Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 07. 06. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31. 05. 2020 do neděle 07. 06. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 06. Zprávy 368 zpravodajů ze 73 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Čtyři okresy hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze šesti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca hlášených třetina okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Menší ztráty na výnosech očekávají reportéři ve středu republiky.
Příchozí deště v posledním měsíci na většině míst pomohly, ale ne všude zachránily úrodu. Nejvíce jsou patrně zasaženy pícniny, avšak z některých míst je hlášeno dobré obrůstání po první seči.. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BEROUN: '40 mm'
BLANSKO: 'Srážkově bohatý týden zlepšil výrazně vodní bilanci, pomohlo to zejména máku, kukuřici (spolu s oteplením), nově založeným porostům jetelovin a travním porostům, zejména těm již sklizeným a přihnojeným, pravděpodobně i ozimé řepce - tvorba šešulí není limitována suchem. . Na straně druhé, většina ozimých obilovin je velmi řídká (silná redukce odnoží v dubnu) a převážná část odrůd již tuto ztrátu nijak významně nevykompenzuje. '
BRUNTÁL: 'konečně vydatný déšť...cca 46 mm, výrazné doplnění půdního profilu...vizuální zlepšení všech porostů...jen aby to vydrželo...tímto počasím se vše vrací pomalinku do normálu...'
BŘECLAV: 'Minulý týden spadlo 15,5 mm. Srážkový normál pro měsíc květen je 50 mm a byl překročen o 10,5 mm.'
BŘECLAV: 'Slibované větší úhrny srážkek se nám vyhnuly. Srážky menšího rozsahu doplňují vláhu v povrchové vrstvě do 20 cm. Polní plodiny i vinice a sady srážky během května a na počátku června ocenily a krajina je nebývale krásně zelená. Málo srážek v březnu a dubnu se podepíše hlavně v nižších výnosech u obilovin a pícnin.'
ČESKÁ LÍPA: '16,6 mm'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '59,7 mm za týden, začaly téct meliorace, takže půda je nasycená i v hloubce 80 cm, ale netečou naplno, spíše na 1/4. Po vydatné zimě tečou naplno'
DĚČÍN: 'I přes občasné srážky, jsou stravy regionálních vodních toků nebývale nízké. '
DOMAŽLICE: 'napršelo 21 mm srážek'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Za poslední týden 45 mm srážek, srážky prakticky každý den, nemožnost sušit seno, teploty na červen nízké - do 18 stupňů. TTP vymetané, husté, začínají poléhat, obiloviny ideální.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu napršelo ve sledovaných katastrech mezi 32 - 55 mm srážek, došlo k výraznému nasycení horního profilu půdy, srážky nebyly přívalové, takže se vetší část vsákla bez větších škod na ornici a plodinách.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 26 mm srážek, dokončena 1. seč TTP a víceletých pícnin, výnos předčil očekávání'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V tomto týdnu napršelo 28 mm srážek,polojasno,rána chladnější,přes den foukal studený vítr'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 26 mm , půdní vlhkost na stupni 3 , srážky za květen - 85 mm a v červnu již 42 mm, začal metat jarní ječmen ,'
CHOMUTOV: 'Od března do konce května 25 mm. Od 1 června do 8.6 spadlo 25 mm. Porosty psenic jsou proschle. Řepky jsou nízké a výrazně proschle.'
CHOMUTOV: 'Srážkový úhrn pro stanoviště ze dvou měřených pozic - Za měsíc duben 2020 14mm Za měsíc květen 2020 40mm V týdnu 1.-7.6.2020 19mm'
CHRUDIM: 'Začátek a konec týdne přinesly slušné srážky. V úterý 10-15 mm, pátek-neděle kolem 30 mm. Stav vláhy v půdě je optimální. Zlepšila se i vláha v krajině. některé porosty jsou však již poškozeny nevratně (řepka-mrazy, pícniny* jarní sucho a mrazy). Porosty obilovin decimují hlodavci.'
