Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 22. 03. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 15. 03. 2020 do neděle 22. 03. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 22. 03. Zprávy 319 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. V mnoha okresech nejsou hlášeny projevy sucha. Reportéři hlásí v mnoha případech poškození hraboši. Silný vítr a teplé počasí v minulém týdnu snížily půdní vláhu. Pokračují jarní práce na polích. Vegetace je zhruba o 2 týdny bujnější než je obvyklé. Ovocné stromy, které kvetou, jsou ohroženy mrazy, které jsou hlášeny i pro příští týden. Ohrožen je i mák, který nyní vzchází.. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Situace ohledně vlhkosti půdy na poli je stále dobrá, spadlo tu 10 mm na metr čtvereční. '
BENEŠOV: '14 mm srážek za uplynulý týden'
BEROUN: 'Cca 15 mm'
BLANSKO: 'srážky 13,3mm'
BRNO-VENKOV: 'V sobotu napadlo 9 mm srážek.'
BRNO-VENKOV: 'Došlo k podsetí vojtěšky travní směsí'
BRUNTÁL: 'srážky cca 15 mm, což je dobré, jinak žádné změny, očekáváme silný mráz. může poškodit meruňky a třešně a vzešlé porosty máku....uvidíme'
BŘECLAV: 'Půdní sucho se během uplynulého týdne prohloubilo. Byly vysoké teploty a srážky prakticky žádné. Na porostech zatím není nedostatek půdní vláhy znát, ale situace není dobrá, nedostatek srážek během zimních měsíců bude problém.'
DĚČÍN: 'půda velmi rychle vyschla a při smykování se na loukách práší, jsou i místa kde stojí voda jde spíš ale o souvratě nebo trvalé prameniště, jinak panuje opět sucho, srážky 0, v noci holomrazy'
DOMAŽLICE: 'O víkendu jsme naměřili 5 mm srážek. Veškeré srážky za celý týden.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Nadále přetrvává velmi dobrá vodní bilance, ve sledovaných katastrech spadlo od 9 - 14 mm srážek, koncem týdne slabě chumelilo, rozeběhlo se i setí jarních plodin.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'déšť v noci z pá na So 6mm , v sobotu 4 cm sněhu, Díky příznivému počasí během uplynulého týdne máme zasety všechny jarní obiloviny.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 7 mm, srážky v březnu zatím - 38 mm , jarní práce na polích začaly , minulý týden byly vysoké denní teploty 13 až 19°C , od neděle ( 22.3. ) noční mrazy -3 až -5°C , silný a studený vítr, půda na povrchu do 2 cm suchá , ve 20 a 40 cm půdní vlhkost stupeň 3 ,'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 14 mm a to 21.3.. Do té doby probíhala příprava a setí jarního ječmene, cukrové řepy a máku.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo do pátku velmi teplé, poměrně větrné počasí, které částečně vysušilo vrchní vrstvu půdy. V hlubších vrstvách však zůstal po předcházejících srážkách dostatek vláhy. v sobotu přišlo ochlazení a srážky (naměřili jsme od 10 do 15 mm) a následně v neděli velmi výrazné ochlazení. Vláhy v půdě je zatím dostatek, problémem je, že půda není po zimě v dobrém stavu. Bohužel nedošlo k promrznutí a tak je problém struktura půdy. Vegetace je urychlena proti normálním průměrným rokům tak o tři týdny, uvidíme, co přinesou další dny a týdny.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 13 mm. Sucho není pozorováno. Objevily se i od loňského roku vyschlé prameny. Lesy u nás přestaly existovat a začínají být patrné čím dál větší škody způsobené hlodavci.'
KARLOVY VARY: 'V sobotu a neděli padal sníh s deštěm, ale nijak to neuškodilo - Od neděle přes noc mrazy -12 stupňů C'
KLATOVY: 'Dobrý den, z pátku na sobotu nám spadlo okolo 20 mm srážek jak ve sněhu tak dešťových. Březen srážkově navazuje na únor. '
KOLÍN: 'V pátek a sobotu spadlo 15 mm. U maku je nyní nebezpečí vymrznutí, protože právě vzchází.'
KROMĚŘÍŽ: 'Vojtěška poškozena hraboši natolik, že jí budeme veškerou zaorávat. Výsušné větry zhoršují stav v povrchové vrstvě s vodou.'
