Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 08. 2020 do neděle 09. 08. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 08. Zprávy 300 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Tři okresy (Louny, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca 23 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 19 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz
V současné době probíhají žně a v některých místech je stále složité dostat se s technikou na pole, situace se však zlepšuje. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: 'Intenzivní srážky na začátku týdne 2. - 4. 8. cca 65 mm '
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršelo 43 mm, v úterý 16 mm a v neděli 2 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Dochází k vysoušení půdy a objevují se hraboši ve větší míře.'
BRNO-VENKOV: 'Předpokládané ztráty se potvrdily ztráty, jsou okolo 15% u pšenice.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 54.3 mm, včera jsme zklidili bio oves, výnos cca 5 tun/ha'
DOMAŽLICE: 'za minulý týden napršelo 53 mm srážek'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden spadlo 42 mm srážek, v sebemenší depresi na pozemcích stojí voda, nebo je půda rozbahněná, což ztěžuje sklizeň obilí.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo od 44 - 52 mm srážek, půda byla plně nasycená vodou ale v důsledku vyšších teplot koncem týdne docházelo k většímu vypařování vody z půdy. Srážky rovněž komplikovaly žňové práce na začátku týdne. Porosty jsou v dobrém stavu, někde mírně polehlé /mák, řepka, obilí/, je větší výskyt houbových chorob než v minulých letech.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 42 mm, žně se blíží konci, zbývají poslední ha ozimých pšenic, průběžně výnos žita 6,5 tuny/ha a ozimých pšenic 7,1 tuny/ha, sklízí se 3. seč vojtěšek, půdní vlhkost velmi rozdílná - kukuřice 2 , strniště po řepce 3 a strniště po pšenici 4 , v srpnu již 6 tropických dnů,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 30mm, výnos jarní pšenice 5t/ha - průměr posledních let je 7t/ha, půda je vlhká do hloubky max. 1m - v našem katastru probíhá výstavba dálnice a tak mám možnost tuto hodnotu při zemních pracích monitorovat.'
CHOMUTOV: '14 mm, ale příprava půdy probíhala bez problémů dál. Mokré byly 4 cm, které za 2 dny vyschly '
CHRUDIM: 'V uplynulém týdnu od 2. do 9.8. v naší lokalitě spadlo 67,0 mm srážek. Sklizeň senážní hmoty a sena z druhé seče se zdařila, místy však na pozemcích stojí voda. To se týká i žní, kdy téměř není pozemku, který bychom sklidili celý. Jinak výnosy plodin zatím dobré, horší je to s kvalitou. U sladovnických ječmenů drobné zrno a vysoké hodnoty dusíkatých látek. V mužstvu zatím stále vládne optimismus :-)'
CHRUDIM: 'Srážky na úrovni 55 mm z počátku týdne opět doplnily stav vláhy v půdě. Sucho v současné době nehrozí. Pokračuje sklizeň obilovin se spíše horšími výnosy (pšenice kolem 7 t/ha, ječmeny kolem 6 t/ha) a velmi špatnou kvalitou, kdy část sklizených obilovin je poškozena fuzariozami. Ukončena sklizeň řepky s výnosem 3,3 t/ha. Pokračovala sklizeň pícnin (jetele a vojtěška) kdy druhá a třetí seč jsou již průměrné.'