CHRUDIM: 'Týden od neděle 31.5. do neděle 7.6. byl srážkově příznivý, v naší lokalitě spadlo v několika etapách 52 mm srážek. Počasí bylo spíše chladnější, proměnlivé, s převažující nízkou oblačností, které svědčí především obrůstání trvalých travních porostů po první seči, stejně tak i vývoji porostů jařin, především kukuřice a brambor, ale i jarních ječmenů. Ozimé obilniny jsou po suchém jaru řídké, záchranou může být nalití zrn a tím vyšší HTZ.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 37 mm srážek, za květen 2020 75 mm a od počátku roku do konce května 239 mm srážek.'
JIČÍN: 'Srážky 54 mm Srážky během posledních 5 týdnů pozitivně ovlivnily celkové stavy porostů.'
JIČÍN: 'Minulý týden u nás pršelo celkem 4 dny: úterý 4,6 mm, čtvrtek 16,45 mm, pátek 5,6 mm a sobota 1,75 mm, souhrnem tedy 28 mm. '
JIHLAVA: 'celkem za týden 88 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 29 mm.'
KARLOVY VARY: 'V období od 31.5. do 7.6. bylo v našem katastru zaznamenáno 30,5 mm srážek. Půda je ovšem vlhká jen do několika centimetrů. V hloubce okolo 20 cm sucho nadále přetrvává. Polní plodiny na déšť zareagovaly pozitivně, ovšem ztráty způsobené suchem z minulých týdnů už napravit nelze.'
KLADNO: ' 20 mm srážek za uplynulý týden'
KROMĚŘÍŽ: '50 mm srážek. '
KUTNÁ HORA: 'úhrn srážek 25 mm, za celý květen je to již přes 80 mm celkově, senáže jsme dělali min. týden, z vojtěšky a ttp jsou na 60% oproti normálu, spíš byl problém s trvajícími přeháňkami a pojezdy po loukách, vegetace se zlepšila výrazně, hlavně jj a mák, pšenice a řepka tam je rozhodnuto, voda ve studni mírné zlepšení, na to že byl konec května tak je stále velice chladno a větrno což neumožňuje výjezdy s postřikovačem, výhled optimistický morálka dobrá'
LIBEREC: 'Velmi chladné noci neprospívají vysázené zelenině. Ovocné stromy napadeny hmyzími škůdci. V lese je vlhko, vyschlé stružky se pomalu začínají objevovat. První houby.'
LITOMĚŘICE: 'V námi sledovaných katastrech okresu Litoměřice za sledované období pouze 9 mm srážek, ač předpověď původně počítala s minimálně 4 násobným množství :-(. Pšenice mají dle odrůdy z půlky naplněné zrno, vody je stále kriticky málo, uvidíme jak to dopadne....'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 11 mm, jařiny značně nevyrovnané. Déšť pomohl zejména ozimé pšenici a řepce.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden 18 mm. Konečně jsme překonali od začátku roku 150 mm. Srážky zmírnily příznaky sucha. Sklizena 1.seč vojtěšky (výnos odpovídá spíše 3.seči, nižší o 40 %). U TTP je situace ještě horší.'
