Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 06. 09. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 08. 2020 do neděle 06. 09. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 09. Zprávy 250 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Čtyři okresy (Vyškov, Louny, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze třech okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 20 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 15 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí. Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 43 % hlášení) až mírně vlhká (cca 29 % hlášení).
Na mnoha místech pokračuje vysoký výskyt hraboše. Probíhají podzimní práce a ne všude je možno vjet s technikou na pole. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BRUNTÁL: 'velké srážky cca 80 mm, nastal pravý opak sucha...nemůžeme se dostat do polí...snad se počasí uklidní a začnou podzimní práce...'
BŘECLAV: 'I v minulém týdnu došlo k výraznému doplnění vláhy - napršelo během víkendu cca 18 mm. Pro vinice je těch srážek až moc, tam je potřeba již počasí beze srážek a sluníčko. Průběh počasí je spíš vlhčí bez příznaků sucha. Srážky za srpen byly cca 46 mm, což je dostatek.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '36. týden 2 mm. Orba po řepce, kde je její výdrol, je prakticky nemožná-beton.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'minulý týden naměřeno 37 mm srážek. Žádné dopady sucha nejsou pozorovány, naopak začíná být problémem nadměrná vlhkost půdy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném období spadlo od 21-25 mm srážek, opět došlo k dosycení půdního profilu, déšť zkomplikoval sklizeň máku a úklid slámy, pro polní práce je ale vláhová situace příznivá.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'teplo až dusno, napršelo 42 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: '31.8.2020 srážky 13 mm, 1.9.2020 srážky 42 mm a 5.9.2020 srážky 5 mm'
HODONÍN: 'V úterý 1.9. spadlo 21 mm a od časných ranní hodin a v průběhu celé neděle 6.9. spadlo 18 mm dešťových srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky minulý týden - 35 mm, pokračuje sklizeň silážní kukuřice a 4. seč vojtěšky, zasetá řepka ozimá vzchází, začala sklizeň brambor samosběrem, výnos 525 kg na aru = 525 q/ha, '
CHRUDIM: 'V období 30.8. - 6.9. jsme zaznamenali 80,0 mm srážek (30.8. - 27 mm, 31.8. - 3 mm, 1.9. - 8 mm, 2.9. - 48 mm). Déšť byl mírný a voda se, alespoň zpočátku, postupně vsakovala do půdy. Po nasycení půdního profilu způsobil povrchový odtok vody erozi půdy a to především na pozemcích, kde byla zaseta řepka. Probíhají třetí seče travních porostů, bohužel pozemky jsou velmi podmáčené a některá místa není možno přejet. Pomalu se chystáme na sklizeň silážní kukuřice, ale i hybrid s FAO 220 je na 27,5 % sušiny a 25,0 % škrobu ve 100 % sušiny. Sklizeň průmyslových brambor probíhá bez větších problémů, výnos hlíz je nad 40 t/ha, průměrná škrobnatost se pohybuje kolem 15 %.'
CHRUDIM: 'V Minulém týdnu přešly drobné srážky úhrnem do 10 mm. Půda je vlhká, bez problémů se suchem. Zbývá sklidit kukuřici a cukrovku. '
CHRUDIM: 'Za uplynulé období napršelo 32 mm, za měsíc červenec 91 mm a od počátku roku 628 mm srážek.'
JIHLAVA: 'U brambor poškozeni hlavně nadbytkem vláhy kde dochází k hnilobě hlíz, některé pozemky silně zamokřené, problém se setím ozimů'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Spadlo 13 mm srážek. Porosty máku a ovsa jsou horší z důvodu velkého množství vody v době nalévání semen a zrání.'
KOLÍN: 'V sobotu spadlo 5 mm. Jinak teplé suché počasí. '
KROMĚŘÍŽ: 'Během víkendu 5-6.9.spadlo 24 mm, půda je nasycená, pomohlo to zaseté řepce, odhady výnosů neodpovídají u jarního ječmene - snížení výnosu a kvality silným dlouhodobým polehnutím porostů, odhady řepky ozimé neodpovídají skutečnosti - výnos ovlivněn poškozením hrabošů při vzcházení 2019, poškození porostů krytonosců stonkových v předjaří, průměrný výnos v okrese Kroměříž podstatně nižší jak je v odhadech'
KUTNÁ HORA: 'min týden 0 mm, začíná se velmi intenzivně projevovat sucho, stejné jako loni půlka srpna extrémně mokrá a potom jako když utne, problémy se vzcházením řepky, seče na loukách velmi slabé myši ty raději nezmiňuji někde jsme ani nezaložili porosty řepky, problémy budou s oz. pšenicí. pastviny provrtané jak ementál. Nálada pesimistická výhled nedobrý'
MLADÁ BOLESLAV: 'normální vývoj pro počátek září - srážky o víkendu dostatečné pro zasetou řeku ozimou'
MLADÁ BOLESLAV: 'Minulý týden zde 36 mm. Srážky zkomplikovaly založení porostů ozimé řepky. Naštěstí díky oteplení nám pole celkem oschly a setí řepky ukončíme dnes 7.8 2020'
NÁCHOD: 'srážky za týden 42 mm'
NÁCHOD: '59 mm'
NOVÝ JIČÍN: '+ 95 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Úhrn srážek za uplynulý týden opravdu moc. V úterý 32 mm, v neděli dalších 40 mm. Půda přesycená vodou, půdní profil už to nebere. Není doseta plánovaná výměra ozimé řepky. Všeho moc škodí - silný nedostatek vody a také silný nadbytek vody. Teplota již klesá, pod 20 °C, v sobotu ještě 25 °C.'
