Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 23. 08. 2020 do neděle 23. 08. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 23. 08. Zprávy 246 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Tři okresy (Louny, Most a Plzeň-jih) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 18 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 19 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz
Na většině území pomalu končí žně a v některých oblastech začínají zemědělci sít řepku. V severozápadních Čechách se i nadále vyskytuje ve větší míře hraboš polní. Letošní žně jsou výrazně delší než v minulých letech a zemědělcům se v určitých místech kumulují zemědělské práce. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Začíná být velký výskyt hrabošů'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 6 mm srážek. Celé množství spadlo při bouřce ze soboty na neděli. V krajině nejsou žádné projevy sucha, naopak mokrá místa na polích se letos udržela po celou sklizeň obilovin a komplikovala ji.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden byl opět na srážky relativně dobrý, spadlo od 13 mm do 23 mm ve sledovaných katastrech, vláhová situace je nadále dobrá, i když trochu komplikuje žňové práce, u setých řepek napomáhá rychlému a rovnoměrnému vzcházení, prospívá rovněž pícninám, které jsou ve velmi dobrém stavu.'
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA: 'v uplynulém týdnu napršelo 14,6 mm vody na 1 metr čtverečný výnos ovsa setého 5,5 t/ha, výnos ovsa nahého 4,1 t/ha'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 12 mm, srážky v srpnu již 55 mm, stupeň vlhkosti půdy je ovlivněn porostem na poli nebo strništěm, probíhá příprava pozemků pro řepku a setí řepky ozimé, v červenci a srpnu již bylo 28 tropických dnů a žádná tropická noc'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 11mm, při orbě se za traktorem práší '
CHRUDIM: 'V týdnu od 16. do 22.8. spadlo 19,0 mm srážek, které nám přibrzdily žňové práce, ale v tuto chvíli již máme hotovo. '
CHRUDIM: 'Období horka střídají bouřky a přeháňky. Vody je zatím dostatek '
JIČÍN: 'souhrn srážek - 7 mm nižší výnos pšenice - pravděpodobně dopad suchého března a dubna'
JIČÍN: 'Celkový týdenní úhrn srážek 34,5 mm. Úhrny srážek pouze z bouřkových mraků. Teploty dosahovaly až 35 °C ve stínu. '
KLADNO: 'I když teď v srpnu přišla nějaká voda, ale pořád bojujeme s velkým přemnožením hrabošů. Řepku jsme zaseli jen na pozemcích, kde není taková kalamita. '
KOLÍN: 'Tento týden srážky v úterý 11 mm. Vysoké teploty.'
KUTNÁ HORA: 'Dalších 11 mm min týden, žně jsme dokončili, resp. dokousali, zbývá již jen poslední mák a ten je v makovině ještě zelený, uklízíme slámu, oráme pod řepky... dělají se lavice, půda velmi mokrá, stav hraboše stále dle mě na vzestupu, jelikož se vše "naakumulovalo" na konec měsíce tak práce je mnoho a nedá se vše stíhat... nálada dobrá morálka optimistická, celkově letošní žně propad cca 25 %, z poloviny hraboš a z poloviny sucho z jara...'
LITOMĚŘICE: 'Za posledních 14 dní spadlo od 52 do 65 mm, z toho v posledním týdnu 28 mm. Profil půdy vlhký od 30 do 60 cm hloubky. Příznivé podmínky pro setí řepky ozimé.'
LOUNY: 'Jak jsem psal výše vypadá to u nás jako v Řecku, žluto, tráva suchá, vydrol na poli, ještě nezačal klíčit a to je měsíc po žních po jar. ječmenu nelze připravovat tvrdý jak beton. srážky tuto sobotu 11 mm. '
LOUNY: '2 mm potom v sobotu prechod fronty, 13 mm a v nedeli 1 mm, takze celkem 1 6mm ale uz to neni znat'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 23,5 mm. Stav na polích invaze hlodavců nově založených porostech řepky a příkopy.'
