Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 07. 2020 do neděle 02. 08. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02. 08. Zprávy 300 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Dva okresy (Louny, Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca 26 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 17 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz
V současné době probíhají žně a v některých místech je stále složité dostat se s technikou na pole. Aktuální deště ohrožují kvalitu sklízených plodin. Severozápadní Čechy hlásí velký výskyt hrabošů. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Celkové srážky za červenec - průměr ze dvou míst - cca 110 mm. Několik slunečných dnů v minulém týdnu umožnilo zahájit žně, sklizeno 38 % pšenice - prům. výnos, 6,1 t/ha, 100% řepky- prům. výnos 3,2 t/ha, byl by i vyšší - čtvrtina ploch silně poškozena před 14 dny kroupami. Výnosy jsou tedy vyšší než bylo odhadováno. Přece jen škody způsobené dubnovým suchem nebyly tak závažné, aby následné srážky částečně výnos nevyrovnaly. Naopak se projevil důsledek vlhkého počasí při kvetení obilnin - výrazný nárůst fusarióz, a to i při dvou fungicidních ošetřeních.'
BRNO-VENKOV: 'Zde jsme ještě nezasekly a netrpělivě očekáváme jak ovlivní sklizeň toto deštivé počasí kvalitu pšenice'
BRNO-VENKOV: 'Ztráty ve výnosu ječmene jarního jsou asi 15 % . V této lokalitě je zvláštní, jak se suchem ozimy těžce vyrovnávaly a jařiny je zvládli daleko lépe.'
BRNO-VENKOV: 'Ječmeny jsou již sklizeny a naše předpoklady o nižší úrodě v důsledku dubnového sucha se potvrdily ztráty okolo 20%.'
BRUNTÁL: 'srážky cca 6 mm, očekávané výnosy se nedostavily, řepka do 3 t/ha, pšenice cca 6,5 t/ha.... díky vlhku se projevily se choroby...'
BŘECLAV: 'Velmi teplý průběh počasí a minimum srážek, typické žňové počasí. Žně byly u nás dokončeny v neděli s velmi dobrým výsledkem, Byla zahájena sklizeň broskví. Ovocné stromy i vinice mají pohodu, půdní vláhy je dostatek. V červenci byly srážky kolem 55 mm což stačí pro doplnění vláhy. Dobrou pohodu mají kukuřice a slunečnice.'
DĚČÍN: 'Za poslední týden srážky nulové, horké počasí a vítr vysušují půdu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky minulý týden 16 mm, žádné negativní projevy sucha'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo od 2 - 6 mm srážek, teplé počasí umožnilo sklizeň semene kostřavy luční a ozimého ječmene, začala sklizeň řepky ozimé, stav porostů je zatím díky vláze v předchozích týdnech dobrý až na větší výskyt houbových chorob něž v minulých letech.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'začalo znovu nastupovat sucho, výnosy obilovin snížené o 10-20%, výnos hrachu snížen na 50 %, ale pravděpodobně vinou deštivého počasí v době kvetení.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm , srážky od neděle 2.8. do 4.8. - 26 mm, srážky za červenec 2020 - 29 mm, srážky od období leden - červenec 2020 - 432 mm, celý týden probíhala sklizeň obilovin, výnos jarního ječmene - 5,61 tuny/ha v čistém, průběžný výnos ozimé pšenice 7,11 tuny/ha v čistém, kukuřice dosahují výšku 3 metry,'
CHRUDIM: 'Za sledované období napadlo 2 mm srážek, za měsíc červenec 47 mm, od počátku roku 537 mm. '
CHRUDIM: 'Srážky za červenec jsme měli 57 mm a průměrnou teplotu 19,3 °C.'
CHRUDIM: 'V týdnu od 26.7. do 2.8. jsme zaznamenali 9,0 mm srážek, za celý měsíc červenec 70,0 mm srážek. Sklizeň polních plodin je ztížená z důvodu nízké únosnosti terénu a zapadání techniky. Výnosy jsou zatím, navzdory suchému jaru a pozdním mrazíkům, nad očekávání dobré. Výpadky počtu rostlin na m2 jsou nahrazeny vyšší HTZ. Travní porosty jsou v optimální kondici, pozemky místy přemokřené, což ztěžuje sklizeň píce. Pokosenou hmotu plnou bláta mnohdy nejde sebrat.'
JIČÍN: 'Průběh sklizně obilovin - výnosy u pšenice od 5 t/ha do 9 t/ha /krom sucha, problém hlodavci/, kvalita produkce - vzhledem ke srážkám v posledních týdnech prolehlé porosty, tímto nízká objemová hmotnost a hodně zadinovaté zrno. Ječmen jarní - prolehlé porosty po deštích, nízká objemová hmotnost a vysoké N látky. Celkem sklizeno 50 % obilovin. Řepka oz. sklizena celá plocha, nevyrovnaná vlhkost semene. Olejnatost lehce nad 40.'