NOVÝ JIČÍN: 'Kromě otav jsou pole sklizená. Sumář za srpen 154,5 mm, což je téměř dvojnásobný dlouhodobý průměr na srpen za posledních 12 let. Od května do konce srpna spadlo 818,5 mm srážek. Za září i s dnešním dnem spadlo dalších 48,5 mm. Takže letos už spadlo průměrný roční úhrn srážek za 12 let. Půda je nasycena vodou, ale na prameny a ve studnách to není úplně tak znát. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 0,2 mm srážek. '
OLOMOUC: 'srážky minulý týden 51 mm, v sobotu kroupy.'
OPAVA: 'Dalších 36 mm, některé pozemky nejde ani vjet. Orba skývy jak zimní orba.'
OPAVA: 'Od soboty do úterý 1.9. tady spadlo 65 mm a o tomto víkendu dalších 12 mm. Pole byla tak rozbahněná, že minulý týden polní práce byly možné jen výjimečně. Kdo nestihl zasít řepku před deštěm, dosévá až teď, nebo rezignoval a zvolil náhradní plodinu. Kopání brambor na zahradě je letos značně obtížné, půda je díky spoustě vody slehlá, brambory jsou obalené blátem a půda strašně mokrá. Při orbě se tvoří lavice, skývy se vůbec nedrobí. Slimáci na zahradě už sežrali, co mohli, tak se teď pouštějí i do věcí, kterým se normálně vyhýbají - listy tyčkových rajčat, saturejka. Jen svlačec rolní nežerou ani teď. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 38 mm, 1.září vytrvalý celodenní déšť, ukončeno setí řepek, končí podmítky pod pšenici, probíhají třetí postřiky cukrovek (cercospora), půda dostatečně nasycená vodou'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo okolo 40 mm srážek. Teprve od dneška provádíme polní operace.'
PARDUBICE: 'Sucho v žádném případě již neprobíhá. Na 5.7 ha louky nám stojí neustále voda a to nejen z důvodů deštivého počasí, ale i z důvodů zadržení vody v rybníce Lodrant, kde je maximální stav hladiny.'
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek za 36 týden je 7 mm a průměrná teplota 15,5°C'
PÍSEK: '36.týden 2 mm. Orba po řepce, kde je její výdrol je prakticky nemožná-beton.'
PÍSEK: 'uhrn srazek za posledni tyden 5mm'
PLZEŇ-JIH: 'V 36. týdnu jsme zaznamenali pouze 2,8 mm srážek z pondělí 31.8., za září zatím ani kapka. Byly dokončeny podmítky. Probíhá orba a příprava pod ozimé obiloviny. Orniční vrstva je vlhká, oře se velmi dobře, brázdy velmi rychle osychají. Ozimá řepka i meziplodiny vzešly brzy a rovnoměrně. Krom dosažených průměrných výnosů plodin vyplněných v dotazníku stojí ještě za zmínku průměrný výnos u ozimého ječmene = 6,50 t/ha a u polního hrachu = 2,51 t/ha.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho není, ale ani dostatek vláhy. Povrchová vrstva půdy je vyschlá. Množství srážek za období od 30.8. do 5.9.2020 na lokalitě 14,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní srážky s hodnotou 18 mm. Stav vegetace optimální. Na polích meziplodiny zaseté i řepka, vzcházení je ideální. Jinak na poli jsou jen brambory, ty ještě nejsou došlé, takže tam chvíli ještě zůstanou. pomalu začneme set ozimy. Z ročního úhrnu srážek letos spadlo 87 %.'
PŘÍBRAM: '3 mm srážek, krásné babí léto'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden nespadly žádné srážky a vzhledem k teplému počasí dochází na mělkých půdách ke ztrátě vody. Některé kukuřice začínají spíše dosychat než dozrávat. Podařilo se nám dosít řepku již po termínu a pokud na ni nezaprší, bude špatně vzcházet. Místy začíná být viditelné sucho.'
SEMILY: 'V týdnu třikrát vydatné srážky, celkem za týden cca 8 - 12 mm '
TACHOV: 'Srážky za poslední týden 3 mm, nicméně situace je stále velmi dobrá. Porosty ve výborné kondici.'
ZNOJMO: 'srážky 30 mm, rovnoměrně a mírně, nicméně již je srážek až příliš, rané odrůdy jsou poškozeny praskáním, či vytlačováním bobulí a následným napadením houbovými chorobami.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 33,4 mm, výpar z vodní plochy 4,4 mm, výnosy obilovin nižší než se čekalo: nižší ha váha, větší zaplevelenost porostů, kukuřice po počátečním pomalém růstu nyní dává předpoklad dobrého výnosu'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 40 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE

19. srpna 2020 / 34. týden

předchozí další zavřít