Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 30. 08. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 23. 08. 2020 do neděle 30. 08. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 08. Zprávy 255 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy (Louny, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a z jednoho okresu je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 24 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 21 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální až spíše vlhčí. Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 40 % hlášení) až velmi vlhká (cca 24 % hlášení).
Doznívají žně a v některých regionech se ještě stále nepodařilo zasít řepku. Probíhají podzimní práce a dochází k bilancování nad letošními výnosy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BŘECLAV: 'Větší srážky ve formě bouřek se nám vyhnuly. Vláha byla doplněna a porosty vinic a sadů jsou v dobré kondici. Na orné půdě jsou ve velmi dobrém stavu porosty kukuřic a slunečnic, dá se říci, že se očekává rekordní úroda, z čehož vyplývá, že voda je nejdůležitější faktor v životě rostlin. V letošním roce se jedná o velmi příznivých podmínkách a projev sucha není.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo dle katastru mezi 37 - 42 mm srážek ve čtyřech dávkách, došlo opět k výraznému dosycení vrchního i spodního půdního profilu, srážky byly nepříjemné pro sklizeň máku a sklizeň slámy, dále pro podzimní polní práce, kdy dochází ke skluzu hlavně při setí řepky ozimé. Příznivé byly naopak pro pícniny a to zejména kukuřici na siláž.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 42 mm srážek, 3/4 úhrnu spadlo při bouřce ze soboty na neděli. Rozbahněná půda znemožňuje sklizeň brambor. Stav vody ve vodotečích je vysoko nad běžnou úrovní koncem léta.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '35 týden - 55 mm snížení výnosu obilovin - duben, horší odnožení'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 15 mm, srážky za srpen - 82 mm , srážky od začátku roku - 519 mm, průměr za posledních 10 let činí 438 mm, vlhkost půdy v průběhu týdne byla na stupni 2 (cukrovka byla již v ranních hodinách polehlá a kukuřice místy suchá), v sobotu a neděli (29. a 30.8.) napršelo 27 mm a půdní vlhkost je vyšší, v úterý 1.9. již napršelo 11 mm, musel být zrušen samosběr brambor a přerušena sklizeň silážní kukuřice,'
CHOMUTOV: 'Porosty TTP od dokončení sečí v počátku července prakticky až do konce srpna zastavili růst. Jsou zde stále dobře patrné přejezdy sklizňovou technikou, ve kterých se porost začíná zapojovat až po vydatných deštích z 29. a 30.8.2020. Úhrn srážek v týdnu 17-23.8.2020 19.8. 2mm 22.8. 14mm 23.8. 4mm v týdnu 24.-30.8.2020 29.8. 17mm 30.8. 14mm'
CHRUDIM: ' Za sledované období napadlo 34 mm srážek. Žně skončeny, sláma uklizena, řepka ozimá zaseta. Výsledky žní negativně ovlivněny přívalovými srážkami v měsíci červnu, kdy vlivem podmáčení obilovin došlo k jejich špatné kvalitě a špatnému výnosu. Výnos jarního ječmene a pšenice druhý nejhorší za deset roků, hned za rokem 2018.'
CHRUDIM: 'Průběh počasí v uplynulém týdnu 23. - 30.8. byl sušší, oproti předchozímu období spadlo méně srážek, celkem 10,0 mm. Přičemž 2,0 mm spadly 23.8. a zbylých 8,0 mm 29.8. Díky bouřkám byly srážky lokálního charakteru a našemu katastru se větší přívaly vyhýbaly. Mezitím převládalo poměrně teplé, slunečné počasí se silnými větry, které zapříčinily rychlé vysychání svrchní části půdního profilu, který byl zpracován a připraven k setí řepky ozimé. Takto připravená půda, bohužel, podléhala větrné erozi a každý další přejezd techniky tuto situaci pouze zhoršoval. Z tohoto důvodu jsme se snažili omezit hýbání s půdou na operace nezbytné ke kvalitnímu založení porostů řepek.'
CHRUDIM: '28.8.2020 srážky 17 mm, 29.8.2020 srážky 22 mm a 30.8.2020 srážky 27 mm'
