Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08. 11. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01. 11. 2020 do neděle 08. 11. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 08. 11. Zprávy 237 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Most je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, dva okresy hlásí ztráty mezi 30–40 %. Dále 13 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 15 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (46 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (35 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 53 % hlášení) až vlhká (cca 40 % hlášení).
Příchozí srážky v posledních týdnech zkomplikovaly provádění podzimních prací. Ačkoliv začíná panovat bezesrážkové období, je však nedostatek slunečního svitu a větru a na mnoha místech zůstává i nadále půda podmáčená. Technika stále stojí a dochází ke zpoždění. Není možné set ani sklízet. Na mnoha místech nedošlo k dosetí ozimých plodin. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BLANSKO: '20 mm, srážek je už velmi mnoho, komplikují podzimní práce, obdělávání půdy je v podstastě nemožné a pro půdu devastující, takže teď nás trápí přebytek vody, jen doufám, že to nebude taky 5 -7 roků jako sucho'
BRNO-VENKOV: 'V pondělí napršelo 7 mm, v úterý 10 mm a ve středu 2 mm.'
BRNO-VENKOV: 'Deštivé počasí má vliv na porosty pšenic v podmáčených plochách již zažloutá, ale toto počasí má vliv na úbytku aktivních nor hrabošů.'
BRNO-VENKOV: 'Začiná se projevovat nadbytek srážek.'
BRUNTÁL: 'sice žádné srážky, ale málo slunce a větru...nic nevysychá a práce se moc neposunuly....stále nezaseté ozimy, nesklizená kukuřice a nevyoraná cukrovka...ostatní podzimní práce ve velkém zpoždění'
BŘECLAV: 'Stále je v půdě v celém profilu hodně vláhy a sucho se několik měsíců nevyskytuje. Jsou problémy s osetím ozimů a zbytkem sklizně kukuřic i révy. Jsme rádi, že nás čeka nějaké období beze srážek.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 45 mm srážek. Krajina je plně nasycená vodou, vodoteče jsou na vyšším stavu vody, než je v tomto ročním období obvyklé.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky ve dvou dávkách 40 - 44 mm, půda je přesycená vodou.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 21 mm vody,mlhy'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 16 mm, na polích probíhá sklizeň cukrovky, hnojení a orba, půdní vlhkost v 20 cm a 40 cm stupeň 4 , 6.11. byl první noční mráz - 1,9°C,'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 8mm, čekáme na příležitost - možnost vstupu na pole pro aplikaci herbicidů.'
CHRUDIM: 'V první polovině týdne srážky, kdy každá srážka přináší nebezpečí povodní (Novohradka, Chrudimka). Všude mokro až bláto, probíhá sklizeň cukrovky a zrnové kukuřice kdy dochází často k poškození půdy technikou. Zaseta je cca 80% ozimů.'
CHRUDIM: 'Sucho v posledních týdnech není hrozbou, větší hrozba je z velkého množství vody. Většina polí jsou pod vodou. Kukuřice na zrno se začíná sekat, ale bohužel podmínky na to jsou velice špatné. Řezačky zapadávají a pracovníci s tím mají více potíží a bohužel se tím i ztužuje půda. Na Chrudimsku se seje ještě pšenice ozimá, ale též je to komplikované a traktory se sečkou zapadávají.'
JIHLAVA: 'spíše opačný trend, půda přemočená, vzešlé porosty obilovin začíná trápit nedostatek vzduchu, žloutnou, '
KLATOVY: '11mm srážek, žádné projevy sucha. '
KOLÍN: 'Za týden cca 10 mm vody, mlhy způsobují, že zůstává velmi vlhko.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden spadlo 4,5 mm srážek. S ohledem na drobné srážky z mlh nešlo sít.'
