Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 26. 07. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 19. 07. 2020 do neděle 26. 07. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 26. 07. Zprávy 277 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.
Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.Tři okresy (Louny, Most, Ústí nad Labem) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca 19 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 22 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz.

V současné době probíhají žně a v některých místech je stále složité dostat se s technikou na pole. Aktuální deště ohrožují kvalitu sklízených plodin. Severozápadní Čechy hlásí velký výskyt hrabošů. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 2 mm vody.'
BLANSKO: 'Srážky ve sledovaném týdnu velmi rozdílné (srážkoměr Nýrov cca 30 mm, Újezd u Kunštátu 13 mm), Jasinov cca 45 mm - silná bouřka s kroupami a přívalovým deštěm 20.7. odpoledne - poničeno 30 ha máku, 27 ha řepky a 40 ha kukuřice na siláž. '
BRNO-VENKOV: 'Zde již máme sklizeny ozimy. Pšenice byla v rozmezí 2- 5 tun a řepka je v průměru 1,5 tuny. Na řepce se podílely myši na podzim a dubnové sucho na jaře kdy došlo k pozhazování odnoží. '
BŘECLAV: 'Počasí je teplotně i srážkově rozkolísané. Výraznější srážky u nás nebyly, v půdě je dostatek vláhy. Byly zahájeny žně a předpokládáme velmi dobrou úrodu. Vinice i sady mají dostatek vláhy.'
ČESKÁ LÍPA: '4 mm řepka výnos 4,1 t/ha'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '12,6 mm/týden'
ČESKÝ KRUMLOV: '16 mm'
DĚČÍN: 'srážky Kunratice 9 ml'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden zaznamenáno 44 mm srážek, krajina bez projevů sucha, oz. řepka je těsně před sklizní obiloviny dozrávají pozvolněji'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Za minulé sledované období spadlo od 8 - 41 mm, mezi katastry jsou větší rozdíly než v předešlém období, se suchem není žádný problém, je větší napadení chorobami než v předešlých letech a to zejména u obilovin s předpokladem snížení výnosu i kvality.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'úhrn srážek za minulý týden 2,6 mm'
HODONÍN: 'Dne 20.7. v pondělí spadlo 2 mm dešťových srážek, v pátek 24.7. v odpoledních hodinách kroupy s deštěm, 9 mm srážek, narušení do 5 % budoucí sklizně hroznů a 25.7. spadlo 3 mm dešťových srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 1 mm, dokončena sklizeň ozimé řepky , výnos v čistém stavu 4,34 tun/ha, v současné době se sklízí ozimá pšenice,'
CHOMUTOV: 'Červencové sucho stále pokračuje a extrémní poškození od hraboše nám kromě sucha, které bylo na jaře, decimují porosty ozimých i jarních plodin a víceletých pícnin.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 5 mm srážek. Probíhá výmlat řepky a dokončujeme sklizeň sena z luk, které byli zaplavené. Na některých úsecích komplikuje sklizeň podmáčený terén, kde dochází k zapadání techniky.'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu pokračovalo přeháňkové počasí, kdy větší srážky přišly v pondělí a v neděli. Srážky byly místní a velmi rozdílné kolem 5-8 mm. Stav vláhy v půdě je zatím dobrý. Končí sklizeň řepky s výnosem kolem 302 t/ha, začíná sklizeň pšenic, kdy porosty jsou poškozeny hlodavci a zrno plísněmi (zejména fuzária). Výnosy pšenic se pohybují kolem 7-7,5 t/ha.'