JIHLAVA: 'Pohroma jménem voda pokračuje. Po týdnu lehkého uklidnění, kdy se nám podařilo v rámci možností ukončit sklizeň, opět začalo vydatně pršet. Výnosy byly průměrné, ale kvalita je špatná. Další práce na polích jsou nemožné. Množství srážek bylo 47 mm.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 4 mm srážek, osevy řepek bylo nutné po zasetí válet.'
LOUNY: '51 mm hlavne v nedeli ale jsou velke rozdily 51 mel Zatec 3 km Libocany jen 32 ale asi to je od 30 po 50 mm'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu nám konečně napršelo a spadlo 30,1 mm'
LOUNY: '8 mm jinak nic, hraboši už sežraly veškerou zeleň na poli i v pangejtech '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo necelých 29 mm, které dále vylepšily vláhovou bilanci, kdy současně s poklesem teplot, tím i výparu a spotřeby vegetací mohlo dojít k zasakování části srážek hlouběji do půdy. Současně celkových 92 mm za srpen (normál 72 mm) částečně doplnilo chybějící půdní vlhkost z extrémně suchého července (pouhých 13 mm oproti průměrným 80 mm).'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 24. 8. - 30. 8. 30 mm projevy sucha nepozoruji od začátku května, v současné době je půda nasycená vodou a nelze ji obdělávat'
MLADÁ BOLESLAV: 'silný vítr uprostřed minulého týdne řádně vysušil půdu, od pátku večer napršelo cca 22 mm - 26 mm podle jednotlivých katastrů. Při nižší teplotě dosud znemožňuje práci na polích.'
MLADÁ BOLESLAV: ' Minulé úterý zde spadlo od 13-19 mm srážek a od pátku do dnešního rána 28 mm na pozemky se prakticky nedá vstoupit'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky až ke konci minulého týdne 17 mm, jinak počasí teplé s ranní rosou. Přálo setí ozimé řepky a jiných ozimů.'
NOVÝ JIČÍN: 'Žně jsme skončili, konečně, sláma sklizena po obracení, kvůli dešti. začali jsme otavy, ale tam je to slabota. Porosty jsou slabé, i díky zamokření, někde stojí či i dokonce teče voda na povrchu půdy. Bohužel ztráty na krmivu jsou letos díky jarnímu suchu a pak přílišnému zamokření znatelné. Přes víkend jsme se pustili do brambor, no jde to celkem rychle, bo tam to ho vela není. Víc kamení jak brambor, zamokření od půlky května se na nich významně podepsalo, a to co narostlo to prodejné příliš není ( popraskané překotným růstem, porostlé dalšími hlízami, atd.). Zalelo nám tu za týden 10 mm, ale za posledních dvanáct let byl podobně deštivý srpen jen jednou a to v roce 2014, ale i tak letošní srpen je nejdeštivější. Meziplodiny po minulém týdnu jsou pěkně spláchnuté.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 27,5 mm srážek, za celý srpen je úhrn 84,9 mm což je nadprůměr. Sucho není.'
OPAVA: 'Přes víkend spadlo 20 mm srážek. Půda je dobře nasycená vodou, včera spadlo dalších 40 mm. nyní potřebujeme vjet do polí, ale nejde.'
OPAVA: 'Minulý týden bylo stabilní počasí bez deště, podařilo se zaset většinu řepky a dosklízet zbytky. O víkendu spadlo 25 mm srážek, povodně a silný vítr zde nebyly. Na polích zase místy stojí voda. Na vzcházejících řepkách začínají škodit slimáci, kteří se ve zdejší oblasti nebývale přemnožili. Zcela mi zlikvidovali kedlubny, zelí, celer, durmany a gazánie. Ze smradlavých afrikánů (Tagetes patula) zůstaly jen nejtlustší stonky, zbytek sežrali. Mrkev a červenou řepu jsem musel předčasně sklidit, abych z nich ještě něco zachránil, brambory mám nakousané. Ze 4 arů obdělávané plochy na zahradě jsem posbíral celkem 1,5 kbelíku slimáků, plno jich rozsekal a rozšlapal, vysypal jsem tam plno granulí a nebylo mi to nic platné. '
OPAVA: 'Stojicí voda na pozemcích, nejde dodělat podmítky a setí ozimé řepky a směsky.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 22,1mm, bouřky, končí setí řepek ozimých, probíhají podmítky pro pšenici oz., '
PARDUBICE: 'TTP -druhá seč se zatím ukazuje jako dobrá, takže by ztráty z první seče mohly být kapku vyrovnány.'
