Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26. 01. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 19. 01. 2020 do neděle 26. 01. 2020 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 01. Zprávy 260 zpravodajů ze 65 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, doplňování spodní vody apod. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'bez srážek'
BEROUN: 'beze srážek '
BLANSKO: 'srážky, 8,4mm'
BLANSKO: '4.5 mm'
BRNO-VENKOV: 'Vláhové poměry dobré, ale stále pokračuje hraboší kalamita. Při kontrolním odchytu stále nalézáme březí samice, toto trvá celou zimu, tudíž přirozený úbytek již nelze předpokládat.'
BRNO-VENKOV: 'Srážky nebyly.'
BRUNTÁL: 'srážky 0 mm, žádná změna....snad nepřijde jaro s únorem...'
BŘECLAV: 'půdní vláha se nedoplňuje, pokračuje spíše sušší počasí bez zimné vláhy. Plodiny i kultury jsou v dobré kondici.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky v lednu jsou zanedbatelné, bez sněhu, teploty nad nulou, jen v noci někdy slabě pod nulou. Hlodavce kromě káňat nic neohrožuje.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Uplynulý týden byl beze srážek, stále leží asi 2 - 3 cm sněhu z minulého týdne, vláhové poměry bez větších změn, nadále citelně shází voda v hlubším půdním profilu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné srážky sněhové nebo dešťové, pod mrakem,mráz -2° - -3°C'
HODONÍN: 'Množství srážek 12,71 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden 0 mm, celkové srážky za leden do 26. jsou zatím 11 mm, průměr za posledních 10 let činí 48 mm, v pondělí 27. ledna byla teplota 11°C, byl to krásný předjarní den'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Týden bez měřitelných srážek, povrch půdy suchý, vyfoukaný, mráz minima -5 C. Vlhko v půdě do 25 cm, pak suchá zem, ubývá hladina spodní vody ve studních. Srážky poslední 2 měsíce silně pod normálem.'
CHRUDIM: 'Za sledované období pouze 3 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Neprší+teploty jsou nadprůměrné= je sucho. V minulém týdnu byly srážky pouze místní, v desetinách milimetrů. Porosty jsou zatím dobré, ale výhled z hlediska sucha na jaře se zhoršuje. Chybí podzemní voda i voda v krajině, sníh prakticky žádný nebyl, povrch půdy rychle osychá, hlodavci se množí. '
CHRUDIM: 'U ozimých plodin v tuto chvíli nelze pozorovat viditelné poškození suchem. Zásadní bude další průběh zimy, kolik ještě spadne srážek a kdy nastane nástup jara a jak intenzívní bude oteplení. To vše ovlivní jarní vegetaci. V tuto chvíli máme sněhovou pokrývku na části katastru od 470 m n. m. cca 4 cm, nižší polohy jsou bez sněhu. Očekáváme sucho mimořádného rozsahu.'
JIČÍN: 'Měsíc leden z pohledu vodní bilance sušší, ale prozatím vliv na vegetaci žádný.'
JIČÍN: 'Minulý týden byl zcela bez srážek, stav sucha se opět zhoršuje. Půda je na povrchu promrzlá, pokud přijdou srážky ve formě deště, tak bohužel odtečou. '
JIČÍN: 'Týden bez úhrnu srážek. Pouze mrznoucí mlhy a námraza. Porosty v dobré kondici. '
JIČÍN: 'beze srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 6 mm.'
JIHLAVA: 'stále se udržuje cca 5-7 cm sněhová pokrývka'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 5 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'Srážky opět 0mm. '
KLATOVY: 'Od 20. do 26.1.2020 - srážky 4,2 mm.'
KLATOVY: '0mm srážek, situace se suchem nezměněna. Nejmarkantnější jsou podnormální hladiny vodních toků, malých i velkých vod'
