Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02. 02. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 26. 01. 2020 do neděle 02. 02. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 02. Zprávy 293 zpravodajů ze 64 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, doplňování spodní vody apod. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'srážky jen nevýznamné - 4,5 mm za celý týden. Nejvíce v sobotu 1.února - 2 mm a v noci z neděle na pondělí - 2 mm. Od čtvrtka zároveň silný vítr, který spíše vodní bilanci zhoršil. Za celý leden celkem pouze 16 mm!!'
BEROUN: 'cca 5 mm'
BLANSKO: 'Za poslední týden spadlo 10 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'V neděli napršely cca 3 mm.'
BRUNTÁL: 'srážky cca 3 mm...což mnoho neznamená...jinak s napětím očekáváme vývoj počasí...'
BŘECLAV: 'Proběhl týden s nadprůměrnými teplotami a malými srážkami, které neovlivní výrazně vláhu v půdě. Stav vinic i sadů je zatím bez negativních projevů. Pokud bude tento charakter počasí pokračovat, tak dojde k rychlému nástupu jara. Polné plodiny jsou taktéž v pořádku.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 17,4 mm/týden, roztál sníh, je bahno, půda pod 10 cm zmrzlá'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'cely týden mírně prší a sněží výrazné dosycení půdního profilu, úhrn srážek 50 mm '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaných katastrech napršelo mezi 8 - 12 mm srážek, stav se mírně zlepšil, nadále zůstává problém s nasycením spodního profilu půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nebyly pozorovány, stav vegetace o uplynulém víkendu odpovídal spíše konci března než ledna.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 15 mm vody, zataženo'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 10,2 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 8 mm ( 2 mm , 3 mm , 3 mm ), srážky za leden 2020 - 16 mm , jsou to nejnižší srážky v lednu od roku 2004 , lednový průměr za posledních deset let činí - 48 mm , vlhkost půdy až do 40 cm je na stupni 3 , denní teploty kolem 10°C , v sobotu 1.2. teplota 16 °C,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '6 mm, výpar převažuje nad srážkami, půda do 20 cm prosychá, pod 30 cm je trvale suchá zem'
CHRUDIM: 'Za sledované období 8 mm srážek, celkem za leden 2020 19 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Za leden jsme měli srážky pouze 17 mm a průměrnou teplotu +1,5C.'
CHRUDIM: 'Konec týdne přinesl dlouho očekávané srážky s doplněním půdního profilu /pátek-neděle 18 mm) s tím, že srážky pokračují i v tomto týdnu, což nám nepatrně zlepšilo náladu. Dochází i k mírnému nárůstu hladin v potocích a řekách. Porosty zatím vypadají velmi dobře, příští týden pokud to stav půdy dovolí, vyrazíme přihnojovat řepku. Stále přetrvává problém s hlodavci, dle šetření UKZUZ byl práh škodlivosti v porostech vojtěšky překročen 5x.'
CHRUDIM: 'V průběhu týdne došlo k mírnému zlepšení vodní bilance v půdě z důvodu pozvolného rozpouštění sněhové pokrývky, která činila přibližně 7 cm. Navíc půda nebyla před sněhovými srážkami zamrzlá, takže většina vláhy během tání šla do půdy. Pochopitelně část vody se odpařila v důsledku výrazně vysokých teplot a slunečného počasí.'
JIČÍN: 'Srážky 8 mm'
JIČÍN: 'Množství srážek od 2.2.2020 do 4.2.2020 cca denně 23 mm, pozemky na orné půdě jsou hodně bahnité, je znatelná vodní eroze, potoky plně zabarvené půdou. '
JIČÍN: 'Tento stav je setrvalý cca 3-4 týdny . '
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 27 mm.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 6 mm.'