CHRUDIM: 'Za uplynulé období napršelo 43 mm srážek. Od pátku pokračuje sklizeň obilovin, teda spíš uklízíme to, co nám zbylo po sklizni hrabošem. Po tom co nám sežral hraboš 40% vojtěšek pokračuje ve sklizni obilovin a nakonec se nám pustí do cukrovky. A až zasejeme půjde to nanovo.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 49 mm. V důsledku nekonečných dešťů se nám až na pár výjimek zatím nepodařilo sklidit takřka žádné pole celé. Pole jsou podmáčená, porosty polehle a pohyb techniky místy nemožný. Takovýto průběh žní nepamatujeme. '
KLADNO: 'Pořád sucho a kalamita hrabošů. Trochu optimismu přinesla bouřka 10.8. (spadlo okolo 25 mm). Přiložené foto je z cukrovky, která je totálně provrtaná od myší a chrást decimovaný suchem.'
KUTNÁ HORA: 'od 3.8-9.8 úhrn 38 mm, žně se prakticky zastavily, včera (10.8.) dalších 11 mm, problém se sklizní j ječmene, polehlý v zrnu zralý ale sláma úplně zelená nedá se sklízet, pšenice sklizeny výnos cca 7 t, řepka 1,5t -sežráno od hraboše, podmítky hotové a myší mraky všude, pastviny dobře obrůstají, louky problémy s pojezdem techniky druhé seče neprovedeny, obrovské srážkové rozdíly u nás 11 mm a o 3 km vedle 1 mm, srážky opravdu významně lokálního charakteru'
LITOMĚŘICE: 'Za červenec spadlo celkem 26 mm srážek, v minulém týdnu od 25 mm do 50 mm srážek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po extrémně suchém červenci v naší oblasti hned na počátku srpna spadlo celkem 31 mm, které zastavily prohlubování sucha a částečně nasytily povrchovou vrstvu země. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Vysoké teploty a sluneční svit v závěru týdne setřely bonus v podobě vysokých srážek ve dnech 02.-03.08.2020.'
MOST: 'srážky: 3.8. - 0,8 mm, katastrofa, nesejeme, nelze připravovat, jen koukáme, jak hraboši vše zlikvidovali a likvidují'
MOST: '2 mm takze nic'
NÁCHOD: 'v uplynulém týdnu srážky do úterý celkem 43 mm, bohužel pořád málo, přikládám fotografii z dnešního dne v ovsu, ani tak velký týdenní úhrn srážek výrazně neovlivní sucho'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 38,5 mm srážek v rovnoměrném dešti. Sucho které se začalo opět projevovat tím bylo vyřešeno. '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo okolo 30 mm. Stav se nezměnil, žně dobíhají. Stav se nezměnil. '
OPAVA: '32 mm a znova rozmočené pozemky.'
OPAVA: 'Začátkem týdne spadlo asi 30 mm srážek. Z úkrytů vylezli hladoví slimáci a vrhli se na to, co ještě nestačili zničit. Z 20 rostlin zelí jsem jich posbíral stovku, je otázka, jestli z toho vůbec něco sklidím. Několikrát jsem to ošetřil moluskocidem, likviduju je, kdykoliv jdu kolem a přesto jsou rostliny silně ožrané. Mění se spektrum plevelů, zahradu mi opanoval svlačec rolní Convolvulus arvensis. To je velmi těžko hubitelný plevel, po vytržení za dva týdny naroste znovu, slimáci ho nežerou a registrovanou dávku glyfosátu hladce přežije. Proroste zapojeným porostem brambor, které následně překryje tak, že nať není vidět. Po deštích přišla vlna veder, sklizeň pokračuje dobře. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 27mm, probíhá sklizeň ječmenů a pšenic, 2-6.8. se nedalo sklízet, začátek sklizně opět až 7.8., 8-9.8. velmi teplo přes 30°C, '
PELHŘIMOV: '50 mm'
PÍSEK: 'Celkem 32 mm, na začátku sledovaného týdne. '
PÍSEK: 'lokální bouřky - extrémní rozdíly v intenzitě sucha'
PÍSEK: 'sklizené ozimé i jarní ječmeny, pšenice a řepka'
PLZEŇ-SEVER: 'Začátek týdne dohromady 43 mm, pak třicítky a už není nic poznat.'
