Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26. 04. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od
neděle 19. 04. 2020 do neděle 26. 04. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 04. Zprávy 396 zpravodajů ze 72 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky a také u ovocných stromů a vinné révy. Ve zhruba polovině hlášených okresů je očekáváno 10–30% snížení výnosu způsobené suchem, pět okresů hlásí těžké poškození tedy snížení o 30–40 % a ze šesti okresů je hlášeno extrémní snížení výnosů tedy o více jak 40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Pokračující výsušný vítr ani opakující mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny přestávají růst a místy usychají. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, které v podstatě nerostou a panují velké obavy z první seče. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'hodnocený týden bohužel nepršelo'
BENEŠOV: 'srážky 0, řepky znatelné poškození pozdními mrazíky, vojtěšky, jetele, TTP řídké, slabé'
BEROUN: 'nejsou srážky'
BLANSKO: 'Takové opakování z minulého týdne. Pokračuje velmi suché období, které nezměnily ani zatím nejvyšší dubnové srážky - cca 3 mm. Stále velmi nevyrovnaně vzchází mák, stejně jako nově zaseté plochy vojtěšek (staré porosty jsme téměř všechny zaorali kvůli hrabošům), Nerovnoměrně vzchází i brzy setý jarní ječmen a luskoobilné směsky na zelené krmení. Ozimé žito určené na senážování je zhruba o 1/3 nižší než obvykle a má urychlený generativní vývoj - sklizeň v prvním týdnu května a předpoklad mnohem nižšího výnosu. Téměř žádný nárůst porostů na pastvinách - začátek pastevní sezóny o cca 10 dnů později než obvykle, nutné stálé přikrmování. Obecně bude se zajištěním krmiva pro dobytek problém. Pšenice ozimé - zasychají odnože, špatně se vyvíjí nové kořeny, řepka - velmi nízký vzrůst, časné kvetení, silné poškození mrazem. '
BLANSKO: 'Sucho, sucho, sucho, žádné srážky ,zastavený růst plodin, katastrofální stav krmných plodin a trav, zasetá kukuřice na siláž neklíčí, vysychání studní'
BRNO-VENKOV: 'V minulém týdnu nepršelo.'
BRUNTÁL: 'sucho..sucho...sucho'
BRUNTÁL: 'Půda velmi prašná na loukách a pastvinách prosvítá vyschlá a popraskaná půda bez obrostu trávy'
BŘECLAV: 'srážky 5,84mm,lehké půdy- silné projevy sucha na obilovinách.'
BŘECLAV: 'srážky 0 mm'
BŘECLAV: 'Suma srážek v minulem týdnu je 5,2 mm.'
BŘECLAV: 'Minimální srážky v neděli nezlepšily stav v kritickém nedostatku vláhy. Plodiny na orné půdě strádají, jarní výsevy jen pozvolna a nerovnoměrně vzcházejí. Vinná réva celkem dobře raší, poškození mrazy není. Ovocné stromy zatím snášejí nedostatek vláhy dobře, meruňky jsou poškozeny mrazy, ostatní druhy se zdají být v pořádku. Byly spuštěny kapkové závlahy v sadech zejména u mladých výsadeb. Situaci s nedostatkem vláhy považujeme za velmi kritickou.'