KOLÍN: 'Za tento týden přišly srážky pouze v sobotu, celkové množství je však velmi malé. Povrch půdy je mokrý a lepivý, srážky se však nedostanou do hloubky, protože je jich málo.'
KROMĚŘÍŽ: 'porosty jsou už dnes zdecimovány koloniemi hrabošů'
LOUNY: 'srážky 0 mm'
LOUNY: '1 mm z mlhy jinak nic a bez sněhu'
MLADÁ BOLESLAV: 'vlhko do cca 40-45 cm, pak sucho, meliorace suché, rybníky poloprázdné, vodoteče z lesa suché, pokles hladiny v kopaných studnách o 50 cm,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadly celkem 2 mm srážek, které i vzhledem k inverznímu rázu počasí s převážně zataženou oblohou a teplotami kolem nuly nebo lehce pod nulou neměly významný vliv na změnu půdní vlhkosti.'
MLADÁ BOLESLAV: 'TTP poškozeny na cca 50ha černou zvěří'
MOST: 'beze srážek !!!!!'
NÁCHOD: 'srážky v minulém týdnu 0 mm, srážky za celý kalendářní rok 2019 - amatérské měření srážkoměrem - celkem 487 mm. průměrné srážky v naší oblasti 650 - 700 mm.'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden prakticky žádné, teploty v rozmezí 0-3°C, tlak hlodavců neustává poškození graduje v porostech obilovin, víceletých pícnin a na TTP. Voda ve spodních vrstvách půdy není.'
NOVÝ JIČÍN: 'Minulou neděli nám napadlo 15 cm sněhu a celý týden zde byla konečně krásná zima. Slunečno, mráz a pokrývka sněhu se udržela okolo 10 cm. srážky za týden cca 10 mm. '
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 0.2mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Za měsíce prosinec + leden jsou srážky minimální. Sníh jsme neměli vůbec žádný (už 2 roky). Spodní voda se nedoplňuje.'
OLOMOUC: '6,7 mm srážek - sníh 19/1, v průběhu dne roztál.'
OLOMOUC: 'Minulý týden beze srážek'
OPAVA: 'Žádné povětrnostní výkyvy, bohužel, vše stejné'
OPAVA: 'spadly pouze 4mm ve formě sněh.poprašku, přízemní mrazíky až -8,0°C, půda v 5cm zamrzlá, vítr,'
OPAVA: 'bez srážek, vyšší teploty'
OPAVA: 'V minulém týdnu byly pouze neměřitelné srážky.'
PÍSEK: '0 mm, celý týden pouze mlhy.'
PÍSEK: 'za minulý týden je úhrn srážek 0,2 mm. Snad tento týden bude o dost lepší'
PLZEŇ-JIH: 'Nedostatek srážek v minulém týdnu, střídání teplot nad a pod nulou vysušuje povrchové vrstvy půdy. Celkový kumulovaný deficit srážek zavdává příčinu k obavám o úrodu v tomto roce. '
PLZEŇ-JIH: 'Za uplynulý týden v našem regionu nespadly žádné srážky'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 4. týdnu na stanici bylo pouze 0,7mm srážek (z neděle 19.1.).'
PLZEŇ-JIH: 'za minulý týden 0 mm srážek je to katastrofa'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné srážky v minulém týdnu . I díky absenci zimních srážek pokračuje poškození TTP a vojtěšek hraboši . Ozimé plodiny jsou v relativně dobrém stavu , ovšem máme velké obavy , že díky absenci zimních srážek , dojde po obnovení růstu k rychlému vyčerpání vody z půdy .'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážek je kritický nedostatek, ale vzhledem k roční době nejsou projevy sucha na vegetaci patrné. Množství srážek za období od 19. do 25. 1. 2020 na lokalitě Krukanice: 0,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Dobrý den, ve sledovaném období spadlo 0,1 mm srážek.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky za týden jsou minimální 0,5 mm. Půda střídavě rozmrzá a zamrzá, takže se voda z povrchové vrstvy ztrácí. '