LITOMĚŘICE: 'Dobrý den, odmítám tvrzení, že je celá republika zalitá ,po cca 30 mm za květen a 17 mm za červen nemůže být o zalití ani řeč, deficit vody v této oblasti je obrovský. '
LOUNY: 'v uplynulém týdnu napršelo 22,9 mm srážek. '
LOUNY: 'Během počátku měs.června, tj. od 1. do 7.6. se situace půrovlhčení půdního profilu do 20 cm výrazně vylepšila. celkem během tohoto období napršelo 31 mm a to v poměrně ideálním rozložení, takže k okamžitému odtoku těchto srážek nedošlo. Bohužel na vylepšení stavu ttp a vojtěšek se toto krátce příznivé období již na zvýšení výnosu nijak neprojeví. 1. seče jsou negativně ovlivněny předešlým suchem a sena se obtížně suší. '
LOUNY: 'Spadlo v našich katastrech v bouřkách od 5 do 20mm a v normálním zalévacím dešti 12mm. Pšenice co byly ještě zelené na lepších půdách jsou zachráněné (zatím) a ty co už jim zaschly odnože a praporcové listy už se nevzpamatují max. obrazí a bude komplikace při sklizni ale to už je takový standart. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo celkem 25 mm. Vzhledem k chladnějšímu průběhu počasí s menším slunečním svitem a nižšími rychlostmi větru tyto srážky zcela pokryly potřebu vegetace i výpar. Dá se předpokládat, že část postupně zasakuje do hlubších vrstev půdy a tím se
MLADÁ BOLESLAV: 'Duben se dohnat jen tak nedá, zejména na lehkých půdách. Spadlo za týden průměrně cca 15 mm - rozpětí 12 - 23'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za uplynulý týden nám zde spadlo krásných 35-40mm srážek'
MOST: 'Po vymetání pšenic je množství klasů zaschlých a to až do poloviny délky klasu. vzhledem k tomu, že tento jev pozoruji na pozemcích, či částech pozemků s nižší bonitou, usuzuji na poškození suchem a s klidným svědomím tvrdím, že letošní poškození suchem je nejhorší ze všech let co hospodařím. srážky za uplynulý týden úhrnem 21 mm (jedna větší přeháňka - 14 mm, zbytek průběžně). '
MOST: 'za minulý týden spadlo 32,-mm vody. Osevy jarního ječmene po srážkách - vedle metající rostliny jsou rostliny které mají 3 lístky.'
NÁCHOD: 'Srážky za týden 47mm. Stejně jako za celý Duben a Květen.'
NOVÝ JIČÍN: 'V současné době vláhy je dost, půda se stačí sytit vodou, i když na mělčejších půdách a oglejovaných či podzolových půdách zůstavá půda stát, což zhoršuje jejich obdělávání. Prostě je ji v krátkém časovém úseku až dost. za týden spadlo 20 mm srážek. Posledních 40 dnů dohání, co bylo zameškáno počátkem roku, hlavně tedy ve srážkách. K ročnímu průměru spadlo 40 % srážek. Ozimy už končí prodlužovací růst a už začínají metat, jařiny prodlužují růst, nejsou tak husté, bohužel bylo tehdy velmi sucho a mráz. Brambory, jsou ale na tom viditelně asi nejhůře, protože sucho, mráz a pak přílišné srážky, zapříčinily nerovnoměrné vzcházení a růst. Brambory by v současné době potřebovaly provzdušnit půdu a teplejší noci. Na to že jsou 8 týdnu v zemi je vývoj zpožděn určitě o 2 týdny. Trávy už vymetávají, ale porosty su slabé, řídké, něco už jsme zesenažovali a výnos je výrazně nižší pokles 35%. Pastviny, ale obrůstají dobře, takže pasta v současné době je.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 38,1 mm srážek. Sucho není a polní plodiny vypadají dobře.'
OLOMOUC: '2.6.20 - 5 mm 4.6.20 - 3 mm 5.6.20 - 6 mm 7.6.20 - 43 mm ( Uničov 88 mm ) Vlivem několika silných bouřek z neděle 7.6. na pondělí 8.6. došlo k zaplavení polí na řadě míst, nejvíce v katastru Pňovic, kde odhaduji zaplavenou plochu na 50% z celkové výměry.'
OLOMOUC: '18,5 mm. Hraboši téměř vymizeli i z vojtěšky, vývoj porostů ovlivnilo sucho a chladno /vojtěška, kukuřice / i ostatní plodiny. Doplnily se mezerovité porosty.'
OPAVA: 'Přes víkend znovu spadlo do 20 mm. Situace se trochu zlepšuje a to je dobře. Vypadá to, že žně budou oproti minulým létům posunuty.'