KUTNÁ HORA: 'jarní práce na hraně, ale v plném proudu, půda velmi chladná a dosti mokrá, intenzivně fouká výsušný vítr, hlodavci beze změn, škody veliké'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 7,4 mm srážek '
MLADÁ BOLESLAV: 'Od poloviny března se charakter počasí již změnil. Skončilo období častých, i když převážně ne příliš vydatných dešťů (od začátku února celkem 125 mm v naší oblasti), což ovšem přispělo k pozvolnému zasaku srážek do hlubších vrstev. V hodnoceném období jež nepršelo, pouze v předposlední den při přechodu výrazné studené fronty se vyskytly vydatné přeháňky s celkovým úhrnem 11,5 mm. Tyto srážky opět zvlhčily povrchovou vrstvu půdy, takže se dá předpokládat, že stále probíhá zasakování předchozí vláhy hlouběji pod 1 m.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V uplynulém týdnu se nám zde udělalo na plno jaro. Všechny pozemky byly takřka 100 procentně sjízdné. Veškeré ozimé plodiny šli přihnojit. Začala příprava půdy pro setí jařin.Z pátku na sobotu nám zde spadlo 5 mm srážek'
MOST: 'za minulý týden 2mm srážek'
NÁCHOD: 'od 16.3.- do 23.3. zde spadlo 4,2 mm'
NÁCHOD: '0 mm'
NOVÝ JIČÍN: '6 mm srážek'
NOVÝ JIČÍN: '2 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Počasí nám přálo a jarní setí je za námi. Na zaseté pak spadlo 14 mm deště ze sněhem. Půda to pozvolně absorbuje. Pro jařiny by to mohlo být dobré, jen záleží co způsobí ty mrazy, co jsou hlášeny. Hory jsou bílé a jaro ještě nepouští k moci.'
NOVÝ JIČÍN: 'Počasí jak na houpačce z pohledu teplot, 2/3 týdne až 18 °C, konec sníh a teploty k nule, resp. pod nulu v neděli. Srážky jen v pátek a trochu sněhu, dohromady 11 mm. Vegetace ozimů je vegetativně o týden vepředu, i generativně to spěchá.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 8,7 mm srážek. Situace je dobrá.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 12,7mm, velmi teplo, max.teploty okolo +20°C, při zemi i 30°C, silné výsušné větry, začíná setí cukrovek, přihnojování řepek a pšenic'
OPAVA: 'Přes víkend spadlo asi 15 mm srážek, z toho asi 1 mm byl sníh. Svrchní vrstva půdy je rozmáčená, pokud není zmrzlá. Minulý týden byl velmi silný nálet krytonosců čtyřzubých a nepatrné množství blýskáčků. Nálet krytonosců řepkových byl těsně pod prahem škodlivosti. Na Opavsku byl takto vysoký výskyt krytonosců řepkových zaznamenám poprvé, dříve se vyskytovali jen sporadicky. '
PLZEŇ-JIH: 'V tomto týdnu přišly další srážky cca 10 mm a ke konci týdne navíc silné ochlazení s nočními mrazy, což sice může ohrozit některé kvetoucí stromy, ale ostatní vegetaci to výrazně zpomalí, sníží se odpar a v posledních týdnech získaná vláha se nevytratí, tak snadno.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 12. týdnu jsme naměřili 7,1 mm ve 2 srážkových dnech. Začalo setí jařin (jarního ječmene, ovsa a polního hrachu). Ozimy (ječmen pšenice i řepka) začaly vegetovat o cca 10 dnů dříve, než v loňském roce. V neděli 22.3. pokleslo teplotní minimum ve 2 m na -5,2°C, přízemní minimum na -7,4°C; povrchová vrstva půdy zmrzlá, pod škraloupem po sobotních srážkách (5,7 mm) mokrá.'
PLZEŇ-SEVER: 'V půdě je zatím dostatek vláhy. Zároveň je půda dobře zpracovatelná pro zásevy jařin.'
PLZEŇ-SEVER: 'V sobotu déšť 11mm.Oseté plochy jsou zavlažené.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Problém nedostatku srážek má za následek kalamitní stav hraboše polního na našich polích.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Minulý týden spadlo 12 mm srážek, ale před vydatnějšími srážkami se podařilo zasét jařiny. půda je dostatečně nasycena vodou. Dřeviny jsou již napučené a obavy tvoří mrazivé počasí.'
PRACHATICE: 'Minulý týden ve znamení pěkného slunečného teplého počasí, půda na povrchu oschlá, ve 20 cm místy suchá, místy mírně vlhká ( pozemky obrácené na sever). Konec týdne ochlazení v pátek v noci a v sobotu intenzivní sněžení, napadlo cca 25 cm sněhu, od neděle mrazy, sněhová pokrývka souvislá drží.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny. Ovšem vzhledem k vysokým teplotám a nynějším silným větrům se situace může začít měnit k horšímu. Zanedlouho nastanou problémy s hraboši. Bylo by vhodné do dotazníku zapracovat možnost poškození dvěma vlivy - sucho a hlodavci - jinak dochází k nepřesným informacím a nepřesným výsledkům.'
