Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 03. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 01. 02. 2020 do neděle 08. 03. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 08. 03. Zprávy 335 zpravodajů ze 71 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Situace se po dlouhé době trochu zlepšila a zhruba polovina okresů hlásí, že nesleduje vliv sucha. V mnoha okresech jsou i nadále hlášeni hraboši. Na mnoha místech začínají první jarní práce na polích. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: '2.3. déšť 3mm, 3.3.déšť 1mm, 4.-5.3. sníh + déšť 16mm. Mírné zlepšení, doplnění hladiny vodních nádrží a rybníků. Hlubší vrstvy půdy stále suché - 50-100cmm. Srážky velmi rychle osychají z povrchu vlivem větru.'
BENEŠOV: 'Situace ohledně dešťových srážek je v celku dobrá, spadlo 15 mm na metr čtvereční za týden. Přejme přírodě ať ty dekády bez deště netrvají dlouho.'
BLANSKO: 'Uhrn srážek za sledované období 12,5 mm
BLANSKO: 'Za minulý týden napadlo 10mm srážek'
BRNO-MĚSTO: 'Déšť 25 mm'
BRNO-MĚSTO: 'Déšť cca 23 mm'
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršely cca 2-3 mm, ve středu napršelo cca 10 mm a v pátek napršel cca 1 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Déšť 25 mm'
BRUNTÁL: 'srážky cca 10 mm, jinak žádná významná změna'
BŘECLAV: 'Suma srážek za minulý týden 16,7 mm a průměrná teplota 7,2 stupňů.'
BŘECLAV: 'Situace s vláhou se v průběhu týdne zlepšila. Srážky kolem 18 mm vylepšily bilanci v hloubce do 20 cm. Porosty na orné půdě i vinice a sady jsou v dobrém stavu. Průběh zimy hodnotím jako velmi suchý s nedostatkem srážek. Situace v hlubších vrstvách není dobrá.'
ČESKÁ LÍPA: '18,4mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 7.8 mm'
DĚČÍN: 'půda je v hloubce pod 20 cm utužená a již neadsorbuje vodu, voda stojí na loukách ty se stávají podmáčenými nebo odtéká z krajiny množstvím jarních potůčků. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za uplynulý týden naměřeno 34 mm srážek, na meliorovaných pozemcích z detailu vytéká obvyklé množství vody, počasí a příroda odpovídají ročnímu období, rozbíhají se polní práce.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napršelo mezi 14 - 18 mm srážek, půda je plně nasycená vodou což zabraňuje tak, jako v minulém týdnu přihnojování ozimých plodin. Nasycení vláhou ve spodní vrstvě půdy je nyní také podstatně lepší, je dobrý předpoklad pro vzcházení jarních plodin a to zejména máku.'
HAVLÍČKŮV BROD: '2.3.2020 srážky 15 mm, 3.3.2020 srážky 9 mm, pátek 6.3.2020 srážky 16 mm a v sobotu 7.3.2020 srážky 8 mm'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'srážky v uplynulém týdnu 13 mm'
HODONÍN: 'množství srážek 19,84 mm'
HODONÍN: 'Celkové srážky ve sledovaném období 30,8 mm.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 16 mm , přihnojování ozimých plodin ,'
CHOMUTOV: '9,5mm'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo poměrně teplé, ale přeháňkové počasí. Uhrny srážek nebyly nijak extrémní (do 10 mm za týden), ale i tyto srážky stačily k provlhčení půdního profilu. Pole jsou sjízdná, ne však vhodná k zpracování půdy. Vegetace již běží, je dokončeno regenerační přihnojení. Porosty přezimovaly výborně, problémem jsou hlodavci. otázkou je, jak dobře půjde zpracovávat po zimě nepromrzlá půda. v této chvíli sucho nehrozí, uvidíme jak se bude situace dále vyvíjet.'
CHRUDIM: '2.3.2020 srážky 15 mm, 3.3.2020 srážky 9 mm, pátek 6.3.2020 srážky 16 mm a v sobotu 7.3.2020 srážky 8 mm'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 27,5 mm. Vrchní část půdního profilu značně nasycena. Protékající některé drény. '
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadlo 20,5 mm srážek'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 10 mm.'
JINDŘICHŮV HRADEC: '11.3.2020 spadly 3mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 9 mm srážek.'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Ve všech sledovaných katasrech 5 mm'
JINDŘICHŮV HRADEC: '2.3.-8.3. - 7,1 mm'
KARLOVY VARY: 'V minulý týden a začátek tohoto byl velmi vydatný na déšť, spadlo okolo 25 mm, - Museli jsme přerušit regenerační hnojení, protože na polích nelze jezdit, ale voda je pořád zapotřebí'
KLADNO: 'srážky za uplynulý týden 8 mm'
KOLÍN: 'Ve středu, v pátek a v sobotu napadlo cca 25mm srážek, takže počínající jarní práce se úplně zastavily.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 21 mm srážek, není hotové regenerační přihnojení ozimů (hotovo z 80% hlavně díky letecké aplikaci) z důvodu nepřístupnosti terénu pro pozemní aplikaci hnojiv.'
LOUNY: 'v uplynulém týdnu nám napršelo 9 mm . Po teplé zimě jsou porosty jak pšenic tak řepek v dobrém stavu. Problémy jsou s hraboši, kteří začínají poškozovat porosty řepky a vojtěšky. Po nejteplejším únoru za posledních 31 let o více jak 3°C se dá očekávat vyšší výskyt i ostatních škůdců. Máme se na co těšit, ale hlavně ať není sucho.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za první březnový týden napršelo dalších 20 mm srážek, což znamená, že za posledních 35 dní celkový úhrn srážek v naší oblasti překročil 100 mm. Srážky se dále příznivě projevily na hlubším zasaku. Mj. vodoteče, kde teče voda jen při přebytku srážek, se po velmi dlouhé době opět naplnily vodou. Nicméně se dá předpokládat, že průměrná hloubka zasaku (podle geologických podmínek) zatím nepřekročila 2 m.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden nám zde spadlo 20 mm srážek'
MOST: 'srážky: úhrn za měsíc únor 45,8 mm, leden od začátku měsíce 19,6 mm, půdní profil od 40 - 50 cm suchý'
NÁCHOD: 'v období od 2.3. do 9.3.2020 zde spadlo 15 mm'
NÁCHOD: 'srážky za týden 9 mm, na polích srážky vsakují, nikde ani v obvyklých místech nejsou kaluže '
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek cca 20 mm, zlepšení situace v půdě. Teploty kolem 5 - 7 °C. Bohužel hraboši stále aktivní.'
NOVÝ JIČÍN: 'Minulý týden spadlo něco přes 12 mm srážek, většinou ve formě deště. Půda je tak po srážkově velmi vydatném únoru pořádně zamokřená. Jarní práce se díky zamokření půdy ještě nerozběhly. '
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 16,2mm '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 16,9 mm dešťových srážek. Situace se stále zlepšuje, sucho není.'