JIHLAVA: 'poškození trvalých travních porostů důsledkem likvidace kůrovcové kalamity, skládky dřeva, přístup k lesům těžkou technikou '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Přes víkend od 1.2.-2.2.2020 spadlo 14,2 mm srážek'
KARLOVY VARY: 'Od neděle tj. 2.2.2020 buď prší, nebo padá déšť se sněhem - Půda je všude nasycená a bahnitá člověk se propadá, když jde po poli'
KLATOVY: 'Konečně nám pořádně zapršelo :)'
KLATOVY: '4mm srážek. situace beze změn'
KOLÍN: 'Na konci týdne došlo k větším srážkám, které nadále pokračují, takže doufám, že se alespoň částečně doplní voda v půdním profilu. '
KOLÍN: 'Za prosinec a leden srážky celkem 20mm. Poslední týden a teploty přes 10 stupňů vše podtrhly. Na jaře očekáváme obří problémy s plodinami v důsledku chybějící vody a vysokých teplot. Teď v neděli přišel vytoužený déšť, uvidíme jak se bude situace dále vyvíjet. '
KROMĚŘÍŽ: '11 mm srážek převážně dešťových. '
KROMĚŘÍŽ: 'Dešťové srážky cca 50 mm. '
KUTNÁ HORA: 'bohužel nemám denní měření, v týdnu od 26.1. do 2.2. byl úhrn srážek 14,2mm'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 5,5 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'srážky za poslední týden 9 mm'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo 6 mm srážek. S ohledem na časté mlhy byl výpar minimální.'
LOUNY: '4.1.2020 srážky v úhrnu 20 mm za noc podstatně vylepšily stavy provlhčenosti do 30 cm. Jinak tento profil již začínal být velmi suchý'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 11,5 mm srážek, což je víc než za celý leden, to jsme měli 7,8 mm. Problém, ale máme ze spodní vodou, která je hodně nízko. Prameny a potůčky, které touto dobou vždycky tekly, jsou vyschlé, po vodě ani památky.'
LOUNY: 'veliky vitr,srazky 5mm a teploty rano okolo 5 a v sobotu odpoledni az 15 stupnu'
MĚLNÍK: 'Ve sledovaném období spadly 3mm srážek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden postupně napršelo necelých 12 mm, které mírně zlepšily půdní vlhkost v povrchové vrstvě.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Do dnešního rána nám zde spadlo úhrnem 14 mm srážek a stále prší'
MOST: 'srážky za týden: 12,5 mm, '
NÁCHOD: 'srážky za týden 8 milimetrů, srážky za celý Leden 20mm'
NÁCHOD: 'do 2.2.2020 spadlo 16 mm srážek , spodní voda deficit'
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek za minulý týden kolem 4,5 mm, nic moc vláhy. Teploty se šplhaly až k 13°C o víkendu, neskutečné. Hraboši se vesele smějí.'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky za týden byly opravdu minimální okolo 2,5 mm. Aspoň, že přes týden zde zůstala sněhová pokrývka, která se pozvolna snižuje, tudíž vsakuje do půdy. Zásoba vody v půdě se snad zvýší, ale na podzemní vodu to vliv příliš nemá. hladiny spodních vody je stále nízká.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 13,4 mm srážek. Došlo ke zlepšení (naznačuje současný déšť v únoru). Za celý leden jsme naměřili pouze 12,7 mm srážek, což je významný podprůměr.'
OLOMOUC: '4,8 mm srážek'
OPAVA: 'Stav stále stejný, u nás nebyly žádné srážky.'
OPAVA: 'Minulý týden nepršelo, až o víkendu spadly 3 mm deště. Dnes prší celkem vydatně od rána, pokud vyjde předpověď, tak by mohlo napršet celkem hodně.'
OPAVA: 'srážky 1,1mm, postupné oteplování (spolu s větrem), postupné zvyšování aktivity hrabošů, '
OPAVA: 'Srážka za období 27.1 -2.2 úhrnem 9mm v ojedinělých srážkách ,odtani zbytkového sněhu ústup promrznutí povrchu půdy v 10cm suchý půdní profil při sobotní orbě 25cm prašná půda '
PARDUBICE: 'Nyní zde již třetím dnem prší. Sic slibují v předpovědi, že dnes bude oblačnost ubývat, ale zatím neustále prší a je zataženo. Již je vody dost. Tak příští dotazník asi zaměříte na škody z mokra.'
PELHŘIMOV: 'za leden 2020 : 20 mm srážek za 5. týden : 15 mm'
PÍSEK: 'Za poslední týden ke dni 2.2.2020 je úhrn srážek cca 10mm.'