JIHLAVA: 'u travních porostů se u první seče projevilo sucho a částečně poškození hraboši, ale druhá seč byla normální, vliv srážek má za následek nárůst třetí seče - u sklizně ozimého ječmene se projevilo zamokření pozemků při sklizni a část ploch se nedala sklidit'
KLADNO: 'Za červenec máme v součtu pouhých 14mm. 28.7. u nás skončili žně s tragickými výsledky. Na porostech se podepsalo jarní sucho, kdy v dubnu spadlo 8 mm, květen 52 mm a červen 73 mm. Díky červnu se udělala HTS u zrn. Druhý velký problém po suchu jsou hraboši, které jsou v našem regionu (Vraný u Slaného, Šlapanice) kalamitně přemnožené.'
KROMĚŘÍŽ: 'V okolí našeho katastru napršelo od 15. 5. do 20.6. 2020 celkem v průměru cca 420 mm srážek, což je bezmála dlouhodobý průměr srážek na celý rok. '
KUTNÁ HORA: 'úhrn srážek do 5 mm, řepka výnos do 2 t totálně sežraná od myší a to co zbylo zmladilo, od spodu zelená, tento týden se chystáme do pšenic, ječmeny ještě chtějí nějaký čas, myší stále mnoho do zimy nás sežerou, problémy s pozdním zaplevelením.'
LITOMĚŘICE: 'Srážky za minulý týden od 1 do 6 mm. Od začátku roku souhrn srážek 250 mm. Suchem postiženy všechny plodiny vyjma kukuřice. U vojtěšky sklizena 3.seč, v souhrnu dají dohromady všechny 3 seče jednu normální 1.seč. Asi větší problém než sucho jsou u nás přemnožení hraboši, kteří decimují dozrávající obilí. '
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 3,2 mm. Sucho se prohlubuje a nemyslím si, že jsme ve stavu začínajícího sucha, protože cukrovce již vadne chrást a při hlubší podmítce, kterou musíme dělat kvůli hrabošům, žádná vláha není. '
LOUNY: '1.5mm potoky vysychaji i ty co prameni na Doupovskych horach praskliny v pude siroke 2cm a dotoho neskutecne premnozeni hrabosi proste hrozne'
MLADÁ BOLESLAV: 'Jen nepatrné srážky za hodnocené období dále zhoršily povrchové sucho, kdy zvolna rostliny s mělčími kořeny usychají. Situace je typická pro naši oblast, kdy výrazné přeháňky a bouřky podle směru proudění často "obejdou či přeskočí" toto území (Mnichovohradišťsko je nazýváno Ostrovem sv. Anny - srážky na jaře a v létě často zeslabené vůči okolí, ničivé bouře jsou zde zcela výjimečné), 13 mm za celý červenec je zhruba poloviční množství vůči červenci 2019, přičemž "normál" je cca. 75 mm. Jen vzhledem k srážkově výrazně nadnormálnímu červnu zatím nedochází k výraznějšímu prohloubení sucha.'
MLADÁ BOLESLAV: 'zase u nás neprší, začínající sucho u cukrovky,'
MLADÁ BOLESLAV: 'Čekáme na sklizeň pšenice ozimé, vývoj počasí bude snad pomáhat žňovým pracím. Proti předchozím 2 letům sklizeň později. Letos vývoj počasí odpovídá normálu. Sklizně pšenice začínají před 1. srpnem, podobně jako dlouhodobě v této oblasti. '
MLADÁ BOLESLAV: 'O uplynulém víkendu nám zde spadlo od 2,5 mm až po 20 mm'
MOST: 'srážky: 26.7. - 2mm, hraboš, hraboš...….. od 70 do 90% škody na porostech. '
MOST: 'v uplynulém týdnu 4,9 mm srážek..jen to zašumělo..ale myší máme dost..'
NOVÝ JIČÍN: 'Tož i u nás nastal čas žní. Vjeli jsme do ječmene a zase brzo vyjeli, resp. vycouvali za pomocí traktoru. Půda je v mnohých místech tak nasycena vodou, že stojí i na povrchu. Sena se opravdu hrozně suší, nedá se po pozemcích projet, aby se sušená tráva nekontaminovala vodou či blátem. Vody zase za týden spadlo přes 30 mm. Po 100 dnech jsme v gumácích zabořených po kotníky motykou hrábli do brambor a není to veselé, je to žalostné. Natě v hájí a hlízy aby pohledal jak su malé. Mokro už sa podepisuje i na zdravotním stavu zvířat na pastvinách, ty su pernamentně v mokrým a je to znát zejména na končetinách (hniloby paznehtu), tlak choro je velký nejen na rostliny, ale i na zvířata. No to tak to je, ale musíme s tím bojovat.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nenaměřili žádné dešťové srážky. Už máme z velké části po žních - úroda podprůměrná. Porosty ječmene i pšenice byly poškozeny krupobitím.'