ČESKÁ LÍPA: '0 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky 0 mm, TTP už na nějakých místech vyhořívají a jsou na cca 40 % plochy žluté plochy, i když teď výrazněji zaprší, tak už se to do normálního výnosu nevrátí, plochy které byly ošetřeny vápencem jsou na tom výrazně lépe, místa která jsou sušší mají řidší porost, ale něco tam roste. Ozimy jsou celkem v pořádku, porost je souvislý a stejný. Jařiny jsou problém, máme oves a ten je n acca 50% plochy špatně nebo někde (5%) vůbec vzešlý. Voda s meliorací už skoro nikde do napaješek neteče, zatím to nevadí, protože krávy jsou na zimní pastvině, kde je zdroj zatím silný. Pokud se do 1.5. půda nedoplní vodou, budeme muset vodu na pastviny dovážet hned od května, vloni jsme vozily vodu v plném množství až od 5.8. a částečně od 3.7..'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'řepka je poškozená mrazem v květu-opad šešulek'
DĚČÍN: 'srážky 0 ml'
DĚČÍN: 'Výrazné pokračování zhoršování situace, v lesích jsou vyschle první potoky, půda prosycha do hloubky a pokračuje rychly rozvoj vegetace. Např. buky maji místy už plnou velikost listů. Jasne počasí je často doprovázeno větrem, na polich, kde suchem nic nezacalo růst pozoruji větrnou erozi pudy .'
DOMAŽLICE: '0 mm'
DOMAŽLICE: 'Ranní mrazíky, silný studený vítr. Přes den teplota 16 stupňů, na slunci až ke 30 stupňům. Pšenice ozimé mají zaschlé kořeny a nové se zatím neukazují. Podpořit obnovu při větrném počasí nelze uskutečnit. Čas využit na setí kukuřice. Řepka ve velmi špatném stavu, popraskané stonky, slabé větvení vlivem sucha a střídání nočních a denních teplot.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden napršelo až koncem týdne 12 - 15 mm srážek dle jednotlivých lokalit, 30 dní před tím bylo beze srážek, celkový stav proto byl minulý týden již velmi špatný až do uvedeného deště, problém je se vzcházením některých jarních plodin / trávy na semeno, biopásy, podsevy jetelovin a směsek na zeleno,/ problémy s odnožemi se začínají projevovat také u ozimých obilovin, řepka začíná zakvétat ve výšce kolem 30 - 40 cm, tráva na loukách a pastvinách roste jen minimálně.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden 0 mm srážek, zatím je sucho bez viditelných dopadů'
HAVLÍČKŮV BROD: 'sucho,teplo,rána chladná 2°C'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'beze srážek, řepka okousána zajíci (cca 30 ks na hektar)'
HODONÍN: 'Množství srážek 2,48 mm.'
HODONÍN: 'V daném období žádné srážky.'
HODONÍN: '5,8 mm srážek. Růst révy vinné (rašení) nemá žádnou intenzitu, evidentně je utlumené vlivem sucha. Značná variabilita rašení oček. Na současné období (26.4.) má rašení jednoznačné zpoždění vlivem sucha.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , sucho lze hodnotit třikrát , v ozimých plodinách a vojtěšce stupněm 2 a na polích s jarním výsevem stupněm 3 , povrchová vrstva půdy do 5 cm stupeň 1 , stav porostů zatím suchu neodpovídá, porosty pšenice mají již 3 až 4 kolínko - BBCH 37 , kvetení řepky je na BBCH 63 až 65, jarní ječmen na BBCH 21 první odnož , cukrovka na BBCH 12 první pár pravých listů, začalo senážování ozimého žita, noční teploty 3 až 6°C, denní teploty 17 až 21°C, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, výrazné dopady na plodiny v kombinaci s častými přízemními mrazíky, vlhkost v kořenové vrstvě na bodu vadnutí u oz. obilovin odumřelé kořeny, řepky a pšenice na pískách vadnou. Nejhorší jarní sucho ( duben a část března bez srážek ) za poslední roky.'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden 0 srážek.'
CHRUDIM: 'V posledním týdnu jsme nezaznamenali žádné srážky, pouze vítr a vysoké teploty nadále vysušují půdu. Očekáváme katastroficky nízký výnos senážní hmoty a sena z trvalých travních porostů.'
CHRUDIM: 'Za poslední týden u nás nespadly žádné srážky, vítr a vysoké teploty zhoršují vodní bilanci v půdě.'
CHRUDIM: 'Za uplynulé období žádné srážky, noční teploty okolo nuly. Silný severní nebo severovýchodní vítr.'
