Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 09. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 09. 2020 do neděle 27. 09. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 09. Zprávy 262 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Okres Domažlice hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze třech okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 22 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 16 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (60 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 43 % hlášení) až velmi vlhká (cca 37 % hlášení).
Srážky v minulém týdnu na většině území zlepšily sledované sucho, ale naopak na mnoha místech přerušili podzimní práce a není možné vjet s technikou na pole. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRUNTÁL: 'vydatné srážky cca 35 mm, počasí začíná ovlivňovat podzimní práce....pole nejdou díky dešťům obdělávat...je konec září a nemáme sklizeno na siláž...není naoráno a je třeba zasít ozimy...snad se počasí umoudří...'
BŘECLAV: 'Koncem týdne došlo k výraznému doplnění vláhy, dostatek vláhy je i v povrchové vrstvě. Vinaře to až tak moc nepotěšilo, ale pro polní rostlinnou výrobu je to velmi vítáno. Žádné plodiny od dubna nemají nedostatek vláhy.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '39.týden - 52 mm, konečně se dá orat, bohužel prozměnu ne sít. '
ČESKÝ KRUMLOV: '45 mm'
DĚČÍN: 'Od pátku 25.9 do neděle 27.9 napršelo 39 mm srážek. Půda je v horní vrstvě blátivá, pomalu vsakuje, tvoří se kaluže. Tráva na druhou seč vlivem sucha a tepla zaschla. Výnos 230 kg sušiny z hektaru'
DĚČÍN: 'Situace se velmi zlepšila, ale ve větších hloubkách a mezi stromy je znát, že půda ještě stále není v plně nasyceném stavu. Ve hloubkách okolo 40 cm je půda stále tvrdá a drolí se.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 38 - 41 mm srážek a to v pátek a v sobotu a tím se konečně přerušilo období mírného sucha, půda je plně nasycená vodou, ta ale přinesla komplikace v setí ozimých obilovin a sklizni silážní kukuřice, naopak prospěla zejména pozdě setým řepkám. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 36 mm srážek, celé množství spadlo od pátečního večera do nedělního rána. '
HAVLÍČKŮV BROD: '25.9.2020 srážky 18 mm, 26.9.2020 srážky 28 mm a 27.9.2020 srážky 3 mm'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Byl to krásný podzimní týden,sluníčko svítilo,ke konci týdne se ochladilo na 4 °C a do neděle napršelo 40 mm vody'
HODONÍN: 'množství srážek 20,77 mm'
HODONÍN: 'Ve středu 23.9. spadlo 15,5 mm, v pátek 25.9. 7,8 mm a dále v sobotu 26.9. 15 mm dešťových srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 50 mm ( 3 mm, 13 mm, 34 mm ), za září již 84 mm, od začátku roku již - 603 mm , největší sucho je v porostu kukuřice - v 40 cm stupeň půdní vlhkosti 2, polní práce se v pátek 25.9. zastavily, v průběhu týdne pokračovala příprava půdy a setí ozimů, sklizeň kukuřice a cukrovky, brzy seté ozimy již vzešly, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '55 mm po výrazném srážkovém deficitu v předešlých týdnech - zvadlá cukrovka, špatné vzcházení u řepky'
CHRUDIM: 'Srážky jsme měli 52 mm (25.9. - 23,6 mm a 26.9. - 28,4 mm).'
CHRUDIM: 'Počasí pokračuje v extrémech, po třech týdnech sucha a tepla napadlo za den a noc 47 mm srážek.'
CHRUDIM: 'Průběh počasí v uplynulém týdnu od 20.9. do 27.9. byl sušší, noční teploty byly poměrně nízké, přes den převládaly vyšší teploty, slunečné počasí a vítr, který svrchní vrstvu půdy vysušoval. Takto vysušená část ornice poté, během předseťového zpracování, měla tendenci podléhat větrné erozi. Celý týden nespadla ani kapka, 34,0 mm srážek napršelo v pátek 25.9. a v sobotu 26.9., kdy se i citelně ochladilo. Sklizeň kukuřice i brambor musela být dočasně přerušena.'
