda do půdy se hůře vsakovala, zmrzlý povrch, v neděli povolila.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny, ovšem další příděl vláhy by neuškodil.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,7 mm srážek, což je opět velice málo. K tomu se přidalo teplé a větrné počasí a ornice osychala ,že by se nechalo pomalu sít. Opět budeme čekat na vydatnější srážky.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážkový úhrn za sledované období byl 15 mm. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek 6 mm. Prosinec zatím srážkově velmi podprůměrný.'
SEMILY: 'Celý týden byly srážky. Nejdříve déšť, pak sníh a koncem týdne opět déšť.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu noční mrazy v rozmezí 0°C až -5°C, den okolo +4°C, větrno. Půda na povrchu mokrá, zmrzlá, do 10 cm vlhká. Ke konci týdne oteplení v sobotu sněžení přešlo do dešťových přeháněk v neděli. Celkem 8 mm srážek, sníh roztál v sobotu odpoledne, pak déšť, voda do půdy se hůře vsakovala, zmrzlý povrch, v neděli povolila.'
STRAKONICE: 'srážky 14. a 15.12.2019 8 mm celkem stále není krajina dosycena vodou, povrchové toky vod jsou stále na minimu'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Stále přetrvává problém i s hrabošem'
ZNOJMO: 'Srážky 4 mm/týden. Horní vrstvy půdy jsou do hloubky cca 30 cm vlhké, v hlubších vrstvách potom voda chybí úplně. Letošní rok byl ze zemědělského pohledu opět velmi velmi teplý a srážkově lehce podnormální. Od 1. ledna 2019 do 16.prosince 2019 nám v Šatově kumulativně zatím spadlo 435 mm srážek....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Srážky 6,4 mm, výpar z vodní plochy 2,2mm Přeji Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2020 především dobré zdraví a těším se na další spolupráci s Vámi.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky, půda je pod 30 cm suchá a rozsypává se.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 25. 11. 2020

  Dlouhodobé sucho v Česku je dočasně zažehnané

  Sucho, s nímž se Česká republika v posledních letech dlouhodobě potýkala, je momentálně minulostí. Srážkově nebývale bohatý říjen i celkové rozložení srážek v průběhu letošního roku zapříčinily, že v posledních dvou měsících je situace normální.
  Celý článek vycházející z dat portálu intersucho.cz k přečtení na novinky.cz ZDE.

 • 10. 11. 2020

  Co může za barevnou krásu podzimního listí

  „Zbarvování i opad listů patří podobně jako třeba rašení nebo kvetení mezi tzv. fenofáze, tedy zevně dobře rozpoznatelné, každoročně se opakující projevy vývinu nadzemních orgánů rostlin, závislé na vnějších podmínkách,“ říká fenoložka Lenka Bartošová z CzechGlobe. Proč se na podzim z korun stromů vytrácí letní sytě zelená? Co způsobuje barevnou proměnu? A jak to, že se listy před zimou postupně odporoučí k zemi?

  Celý článek k přečtení na avcr.cz ZDE.