NYMBURK: 'beze srážek, sucho je velice intenzivní, obtížné podmítky po sklizni obilovin'
OPAVA: '4 mm, řepka ozimá sklizena a pokračuje se ostatní plodiny. Některé pozemky silně podmáčené a nedá se na nich sklízet.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen pár kapek, rozběhla se sklizeň řepky, ječmene a námelového žita. Vlivem sucha v dubnu jsou výnosy dost kolísavé. Problémy s přemnoženými slimáky pokračují. Při ovlhčení porostu vylézají a žerou, co se dá. Dokud byla nať cibule zelená, nežrali ji, pak začali ožírat špičky a nejstarší listy a při zavadání natě se na ni houfně vrhli. Místy na každé rostlině bylo několik slimáků, tak silné napadení cibule jsem ještě neviděl. Dříve ji ožírali spíš výjimečně, letos prakticky veškerou nať zlikvidovali. '
OPAVA: 'V průběhu minulého týdne srážky nebyly, stav je stejný jako předtím. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 11mm, postupné oteplování, ranní mlhy, silné rosy, ráno velmi chladno, pomalu probíhá sklizeň řepek a jarního ječmene - problémy dělá podmáčená půda, postřik cercospora- cukrovky'
PLZEŇ-JIH: 'Stále platí, že prší pravidelně na konci týdne obvykle v neděli odpoledne a občas také v pondělí. Tento stav trvá již sedmý týden. Ačkoliv jsme rádi za každou vodu, způsobuje to i mírné komplikace při sklizni sena a obilovin. Hlavní potíží je nerovnoměrné dozrávání porostů a mnohdy také odspodu zelená sláma. Vzhledem k tomu, že máme velkou ŽV, potřebujeme i kvalitní suchou slámu na stlaní a krmení.'
PLZEŇ-MĚSTO: 'V týdnu 20. - 26.7. spadlo 16 mm srážek, ve dvou dnech (11 a 5). Od začátku července k 26.7. spadlo 31 mm. Porosty kukuřice na lehčích půdách začínají stáčet listy.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje. Výnosy ozimých plodin (podle prvních sklizených porostů) se zdají být velmi dobré, pravděpodobně budou vyšší než v minulém roce. Množství srážek za období od 19. do 25. 7. 2020 na lokalitě 9,6 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek, sucho je velice intenzivní, obtížné podmítky po sklizni obilovin'
PRAHA-ZÁPAD: 'Průběh počasí je na žně. Deště spadlo 4,5 mm. Povrch půdy je suší, tráva hůř obrůstá. Porosty jsou pěkné. Obilí zralé, mák dozrává a řepka sklizeňa.'
PRACHATICE: 'Za minulý týden napršelo ve třech dnech celkem 16 mm. Noční teploty mezi 8 - 12 °C. Koncem týdne oteplování. Půda do 10 cm vlhká, na loukách místy mokrá místa, sklizeň otav je na počátku, množství hmoty je místy lepší než v prvních sečích TTP.'
PROSTĚJOV: 'Od podzimu do jara včetně bylo sucho, pak byla kombinace sucha s mrazy, tak to ve výsledku těžko odlišit od sebe.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 15,6 mm srážek, což na udržení vegetace stačí, ale je nyní mnohem větší výpar. Voda v potocích již delší dobu klesá a nějaký větší déšť by půdě pomohl. Dokončili jsme sklizeň ječmene oz. s výnosem 5,8 t/ha. Nyní probíhá sklizeň řepky oz. a počasí na sklizeň je celkem příznivé.'
RAKOVNÍK: 'srážky 5 mm, výnos řepky ozimé 3,8t / ha'
ROKYCANY: 'V týdnu 20. - 26.7. spadlo v Oseku 16 mm srážek, ve dvou dnech (11 a 5). Od začátku července k 26.7. spadlo 31 mm. Porosty kukuřice na lehčích půdách začínají stáčet listy.'