KLADNO: 'Napršelo okolo 20 mm, ale kalamita sucha a hrabošů stále přetrvává.'
KUTNÁ HORA: 'úhrn srážek do 10 mm, prakticky jsme v půlce žní, výnosy průměrné, hraboš stále extrémní škody, žere úrodu prakticky před očima, některé pozemky nebudeme osévat řepkou stejně by ji sežral... po deštivém období je pozdní zaplevelení znát, první pšenice sklizeny, ale odspoda stále zelené těžko se sklízelo, druhé seče na loukách jsme díky nesjízdnosti ještě nedělali...morálka průměrná, nálada optimistická'
LITOMĚŘICE: 'srážky za minulý týden 6,5 mm. Při orbě je vlhkých horních cca 10 cm, pod touto vrstvou je úplné sucho. Jedinou plodinou, která slibuje trochu nadějnější výnos je kukuřice. U obilovin je sklizeň ukončena. Sucho v kombinaci s hraboši srazilo výnosy na 30leté minimum.'
LOUNY: 'V nedeli 5 mm nelze ani poradne pripravit pod repku abychom se aspon trochu zbavili myší dělaji se hroudy a pokud nespadne alespon 30 mm seti repky zatim nepripada v úvahu.'
LOUNY: 'Dlouhodobě suché počasí bez výrazných přívalových dešťu vedlo k tomu, že se vytvořily vhodné podmínky na rozmnožení hraboše polního, takže tento dokonává zkázu započatou suchem.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Další týden jen s nepatrnými srážkami (0,6 mm) již výrazně prohloubil zejména povrchové sucho, kdy na nestíněných místech došlo k zasychání trávy, především té čerstvě posečené, a objevují se místy již téměř centimetrové praskliny. Měsíc s 13 mm srážek je v naší oblasti nejsušším červencem za nejméně 8 let (tedy ani v letech 2016, 18 a 19 nebyl sušší).'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 0 mm. Sklizené porosty ječmene jarního byly řídké a silně poškozené od hlodavců. Porosty pšenice s poškozením od hlodavců. Řepka vykazovala nejlepší výsledky a výnosy. Přesné výnosy budou hodnotitelné po vyskladnění všech komodit. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Spadlo za neděli a pondělí ráno cca 35 mm, v pondělí dalších 10. V katastru Mečeříž, Staré Benátky a kochánky ještě více -cca dohromady přes 50 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po vlně veder v minulém týdnu přišlo na dnešek ochlazení s deštěm od 24 do 35 mm'
MOST: 'srážky: 3,9 mm, extrémní sucho, od začátku roku 216,6 mm. Má někdo méně? Likvidace všeho hrabošem, nemá cenu sít. Pokud nám nepomůže ten nahoře, tak nikdo (úřady).'
MOST: 'beze srážek , invaze hraboše polního'
MOST: 'srážky 0, myši milion..výnos pšenice 2,8 t/ha, triticale 4 t/ha, řepka 1,5 t/ha..druhá seč vojtěšky cca 2,8 t/ha..nechci být sprostý, tak je to vše..'
NÁCHOD: 'srážky za červenec 40 mm, sklizeň v polovině, výnosy slabší, lepší než 2019, ale horší než 2018'
NOVÝ JIČÍN: 'Za uplynulý týden srážky jen v úterý, za to silné s krupobitím, 24 mm. Silné poškození všech plodin. Rozběhly se žňové práce ve velkém, stále problémy s újezdností. Výnosy pod očekáváním.'
NOVÝ JIČÍN: 'V týdnu nám spadlo konečně mírnější množství vody, a to 5,5 mm. Takže jsme dosušili první seče, konečně, ale na každém pozemku jsme cca nechali 10-12% porostu ležet, protože ani suší období nevysušilo pozemky tak, že by se zde nenacházela voda na povrchu půdy a na ruční přenášení travní hmoty už síly ani čas nezbyl, protože jsme se pustili do žní, ale jen tam kde jsou více kamenité půdy. Ve žních jsme se tedy po výběru polí, kde je lepší újezdnost, pustili do tritikale, porost byl stojatý, sláma ještě úplně nedošla, ale zrna celkem slušné, výnos dosahoval téměř 4 t/ha. Pšenice jarka i ozimá potřebuje ještě dojít stejně jako oves. Oproti loňsku začínáme cca o 2,5 týdne později. Porosty trav s v současné době hůře obrůstají i díky zamokření, ale kde byly první seče provedeny koncem května tam jsme dělali otavy a ty byly pěkné i díky přísevu. Porosty brambor jsou hotové, pohled na ně je žalostný.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky, nepršelo už dlouho a sucho se začínalo opět projevovat. Za celý červenec jsme naměřili pouze 30,9 mm srážek (dlouholetý průměr je 85 mm), je to ale výrazně víc než v roce 2018 (18,9 mm) a v roce 2019 (18,0 mm). Nyní situace začínala být špatná pro pícniny i kukuřici, to změnily až deště tohoto týdne.'