OPAVA: 'Minulé pondělí spadlo 12 mm srážek, určitě to něco pomohlo.'
OPAVA: 'srážky 11,2mm, teplo, silnější větry, pokračuje setí jařin'
OPAVA: 'V minulém týdnu spadlo několik mm srážek, které stav půdy prakticky neovlivnily. Povrch půdy je oschlý, probíhají polní práce.'
OPAVA: 'Celkem 9,4 mm po troškach. Dobře vsaklo do půdy.'
PLZEŇ-JIH: 'Poslední 4 týdny jsou celkově bohaté na vytrvalé mírné srážky, dochází k dobrému zasakování bez odtoku vody nebo erozních událostí. Zásoba vody pro vegetaci v naší těžší půdě je odhadem do konce května. To nám umožní využít jarní období k zasetí kukuřic, zasázení brambor a výrobě siláží z žita, JT na orné půdě a TTP.'
PLZEŇ-JIH: 'V 10. týdnu jsme naměřili 4,1 mm ve 3 srážkových dnech. V neděli byla orniční vrstva vlhká až mokrá, na povrchu oschlá. Začalo přihnojování ozimů.'
PLZEŇ-SEVER: 'Množství srážek za období od 1. do 7.3.2020 na lokalitě 8,4 mm. Srážky časté, ale jen velmi slabé intenzity.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Problém nedostatku srážek má za následek kalamitní stav hraboše polního na našich polích.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Minulý týden spadlo pres deset mm, půda do pěti cm bláto, ostrá hranice, pod ní kyprá, nemazlavá'
PRAHA-ZÁPAD: 'Úhrn srážek za minulý týden byl vydatný, celkem napršelo 16 mm. zejména úterý bylo na srážky vydatné kdy spadlo 12mm. Půda tyto srážky velmi dobře absorbovala. Déšť posledních dní probudil přírodu a některé dřeviny a byliny už kvetou (kaliny, sakury, ovocné stromy nalévají postupně své pupeny). Nástup jara je prozatím pozvolný, i když teploty únorové byly celkem vysoké. Jarní přihnojování je v plném proudu, ale s půdou se ještě nehýbalo. '
PRAHA-ZÁPAD: 'je to lepší, ale potřebujeme vodu, vodu a zase vodu, sousedé v osadě vrtali nové studny, 40 až 70m hluboké, tak jsme na tom!, z místních lesů téměř zmizely smrky a vzhledem k větru, jich hodně popadalo i v osadě'
PROSTĚJOV: 'Zlepšení situace srážek, týdenní úhrn 17mm, další srážková činnost se očekává.'
PŘÍBRAM: '2.3. déšť 3mm, 3.3.déšť 1mm, 4.-5.3. sníh + déšť 16mm. Mírné zlepšení, doplnění hladiny vodních nádrží a rybníků. Hlubší vrstvy půdy stále suché - 50-100cmm. Srážky velmi rychle osychají z povrchu vlivem větru.'
PŘÍBRAM: '8 mm srážek se zasákem'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 8,3 mm srážek. Toto množství udržuje půdu dostatečně vlhkou a dobře fungují aplikovaná hnojiva zatím v řepce ozimé, ale průběžně následuje přihnojení ozimých obilovin. Také průtok vody v potoce se udržuje na dobré úrovni.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden 6 dnů srážkových, celkem 12,5 mm srážek. Odtok z polí není žádný, vše se vsakuje. Teploty od -2,0 st.C do + 10 st.C. Půda trvale mokrá, některé dny se nechá po polích chodit v gumové obuvi, traktorem jen někde a dělají se hluboké koleje. Ještě nejde začít přihnojovat obilí. Jen některé řepky ozimé jsou již přihnojené. Nízké teploty, regenerace porostů je mírná u řepky, obilí beze změn. Stav porostů je pravidelně kontrolován osobně a doplňkově konzultován s okolními podniky. Množství srážek v hodnocených katastrech kromě vlastního měření z meteostanice je celoročně kontrolováno s údaji ze ZD Bohutín a podle orientačních srážkoměrů našich zaměstnanců s bydlišti v okolních obcích. Zatím bez rozdílů - hodnocení se tedy dá plně použít na všechny výše jmenované katastry.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'pondělí 6 C, úterý 8 C mrholení, středa 2 C, čtvrtek 1 C vítr, pátek vítr, déšť 3mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sedloňov, půda nasycená , potoky plné , nesouvislá sněhová pokrývka (800mn.m.).'