PÍSEK: 'Pěstované plodiny vyjma silážní kukuřice sklizeny, bez negativního dopadu sucha na výnos'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 35. týdnu na lokalitě napršelo 27,3 mm srážek. Od pondělí do čtvrtka byly zasety ozimé řepky a meziplodiny. V pátek trvalejší déšť, do neděle přeháňky. V neděli půda mokrá. Letos byl na naší lokalitě 2. nejmokřejší srpen za 65 let měření s úhrnem 180,6 mm srážek tj. 250,5 % normálu (pouze srpen 2002 měl vyšší úhrn = 199,2 mm). V tříměsíčním úhrnu máme oproti normálu +146,4mm srážek - červen mokrý (+74,8mm), červenec suchý (-36,9mm) a srpen extrémně mokrý (+108,5mm).'
PLZEŇ-JIH: 'Pokračuje trend vlhkého léta s mírným ochlazením, za poslední týden spadlo cca 37 mm srážek. Předchozí velmi vlhké a teplé období způsobuje masivní rozvoj plísňových chorob.'
PLZEŇ-SEVER: 'Pátek a sobota celkem 11 mm. Skončilo horko, takže pozitivní vliv.'
PLZEŇ-SEVER: 'V současnosti žádné sucho. Množství srážek od počátku roku odpovídá dlouhodobému průměru. Množství srážek za období od 23.8. do 29.8.2020 na lokalitě 9,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za týden nám spadlo 25 mm srážek, z toho 15 mm cca za 2 hodiny, takže tam kde nebyla půda narušena a její povrch byl i díky větrnému počasí vysušený , půda tyto srážky velmi těžce pobrala, spíš odtekly. Kde byly udělány podmítky či dokonce hozena meziplodina či řepka půda absorbovalo většinu srážek. Ideální stav. Na polích zůstaly jen brambory, ale ty už jen docházejí, vypadají velmi pěkně. Naštěstí jsou na lokalitě, kde nejsou tolik hraboši, ale už se sem pomalu stahují. Když budu bilancovat letošní zemědělský rok, musím říct, že byl vydařený. '
PRACHATICE: 'V minulém týdnu napršelo za pá,so,ne 36 mm srážek. Dokončeny žně, ztráty na výnosech nejvíce u ozimého triticale (vymrznutí, sucho na jaře), nižší výnos (15 %) u jarního ječmene vlivem jarního sucha. Nejlépe dopadla ozimá pšenice, výnosy nad průměrem. Půda je po deštích vlhká až lepivá. Ochlazení, ráno okolo 6 °C, den okolo 15 °C.'
PŘEROV: 'Situace bez výraznějších změn. Bylo by dobré umožnit vybrat dva typy poškození - např hlodavci + sucho - bez toho získáváte nepřesné údaje. '
PŘÍBRAM: '6+15+4=25 mm srážek , víkend vlhký, teplý'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 27,1 mm srážek, což již výrazněji nasytilo půdní profil. Ve čtvrtek se nám podařilo dokončit žně. Na vlhký průběh žní jsme si již odvykli, ale výsledky jsou celkem dobré. Bohužel na posledních polích ještě leží sláma a nepodařilo se nám zasít všechnu řepku do konce srpna. Sušina kukuřice je zatím okolo 26 %, dozrávání bude pomalejší. Za srpen napršelo 139,5 mm, od začátku roku 521,9 mm, což bývá za celý rok.'
TACHOV: 'víkend propršel,celkový úhrn za so a ne 57 mm. Díky charakteru deště opět vše do profilu půdy, bez nežádoucího úniku.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v uplynulém týdnu 24 mm. Za měsíc srpen 98,5 mm srážek, což představuje v naší oblasti asi 133 % normálu.'
VSETÍN: 'Výnosy ozimých obilovin a řepky jsou nižší z důvodu přemokření půd vlivem srážek v měsíci květnu a červnu. Výnosy u ovsa jsou nižší z důvodu sucha v měsíci dubnu, kdy po zasetí porosty nerovnoměrně vzcházely a přemokření půd v měsíci květnu a červnu. Srážky za minulé období byly 9,5mm.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 8,8 mm srážek, za celý srpen 98,7 mm a od začátku roku 401,6 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '26,8 mm srážek, 16,3 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden nepřibyly žádné srážky'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 3. 10. 2021

  Pavel Zahradníček ve Víkendovém Radiožurnálu

  Kde chybí vláha a kde je nejvíce vody aktuálně? Hrozí někde půdní sucho?
  Pro Český rozhlas odpovídal klimatolog Pavel Zahradníček.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (stopáž od 11:21).

 • 24. 9. 2021

  Cenu rektorky získal Miroslav Trnka

  Sedm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Prestižní ocenění za dlouhodobé a mimořádné výsledky získal  bioklimatolog Miroslav Trnka, leader týmu Intersucho. Ceny rektorky se udělovaly teprve potřetí.
  Více informací k přečtení ZDE

3. září 2020 / 36. týden

předchozí další stáhnout zavřít