OPAVA: 'V pondělí u nás spadlo 25 mm srážek. Žně nyní stojí, uvidíme kdy znovu na sklizeň najedeme.'
OPAVA: 'Minulý týden byl slunečný s vysokými teplotami, žně značně pokročily. Včera začalo pršet a prší i dnes (v úterý), déšť je mírný, bez bouřek a přívalových srážek.'
OPAVA: 'velmi teplo max.t. 33,5°C, beze srážek, končí sklizeň řepek, probíhá sklizeň ječmene, na některých místech se začíná sklízet pšenice oz., '
PARDUBICE: 'Střídá se sucho a deště výnosy ječmene bída.'
PELHŘIMOV: 'ukončena sklizeň řepky ozimé, výnos 3,3 t/ha ječmene oz. výnos 5,2 t/ha úhrn srážek za 31. týden 10 mm'
PÍSEK: 'Celkem 15 mm. Značné lokální rozdíly v srážkách i odhadu sucha do 20 cm. '
PÍSEK: '29.7. spadlo 5 mm. povrch je vlhký, ale vyoráváme suchou ornici. Za pluhem se práší. Na dnešek, tj. 4.8. spadlo okolo 20 mm srážek. To vodní bilanci v půdě dost vylepší. Pro pícniny dobré, pro žně opačně'
PLZEŇ-JIH: 'Tentokráte v neděli ráno silně pršelo a to už od sobotního večera, což se podepsalo na značném podmáčení půdy. Stav před touto frontou byl již mírné sucho, což je v době sklizní polních plodin i sena z druhých sečí v celku záhodno, nicméně fronta byla dobře předpovězena a proto nedošlo k žádným ztrátám a dnes již zcela tradiční víkendová závlaha už nás může jen potěšit.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 30. týdnu jsme naměřili na stanici 4,6 mm, v neděli po 7. hodině 3,1 mm. V neděli ráno půda suchá, pukliny do 15 cm hloubky. Žně pokračovaly sklizní řepky a ozimé pšenice, začala sklizeň polních hrachů. 31. týden z neděle 26.7. 3,1 mm, PO-SO beze srážek až do nedělního rána (do 7:00 cca 2 mm, celkově za neděli 2.8. 10,0 mm). V neděli ráno půda suchá, tvrdá, pouze na povrchu omoklá. Žně pokračovaly v 31. týdnu sklizní polních hrachů, začala sklizeň jarního ječmene, dokončena byla sklizeň ozimů (ječmene, řepky i pšenice). Červenec byl srážkově výrazně podnormální 42,6 mm = 53,6 % 60-letého průměru a bylo zaznamenáno 13 srážkových dnů. Tříměsíční úhrn je díky mokrému červnu o 41 mm vyšší oproti normálu. Teplotně byl červenec normální (prům. t. 18,4°C). '
PLZEŇ-MĚSTO: '1.8. - 6 mm 2.8. - 16 mm Přes týden vysoké teploty 29 - 34 C. Déšť o vikendu, jemný, trvající většinu dne.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho v závěru minulého týdne (sobota) významně zesílilo. Změnu přinesly deště v posledních dnech (budou hodnoceny příští týden). Množství srážek za období od 26.7. do 1.8.2020 na lokalitě 4,0 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'V neděli odpoledne začalo pršet, v příští zprávě dojde k výrazné změně!!!'
PRAHA-ZÁPAD: 'žňové počasí nám umožnilo sklidit všechny obilniny a řepku. Týden beze srážek a srpen lze uzavřít s bilancí 26 mm, kdy poslední dekáda byla beze srážek a povrch půdy velmi vyschnul. Podmítky částečně provedené, půda je sušší ale hlouběji to jde. Oproti loňsku to není tak hrozné, půda není tak ubitá, ale její struktura je drobtovitá a rozsýpací. Půda v porostech máku a brambor je mírně vlahá, porosty vypadají stále dobře. Travní porosty jsou suchým a větrnějším počasím vysušené, velmi špatně momentálně obrůstají. '
PRAHA-ZÁPAD: 'V posledním týdnu zde bylo sucho a vedro, stěží se daly uzalívat rostliny v květináčích, všude pršelo hodně, ale tady nic moc za celý měsíc červenec pouze 42 mm!, nejvíce kolem poloviny měsíce, 370mnm'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu napršelo ve dvou dnech celkem 14 mm. Teploty v noci mezi 12°C - 18°C, den od 25°C do 30°C. Sklizeň otav, žně zatím čekají, není zralé obilí (ozimé ječmeny se nepěstují ). Půda je do 10 cm vlhká, sypká.'
