Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 01. 03. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 23. 02. 2020 do neděle 01. 03. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 01. 03. Zprávy 330 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. Reportéři však často uvádějí obavy z nadcházejících měsíců, kdy současné počasí neodpovídá roční době a to má vliv na vegetaci, doplňování spodní vody. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši. Srážky, které přišly v únoru, byly velmi často „znehodnoceny“ silným větrem a povrch půdy byl vysoušen.. Na mnoha místech začínají první jarní práce na polích. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: '26.2. déšť 2mm, 28.2. sníh 10cm, 29.2. sníh 0,5mm, mírné zlepšení objemu srážek, při větru ale rychlé osychání půdy.'
BENEŠOV: 'V hodnoceném čase se situace zlepšila, celý týden tu bylo vlhko. Spadlo do 10 mm na metr čtvereční, odhadem. '
BENEŠOV: 'v uplynulém týdnu 19 mm srážek. Za celý měsíc únor 65 mm.'
BLANSKO: 'Za minulý týden napršelo 15mm vodního sloupce.'
BRNO-MĚSTO: 'Déšť 6 mm'
BRNO-VENKOV: 'srážky 20 mm'
BRNO-VENKOV: 'Došlo k zaorávce řepky 55 ha a zasetí ječmenem'
BRNO-VENKOV: 'Již jsme 45 ha řepky zaorali a zaseli ječmenem'
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršelo cca 5 mm, v pátek napadlo 6 cm sněhu.'
BRUNTÁL: 'srážky 3,5 mm. profil půdy 40cm +.není nasycen vodou dle map. při vrtání děr pro výsadbu stromků je půda drobivá a minimálně vlhká...do hloubky cca 40 cm to zhruba odpovídá... jinak opětovný nárůst hlodavců. je nutná likvidace stutoxem.'
BŘECLAV: 'Průběh 2 měsíců roku 2020 hodnotíme jako suchý, s nedostatkem srážek a nadprůměrnými teplotami. Během uplynulého týdne došlo k vysušování i povrchové vrstvy půdy. Za měsíc únor jsme zaznamenali srážky 27 mm, což s nadprůměrnými teplotami je velmi málo. Vinice i sady jsou v dobré kondici, na polích postupně začíná 1. etapa prací.'
ČESKÁ LÍPA: '15,4 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 2020- leden 20 mm, únor 70 mm.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Minulý týden srážky 1.8 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo 12 - 16 mm srážek/ včetně roztátého sněhu/, kterého napadlo kolem 12 cm, dochází nyní i k lepšímu nasycení spodního profilu, celkový stav je dobrý.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden 5 mm srážek plus 12 cm sněhu, před sněžením jsme stihli přihnojit regenerační dávkou 70 % řepky oz. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 9 mm vody, polojasno,teplota 8 °'
HODONÍN: 'Celkové srážky v daném období 13,4 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '25 mm, povrch půdy rozbahněný, pod 35 cm sucho'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 30 mm , srážky za únor - 86 mm , srážky leden + únor = 102 mm , desetiletý průměr srážek za leden a únor činí 71 mm , není rozdíl v půdní vlhkosti v 20 nebo 40 cm'
CHRUDIM: 'Docházelo ke střídání dešťových a sněhových srážek, v pátek 28.2. spadlo 6 mm srážek v podobě sněhu, který do rána vytvořil souvislou sněhovou pokrývku. Sníh během dne tál, ale zároveň chodily další sněhové přeháňky. Během soboty 29.2. a neděle 1.3. spadlo dalších 7 mm srážek v podobě deště. '
CHRUDIM: 'Minulý týden byl ve znamení teplého počasí a denních drobných srážek (úhrnem kolem 10 mm). Tyto srážky stačily k přerušení polních prací (přihnojování). Přesto však nebezpečí sucha stále trvá, zejména kvůli obavám z vysokých teplot a tím pádem i zvýšenému výparu. Otázkou samozřejmě je, jak se počasí bude vyvíjet dál.'
JIČÍN: 'Na odhad poškození stromů suchem je ještě brzy, zatím vypadají v pořádku. Vody ve vrchních vrstvách půdy je dost, ale sloupec vody poklesl oproti normálu o 6 metrů. V uplynulém týdnu spadlo 20,5 mm srážek.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 10 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'Posledních 14 dní, zde prší anebo padá sníh s deštěm - Pole jsou nasáklá vodou a i louky - Polní práce se vůbec nedají provádět'
KLATOVY: 'Únor byl po skoro beze srážkovém lednu fantastický . Srážky chodily takže zatím na jaro vláha v půdě je.'
KLATOVY: '16 mm srážek, momentálně nejsou viditelné projevy sucha.'
KOLÍN: 'Za minulý týden napršelo 6 mm ovlhčení je pouze povrchové. Při prvních půdních operacích oproti jiným letům je půda mírně hrudkovitá, protože za celou zimu vůbec nepromrzla.'