MLADÁ BOLESLAV: 'od minulého týdne bez výrazné změny, o víkendu na části katastrů / Jizerní Vtelno, Písková Lhota, Nepřevázka /,přišla rychle voda cca 5-6 mm.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Minulý týden zde 14 mm srážek ve dvou dnech'
MOST: 'srážky úhrnem 19 mm..sláva, ale pozdě'
NOVÝ JIČÍN: 'Vraj je normální léto, tak to by chtělo, aby ten člověk občas byl v přírodě a neschovával sa v kanceláři. Že jsme si odvykli, na toto počasí. 30 let hospodařím a nikdy jsem své pole nesklízel tak pozdě a to ještě na hraně s vlhkostí zrna. A o slámě ani nemluvě, ta je mokrá a vždy přepršela, takže se musí obracet. Letos je rok extremů, jaro velmi suché a léto přespříliš mokré. Za minulý týden spadlo 70 mm srážek ve třech dnech. Půda je na omak velmi vlhká, stroje tvoří při každém projetí koleje, někdy opravdu hluboké. Místy stojí stále voda na povrchu půdy. Žně se blíží ke konci, ale velká sláva to není, díky dešti je sláma chorá i zrno. Trávy po první sečí se taktéž neplaší, díky zamokření půdy hůře obrůstají. Zaseté meziplodiny po žních hodně spláchl déšť a teď se tvoří půdní škraloup. Jo tohle je život spřažen s přírodou.'
OLOMOUC: '19 mm srážek, termín sklizeň kukuřice na siláž se letos vrátí do druhé poloviny září / 3 m na výšku a zrna jsou ještě měkká, nemají škrob!/'
OPAVA: 'Minulé úterý pršelo silně v celé oblasti, spadlo 25 mm. O víkendu byly srážky velmi rozdílné, místy 20 mm a o 10 km dál nic. Stav půd je velmi rozdílný, někde se dá bez problémů sít a o kus dál na polích stojí louže vody. Začal jsem na zahradě kopat brambory, nic moc. Nějaké jsou nahnilé, ale hlavně pod trsy je málo hlíz, pravděpodobně vlivem mokra v červnu.'
OPAVA: 'Minulý týden u nás spadlo asi 25 mm srážek. V okolí to bylo i 60 mm. Takže intenzita různá. Při přípravě pod řepku je půda dobře nasycená vodou, v kopcích při kypření se vytahují hroudy. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 44,4 mm ve 3 bouřkách s větrem, naorává se na řepky, začíná setí řepek, podmítky pod pšenice ozimé, ošetřování cukrovek - cercospora'
PARDUBICE: '8 mm srážek v 34 týdnu nezlepšilo deficit a červnová voda způsobila jen problémy.'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek za 34 týden je 5,75 mm'
PLZEŇ-JIH: 'Průběh pozdního srpna je celkem typický pro letošní léto. Pravidelné srážky na začátku a na konci týdne. Pouze teploty na konci týdne dosahovali extrémních hodnot okolo 33 stupňů.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 34. týdnu na lokalitě napršelo 86,7 mm srážek, z toho 71,3 mm za pondělí (téměř měsíční normál v 1 dni). Na celý týden byly přerušeny polní práce. V neděli půda vlhká, místy mokrá. Ke 23.8. máme za srpen již 150,5 mm (208,7% srpnového normálu), nejmokřejší srpen od roku 2002.'
PRAHA-ZÁPAD: 'za poslední 4 týdny spadlo něco přes 55% průměrného srážkového úhrnu, ale ve žních to opravdu nevadilo. za poslední týden spadlo 5 mm srážek. Na podmítnuté pole ideál, výdrol vzchází. Řepka je taktéž zaseta. Brambory stále drží částečně zelené, ale pod natí jsou vydařené. Máky jsou sklizené s výnosem 1,5 t/ha. Vojtěšky obrůstají , jen trávy se příliš neplaší, sucho je nejvíce teď poškodilo. úroda na stromech je stále pěkná, urodilo se švestek a jablka stále drží. Jen vos je nějak mnoho, ovoce je hodně poškozené od nich.'
PRACHATICE: 'V týdnu od 10.8. do 16.8. napršelo 15 mm ve třech dnech v přeháňkách. Pokračuje sklizeň obilovin, výnosy ozimé pšenice jsou dobré, jarní ječmen trochu ovlivněn jarním suchem, výnos o cca 10% nižší. V týdnu od 17.8. do 23.8. napršelo v přeháňkách 18 mm ve čtyřech dnech. Žně probíhají s přerušením, polehnutí porostů ozimého tritikale, déšť v kombinaci s větrem, nižší výnos o cca 10%. Půda do 20 cm vlhká, místy mokrá.'
PŘEROV: 'Ve srovnání s minulým týdnem nedošlo k nějakým výrazným změnám.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 13,2 mm srážek. Půda je již dost vlhká, začínají být vidět močálky a ztěžuje nám to zpracování půdy před setím. Pokud vyjde předpověď, měli bychom do pátku ukončit žně. '
PŘÍBRAM: '8+1=9 mm srážek velké ranní rosy , krátí se den , velké rosy i večer'
PŘÍBRAM: 'V uplynulém týdnu jen 4,0 mm srážek ( v předcházejícím týdnu 0,00 mm !). Žně pokročily a do poloviny týdne asi bude vše sklizeno. Výnosy jsou místy pod očekáváním, jen jižněji od nás jsou hlášeny rekordní sklizně u obilovin ( až 9,00 t/ha) a u řepky ( až 5,5 t/ha ). Jde ale jen o oblast cca 20 km v průměru, kde v květnu a červnu dostali více srážek ve vhodný okamžik. Podle údajů ze ZZN Milín ve zbývajících částech okresu jsou výnosy výrazně nižší. Výnosy prvních sečí jetele a vojtěšky byly dobré, ale současné sucho ohrožuje další seče. Na silážní kukuřici je všude vidět nízký nárůst do výšky a suchem se stáčejí listy již dopoledne. Pozdní brambory mají ještě zelenou nať, ale i tam je nedostatek vláhy. Minulý týden při orbě a při diskování pod řepku se všude silně prášilo, vrchní vrstva půdy začíná být nebezpečně proschlá. Polovina nových řepek je již zaseta.'
RAKOVNÍK: 'V pondělí 2 mm a úterý rychlá průtrž 22 mm. V sobotu ještě k večeru spadlo pár kapek, ale jinak na půdě není nikterak vidět, že by se vláha doplnila.'
STRAKONICE: 'V týdnu od 10.8. do 16.8. napršelo 15 mm ve třech dnech v přeháňkách. Pokračuje sklizeň obilovin, výnosy ozimé pšenice jsou dobré, jarní ječmen trochu ovlivněn jarním suchem, výnos o cca 10 % nižší. V týdnu od 17.8. do 23.8. napršelo v přeháňkách 18 mm ve čtyřech dnech. Žně probíhají s přerušením, polehnutí porostů ozimého tritikale, déšť v kombinaci s větrem, nižší výnos o cca 10%. Půda do 20cm vlhká, místy mokrá.'
ŠUMPERK: '25 mm, nepřejmenujeme to letos na hodnocení mokra ?'
ŠUMPERK: 'Ve 34-tém týdnu spadlo 32 mm srážek. Na polích bláto a zase bláto. Navrhuji změnit název na inter mokro.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V sobotu spadlo 2,6 mm srážek. I přesto vršek půdy je již přeschlý. Poslední vydatnější srážky (15,0 mm) byly 3.srpna. Od té doby spadlo celkem 7,5 mm srážek v 5-ti srážkových dnech.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 18/8 - 11,2 mm, st 19/8 - 3,2 mm, so 22/8 - 2,0 mm ne 23/8 - 0,1 mm. Ukončena sklizeň obilovin , probíhají sklizňové práce pícnin . Začíná příprava nové úrody.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda je poslední měsíce nasycena na 120 %, zbahnění. Dávají o tom vědět i téměř již trvale tekoucí drenážní systémy (co z nich zbylo, nebýt jich, tak řada polí se nesklídí. Mokro je v celém profilu 0 - 30 cm, hlouběji odhaduji podobně dle mocnosti horizontu. Katastrofální sklizeň brambor, výnos 50-60 % ztráta (shnití - plíseň, černání, vločkovitost...), dále se přidá cukrovka pro přesycení půdy vodou stagnuje v růstu, žloutne nepřijímá N a S, odhad výnos z plánu ztráta 10-30 % (ještě se přidávají kořenové hniloby, zatím sporadicky v porostu). Dále mokro zasáhlo úrodu jar. ječmene, uhnilé kořeny, zaplavené dlouho vodou, výnos z plánu 7,5-8 t/ha byly kolem 5,0-5,5 t/ha. Dále mokro postihlo na středních a těžkých půdách pšenice, tam výnos kolem 5-6 t/ha, řepky pro výskyt chorob na stéblech, 4,5 t/ha jen po intenzivním ošetření, jinak výnos 3,0 t/ha, ztráta z plánu 1 t/ha. Mokro svědčí silážní kukuřici, ta jediná je optimální a bude výnos od 40 t/ha výše, očekávání 50 t/ha průměr. Sucho není, mokrá epizoda přepsala historii, červen 297 mm, červenec 120 mm, za srpen je zatím 100 mm. jediné devastující sucho bylo celý duben, to se podepsalo na řidších porostech ozimých ječmenů, kde se udržely klasy, tam byly zase klasy menší, výnosy byly ozimáku kolem 6 t/ha, propad od očekávání asi o 1-1,5 t/ha. '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '5,2 mm srážek, 13,7 mm výpar z vodní plochy , probíhá sklizen ječmene'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.