CHRUDIM: 'Situace se stále zhoršuje. K výraznému suchu se přidávají škody, které nebyly vidět a to je poškození jarními mrazy. U řepky zaoráváme cca 10% ploch-výrazně poškozených dřepčíky, mrazy (opad poupat) a suchem. Obiloviny po předešlých mrazech regenerují, růst se obnovuje velmi pomalu. Panuje obava, že rostliny budou hůře odolné suchu i z důvodů poškození kořenů mrazíky. Jařiny -u obilovin se začíná projevovat sucho, porosty jsou nevyrovnané a začínají žloutnout. Mák a cukrovka -pokud tento týden nezaprší, bude se přesévat z důvodu špatného vzcházení. Pícniny-vojtěšky a jetele tragické, porosty decimují hraboši, sucho. Výška vojtěšky je kolem 20 cm. TTP-na nich neroste nic.'
CHRUDIM: 'v týdnu od 20.4. do 26.4. nebyly žádné srážky'
JABLONEC NAD NISOU: 'V minulém týdnu nebyly žádné srážky, trvá poměrně silný vítr, který urychluje vysoušení půdního profilu'
JIČÍN: 'žádné srážky cukrová řepa, mák - opožděné a nerovnoměrné vzcházení, absolutní absence vody + vítr ječmen jarní - vzešel, ale začíná chřadnout '
JIČÍN: 'Od 13. března ani kapka vody. Nic neroste.'
JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek 0 mm. Na polích je v důsledku sucha pozorovatelná degradace půdy. Při polních pracích je prachem odnášena vrchní část půdního profilu. Na jiných pozemcích jsou k vidění velké praskliny, do kterých by se dala leckdy zasunout ruka až po paže. Zaseté jařiny vzcházejí, ale bez dostatku vodní vláhy v následujících dnech budou mít značné potíže s dalším vývojem.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 1 mm. Porosty řepky jsou poškozené (potrhane) mrazem. Zatím nelze odhadnout vliv na výnos.'
KARLOVY VARY: 'Louky jsou úplně vyprahlé, párkrát hrábnete nohou a jste na hlíně tráva se úplně rozpadá na kousíčky. To, co napršelo před 14 dny vůbec, není znát, kdyby pršelo týden v kuse vůbec by se nic nestalo'
KLADNO: 'beze srážek'
KLATOVY: 'Srážky 0 mm.'
KOLÍN: 'Kombinace ranních teplot na nule nebo pod ní s odpoledními vysokými teplotami a bez srážek velice rychle vysouší půdu. Velmi negativní pro mělkokořenící plodiny. Nepříznivé jsou i silné větry na vyschlé dosud nezakryté půdě.'
KROMĚŘÍŽ: 'Celý duben 2020 v podstatě nespadly žádné srážky, podruhé jsme seli mák, kukuřice zaseta do suché půdy, do včerejška 27.4. jsou u nás přízemní mrazíky.'
KROMĚŘÍŽ: 'Týden bez srážek, vysoké teploty během dne, extrémní výkyvy teplot během dne a noci, silné větry. '
KUTNÁ HORA: 'V katastrech s lehkou půdou je u rostlin nedostatek vláhy v půdě pozorovatelný na stavu porostu)'
KUTNÁ HORA: 'zase bez deště 18.3.-28.4. úhrn srážek 7mm, tragédie pokračuje, kromě neděle stále foukal vítr a dále vysušoval již vysušené, skot stále krmíme pastvina min. obrůstání. Problém je vidět již nyní u TTP, tam bude problém s krmivem pro skot, pšenice odspodu výrazně žlutá, řepka-sucho, myši mráz..., jj relativně ok, ale stojí na místě neroste" mák čeká na vodu..veliké výkyvy denních a nočních teplot, morálka špatná výhled nedobrý"'
LIBEREC: 'K datu poslední neděle spadlo 0 mm.'