KROMĚŘÍŽ: 'Srazky 5-7 mm, zacali jsme set jarni psenice a jecmeny. Zase to 90 % planovanych ploch'
KROMĚŘÍŽ: 'Vojtěšky jsou všechny těžce požkozené, jde o kalamitní výskyt a poškození, které pokračuje od srpna 2019 bez přerušení v době vegetačního klidu. Hraboši okusují už i kořeny, takže poslední pozemek, který jsme na podzim nezaorali budeme s největší pravděpodobností likvidovat letos na jaře. Plošnou aplikaci Stutoxu máme nadále zakázánu, takže se nemůžeme této situaci nijak bránit. Ve 21 století se díváme jak nám hraboš ničí naší práci. Tak daleko to lidé v Evropě dopracovali. '
KUTNÁ HORA: 'za poslední týden přes 50 mm srážek, dnes znovu celodenní déšť, voda v potoce po 3 letech zase teče (minimálně), ovšem voda ve studni žádné zlepšení, stále významně pod dlouhodobým normálem, nástup myší extrémní, doufám že deštivé počasí v min a v tomto týdnu je trošičku utlumí'
LITOMĚŘICE: 'srážky za minulý týden 10 mm. Začalo setí jarního ječmene (o 3 týdny dříve proti normálnímu termínu)'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 28 mm srážek, ozimy začínají regenerovat.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu se začal projevovat mírný deficit v horní vrstvě půdy a to vlivem výsušných větrů a absence výraznějších srážek.'
LOUNY: '24.2. 1mm 26.2. 1mm 28.2. 2mm 29.2. 6mm 1.3. 1mm '
LOUNY: 'za posledni tyden 9,5mm, puda neni zamrzla repka zacina vegetovat teploty rano kolem 2 st.odpoledni kolem 10.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Necelých 26 mm opět výrazně doplnily vláhu v půdě. Rekordně vlhký únor v naší oblasti (přes 85 mm oproti průměrným 35 mm) doplnil chybějící srážky za předchozí zimní měsíce, takže celkem je zima sice rekordně teplá, ale i vlhčí.'
MLADÁ BOLESLAV: 'První sníh za tuto zimu nám přinesl 7 mm srážek. Únosnost terénu je i přesto dobrá a dnes jsme zde konečně pomalu začali s jarním přihnojováním ozimých porostů'
NOVÝ JIČÍN: 'V týdnu spadlo 23 mm srážek, jak v podobě deště, tak i v podobě sněhu. Celkově únor byl na srážky velmi vydatný, spadlo přes 110 mm srážek. půda je velice nasycená vodou, jen povrch vysušuje a i porost trochu decimuje silné proudění vzduchu. Většinou jižní větry, které přes hory zesilují.'
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden cca 6 mm, přitom 5 mm spadlo v podobě mokrého sněhu v pátek. teploty nad 0 °C, poměrně často fouká výsušný vítr. Porosty ozimů vegetují, většina jařin teprve půjde do země. Hraboši stále s aktivitou aktivních nor. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 15,6 mm srážek. Situace se oproti minulému týdnu zlepšila. Za celý únor jsme zaznamenali 82,3 mm což je výrazný nadprůměr (prosinec a leden ale naopak byly výrazně srážkově podprůměrné). Za celou letošní ani loňskou zimu jsme v Poděbradech nezaznamenali vůbec žádný sníh. '
NYMBURK: 'Srážky v tydnu 7,2mm'
NYMBURK: 'zcela mimořádně vysoký únorový souhrn srážek zabezpečil vlhkost půdy v orniční vrstvě do 30 cm ale nezměnil stav zásobení hlubších vrstev půdního profilu, přes nízké teploty vysoký úbytek vláhy odparem díky silným větrům. Porosty ozimů se zlepšily.'
OPAVA: 'V pondělí spadlo 11 mm srážek, určitě to trochu pomůže. Na druhou stranu jsou dost velké větry, ale není zase tak teplo, které by půdu dosti vysušovalo. '
OPAVA: 'Úhrn sněhových srážek v týdnu ve dvou epizodách plošný pokryv 11cm na povrchu nevydržel, úhrn vodních srážek 38mm s postupným větrným prosychání m povrchu při orbě meziplodiny v 25cm půda suchá '
PLZEŇ-JIH: 'V 9. týdnu jsme naměřili 18,9 mm srážek, ve čtvrtek napadl sníh s vrstvou 10-15 cm, v pátek odtával, sněhová pokrývka nerovnoměrná 0-10 cm, do sobotního rána sníh sešel. V neděli 1. 3. půda do 20 cm mokrá, plně nasycená, po roztátém sněhu voda dobře vsakovala do spodních vrstev. Únor 2020 byl na naší stanici 4. nejmokřejším v historii měření (64 let) s měsíčním úhrnem 63,1 mm (234,6 % 60-letého normálu). Zaznamenali jsme 21 srážkových dnů, tj. o 8 více, než normál (více srážkových dnů měl jen únor v r. 1965 = 23). Zároveň byl letošní únor s průměrnou teplotou +5,6°C nejteplejší v historii měření. V sumě od počátku roku máme k 29.2. (oproti kumulovanému normálu) překročené srážky o 14,6 mm. V úhrnu posledních 3 měsíců (prosinec 2019 - únor 2020) se srážky téměř doplnily na normál (96,3% normálu).'