SEMILY: 'Je to pořád stejné, buď prší, nebo napadne trochu sněhu, který se ovšem neudrží. Vody dost.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 18 mm, v potocích a melioracích teče slušné množství vody, půda se pravděpodobně slušně dosytila. Otázkou je kolik vody se dostane do spodních vod.....'
ŠUMPERK: 'Porosty podmáčené, vodní toky optimálně naplněné, technikou nelze vjet na žádné pozemky ani na TTP.'
TÁBOR: 'Za uplynulý týden naměřeny 2 mm srážek, porosty ozimých ječmenů a ozimých pšenic , které byly později zaseté , začínají mít i po regeneračním hnojení, vlivem sucha, opožděný růst a vývin.'
TRUTNOV: 'Úhrn srážek za 10. týden - 16 mm. Celková výše srážek za únor pak 137 mm. Vstup s technikou do pole zatím stále nemožný. Regenerační přihnojení vynecháváme. Dávku N částečně přesouváme k produkční dávce a celkovou dávku N snižujeme. Díky srážkám se zpřístupnil dusík z hlubších vrstev půdy. Sláma obilovin i řepky z minulého roku obsahovala vysoký podíl živin (rostliny nedozrály, ale zaschly), které jsou díky teplé zimě již teď k dispozici a na porostech to je vidět. Pšenice jsou i bez regenerační dávky dusíku brčálově zelené a jsou v růstové fázi EC 30 při optimální hustotě. Řepky přes zimu nepřišly o olistění. Vegetace nebyla přerušena. Nálet krytonosce zatím nezaznamenán. Tlak fómy nízký. Ozimý hrách také přečkal zimu bez újmy.'
TŘEBÍČ: 'V současné době zemědělská vláha je, ale to se může samozřejmě velmi rychle změnit k horšímu. Větší problém je nyní, a to hlavně v TTP, hraboš!!'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'půda je v hloubce pod 20 cm utužená a již neadsorbuje vodu, voda stojí na loukách ty se stávají podmáčenými nebo odtéká z krajiny množstvím jarních potůčků. '
VYŠKOV: 'uplynulý týden srážky celkem 15,5 mm'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 25 mm'
ZNOJMO: 'Za sledované období 16mm. V tuto chvíli nejsou na vegetaci viditelné projevy sucha. Ovšem v půdě je zásoba vody nízká. '
ZNOJMO: 'za uplynulé obdob napršelo 12 mm půda bez porostu je na povrchu oschlá, v deseti centimetrech hloubky vlhká ne však mokrá'
ZNOJMO: 'srážky 19,2 mm, nicméně vlivem sucha z předešlých období a větrům je půdní nasycenost nedostatečná.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'za poslední týden přibylo 4 mm srážek na všech zmíněných katastrech'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,3 mm srážek, střídají se dny polojasné s deštivými, '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 5. 2024

  Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

  V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná být i při relativně normálních srážkách, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České Republiky.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 9. 5. 2024

  Falešné jaro bude častější. Někde může pomoct protimrazová závlaha

  Jak efektivně chránit úrodu před jarními mrazy, o nové mapě s odhady budoucích klimatických rizik i o lekcích z boje se suchem a lesními požáry v podcastu týdeníku Respekt s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe.

  Někde je cestou protimrazová závlaha. Ale je to risk. Buď to zmrzne všechno a nebo se podaří část úrody zachránit. Ale ze studií, které znám a výpočtů, které jsme dělali, můžu říct, že protimrazová závlaha vychází z pohledu účinnosti a efektivnosti podstatně lépe než efekt zadýmení, zakouření nebo používání svící. Ale musí se to umět,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka.

  Podcast pro respect.cz si můžete poslechnou ZDE.