LITOMĚŘICE: 'Posledních 14 dní beze srážek. Na lehčích půdách viditelná místa vadnoucích rostlin ozimého ječmene a ozimé pšenice. Jařiny značně mezerovité, části pozemků bez vegetace.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nespadla ani kapka a projevy sucha jsou již viditelné na všech porostech. Pšenice, co poškodil mráz, tak mají poškozeny kořeny a sucho je přímo decimuje. Jarní ječmeny jsou nevyrovnaně vzešlé a cukrovka, ta je vzešlá zhruba na 40 % a vše čeká na vodu.'
LOUNY: 'Od minulého týdne se situace podstatně zhoršila, při zapichování chmelovodičů nelze provést zapíchnutí drátku pod 10 cm.'
MĚLNÍK: 'Po třech týdnech beze srážek spadly 4 mm 19.4., sucho se dále prohlubuje, vrstva do 10ti cm je naprosto suchá, 10 - 20 mírně vlhká, ale rozsýpavá.'
MĚLNÍK: 'za sledované období jsem naměřila 4mm srážek'
MLADÁ BOLESLAV: '19.4.20 4mm po 46 dnech bez kapky. Pšenice začínají žloutnout (proschlé) a Jarní ječmeny přestávají žít z obilky a pomalu také mění barvu na citronovou. '
MLADÁ BOLESLAV: 'sucho, sucho, sucho !!!!!!!!!!!!!'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0 mm .'
MLADÁ BOLESLAV: 'Nulové srážky již od poloviny března a zvyšující se teploty, rozvíjející se vegetace i častý vítr velmi výrazně zrychlily vysušování půdy zejména v horních 20 cm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky v týdnu od 20. do 26.4. 2020 = 0 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden opět ani kapka srážek. Na porostech už nedostatek vody je naprosto patrný. Velmi špatné je vzcházení ovsa. Letos máme 140 ha,je v zemi od 18.3 a je zatím ve velmi špatném stavu. Všichni vyhlížíme déšť '
MOST: 'srážky: 0 mm, na lehčích půdách nevratné poškození pšenic suchem, do 30.4. ani kapka, dle předpovědi jsme rychle dohnojili pšenice; a možná jsme to pohnojili...……...'
MOST: 'Úhrn srážek od pondělí do neděle 0mm. mnoho porostů zejména řepky jsou dost výrazně poškozeny jak mrazem, tak počínajícím suchem. Celkem panuje obava z budoucího vývoje porostů. Slunce vysoké teploty a vítr to mohou jen zhoršit, doufejme, že něco přinese zvlněná studená fronta.'
NÁCHOD: 'Další týden bez kapky vody, poslední srážky 21.3. - 4 mm. Velmi výrazné zhoršení projevů sucha. TTP prakticky žádné, trávy začínají metat při výšce 10 - 15 cm. Pokud nepřijdou výrazné srážky minimálně 30 mm, tak těžké poškození všech plodin, voda již není ani na pozemcích s těžkou půdou. '
NOVÝ JIČÍN: 'Tak za celý týden ani kapka :-( Tu v horách jsme zvyklí na každodenní rosu, ale již teď v dubnu jsou dny bez rosy. Ach jo vody chybí obrovské množství, nevypadá to dobře. Tráva spíš neroste než roste. Ozimy se po mrazech pomalu vzpamatovávají, ale to ideálu mají daleko, su nízké. Jařiny se konečně všechny prodraly na boží světlo, ale jejich růst je taktéž pomalý a brambory ty spja, jak sa do země daly narašené, tak tam su možná maličko naklíčené o zakořenění není ani řeč. Trneme co sa bude dít. Do konce dubna chybí dva dny a spadlo nám tu 9,5 mm vody, tak málo dešťa bylo naposled v roce 2009, ale to za březen 2009 spadlo trojnásobek vody co normálně, takže za méně deštivý měsíc jsme byli rádi. Aj spodní voda schází, hladina ve studních je o dobrý metr až metr a půl níže, ale zvířata vodu potřebují stále. U ovocných stromu je nakvétání taky nevyrovnané, peckoviny su skoro na konci kvetení a začínají jádroviny. Stromy kvetou nestejnoměrně, ale vše je brzo, tu v horách vždy jaro bylo opožděné nejméně 14 dní od dolin, ale teď to není ani týden. Sníh v horách schází nejen z důvodu zásoby vody, ale aj z důvodu teploty. Ochlazoval prostředí a příroda se probouzela jen zvolna, teď to je úprk, který vše vyčerpá všechnu zásobu velmi rychle a co nás čeká Bůh ví.'