LOUNY: 'Stav půdní vláhy se od posledního hlášení nezměnil, neboť neustále mírně mrholí, půda nevysychá, výsušný vítr již nefouká, zkrátka klasický podzim. Podzimní práce jsou v našich podmínkách, zejména na permských červenkách těžko proveditelné. Otázkou zůstává, kolik vláhy projde do hlubších vrstev, tj. pod profil 50 cm. '
LOUNY: 'mlhavo,teploty5 stupnu a za tyden 1 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za první listopadový hodnocený týden napršelo celkem 10,5 mm, které udržely nasycení půdy z předchozích srážek v horním profilu s dalším průsakem hlouběji do půdy.'
NÁCHOD: 'srážky za týden 18 mm, konečně normální podzim'
NOVÝ JIČÍN: 'Srážky za uplynulý týden v rozsahu 23 mm, slunce a slunečního svitu málo, pořád mlha a zataženo. Nepřeje to polním pracím, především setí ozimů a sklizňovým.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 6,5 mm srážek. Je mokro, které znemožňuje podzimní polní práce.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 20 mm srážek ,což v chladném podzimu udělalo špatně v přípravě půdy a sklizni cukrovky. Tento podzim je jeden z těch těžších co jsem zažil. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 18mm, přízemní mrazíky okolo -2,5°C, 7-8.11. konečně slunečno, jinak celý týden pod mrakem; stále obtížná sklizeň cukrovek'
OPAVA: 'Na začátku minulého týdne spadlo do 10 mm srážek, což v krajině nasycené vodou zase zkomplikovalo situaci. Na některých místech už měsíc stojí louže vody, nebo jsou tak rozbahněné, že tam není možno vjet. Ozimou pšenici se asi nepodaří dosít, zbylou cukrovku lze sklidit s velkými problémy jen na některých pozemcích a osud nesklizené kukuřice je velmi nejistý. '
OPAVA: 'Půda stále mokra a podmačená,vybirají se lokality pro orbu.'
PARDUBICE: 'Velké množství srážek nám přineslo velké komplikace se sklizní kukuřice na zrno. Ze 72 ha máme doposud sklizeno 26 ha a přistoupili jsme k tomu, že zítra t.j. ve čtvrtek nám přijede sklízet kukuřici kamarád s pásovým kombajnem, tak uvidíme zda to půjde. Situace - nemožno sklízet kukuřici, nám přinesla další komplikace se setím ozimé pšenice. '
PLZEŇ-JIH: 'za poslední 2 týdny spadlo v 44 týdnu 31 mm a 45 týdnu 6,5 mm srážek takový normální podzim po letech . '
PLZEŇ-SEVER: 'Místo sucha mokro, dalších 7mm a mlha.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Množství srážek za období od 1. do 7. 11. 2020 na lokalitě 4,4 mm. '
PRACHATICE: 'Srážky v minulém týdnu ve třech dnech celkem 20 mm. Půda je do 10 cm mokrá, místy až bahnitá. Konec týdne vyjasnění, ráno teploty pod nulou -2°C, den jasno slunečno 8°C.'
PROSTĚJOV: 'Srážky za uplynulý týden pro farmu ve Štětovicích: 11 mm '
PŘEROV: 'Půda byla po deštích plně nasycena vodou. Nyní se opět začínají polní a sklizňové práce. Ovšem je to všechno "na silu", takže tomu také odpovídají výsledky a situace. Část pšenic je setá pozdě a do nevhodných podmínek.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 16 mm srážek. Půda je dost vlhká, ale o víkendu se konečně nechalo něco připravit a s potížemi se nám podařilo dosít pšenici. Také senáže pokročily a za týden snad bude hotovo. Ostatní práce mají stále velký skluz.'
SEMILY: 'Až do čtvrtka občasné přeháňky, většinou ne příliš vydatné. Mohlo by vás ale zajímat následující. V dubnu jsem objevil na svém pozemku starou utajenou studnu. Podle konstrukce ještě po původních německých obyvatelích. Měl jsem radost, že budu mít svojí vodu, ale pak přišlo zklamání. Ve studni hluboké 3,7 m bylo jen 0,3 m vody. Teď jsem studnu znovu odkryl a naměřil 1,7 m vody. Na jaře studnu vyčerpám (pokud tam ještě voda bude), abych zjistil zda se jedná o hladinu spodní vody, nebo jen akumulaci letošních vydatných srážek.'