CHRUDIM: 'Víkendových 45 mm doplnilo vláhu v půdě. Už je té vody spíše až moc.'
KLATOVY: '30mm srážek. Situace se velmi vylepšila a vzhledem k menšímu výparu vlivem nižších teplot bude snad stav s vláhou příznivější.'
KOLÍN: 'srážky 25.9.-26.9.2020 56,4 mm v intenzitě 2 - 11 mm/hod. bez splachu na poli'
KUTNÁ HORA: '24.9. 2,2mm, 25.9. 16,4mm, 26.9. 42,2mm déšť zastavil všechny práce, těšíme se na sucho'
KUTNÁ HORA: 'po měsíci a půl zapršelo (25.9.) 36mm, řepka výpadek rostlin cca 20% měrou společnou myši a dřepčíci stříkali jsme 4x..to se nedá zvládat... již jsme začali pomalu přikrmovat na pastvině prakticky pláň 1 : 1 s myši. Některé pozemky jsou jako ementál neseli jsme tam ani řepku a nebudeme ani pšenici, pokud nebude zima prakticky úrodu odnesou znovu myši. Velice výrazné ochlazení min týden 24-26, tento týden (od 28.9) max 11 st, z extrému do extrému tak jako celý letošní rok.. nálada špatná morálka mírně otimistická'
LITOMĚŘICE: 'V posledním týdnu spadlo od pátku do nedělního rána v k.ú Chotiněves a Jištěrpy 45 mm srážek, v ostatních katastrech 51 mm srážek.'
LITOMĚŘICE: 'V pátek a v sobotu srážky 51 mm. Jinak za celé září ani kapka.'
LOUNY: 'V posledních dnech se situace v provlhčení půdy do 20 cm výrazně zlepšila, neboť v 25. a 26. 9 spadlo 65 mm postupných srážek, což ne nejvíce od počátku roku. Spodní profil půdy však tento déšť výrazně z hlediska provlhčení neovlivnil.'
LOUNY: '56 mm vse spadlo v patek a v sobotu vse se vsaklo nebyl to prudky dest'
MLADÁ BOLESLAV: 'O uplynulém prodlouženém víkendu nám zde spadlo od 55 do 67 mm srážek. Před těmito dešti již z polí byla téměř poušť a pozemky ztvrdlé nyní nejde na pozemky takřka vstoupit. Příprava pro setí ozimů bude pokračovat doufejme koncem tohoto týdne. Deště mohly významě pomoci zaseté řepce,která v suchých hrudách ještě ani nevzešla'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po 2 absolutně suchých týdnech napršelo zejména v poslední den hodnoceného týdne celkem 46 mm srážek, čímž byl téměř dorovnán průměrný srážkový úhrn za září. Tento dlouhotrvající slabý až mírný déšť způsobyl výrazné dosycení půdy vláhou, zejména v jejím předchozím suchem vysušeném horním profilu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 52 mm. Invaze hlodavců přetrvává.'
MLADÁ BOLESLAV: '60,5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky napříč katastry v průměru cca 40 mm výrazně pomohly. Polní práce na čas vyřazeny - cca 5 dnů. '
MOST: 'spadlo cekem 62mm vody'
MOST: 'pátek 10 mm a sobota neuvěřitelných 47! největší srážkovej úhrn za dva roky..'
NOVÝ JIČÍN: '77 mm srážek doplnily vodní profil a před zimním období se snad opět trochu doplní i spodní voda, aspoň trochu. Pastviny jsou teď na podzim ještě pěkně zelené s dostatkem pastvy. Srážkově je tento rok nadprůměrný, ale na porosty to nemá příliš pozitivní vliv. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden napršelo 57 mm srážek. Sucho není, situace se velmi zlepšila.'