OPAVA: 'Za poslední týden spadlo asi 20 mm srážek, přívaly se zdejší oblasti naštěstí vyhnuly. Dostatek srážek porostům výrazně pomohl. Řepky jsou nízké, déšť pro ně přišel pozdě, jařiny se hodně spravily. Trávy vyrostly vysoko, ale v trávnících jsou řídká místa. Nedostatek srážek v hlubších vrstvách půdy se projevuje prosycháním vzrostlých stromů. '
OPAVA: '21 mm opět zahradnického deštika. Porosty ok až na kukuřici. Chlad ji vůbec neprospívá,mala,všechny barvy a neroste.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 31,3mm, rovnoměrně rozložené srážky, výrazně pomohly v růstu plodin, '
PÍSEK: 'Celkový úhrn srážek za poslední týden byl cca 35mm'
PLZEŇ-JIH: 'Díky nadprůměrným srážkám v květnu a jejich ještě větší intenzitě v prvním červnovém týdnu, se porosty všech plodin i pícnin výrazně zlepšily, snad zatím kromě kukuřice, která trpěla chladným počasím na přelomu dubna a května, navíc současné oblačné počasí jí zatím také moc neprospívá. Evidentně se zlepšuje zásobenost půdního profilu vodou, což v posledních 5 letech nebylo běžné. Velmi nadějně vypadají porosty pícnin pro druhou seč, která bude pravděpodobně již v polovině června.'
PLZEŇ-JIH: 'srážky 32 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 23. týdnu na stanici napršelo 33,5 mm v 6 srážkových dnech (23,5 mm do soboty, 10,0 mm za neděli). V neděli byla orniční vrstva nasycená, na povrchu bahnitá. Voda dobře vsakovala, konečně se zatáhly pukliny v půdě. Řepka oz. dokvetla. Začaly kvést polní hrachy (jarní), nejranější už od 31.5. Ozimý ječmen v BBCH77, ozimé pšenice v BBCH 73-75. Vymetaly pozdní odrůdy jarního ječmene a ovsa (BBCH 59-65)."'
PLZEŇ-MĚSTO: 'Sucho je o trochu menší, ale deficit vody je stále znát.'
PLZEŇ-SEVER: 'Konečně se zalilo. Dohromady za týden 45 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'V ornici v současnosti žádné sucho není, ale ani přebytek vláhy. V důsledku chladnějšího počasí mají rostliny dobré podmínky pro růst, což v konečném efektu může vést k vyrovnání výnosů na úrovni lepších let. Množství srážek za období od 31.5. do 6.6.2020 na lokalitě 19,6 mm. Úhrn srážek za měsíc květen byl 50,6 mm, což je 93 % dlouhodobého normálu.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týden byl deštivý a spadlo nám 16 mm srážek. Půda je vlahá, dobře tvarovatelná, v půdním profilu cca do 30 cm, do 60 cm ještě znatelné vlhčí vrstvy. V hlubších vrstvách pod 60 cm je většinou málo zásobena vodou. Ozimy již vymetaly a zrna nabývají na objemu. Jařiny jsou na počátku metání, slaďák již metá, oves je před metáním. Trávy se výrazně olistily a jsou poměrně husté. Vlhké počasí komplikuje senážování, většina porostu stojí ještě. Ovocné stromy začaly samovolně redukovat své plody, ted jejich množství, které bylo velmi vysoké, zejména jabloně. Průběh května a počátku června pomohl výrazně vegetaci i mírně se zvedla spodní voda. '
PRACHATICE: 'Zlepšilo se množství srážek, st 2mm, pá 2 mm, so 10 mm, ne 10 mm. Probíhá sklizeň TTP, porosty vlivem sucha řídké, sklízené množství o 50 % nižší. Déšť snad trochu pomůže k zahuštění porostů TTP. Půda po deštích do 10 cm mokrá až bahnitá. Porosty ozimých obilovin zatím bez výrazného postižení suchem, porosty jarních obilovin se zlepšují, ale je stále znatelný vliv sucha z předcházejících měsíců.'