PŘÍBRAM: 'V minulém týdnu(v sobotu) spadlo 8,5 mm srážek. Celý týden bylo teplé a suché počasí, což bylo dobré pro práci na poli. Podařilo se nám zasít většinu jařin pro kombajnovou sklizeň a všechny ozimé porosty jsou přihnojené a vyjeli jsme i s postřikovačem. Voda v potoce se drží na solidní úrovni.'
PŘÍBRAM: '14 mm současně sníh + déšť = zásak'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu denní teploty od +4,0 do +17,0 st.C. V Sobotu a neděli silný pokles na rozmezí od -5,0 do +3,0 st.C, přízemní teploty okolo -8,0 st.C!! Od pondělí do pátku cca 4 mm srážek ve dvou dnech, v sobotu ráno sníh!! v hodnotě cca 6,0 mm vody. Díky nízkým teplotám se rozpouštěl až do pondělí, i dnes ještě jsou zbytky v příkopech a ve stínu za budovami. V minulém týdnu zemědělci v oblasti většinou vše přihnojili a začali připravovat pozemky na setí. Pole jsou od soboty skoro celý den zamrzlé, vegetace se od soboty zastavila. Nebyl zjištěn žádný vliv srážek nebo sucha na podstatnou změnu porostů.'
SEMILY: 'V týdnu byly opět srážky, ale ne příliš velké. Hrabal jsem se v sobotu v zemi, ta je poměrně vlhá až do hloubky 40 cm. Hloub jsem nešel. V neděli přišla zima a padal snih. Ale moc ho nenapadlo, je jen "pocukrováno". Ale to patří již do dalšího období."'
SVITAVY: 'Zvláštní to průběh počasí s velkými teplotními výkyvy. Do neděle 22.3. připadlo 10 mm srážek, citelně se ochladilo. Máme zaset do víkendu oves, čekáme senážní hrachy, jarní ječmeny, kukuřice. Momentálně je půda dobře vlhká, ale promarzlá, nevyzrálá. Je příznivo na hnojení hnojem, příp. druhé minerální přihnojení. Počasí nesvědčí hrabošům, stavy šly mírně dolů ikdyž se povolený Stutox II neaplikoval. '
TÁBOR: 'Mírné zvýšení vody v povrchových studních, hladina nedosahuje na úroveň minulých let. Předpověď úrody nelze zatím provést.'
TACHOV: 'Dobrý den, v minulém týdnu úhrnné srážky ve výši 8 mm,celkový stav se nezměnil. Díky teplým dnům vegetace výrazně postoupila,momentálně hrozí poškození pupenů ranními mrazy. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ke konci týdne spadlo jen 1,2 mm srážek. Při odběru půdy, byla ještě v 80 cm půda mírně vlhká.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 20/3 - 3,4 mm ,so 21/3 - 1,5 mm Velmi teplé předjaří . Kvete zlatý déšť , sedmikráska , podběl , jíva , líska .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'půda velmi rychle vyschla a při smykování se na loukách práší, jsou i místa kde stojí voda jde spíš ale o souvratě nebo trvalé prameniště, jinak panuje opět sucho, srážky 0, v noci holomrazy'
VYŠKOV: 'Minulý týden 7 mm srážek, silný vysychavý vítr, výsev jarního ječmene za optimálních podmínek'
ZLÍN: 'úhrn srážek jen 1,5 mm !!!! Vlivem velmi teplého a větrného počasí dochází k intenzivnímu odparu a vrstva půdy do 20 cm je již pouze mírně vlhká. Zaseté porosty jarních plodin budou mít velký problém při vzcházení!!'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 2 mm/týden. Od 5.3.2020 u nás spadly pouze 4 mm. Po nijak srážkově výjimečné zimě (leden 14 mm, únor 29 mm a březen dosud 22 mm) a převládajícímu teplému větrnému počasí začínají některé ozimy viditelně strádat (začíná to u později setých porostů po kukuřici na zrno a na kopečcích). Další riziko je hraboš a významné škody na porostech způsobené jeho činností a v tuto chvíli i mráz. Ozimy jsou po skokovém ochlazení z jarních teplot v minulém týdnu na současné mrazy regulérně popálené mrazem. Finální následky vpádu studeného vzduchu budou čitelné během příštích pár dní.... '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '7,8 mm srážek formou sněhu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 mm srážek na všech katastrech, půda je suchá rozsypává se, vláha v půdě je do cca 10 cm'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE