Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 16. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09. 08. 2020 do neděle 16. 08. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 08. Zprávy 262 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Dva okresy (Louny a Most) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 17 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 25 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz.
Na většině území pomalu končí žně a v některých oblastech začínají zemědělci sít řepku. V severozápadních Čechách se i nadále vyskytuje ve větší míře hraboš polní. Letošní žně jsou výrazně delší než v minulých letech a zemědělcům se v určitých místech kumulují zemědělské práce. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'prakticky beze srážek...cca 2 mm, normální průběh léta'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 19.2 mm. Proběhly druhé seče jetele, výnos 8 tun/ha senáže'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Srážky 0 mm. Projevy sucha v půdě a na nízkém plevelu, začíná zasychat.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu opět pršelo a to od 10 - 32 mm dle katastrů, déšť komplikuje žňové práce, dochází k většímu výskytu houbových chorob na sklízených porostech, příznivý stav je u porostů kukuřice, víceletých pícnin a trvalých travních porostů, kde budou rekordní výnosy. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu naměřeno 10 mm srážek. máme ukončenu sklizeň obilovin a řepky. Tam kde pozemky nebyly stiženy krupobitím, sklizeň předčila očekávání. Otázkou zůstává, jak se menší množství slunečního svitu během posledních dvou měsíců projeví na kvalitě sklizených produktů.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha,v pátek 14.8.2020 napršelo 52 mm vody,ale už nám to nevadilo,protože jsme dosekali obilí a sklidili slámu před deštěm. Jinak bylo stále teplo,dusno.'
HODONÍN: 'V průběhu celého týdne beze srážek. V povrchových vrstvách (20 cm) je půda v kopané části vinohradů značně prašná a přechází v silně zpevněné masy hlíny. V zatravněné části je prašnost nižší.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 1 mm , po celý týden tropické dny 32,7°C - 37,6°C, noční 15,5°C - 18,5°C, obiloviny sklizeny, příprava pozemků pro řepku ozimou, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '0 mm, vysoké teploty, usychání chrástu u cukrovky na štěrkovém podloží'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 0, počínající sucho - komplikace se vzcházením porostů při zakládání zeleného hnojení'
CHRUDIM: 'Za uplynulé období spadlo 16 mm srážek. Pokračuje sklizeň obilí, porosty pšenic a jarního ječmene jsou poškozené vlivem přívalových srážek v posledních dnech.'
CHRUDIM: 'Ve sledovaném období 9. - 16.8. u nás spadlo v místě měření 18,0 mm srážek, avšak v rámci katastru byly v množství srážek velké rozdíly a to až +20 mm. Srážky z bouřek se objevovaly velmi lokálně a ve velké intenzitě. Žně pokračují velmi pomalu, vyskytují se místa, která není možné, i po více než 14 dnech, sklidit. To se týká jak řepky ozimé, tak i obilnin. Starosti nám dělá odklizení slámy a příprava půdy pro následnou plodinu. Jinak výnosy plodin jsou zatím průměrné, kvalita zrna špatná. U sladovnických ječmenů jsou vysoké hodnoty dusíkatých látek, s fusarii je problém jak u pšenice, tak u ječmene. Optimismus nás neopouští, bojujeme dál!!! :-)'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu po horkém počasí pondělí-čtvrtek přišly v pátek místní bouřky se srážkami v rozmezí 10-70 mm. Tyto srážky opět doplnily vláhu v půdě. Končí sklizeň obilovin, chystáme se na mák. Výnosy jsou z různých důvodů spíše horší (hraboši, v dubnu sucho, potom přebytek vláhy) '
JIČÍN: 'Srážky 10 mm Výnosy - pšenice oz. 6,6 t/ha,ječmen jarní 5,6 t/ha. Výnosy obilovin proti dlouhodobému průměru o 25 % nižší.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo v 48 mm. Žně se proměnily v katastrofu. Pole jsou takřka neskliditelná. Všude nám stojí voda. Pohyb techniky je velmi problematický. Již dochází ke zpožďování následných operací po žních.'
KLATOVY: '35 mm srážek, půda plně nasycená vodou. Momentálně nejsou žádné projevy sucha.'
KUTNÁ HORA: 'v min týdnu spadlo dalších 21 mm, ke 20.8. již úhrn za srpen 92 mm, žně jsme za polovinou zbývají poslední placatý ječmeny a máky všechny, problémy s pojezdy techniky a min týden jsme museli ukončit zbývající podmítky kvůli nesjízdnému terénu, myší mraky a velmi aktivní, škarpy podle cest to jsou pro ně doslova líhně, morálka mírně optimistická nálada horší'
KUTNÁ HORA: '10.8. 57mm, 12.8. 0,6mm, 14.8. 24,2mm 10.8. během 30 min. napršelo 50 mm, půda tento příděl nestačila vsáknout a tak se vytnořily na polích laguny a v pátek byly přiživeny opět krátkým vydatným deštěm. Pole jsou silně podmáčená i přes to, že již 8 let provádíme podrývání do hloubky 40 cm. Pokusně jsme vyvrtali 17.8. sondu do hloubky 100 cm. Překvapilo nás, že půda je do 50 cm nasycená vodou, a pod touto nasycenou vrstvou je půda suchá '
LITOMĚŘICE: 'Srážky v našich katastrech ve sledovaném období pouze 4 mm. Sucho je u nás katastrofální, řepky se sely do úplného prachu. Doufejme, že snad nějaké srážky na vzejití řepky dorazí v tomto týdnu.'
LOUNY: 'Nic nenaprselo vypada to jak v recku jen tam neni tolik mysi. Extremni sucho brani i v seti repky.'
LOUNY: '5 mm a 2 mm celkem7 mm, nadale velike sucho, velky vyskyt Hrabose polního, kteremu sucho vyhovuje a on se neskutecne mnozi, zasete repky mezerovite vzchazeji'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo 13,6 mm, které udržely současný stav vlhkosti půdy, ale vzhledem k vysokým teplotám jej nezlepšily.'
MLADÁ BOLESLAV: 'od 10,8 do dneška zde spadlo cca 40 mm srážek. Jedná se o lokální bouřky, kdy na jednom místě nám spadne 38 mm a o 5 km vedle nula. '
MOST: 'za týden spadlo 28 mm vody na polích není znát. '
MOST: 'srážky: 10.8. - 3mm, 17.8. - 4mm, setrvalý stav, žádná voda, hraboši.'
MOST: '16 mm v pondělí, 11 mm v pátek, výdrol se snaží vzcházet, ale na povrchu je již půda opět vyschlá, reziduální vlhkost mezi 4-7 cm hlouběji vyschlo..'
NOVÝ JIČÍN: 'U nás se žně moc neposunuly, sláma obilnin je díky vodě v půdě a na půdě hodně živá, takže se hodně blbě mlátí. výnosy ozimých obilovin jsou mírně nad 3,5 t. Do jarních obilovin jsme se ještě nedostali, i když porosty vypadají celkem pěkně opět ke 3,5 t. Letošní žně jsou velmi rozvleklé, vypadá to že budou trvat oproti loňsku minimálně o jeden měsíc déle. O bramborách se raději ani nebudu zmiňovat, ty vlastně jako by nebyla. Louky a pastviny obrůstají pomalu, ale obrůstají. po žních jsme rozhodili meziplodiny.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 4,2mm, ukončena sklizeň v naší oblasti, podmítá se, naorává pod řepku ozimou'
OPAVA: 'V noci na sobotu spadlo 26 mm, o víkendu ve zdejší oblasti nepršelo. Pokračuje sklizeň jařin a chystá se setí ozimé řepky. Brambory před sklizní totálně zaplevelené svlačcem rolním Convolvulus arvensis, tento plevel je velmi těžko hubitelný. Vzchází až koncem května, hluboko koření, je suchovzdorný, dokáže přerůst dobře zapojený porost brambor a registrovaná dávka glyphosatu s ním nic neudělá. Vyskytoval se okrajově na výsušných místech už dříve, sucho v posledních letech mu vytvořilo vhodné podmínky pro kalamitní rozšíření. '
OPAVA: 'Minulý týden jsme dokončili žně, nepřišly žádné srážky. Už je zase na povrchu sucho, ale vespod vláha je. '
PLZEŇ-JIH: 'Pokračuje letošní trend mokrého pozdního jara a léta, srpen se ukazuje jako typicky povodňový měsíc, lokální záplavy se objevují čím dál častěji. Naší oblasti se zatím extrémní projevy počasí vyhýbají.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 32. týdnu jsme na stanici naměřili (včetně 8 mm z 2.8.) 58,8 mm srážek. Vysoké teploty od středy do neděle (přes 32°C) povrch půdy spekly na kámen, od 5 do 20 cm půda vlhká. Do neděle 9.8. byla ukončena sklizeň obilovin i luskovin. Ve 33. týdnu jsme naměřili 3,0 mm srážek. Půda do cca 5 cm suchá, do 20 cm mírně vlhká. Začala příprava polí po ozimém ječmeni pod řepku.'