NOVÝ JIČÍN: 'beze srážek'
NOVÝ JIČÍN: '0 mm, rostliny ozimé pšenice napadány padlím travním'
NYMBURK: 'Beze srážek, silný vítr, porosty vysušené, namrzlé, redukují odnože, špatný růst'
NYMBURK: 'Srážky v týdnu 0 mm'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden vůbec nepršelo. Je to moc špatné a smutné.'
OLOMOUC: '0,4 mm srážek'
OLOMOUC: '1 mm, mezerovitost porostů ječmene jarního a cukrovky - semena, která nesedí na vodě buď pukla a zaschla nebo čekají na vodu.'
OLOMOUC: 'minulý týden opět bez srážek'
OLOMOUC: 'Bez srážek, silné větry. '
OPAVA: 'Už pátý týden tady nepršelo. Ozimy jsou nízké a nerostou, dříve seté jařiny zastavily růst, později seté mají problémy se vzcházením. Ubývá voda ve studních. '
OPAVA: 'Zase nespadly žádné srážky. U cukrovky na rovinách je porost dobře vzešlý, ve svazích už je to horší, tam je potřeba voda. Taktéž u ječmenů a směsek, terén kopiruje vzešlost porostů. '
OPAVA: 'beze srážek, velmi sucho, problémy se vzcházením luskovin, cukrovky - semeno pouze leží v zemi, silné větry, přízemní mrazy'
OPAVA: 'Ranní mrazy,větry a extremní sucho.Na některých pozemcích podle rozboru 6,5 - 9% vlhkost'
OSTRAVA-MĚSTO: '0mm srážek ,nesedí předpovědi srážek ve vygenerovaných modelech'
PARDUBICE: 'Suché období je zde. Drenážní systém je plně na suchu. Voda v trubkách není ani na vlhčích pozemkových parcelách.'
PELHŘIMOV: 'celkový úhrn srážek v 17 týdnu je 0 mm'
PÍSEK: '0mm ráno mrazíky a celý den fouká vítr, který už takhle suchou pudu ještě vysušuje'
PÍSEK: 'Beze srážek, značný výpar.'
PÍSEK: 'řepka je poškozená mrazem v květu-opad šešulek'
PLZEŇ-JIH: 'V pondělí 20.4.2020 bylo nedělním dešti velmi příjemně zavlaženo, nicméně svěží vítr, co vál další dva dny, dokonale vysušily povrch půdy, mnohde se objevily i praskliny. Veškeré porosty, kromě řepky neudělaly od pondělí do neděle 26.4.2020 vůbec žádný pokrok, růst obilovin a trav se prakticky zastavil. Naštěstí zaseté porosty hrachu s vojtěškou vzcházejí zatím velmi dobře a studená fronta na konci dubna by měla přinést potřebnou vláhu.'