PLZEŇ-SEVER: 'Deště na počátku minulého týdne výrazně zlepšily vláhový stav v půdě. Sklizně většiny plodin jsou vyšší, než byly původní odhady. Množství srážek za období od 2. do 8. 8. 2020 na lokalitě 50,6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 22,8 mm .'
PRAHA-VÝCHOD: '32 týden 35,5 mm průměrná teplota 22,5 C průměr max. teplot 31,7 C'
PRACHATICE: 'V minulém týdnu významný přísun srážek, v Po 40 mm, Út 20 mm. Teploty noc 9 - 12°C, den od 22 - 28°C. Půda vlhká, místy mokrá.'
PŘEROV: 'Sklizňové práce skončeny. Jsou problémy s kvalitou produkce vlivem opakujících se bouřek a silných dešťů. Velmi dobře prosperuje cukrovka, kde je snad naděje že "zacelí" ztráty vzniklé suchem při vzcházení a v počátečních fázích růstu. Taktéž porosty kukuřic vypadají velmi dobře.'
PŘÍBRAM: '7+15+4=22 mm srážek , na krmné plodiny bezva, začínají problémy s časem ke sklizni a vliv na kvalitu obilí'
PŘÍBRAM: 'Začátkem minulého týdne spadlo 25,2 mm ,pomalý vsakovací déšť, který ukončil nastupující sucho. Voda se krásně zapila, že ani potok výrazněji nezvýšil průtok. Na konci týdne díky horkému počasí se opět projevilo sucho na lehkých půdách v kukuřici.'
RAKOVNÍK: 'V minulém týdnu u nás napršelo 14 mm v průběhu pondělí a úterý. Půda je stále velmi suchá. '
SEMILY: 'Začátkem sledovaného období z neděle na pondělí spadlo více než 44 mm. Možná o dost víc. I teď, po týdnu, sucho není. '
STRAKONICE: 'V minulém týdnu významný přísun srážek, v Po 40 mm, Út 20 mm. Teploty noc 9 - 12°C, den od 22 - 28°C. Půda vlhká, místy mokrá.'
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo krásných pozvolných 50 mm, které zachránily úrodu kukuřice a třetí seče trav'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : po 3/8 - 0,5 mm, út 4/8 - 13,8 mm, st 5/8 - 0,6 mm Pokračuje sklizeň obilovin , víceletých pícnin a raných brambor . Vlivem prudkých srážek padá ovoce, výskyt bodavého hmyzu - snížená kvalita ovoce .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V minulém týdnu úhrn srážek 46 mm (srážky v pondělí 36 mm, úterý 10 mm). Dokončena sklizeň řepky - celková ztráta způsobená hrabošem (nejvíce již na podzim 2019) cca 25 % (výnos od 2,1 t/ha u nejvíce poškozených ploch po 3,9 t/ha pro nejméně poškozenou plochu). Bohužel hrabošů je lokálně stále značné množství... Průběžný výnos obilovin zatím v hodnotách, na které jsme v naší oblasti zvyklí.'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 53 mm srážek.'
ZNOJMO: 'srážky 20 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '65 mm srážek, 20 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 90 mm srážek, půda je velmi podmáčená'

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 10. 2020

  Animace map ke stažení

  Animace map Intenzity sucha, Dopadů na vegetaci a Dopadů na zemědělství za rok 2020 ve formátu .gif je ke stažení ZDE.

 • 21. 10. 2020

  Klimatolog: Půda je nasycená a už nedokáže přijímat další vodu, takže odtéká do řek

  Deště z uplynulých dní nasytily povrchovou vrstvu půdy v České republice až do hloubky 40 centimetrů. Na Moravě a Českomoravské vrchovině je zcela nasycena dokonce i hlubší vrstva. Takto nasycená půda je velkým rizikem pro vznik povodní, řekl klimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.
  Článek sdílí i náš tweet, kde jsou pravidelně přinášeny nové informace. Odkaz do Twitteru ZDE.

  Tématu se věnovala také další média:
  Novinky.cz,
  Seznam Zprávy.cz,
  Zemědělský svaz ČR,
  CNN Prima News,
  MoneyMAG.cz,
  Naše voda.