STRAKONICE: 'Za minulý týden napršelo ve třech dnech celkem 16 mm. Noční teploty mezi 8-12 °C. Koncem týdne oteplování. Půda do 10 cm vlhká, na loukách místy mokrá místa, sklizeň otav je na počátku, množství hmoty je místy lepší než v prvních sečích TTP.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 4 mm Situace začíná bát nepříjemná, kukuřicím a bramborám docházi voda což v kombinaci s vysokými teplotami začne zanechávat na výnose vážné následky. Snad přijde nějaká voda alespoň po neděli.'
ŠUMPERK: 'Ve 30-tém týdnu spadlo 18 mm srážek formou přívalového deště.'
TACHOV: 'Srážky ke dni 19.7.2020 3mm, 20.7. 3mm. Půda prašná vysušená, dochází k plošnému vadnutí porostu na TTP.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 20/7 - 2,9 mm,út 21/7 - 1,1 mm, pá 24/7 - 32,3 mm Srážky komplikují sklizeň , snížení kvality produkce .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Poslední týden od 20.7.2020 do 26.7.2020: Počasí teplotně nadprůměrné a srážky za toto období 4mm 26.7.2020 Maximální teploty kolem 30 st max 20.7.2020: 31,5 st v 14:34 Většinou polojasné počasí vítr do 10 km/h který průběžně ubírá vládu z půdy, půda stále více rozpraskána a ovoce jako třeba švestky opadavají nezralé ve velkém množství, sucho je silné a stále chybí jakákoliv podzemní vláha. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V minulém týdnu srážky celkem 12 mm (bouřkové přeháňky v úterý a pátek).'
VYŠKOV: 'Bohužel v současnosti jakákoliv dešťová srážka zhoršuje kvalitu nyní sklizených plodin a to řepka ozimá, pšenice ozimá, ječmen jarní'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 38 mm, převážně při vydatných bouřkách - velký povrchový odtok srážek bez významného zasakování do hlubších vrstev půdy'
ZNOJMO: 'srážky 0, vlivem vysokých teplot začíná být opět potřeba srážek.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12 mm srážek, 13,5 mm výpar z vodní plochy, poškození kukuřice je ovlivněno zejména kolísáním teplot ( zejména nočními výkyvy )'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '12 mm srážek, 13,5 mm výpar z vodní plochy, dopad na výnos kukuřice na siláž především z důvodu značného kolísání teplot ( poměrně chladné noci )'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 29 mm srážek, půda drží tvar je na povrchu vlhká, těžká technika má problémy se na pole dostat'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 8. 10. 2020

  Webseminář pro Agrární komoru ČR

  Dne 08. 10. 2020 se uskutečnil webseminář pro Agrární komoru s názvem „Rozvoj zemědělství a venkova, dopady sucha na krajinu“, kde jako lektoři vystoupili Ing. Lenka Bartošová, Ph.D., doc. Petr Hlavinka a prof. Zdeněk Žalud. Jejich prezentace budou umístěny na webu AK ČR (http://www.akcr.cz/) a abstrakt semináře uveřejněn v časopisu Zemědělec a Agrobáze.

 • 28. 9. 2020

  Současné teplo mělo podle historických modelů Česko zažít až po roce 2040, tvrdí klimatolog. Extrémů prý přibude

  Jako lidstvo jsme překonali všechny statistiky, které vědci zabývající se suchem a globálním oteplováním v minulých letech vytvořili. Teplo, které se stalo součástí našich každodenních životů, historické modely předpokládaly až po roce 2040, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Pavel Zahradníček, klimatolog z týmu CzechGlobe zabývající se klimatickou změnou v České republice.
  Celý článek pro lidovky.cz k přečtení ZDE.

22. červenec 2020 / 30. týden

předchozí další zavřít