PLZEŇ-JIH: 'V 17. týdnu jsme byli beze srážek (pouze 0,3 mm z neděle 19.4. po 7,00 hod). Nejranější linie ozimých ječmenů začaly metat 23.4., metání dalších připravených odrůd a linií se zastavilo - vystrčily špičky osin a kvůli nedostatku srážek nemají sílu vymetat klasy z listových pochev. V ozimech se začaly v meziřádcích objevovat pukliny v půdě - až do hloubky cca 15 cm. U ozimých pšenic zesílilo ojínění rostlin. Porosty jařin, obzvlášť pozdnější výsevy (po 20.3.), trpí suchem.'
PLZEŇ-MĚSTO: 'srážky: neděle 20.4. 11 mm, po několika 3 týdnech bez vody. Poslední větší srážka byla na Oseku 31.3. 4 mm, předtím 12.3. 10 mm. řepka - poškození části vrcholových květenství mrazem, na všech porostech.'
PLZEŇ-MĚSTO: 'Pšenice se žlutá od spoda.'
PLZEŇ-SEVER: 'Poslední týden beze srážek. Na polních plodinách a to ani jarních ZATÍM nepozorujeme projevy sucha.'
PLZEŇ-SEVER: 'Suché a teplé počasí urychluje vývoj u ozimých plodin (velmi časný počátek kvetení řepky nebo metání ozimého ječmene). V porostech dochází k rychlému odumírání spodních listových pater a redukci slabších odnoží. Porosty trav a jetelovin rostou velmi pomalu. V případě příchodu významnějších srážek se však stav ozimů i jařin může ještě vrátit k normálu. Množství srážek za období od 19.. do 25. 4. 2020 na lokalitě Krukanice: 0,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Minulou neděli nám spadlo opravdu zlatých 7 mm. Vše se krásně zazelenalo, tráva i jařiny poskočily. Ozimy se vytahují. Půda pod porostem si vláhu udržely cca 3 dny, že opět vyschla. Řepka je v plném květu výška porostu 70-80 cm. Brambory pomalu vzcházejí, vláha jim pomohla. Jádroviny nakvétají.'
PRAHA-ZÁPAD: '0 mm'
PRACHATICE: 'Celý týden beze srážek, v noci teploty okolo 0°C, přízemní mrazíky, den slunečno, větrno, teploty okolo 16°C. Do 10cm je půda prašná, suchá, ve 20cm je sypká, mírná vlhkost je cítit v dlaních. Travní porosty jsou zatím nejvíce postižené, ozimé obiloviny částečně poškozené březnovými mrazy, vysychání půdy v porostu zatím není tak rychlé. Jarní ječmeny vzešlé, ale bez srážek hrozí zasychání, půda suchá prašná. Kukuřice na siláž zatím není zasetá.'
PROSTĚJOV: 'opět týden beze srážek s větrem!'
PROSTĚJOV: 'Extrémní sucho podstatně zhoršuje projevy chlorózy, která se na některých rostlinách běžně objevuje v důsledku vyššího pH půdy pěstebních ploch. '
PŘEROV: 'Brambory tento týden nasázeny teprve, kukuřice taktéž.'
PŘEROV: 'Zatím trvá deficit vláhy v půdě. Vrchní vrstvy půdy jsou prosušené. Ječmeny prořídlé, část ploch nutné zaorávky. Cukrovka špatné vzcházení a nadále trpí suchem.'
PŘEROV: 'beze srážek'
PŘÍBRAM: '2mm sražek'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden opět nezapršelo a výsušný vítr porosty připravil o další vláhu. Na plodinách na mělké půdě je již znát dopady sucha pouhým pohledem, kdy porosty od oběda začínají vadnout. Nárůst hmoty se stále neobnovil a budou velké problémy s krmením pro dobytek. Také v potoce se výrazně snížil průtok a tento stav se zlepší jen vydatnými srážkami.'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulý týden žádné srážky. Teploty do + 20 st.C, ranní přízemní mrazíky do - 2,0 st.C. Porosty ozimů jsou nízké, zastavený prodlužovací růst. Řepka kvete, ale také nízké porosty na všech sledovaných pozemcích. Rybníky mají pokles hladiny, průtoky potoků na velice nízké úrovni, někde potoky již vysychají. Jarní obilniny v suchu začínají vzcházet - bližší hodnocení není možné.'