PLZEŇ-SEVER: 'Za poslední týden dohromady v přeháňkách cca 10 mm. Krátkodobě ok, dlouhodobě ?.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné sucho, vláhy je v půdě dostatek. Množství srážek za únor 84,2 mm, tj. 341 % dlouhodobého normálu pro lokalitu. Množství srážek za období od 23. do 29.2.2020 na lokalitě 13,6 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'zcela mimořádně vysoký únorový souhrn srážek zabezpečil vlhkost půdy v orniční vrstvě do 30 cm ale nezměnil stav zásobení hlubších vrstev půdního profilu, přes nízké teploty vysoký úbytek vláhy odparem díky silným větrům. Porosty ozimů se zlepšily.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Minulý týden nám přibylo 10 mm srážek a celkově v únoru spadlo historicky největší množství srážek, které jsem za deset let zaznamenal, konkrétně 55 mm. Za únor byl nejvíce srážek v roce 2016 (42mm) a v roce 2013 (38mm) na rozdíl od roku 2014, kdy nebyly zaznamenány žádné srážky. Půda je ve vrstvě do 40 cm dostatečně nasycená vodou.'
PRACHATICE: 'Minulý týden střídavé počasí, noc okolo 0°C den 2°C až°C, větrno, sněhové přeháňky, v pátek sněžení 15 cm sněhu, o víkendu oteplení, v neděli až 11°C větrno, sníh roztál, voda se vsakovala do země, nikam neodtékala. Povrch půdy vlhký až mokrý, ve 20 cm vlhký. Větrné počasí rychle povrch vysušuje. '
PROSTĚJOV: 'V uplynulém týdnu byl nedostatek srážek (za týden pouze 3mm), ani sníh nedoplnil půdní vláhu. Zato západních vysušujících větrů bylo dostatek.'
PŘEROV: 'V této chvíli nejsou projevy sucha.'
PŘÍBRAM: '26.2. déšť 2mm, 28.2. sníh 10cm, 29.2. sníh 0,5mm, mírné zlepšení objemu srážek, při větru ale rychlé osychání půdy.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 14,8 mm srážek, z toho asi 9 mm ve sněhu. To bylo důležité z hlediska vsakování do půdy, kdy se zvýšil průtok vody v potoce, aniž by tekla kalná voda. Překvapilo mně ,že se voda neudržela v povrchové vrstvě půdy, kde se půda vůbec nelepila(neblátila). Znamená to, že deficit vody v půdě je veliký, proto se tak rychle vsakuje.'
SEMILY: 'Opět klasický scénář - sníh a déšť. Letošní zima je nejteplejší, co tady žiji, ale zároveň nejvodnatější.'
STRAKONICE: 'Minulý týden střídavé počasí, noc okolo 0°C den 2°C až°C, větrno, sněhové přeháňky, v pátek sněžení 15 cm sněhu, o víkendu oteplení, v neděli až 11°C větrno, sníh roztál, voda se vsakovala do země, nikam neodtékala. Povrch půdy vlhký až mokrý, ve 20 cm vlhký. Větrné počasí rychle povrch vysušuje. '
ŠUMPERK: 'V 9-tém týdnu spadlo cca 40 mm - odhad, koryta vodních toků plná.'
TÁBOR: 'V minulém týdnu napadlo v pátek 10 cm sněhu, který pomalu o víkendu odtával.'
TÁBOR: 'Napadl sníh, pršelo. Odhad na 15 mm srážek. '
TŘEBÍČ: 'Úhrn srážek v Třebelovicích 12 mm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' V týdnu spadlo 6 mm srážek.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'hraboši stále škodí'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden cca 46 mm. Nejdeštivější dny byly neděle 23.2. a úterý 25.2. Únor vychází z našich měření a pozorování srážkově výrazně nadprůměrný (cca 250 % normálu, tzn. cca 140 mm).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Současná situace s vláhou je optimální. Spíše je více podmočeno. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 6 mm vody na všech katastrech, z toho 5 cm sněhu, který pozvolna roztál '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '25,5 mm srážek, 5,5 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 17. 1. 2024

  Setkání reportérů Intersucho 29.2.2024

  S potěšením Vás zveme k účasti na otevřené pracovní setkání spolupracovníků a uživatelů portálu intersucho.cz, které se bude konat 29. února 2024 (čtvrtek) v prostorách KD Větrný Jeníkov (Větrný Jeníkov č. p. 198, okr. Jihlava).
  Program včetně způsobu přihlášení je uveden ZDE.

 • 12. 1. 2024

  Budoucnost českého a světového zemědělství závisí na tom, jak se vyrovná s dopady změny klimatu

  Profesor Zdeněk Žalud vystoupil na konferenci v Senatu zabývající se vývojem a novými výzvami českého zemědělství.
  Souhrn z webových stránek senátu ZDE.
  Informace z přednášky byly shrnuty webem ekolist.cz (k přečtení ZDE) a idnes.cz (k přečtení ZDE).