PLZEŇ-JIH: 'Problém s deficitem srážek zatím trvá, první menší déšť (do 1 mm) přišel v neděli nad ránem, větší doplnění vody očekáváme v týdnu následujícím.'
PLZEŇ-JIH: 'V 5. týdnu jsme naměřili 7,4 mm srážek (z toho 4,6mm 1.2.-2.2. ráno). Leden 2020 byl srážkově významně deficitní. Spadlo pouze 7,1 mm srážek, tj. 24,7% 60-letého normálu (deficit -21,7mm). Zaznamenáno bylo pouze 8 srážkových dnů (normál pro leden 15 srážk. dnů). Tento leden byl zároveň o 2,5°C teplejší (prům. t +1,1°C, normál t -1,4°C), přízemní minimum -9,5 °C bylo naměřeno 2.1., za měsíc bylo 27 dní s přízemním mrazem. Ve všech lednových dnech odpolední teploty vystoupaly nad 0°C, teplotní maximum +13,6°C bylo zaznamenáno 31.1.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 7,6 mm , ovšem také silné výsušné větry a na toto období i vysoké teploty . Přes den 9 - 15 stupňů .'
PRAHA-VÝCHOD: '1.2.-2.2. 15 mm srážek leden 2020 celkem 10 mm ( po 2 mm ) rok 2019 celkem 490 mm srážek lokality s výskytem hraboše se zvětšují'
PRAHA-VÝCHOD: 'srážky za leden 2020 12,95 mm prům. tepl. 2,3 C , 5. týden 17,5 mm prům. tepl. 5,9 C'
PRAHA-ZÁPAD: 'Srážky tento týden byly výraznější, spadlo 6 mm. Ale povrchová vrstvička půdy je vesměs suchá i díky větrnému počasí, které napomáhá vysušování povrchu. Snad se srážky více vsákly než vyprchaly. Srážka společně s teplotou nabudily dřeviny k pučení.'
PŘEROV: 'Situace beze změny. Byly drobné srážky bez většího významu.'
PŘÍBRAM: 'V minulém týdnu spadlo 3,1 mm srážek, což opět neřeší velký deficit vody v půdě. Vypadá to, že příští týden bude optimističtější.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden cca 20mm srážek!!! Z toho za SO + NE celkem 14 mm. Minulý týden ve středu 29. ledna do rána cca 3 cm mírně vlhkého sněhu - do čtvrtka v poledne se rozpustil v mírném dešti. Půda není zmrzlá, lze předpokládat, že se vše vsakuje. V okolních katastrech jsem včera odpoledne udělal malou okružní jízdu, žádný potok nemá znatelně zvýšený průtok. '
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 2,6 °C'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky za uplynulé období kolem 15 mm.'
SEMILY: 'Ve čtvrtek napadlo 5 - 10 cm, ale pak se sněžení změnilo v déšť. Celý konec týdne byl velmi deštivý. Určitě více než 10 mm. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Téměř jarní počasí. Ve vybraných lokalitách kvete jíva(kočičky) . Koncem týdne konečně srážky . Uvidíme . Srovnání teplot a srážek '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'U ozimých plodin a vojtěšky dochází k výraznému poškození hrabošem polním'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za sledované období napršelo 9 mm srážek.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 15 mm. Leden vyšel srážkově podnormální (pouze cca 43 % normálu). Po víkendovém oteplení a dešti již není žádný sníh.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za posledních 7 dní napršelo celkem 45 mm vody. Jsme beze sněhu.'
VSETÍN: 'nadbytek srážek, rychle, odtékají do řeky'
ZNOJMO: 'za uplynulé období celkový úhrn srážek činil 5 mm'
ZNOJMO: 'setrvalý stav'
ZNOJMO: 'Mírný průběh zimy s minimálními srážkami a s nulovou sněhovou pokrývkou. Srážky 1,16 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '10,7 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 22. 6. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Dobrém ránu na ČT3

  Pavel Zahradníček komentoval téma sucho a klimatickou změnu v pořadu Dobré ráno.
  Rozhovory ke zhlédnutí na ČT24 ZDE (27:20, 56:02, 1:36:00)