PŘEROV: 'Při sklizni se vlivy sucha neprojevovali, naopak, byl problém se sklizní podmáčených pozemků. Některé plochy nejsou sklizeny. Při sklizni se ukázalo, že poškození pozemků hraboši bylo větší, než se zpočátku očekávalo. Deště komplikují sklizeň. Zrno je zralé, ale sláma je místy ještě napůl zelená.....'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadly pouze 3 mm srážek. Díky teplému a výsušnému počasí porosty řepky a obilí rychleji dozrávaly, ale porosty kukuřice začaly zespoda usychat a na mělkých půdách na ně nebyl hezký pohled. Sklidila se řepka, kde jarní mrazy a sucho snížily výnos minimálně o 0,5 t/ha. Dále se dokončily třetí seče vojtěšky, která byla lepší než jiné roky. Průtok vody v potoce klesl na minimum.'
ROKYCANY: '1.8. - 6 mm 2.8. - 16 mm Přes týden vysoké teploty 29 - 34 C. Déšť o vikendu, jemný, trvající většinu dne.'
STRAKONICE: 'V minulém týdnu napršelo ve dvou dnech celkem 14 mm. Teploty v noci mezi 12°C - 18°C, den od 25°C do 30°C. Sklizeň otav, žně zatím čekají, není zralé obilí ( ozimé ječmeny se nepěstují ). Půda je do 10 cm vlhká, sypká.'
STRAKONICE: 'do nedělního rána byla již situace pro kukuřici, traviny a jeteloviny velmi nepříjemná, hlavně kukuřice již trpěla výrazně nedostatkem vláhy. Dnešním pohledem se na tuto suchou epizodku kouká již lépe, protože od nedělního rána během tří dnů zde spadlo cca 50 mm formou mírného deště, takže se vše perfektně vsáklo a je po suchu. '
TACHOV: 'Srážky 26.7.2020 4mm. Plošné usychání TTP.'
TACHOV: 'Porosty jsou v dobré kondici i přes vysoké teploty minulého týdne. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 28/7 - 1,5 mm, 29/7 - 0,8 mm V noci z 28. na 29.7. superbouřka,maximum blesků,minimum srážek . Probíhá sklizeň obilovin a končí sklizeň 1.sečí ttp .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za poslední týden srážky nulové, horké počasí a vítr vysušují půdu.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Hodnocený týden byl teplotně nadprůměrný, teploty každý den vystoupali nad 30 st, nejteplejší den byl 1 srpna 2020 +32,8 st C v 17:14, noční teploty se pohybovali okolo + 19 st C.. Vítr byl cca přes den od 3 km/h po 12 km/h. srážky v týdnu do 0,25mm největší příděl deště v odpoledních hodinách 2.8.2020 do noci 17,76 mm Sucho hodnotím stále jako výjimečné a velice silné, a ubývá podzemní vláhy, kterou zatím žádné intenzivní srážky ani náznakem nedoplnili, a deficit se stále již několikátý rok prohlubuje...'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 5 mm. Probíhá sklizeň ozimé řepky - průběžný výnos je v důsledku škod od hraboše nízký (2,3 až 3,0 t/ha).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Zase ta voda. Od včerejšího dne do dnešního rána napadlo u nás 55 mm srážek. Veškerou úrodu máme na poli, vše už bude zralé, řepka, obiloviny. Máme obavy ze sklizně, ztráta kvality, na polích stojí voda. U brambor máme již 7 postřiků proti plísni a nestačí to. Nelze do pole vjet. Kritický stav. '
VSETÍN: '- úhrn srážek za minulý týden byl 29,5mm, souhrn od začátku ledna do konce července roku 519mm - dokončena sklizeň řepky, výnos 3t/ha - v současné době mokrá půda, těžká technika se boří'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 5 mm'
ZNOJMO: 'Za sledované období beze srážek. V současnosti se obtížně hodnotí nedostatek vody v půdě. Nyní je jí dostatek, problém byl s nedostatkem v jarním období u oz. plodin společně s pozdními mrazy. Jarní plodiny jsou v současnosti optimální.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 0,6 mm srážek, za celý červenec 67,6 mm a od začátku roku 302,9 mm. Výnos u pšenice ozimé byl 4,6 t/ha.'
ZNOJMO: 'srážky 1,5 mm, tropické teploty opět způsobily vysušení povrchových vrstev a tím i počínající sucho.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.