PLZEŇ-SEVER: 'V úterý bouřka 8 mm. Zase třicítky a nic není poznat.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se začíná vracet. Množství srážek za období od 9. do 15. 8. 2020 na lokalitě 10,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Po sušším období se příroda nadechla díky 11 mm co u nás spadly. trávy se zazelenaly, vojtěšky vyskočily z vyprahlé země po deštích. Máky jsou sklizeny, na polích zůstaly jen brambory. Sklizeň byla letos velmi úspěšná. Urodilo se dost i hrabošů je letos více, hlavně kolem dálničních náspů, ty jsou protkány norami. Začali jsme po deštích zpodmítané pole podrývat na 20-25 cm, uvidíme jaký bude efekt.'
PROSTĚJOV: 'za poslední týden spadlo 10 mm pro obec Štětovice'
PŘEROV: 'Situace je beze změn. V posledních dnech přicházely velmi silné, ale lokální deště. Například v jednom místě 45 mm a 4 km vedle jen 1 mm.'
PŘÍBRAM: '8+16= 24 mm srážek negativní vliv srážek na kvalitu obilí louky u vodních toků jsou podmáčeny'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 75,8 mm. 50 mm ze dvou bouřek za sebou. Žně se prodlužují, budeme rádi, když vše posečeme do konce srpna. Výnosy jsou někde lepší, někde horší, celkem spíše lepší průměr. Opožďuje se i setí řepky. Bylo by potřeba senážovat, ale nejsou kapacity, moc prací najednou. Kukuřice vypadají velice dobře, snad stihnou uzrát, než přijdou mrazíky.'
RAKOVNÍK: '10.8. - 4 mm 11.8. - 5 mm 14.8. - 1 mm. Mák jarní poškozen před sklizní černou zvěří - škoda cca 20 % ploch'
STRAKONICE: 'Srážky 13 mm. Začátek letošního jara po suché zimě z pohledu srážek nevypadal moc příznivě, ale postupně se situace zlepšovala a z pohledu potřeb vegetace vlastně žádné suché stresové období nebylo. Postupně se vždy nějaké srážky objevily, nebylo to až do současnosti ani málo ani moc. V naší lokalitě naštěstí nebyly ani žádné přívalové deště, takže když pršelo, všechna voda se pomalu zasákla, což bylo pro rostliny optimální a sklizeň krmných plodin po všech sečích byla výborná. Totéž myslím platí i o kukuřici, která doposud neprodělala žádný stres suchem jako v minulých letech. Takže pro rostliny byl vláhový průběh optimální, jen hladina spodní vody ve studnách je stále nízká proti minulosti.'
TÁBOR: 'Za poslední týden 20 mm. Obiloviny pšenice, jarní ječmen a žito polehlé'
TÁBOR: 'Sucho už opravdu není, nyní je naopak mokro. Kombajny i technika se na poli boří.'
TACHOV: 'Dobrý den, za poslední týden úhrn 20 mm v sobotu,začínají ranní mlhy. Porosty v dobré kondici,dokonce pokračuje vegetativní růst - v této roční době nezvyklý. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Končí sklizeň obilovin , začíná období podzimních prací. Počasí je nestálé. Bouřky.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Celý týden beze srážek. Povrch půdy přeschlý, v nižší vrstvě mírně vlhká.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: '25 mm. Je to zoufalá situace, skoro každý den prší. Obilí již nemá kvalitu, plísně, fusária. Velký problém.'
ZLÍN: 'sledované období beze srážek'
ZNOJMO: 'srážky bouřkově 20 mm, nicméně bez nebezpečných jevů, bohužel jsou již na ranějších odrůdách popraskané a vytlačené bobule, což hrozí i pro pozdnější odrůdy při dalších větších, či delších srážkách!'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '43,1 mm srážek, 16 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.

 • 21. 11. 2021

  Lanýže místo pšenice? Klimatická změna zasáhne české zemědělství

  Budeme na jižní Moravě pěstovat pomeranče a olivy, nebo tam bude spíš poušť? Podle Pavla Zahradníčka, který se zabývá modelováním vývoje klimatu, se teploty nad jihomoravským územím skutečně mohou přiblížit třeba okolí Barcelony. Pomerančům ale nebude svědčit místní půda a jarní mrazíky. Naopak lanýže by se v místních poměrech uchytit mohly, uvádí klimatolog ojedinělý příklad přínosů oteplování.

  Můžou špatně vysázené stromy ve městě uškodit obyvatelům? Proč už nemůžeme ovlivnit, jak poroste teplota do roku 2050? Proč nás nicnedělání může nakonec přijít ještě dráž než modernizace energetiky? A hrozí v Česku další tornádo?

  Podcast pro energiebezemesi.cz s Pavlem Zahradníčkem si můžete přečíst a pustit ZDE.