STRAKONICE: 'Srážky v minulém týdnu ve třech dnech celkem 20 mm. Půda je do 10 cm mokrá, místy až bahnitá. Konec týdne vyjasnění, ráno teploty pod nulou -2°C, den jasno slunečno 8°C.'
STRAKONICE: 'za poslední 2 týdny spadlo v 44 týdnu 31 mm a 45 týdnu 6,5 mm srážek takový normální podzim po letech . '
TACHOV: 'Dobrý den, uplynulý týden bez zásadních srážek.Díky inverzi mlha 24 hod,půda nevysychá.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Porosty ozimého žita a částečně i ozimé pšenice spíše negativně ovlivnilo přemokření půdy, kdy dochází k horšímu vzcházení rostlin.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'po 14mm je mokro jako málokdy a sucho už asi letos nebude'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 32 mm srážek. Půda je přesycená - negativní vliv v ozimých plodinách (silně nevyrovnané a mezerovité porosty).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 8.11.2020-7,oohod.-8,8 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'bod č. 5 - pozdní setí bod č. 7 - pozdní setí bod č. 17 - pozdní sklizeň z důvodu počasí + způsobené škody prasaty'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Stále je silné podmáčení, problém s aplikací kejdy a digestátu, není doseto cca 20 ha pšenice ozimé a 8 ha žita.'
VSETÍN: 've sledovaném období napršelo 25mm srážek'
VYŠKOV: 'Srážek sice významně nepřibylo, ale celodenní mlhy a občasné rosení drží půdu ve velmi bahnitém stavu. Setí ozimu je komplikované už od 24.9. a kromě 4 dnů nejde sít ozim až do teď a to stále trvá. Sklizeň kukuřice na zrno provádět lze, musíte se ovšem smířit s rozjezděnou půdou. Cukrovka zatím nevyorána.'
VYŠKOV: '6 mm za uplynulý týden'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 17 mm'
ZLÍN: 'METEO srážky Vizovice 45.týden = 14mm'
ZNOJMO: 'Dopady současného vlhčího průběhu počasí jsou na setí obilovin. Zbývá nám oset cca 10 % ploch (65 ha). Jsou omezené možnosti aplikace statkových hnojiv a zpomaluje se sklizeň zrnové kukuřice'
ZNOJMO: 'Srážky 13 mm/týden, po srážkově nadnormálním září (80 mm) a říjnu (74 mm) je i u nás najednou vody dost a řešíme druhý extrém, který je protipólem sucha. Dost znamená, že nasycení půdního profilu neumožňuje realizovat v plánovaných termínech a také kvalitě polní práce, ve výrazném skluzu je pak především setí ozimé pšenice (setí je doslova utrpením). Více vody v tomto období je ale dobré pro doplnění dlouhodobého vláhového deficitu a je především budoucí investicí na příští vegetační sezónu...'
ZNOJMO: 'srážky 17 mm, půda mokrá, nelze zpracovávat a připravovat pod setí obilovin, dosud nemáme zasety ozimy.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 16. 8. 2022

  Druhý vrchol léta bez kapky vody. Extrémním suchem trpí západ Čech

  Minimum srážek spadlo v západních Čechách, kde je aktuálně extrémní půdní sucho. Na otázky ohledně sucha v Česku odpovídal člen týmu Intersucho, Pavel Zahradníček.
  Celý rozhovor k přečtení pro seznamzpravy.cz ZDE

 • 3. 8. 2022

  Riziko požáru jsme viděli týden dopředu, častější je ale jinde, říká expert

  Riziko požárů v Česku roste s tím, jak kvůli klimatické změně přibývá dní s vhodným požárním počasím. „Neznamená to ale, že lesy kvůli většímu množství těchto dní hořet musí a nedá se s tím nic dělat,“ řekl Miroslav Trnka Seznam Zprávám.
  Celý článek pro seznamzpravy.cz k přečtení ZDE.

22. říjen 2020 / 43. týden

předchozí další stáhnout zavřít