PROSTĚJOV: 'týdenní úhrn srážek je 43 mm, po včerejších vydatných srážkách 39 mm (měřeno farma Štětovice), je výrazné doplnění vody do půdního profilu.'
PŘEROV: 'Současné deštivé počasí zlepšilo bilanci ve vrchních vrstvách. Porosty v současné době vypadají poměrně příznivě. Zůstávají poškození z podzimu (hraboši) a jara (sucha). Porostů řepek bylo zaoráno 30 %, ostatní porosty jsou poškozené. V současné době porosty, které zůstaly se trochu zatáhly a dávají naději na trochu dobrý výnos. Výnosy řepky se v této době odhadují nikoliv jako rekordní a ani jako standart, ale nevypadá to na nějakou katastrofu. U ječmenů a cukrovky zůstává vliv chybějících jedinců v důsledku špatného vzcházení vlivem sucha na jaře."'
PŘEROV: '20 mm srážek'
PŘÍBRAM: 'srážky 25 mm, dochází ke zlepšení vodní bilance, v půdním profilu dochází k doplnění vláhového deficitu, pokračuje vlhčí průběh počasí se srážkovými úhrny i nad 10mm za den'
PŘÍBRAM: 'Za uplynulých 7 dnů 6 x pršelo. Denní srážky od 2,0 mm do 8,5 mm. Celkem za týden 25,3 mm. Porosty jařin se výrazně zlepšily, brambory plně vzešly a jsou kompletní. Vlivem nízkých teplot ( denní průměry od 11,0 do 15,0 st.C ) je kukuřice všude nízká a částečně nažloutlá. První sklizně jetele a vojtěšky ukazují na celkem průměrnou sklizeň. V celé oblasti - ve všech sledovaných katastrech pršelo pomalu, žádný odtok z polí - vše se vsakuje. Přesto v pondělí při kontrole lysimetru nebyl zaznamenán žádný průsak. Pozemky jsou lokálně přemokřené, s mechanizací se do polí nedá zajet. Půda plně nasycena do hloubky minimálně 40 cm. Potoky a rybníky jen malý rozdíl v průtoku. Vše se zatím vsakuje do země. Prošel jsem okraje lesů v okolí - zatím z menších lesních potoků nic neodtéká!! '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 18,4 mm. Vrchní vrstva půdy už začíná být celkem nasycená a vsakování již neprobíhá tak rychle. Nyní prší skoro každý den, což je dobré pro růst, ale komplikuje to polní práce. Píce na senáž špatně zasychá a sušit se nenechá vůbec. Vlhké počasí způsobuje nástup houbových chorob a po oteplení bude tlak obrovský. U řepky se začíná rozvíjet primární infekce hlízenky. '
PŘÍBRAM: '3+4+7+2+4,5=20,5 mm srážek, teploty nižší oproti loňsku, ráno max. 11,2 st.C, pocitově chladno, půda se neprohřívá'
RAKOVNÍK: 'V průběhu minulého týdne pršelo každý den kromě pondělí. Vždy se jednalo o mírný déšť při kterém spadlo zhruba 5 mm. Na rostlinách je vidět, jak jim vláha prospívá a dohání co v období sucha zameškaly. Nebyla zde do neděle zaznamenána žádní velká průtrž. '
SEMILY: 'V týdnu opět vydatně pršelo, srážky zcela jistě větší než 40 mm. Od května, kdy začalo pršet, jsou letos srážky největší za několik let.'
STRAKONICE: 'Zlepšilo se množství srážek, st 2mm, pá 2 mm, so 10 mm, ne 10 mm. Probíhá sklizeň TTP, porosty vlivem sucha řídké, sklízené množství o 50 % nižší. Déšť snad trochu pomůže k zahuštění porostů TTP. Půda po deštích do 10 cm mokrá až bahnitá. Porosty ozimých obilovin zatím bez výrazného postižení suchem, porosty jarních obilovin se zlepšují, ale je stále znatelný vliv sucha z předcházejících měsíců.'