PŘÍBRAM: '0 mm'
RAKOVNÍK: '0 mm'
ROKYCANY: 'srážky 0'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 2,8 °C, 2 mm srážek'
ROKYCANY: 'srážky: neděle 20.4. 11 mm, po několika 3 týdnech bez vody. Poslední větší srážka byla 31.3. 4 mm, předtím 12.3. 10 mm. řepka - poškození části vrcholových květenství mrazem, na všech porostech.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'srážky 0 mm'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'U porostů ozimých obilnin prozatím neočekávám výrazné ovlivnění výnosu suchem max. do 10 %. Naopak u porostů ozimých řepek, vlivem sucha nedošlo k dostatečnému navětvení a nárůstu biomasy, kdy některé porosty dosahují výšky jen 50 cm a jsou již v plném kvetení. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Suchem začínají se zvětšovat praskliny půdy, opět u nás nespadlo měřitelné množství srážek.'
STRAKONICE: 'minulou neděli padlo 7 mm ty jsem nezahrnul do posledního hlášení, jinak je tady celý týden sucho. '
STRAKONICE: 'beze srážek'
SVITAVY: 'Další bez deštivý týden. Situace a stav vody v půdě se mírně zhoršuje. Situaci napomáhají příznivé, resp. normální jarní teploty, nikoli vedra. Na ozimých plodinách není deficit vody vidět. Jařiny postupně vzcházejí z půdní zásoby. Rozhodne průběh teplot a příp. srážky květnu. '
SVITAVY: '0 mm srážek'
SVITAVY: 'minulý týden opět žádné srážky'
SVITAVY: '0,2 mm U jetelovin a trav vlivem dlouhodobě trvajících nízkých nočních teplot se zpomalil jarní růst a lze předpokládat nižší výnos a opoždění prvních sečí a prvního pastevního cyklu.'
ŠUMPERK: '0 mm !!!!!'
TÁBOR: 'Množství srážek 0'
TÁBOR: '19.dubna 8 mm, 29. dubna zatím 3 mm'
TÁBOR: 'Za poslední týden nic nenapršelo, všude se práší, dochází k větrné erozi na čerstvě zasetých polích. Listy vzešlých jařin se již kroutí.'
TÁBOR: 'Takové sucho na jaře už dlouho nebylo. '
TÁBOR: 'nenapršelo vůbec nic, sluníčko a silnější vítr. Velmi vysoká prašnost. '
TACHOV: 'Uplynulý týden bez srážek,s opakovanými inverzními mrazíky do -2 C. Horní vrstva půdy suchá,prašná.Od 5 cm níže vlhká,pro ov.stromy dostačující. '
TRUTNOV: 'týden beze srážek'
TRUTNOV: 'Porosty melou z posledního, v porostu ozimých obilovin začínají být nekrotické skvrny abiotického původu + zasychání listů a celkové špičatění rostlin (známé spíše z července ke konci dozrávání). Řepka kvete nepřesvědčivě a rostliny jsou dosti přisedlé při zemi. TTP v totální kondici co se týče struktury porostu a hnojení - zde je vidět ještě měsíc staré smykování, porosty bohužel nerostou, stačila by voda ...... Bohužel už se dostávají do fenofáze, kdy si myslím., že ani přísun vody 1. seč nezachrání. Okolní hospodáři, kteří se o TTP nestarají, mají porosty ve fázi srpnových stepních porostů", tam si myslím, že už je ani voda nezachrání "'
TRUTNOV: 'Od 13. března ani kapka vody. Nic neroste.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Na začátku týdne spadl 1 mm srážek. Porosty obilovin jsou suchem ovlivněny, ale ztráty na výnos zatím neočekáváme.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 19/4 - 5,2 mm Sucho a poměrně chladno . Jařiny i ozimy stagnují . Kritická situace začíná být u trvalých travních porostů . Vzhledem k tomu , že můj předpoklad z minulého týdne se asi nenaplní (40 mm do konce dubna) bude téměř s jistotou problém zabezpečení píce z ttp. Ovocné stromy jsou v plném květu, pro dosažení úrody však bude potřeba vláha taktéž .