OPAVA: 'Přes víkend spadlo okolo 80 mm, což způsobilo úplné zastavení výroby na poli. Zaseto máme čtvrtinu ploch pšenice ozimé, zbytek setí je velmi ohroženo. Doufejme, že přijde nějaké babí léto. '
OPAVA: '45 mm, nejde vjet na pozemky a voda už neprosakuje do spodních vrstev.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 32,3mm spadlo během 2 dnů, do půdy voda už hůře vsakuje, v níže položených místech se tvoří kaluže, probíhá sklizeň cukrovky, příprava půdy a setí pšenice zastaveno vzhledem k počasí'
OPAVA: 'O víkendu spadlo 44 mm a dnes dalších 25 mm. '
PELHŘIMOV: 'úhrn srážek v 39 týdnu 35 mm ve dvou srážkových dnech /25 a 26.9/ při průměrné teplotě 13,5°C'
PLZEŇ-JIH: 'Po 2 týdnech sucha se vrátilo deštivé počasí, od pátku do neděle napršelo cca 35 mm, což bude příznivé pro vzcházení ozimů a nasetých trav. Naopak sklizeň brambor a siláží se tímto bude komplikovat.'
PLZEŇ-JIH: 'V 39. týdnu jsme ve 2 srážkových dnech naměřili 37,9 mm srážek. Ve čt. 24.9. jsme začali sít ozimé ječmeny, za pátek a sobotu napršelo 85% měsíčního normálu, takže polní práce byly na prodloužený víkend přerušeny. Srážky byly pozvolné, vše vsáklo, půda byla v neděli ráno v celém orničním profilu nasycená, ale ne bahnitá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Konečně zapršelo: středa 15mm v bouřce,pátek 6mm,sobota 36 mm. Déšť zastavil silážování uschlé kukuřice.'
PLZEŇ-SEVER: 'srážky v k. ú. Dřevec za minulý týden: 23.9. 34mm 24.9. 2mm 25.9. 7mm 26.9. 42mm 28.9. 3mm'
PLZEŇ-SEVER: 'Silné sucho bylo ukončeno vydatnými srážkami ve dnech 25. až 28. 9. 2020. V současnosti je půda plně nasycena vodou, obtížně zpracovatelná. Množství srážek za období od 20. do 26.9.2020 na lokalitě 33,6 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 100,1 mm, z toho ve středu 23.9. bylo 54,5 mm v přívalové bouřce, kdy během tří hodin voda brala ornici z čerstvě osetých polí. Na výskyt hrabošů to však nemělo velký vliv , ve čtvrtek byly nory v řepkách a ve vojtěškách opět prohrabané a aktivní .'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za minulý týden spadlo 50 mm srážek. Jelikož se jednalo o plynulý mírný dešť, většinu vody půda absorbovala. Řepky a víceleté porosty jsou dosti poškozené hraboši, nor je v některých lokalitách více jak zdravých rostlin. Kde se provedlo podrývání či orba je stav lepší.'
PRACHATICE: 'Koncem týdne v pá a so intenzivní srážky, celkem 41 mm. V týdnu teplo, v noci 11 až 13 °C, den okolo 23°C. Půda po srážkách do 20 cm vlhká. Probíhá setí ozimé triticale, pšenice, sklizeň kukuřice začíná.'
PŘEROV: 'Začínaly se již projevovat důsledky sucha, ale vydatné deště v závěru týdne situaci zvrátily.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 50 mm srážek. Po dlouhé době konečně zapršelo a výrazně se dosytil půdní profil. Sice nám to komplikuje polní práce, ale voda byla nutně potřeba, neboť vrchní profil půdy byl již hodně vyschlý. '
PŘÍBRAM: '5+24+13= 42 mm srážek, 1. polovina týdne horko, sucho; středa bouřka, na Příbrami kroupy, od pátku déšť, ochlazení '
SEMILY: 'V pátek a v sobotu vydatné srážky, celkem více než 45 mm. O kolik více nevím. '
STRAKONICE: '40 mm srážek'
STRAKONICE: 'Koncem týdne v pá a so intenzivní srážky, celkem 41 mm. V týdnu teplo, v noci 11 až 13 °C, den okolo 23°C. Půda po srážkách do 20 cm vlhká. Probíhá setí ozimé triticale, pšenice, sklizeň kukuřice začíná.'
STRAKONICE: 'Od pátku do sobotního večera spadlo 42 mm zahradnického deště '
STRAKONICE: 'za minulý týden spadlo 38,4 mm srážek '
TACHOV: 'dne 25.9. 2020 29mm srážek, 26.9. 17mm srážek.'