SVITAVY: 'V týdnu do 7.6. vč. napršelo v součtu kolem 50 mm srážek. Nicméně srážky z neděle 7.6. měly chvílemi charakter přívalového deště a velká část jich odtekla a vznikly poprvé v letošním roce mírné škody. Sklizené jetelové čistosev plochy na senáž znovu připomněly problém hraboše, na který se trochu zapomnělo. V dubnu jsme se báli korona viru a sucha, koncem května a nyní naříkáme na srážky a pomalou sklizeň senáží a na hraboše jsme pozapomněli. Ale ty jeho škody z období mírné zimy jsou nyní patrné. Pokles výnosů, resp. produkce jetelových senáží je cca 20 %. Vše ostatní zvládá nízké teploty a dostatek srážek normálně vyjma kukuřice. Růst a vývoj nadzemní části je prakticky zastaven. '
ŠUMPERK: 'Ve 23-týdnu spadlo 107 mm srážek formou přívalových srážek a krupobití. '
TÁBOR: 'Za poslední týden napršelo 37 mm. Dost dobře se projevil na půdní vlhkost. Déšť nebyl prudký, takže se voda docela dobře vsakovala. '
TACHOV: 'Dobrý den, úhrn srážek činí 26 mm, charakterem drobný, trvalý déšť. Vše do půdního profilu. Situace velmi dobrá. Předpověď na tento týden dalších cca 25 mm, v tom případě stížený pohyb mechanizace v sadu. '
TEPLICE: 'V profilu do 40 cm půda vlhká, místy menší louže, které se nevsákly do odpoledne'
TRUTNOV: 'Od 1. května napršelo 118 mm. Přívalové deště se nám naštěstí vyhnuly. Všechna voda se vsákla. Naopak již teď začíná být trošku problém najít vhodné počasí pro potřebné aplikace do plodin (vítr nebo déšť nebo většinou obojí)... O potřebě sušení sena nemluvě... Ale stále je to lepší situace než minulé roky, kdy se to vše totálně upeklo...'
TŘEBÍČ: 'Za víkend spadlo 35 mm. Ale bohužel už máme nějaké poškození na porostech z velmi suchého dubna.'
TŘEBÍČ: 'Spadlo 43 mm srážek bez krup.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : pá 5/6 - 10,4 mm . Probíhá sklizeň víceletých pícnin , 1.6. začátek pastvy - porost slabý .'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Ke konci týdne spadlo 6 mm srážek'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'cca 30mm za minulý týden'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo 18 mm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda nyní nasycená. Za uplynulý týden srážky 55 mm. S velkou intenzitou pršelo v sobotu večer.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 7.6.2020-53,6mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Za víkend napadlo přes 90 mm srážek. Půda se významně doplnila vodou. Jsou hotovy první seče TTP a jetelovin, kde došlo vlivem suššího jarního počasí k poklesu výnosu, nejvíce na TTP. Teď záleží na dalším vývoji, to samé bude u obilovin, kde pokud bude další vývoj srážek a počasí optimální, nemuselo by dojít ke snížení výnosů. To samé u kukuřic na siláž, kde je však znát chladové opoždění ve vývoji. '
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 16 mm, vrstva půdy pod 20 cm je stále nedostatečně vlhká, v hlubších vrstvách se situace nezměnila!!! '
ZNOJMO: 'srážky 19,5 mm'
ZNOJMO: 'srážky sice přišly, ale v objemu, který nezměnil současný stav. celkem 12,4 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '37,6 mm srážek, 14,3 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 5. 8. 2022

  Tisková zpráva k vývoji letošního sucha

  Tým Intersucha vydal na začátku sprna tiskovou zprávu týkající se vývoje letošního sucha.
  Celá zpráva k přečtení ZDE
  Zpráva byla převzata např. ČTK k přečtení ZDE