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'srážky 0 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'sucho, hraboši'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Týden od 12. dubna 2020 do do 19. dubna 2020: období bylo teplotně hodně proměnlivé, neděle teplo větrno a vysoký UV nasledujíci tři dny poměrně chladné ale větrné, druhá polovina týdně značně teplá a opět větrná. Srážky: z 18. na 19. dubna cca 3 mm srážek min teplota : - 1,8 st 15.4 v čase 02:04 max teplota: 25,1 st 16.4 v 17:29 Období stále se prohlubujícího sucha, velice je to znát na pícninách které jsou velice řídké a zasychají od spodních částí. Sucho výrazně zhoršují poměrné trvalé Východní silné větry.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Sucho trvá i nadále, viditelný dopad je u pícnin, ale projevuje se již i u obilovin, řepky. Pokud jde o kukuřice a brambory, setí a sázení probíhá do suché půdy. Záleží na dalším vývoji. Ale nejhůře jsou na tom pícniny.'
VSETÍN: '- v období od 20. do 26.dubna nebyly žádné srážky'
VSETÍN: 'za cely měsic duben napršelo 17 mm a to se jistě podepíše na letošní sklizni'
VSETÍN: 'za cely měsíc duben nám napršelo 17 mm a to se nám jistě promítne do sklizně naší úrody jablek a trnek'
VYŠKOV: 'Meruňky zmrzly totálně, broskve ztráty minimální.'
ZLÍN: 'poslední období beze srážek'
ZNOJMO: 'Za sledované období 2mm. (Před týdnem v neděli dopoledne) Polní plodiny začínají strádat nedostatkem vody. Oz. řepka je hodně postižená mrazy ze začátku dubna. '
ZNOJMO: 'srážky 0 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 10 mm, ale už po nich není ani památky.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden. Konec dubna a vegetace všeobecně velmi strádá. Na poli nejvíce trpí ozimé pšenice, masivně ztrácí odnože, zasychají od spodních pater, u některých odrůd pak už zasychají i špičky listů, v porostech jsou regulérní výpaly, ozimy jsou tak nevratně suchem poškozeny.... Vzhledem ke slunečnému, velmi teplému a velmi větrnému průběhu předchozího týdne moc nepomohly ani srážky z minulé neděle. Voda z půdy velmi rychle zmizela a my jako obvykle čekáme a čekáme a čekáme na další srážky...'
ZNOJMO: 'Sledované období beze srážek.'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm, nepravidelné rašení oček, byliny v meziřadí vadnou a nerostou ani plevele v úhoru.'
ZNOJMO: '5,6 mm Školkované rostliny jsou podruhé zavlažované, jiné roky stačilo jedno zalití.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '0 mm srážek, 18,6 mm výpar z vodní plochy, jařiny vzešly, brambory se vysazují, nejhorší situace bude u pícnin, vedle nedostatku srážek ještě nepříznivě působí celodenní nízká vlhkost vzduchu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 10. 2021

  Pavel Zahradníček ve Víkendovém Radiožurnálu

  Kde chybí vláha a kde je nejvíce vody aktuálně? Hrozí někde půdní sucho?
  Pro Český rozhlas odpovídal klimatolog Pavel Zahradníček.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 11:21).

 • 24. 9. 2021

  Cenu rektorky získal Miroslav Trnka

  Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění za dlouhodobé a mimořádné výsledky získal  bioklimatolog Miroslav Trnka, leader týmu Intersucho. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí.
  Více informací k přečtení ZDE