PŘEROV: 'Stav je setrvalý. Ovšem není sněhová pokrývka a vláha může zanedlouho chybět. Průběh zimy bohužel nezlikvidoval přemnožené hlodavce.'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu 2 x ranní přízemní mráz okolo -10 st.C. Přes den střídavě nad nebo pod nulou. Minulé pondělí tzv. srážky" cca 0,1 mm !!! Byl to slabý sněhový poprašek a jinovatka. Od této doby do neděle nic. Půda se zdá vlivem nízké teploty vlhká a povrchově i mazlavá. Přesto je srážek málo, za celý leden zatím jen něco okolo 7,0 mm. Sníh není na celém okrese Příbram ani v lesích. N I C !"'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 3,4 mm a od té doby nic. Deficit vláhy v půdě se stále prohlubuje a při současném oteplení vrchní vrstva půdy opět začíná osychat. Pokud vezmu půdu do ruky, tak se mi ani nenalepí na ruku. Průtok v potoce je také výrazně nižší, než je v tuto dobu obvyklé.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Inverzní charakter znamenal pouze slabé srážky - do cca 2mm . Výška sněhové pokrývky 10cm (800mn.m.)'
SEMILY: 'Během týdne napadlo cca 5 cm sněhu. V noci byly poněkud nižší teploty, než minulý týden, až -9. Ale přes den vždy nad nulou. '
STRAKONICE: 'beze srážek'
STRAKONICE: 'za minulý týden 0 mm srážek je to katastrofa'
STRAKONICE: 'srážky 20.2. mírně sněžilo cca 2 cm mokrého sněhu, který dopoledne roztál'
SVITAVY: 'Průměrné nevýrazné počasí. Souvislá sněhová pokrývka 5-10 cm se drží, ranní teploty pod nulou do -7 st., denní klem 0 st. Spíše inverzní ráz počasí. Pro nás zemědělce zatím nic dramatického (hraboš nevíme, není vidět, je to vše přikryté sněhem), ale sucho v krajině trvá a deficit vody je zřejmý.'
SVITAVY: 'V neděli 19.1. spadlo 5 mm srážek, celý týden na zemi ležela souvislá sněhová pokrývka 3 - 4 cm'
SVITAVY: '1,2 mm'
ŠUMPERK: 'Sněhová pokrývka 2 - 5 cm, hladina vodních toků mírně pod normálem.'
TÁBOR: 'za celý týden nic akorát 29. ledna napadlo 3 cm sněhu'
TÁBOR: '3 mm srážek.'
TÁBOR: 'Neprší a ani žádný sníh není.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'týden beze srážek'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 19/1 - 2,5 mm . První den se sněhovou pokrývkou v letošním zimním období . Sněhová pokrývka nad 450 m n.m. po zbytek týdne .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Hraboši stále škodí'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo - 0 mm. :('
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu suché počasí (srážky < 1 mm). Půda převážně promrzlá, přetrvávají cca 3 cm sněhové pokrývky z dřívějších období.'
ZNOJMO: 'Za sledované období cca 5mm. Půda je nasycená jen v horních 10 cm. Už ve 20 cm je půda tak suchá, že po zmáčknutí v dlani zanechává jen malý pocit vlhkost .'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,9 mm srážek.'
ZNOJMO: 'krom inverzního počasí s mlhami beze změn'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '7,6 mm srážek formou sněhu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepř

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 12. 2021

  Největší hrozbou změn klimatu je pomalost. Nejsou tak rychlé jako pandemie, srovnává expert Trnka

  „Změna klimatu neprobíhá tak rychle jako pandemie, povodeň nebo požár, ale dává možnost přizpůsobit se i ve vnímání rizika. Je to podobné žábě, která z horké vody vyskočí, ale v pomalu ohřívající se pánvi ji to ani nenapadne. A nám hrozí, že se dostaneme do stejné situace“, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

  K přečtení a poslechnutí na irozhlas.cz ZDE.

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.