TACHOV: 'Dobrý den, v sobotu spadlo 35 mm a v pondělí 28.9. 7 mm srážek. Vrchní profil půdy doplněn - bahnitý povrch.'
TRUTNOV: 'Od 26. do 28.9. (So, Ne, Po) neustálé deště, nikoli přívalové, ale dlouhotrvající. Nemožnost kvůli mokru sklízet kukuřici. Za pondělí 28.9. činil úhrn srážek 8mm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : st 23/9 - 1,1 mm,pá 25/9 - 46,4 mm,ne 27/9 - 5,7 mm Babí léto skončilo , nastává období dešťů . Podzimní práce přibližně v polovině . Předpokládáme rozvoj hnilobných procesů na ovoci .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období napršelo krásných 32 mm. :-) '
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Od pátku 25.9 do neděle 27.9 napršelo 39 mm srážek. Půda je v horní vrstvě blátivá, pomalu vsakuje, tvoří se kaluže. Tráva na druhou seč vlivem sucha a tepla zaschla. Výnos 230 kg sušiny z hektaru'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 27.9.2020-35,2 mm výnos kukuřice na siláž-65 t/ha'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v naší lokalitě za uplynulý týden 56 mm. Intenzivní srážky zejména v pátek 25. 9., nicméně voda se i tak stíhala vsakovat. Nyní je půdní profil nasycen až přesycen (v terénních depresích). To mělo za následek přerušení setí ozimů, sklizně brambor a oddálení sklizně silážní kukuřice.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Když už puda vyschla posledních 14 dní před dešti mezi 26-28.9., aby šlo zaset kvalitě ozimé obilniny, ošetřit řepku pro dřepčíkum a přidat dusík, začít sklízet za sucha brambor a začít s siláží kukuřice, je puda opět přesycená vodou, spadlo 65 mm za tři dny prší dál, jsme na 85 % ročního normálu, kolegové už jsou na 115 % normálu roku. Je to znát na i výskytu slimáčků v řepkách, kt. roky nebyly, nyní hraboši takřka nejsou, jen lokálně v minimalizacích s mulčem nebo najžních svazích, tam ve vysachajícím polovině září začly. Totální propad výnosu u brambor, 30 % normálu výnosu, na druhé straně kukuřice silážní skvělá kvalita a výnosy 50 t/ha. Cukrovku a řepu obecně trápí skvrnatička, i po 4 postřicích je to špatné, chrást odchází a stagnuje cukernatost... Zmínkou ze žní, propad pro mokrý průběh a shnilé kořeny u ječmene, některé pšenice, výnos podržela řepka, kt. měla dobrou funficid. clonu k závěru. Nastal projekt "MOKRO 2020" a je potřeba oprášit agrotechnické postupy do mokra :-) '
VYŠKOV: 'Půda extrémně vlhká s negativními dopady, během pátku a soboty napršelo cca 50mm, úroda jablek a hrušek je extrémně nadprůměrná cca 145% běžného průměru.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '26,6 mm srážek, 12 mm výpar z vodní plochy'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 30 mm srážek'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 7. 2024

  Kam s uhlíkem?

  Stále víc jihomoravských zemědělců se inspiruje principy regenerativního zemědělství z USA – neorají, zeminu nikdy nenechávají holou a zapojují býložravce. Kromě zdravější půdy, a tím i potravin, má šetrný přístup pomoct také klimatu, a to ukládáním oxidu uhličitého. Propagátorem postoje je i Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny.
  Celý článek pro deník Mladá Fronta DNES je k dispozici ZDE.

 • 9. 7. 2024

  Změna klimatu je příležitost

  Letošní jaro, přesněji období od začátku března do konce května, bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy tam meteorologové měří. Oproti třicetiletému průměru za léta 1961 až 1990 teploměr ukazoval o 3,9 stupně Celsia více. Klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd popisuje extrémy počasí i to, na co se připravit v Česku.

  Celý rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes je k dispozici ZDE.