Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 27. 12. 2020 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 20. 12. 2020 do neděle 27. 12. 2020 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 27. 12. Zprávy 151 zpravodajů z 59 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 5 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 13 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 46 % hlášení) až velmi vlhká (cca 26 % hlášení).
Na polích se v současné době setrvalý stav, někde je již jasné, že se bude muset zaorávat. Některé oblasti trápí i nadále hlodavci.Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete ZDE.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden v katastrech napršelo 10 - 12 mm srážek, vláhová situace se mírně zlepšila.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'naměřeno 18 mm srážek, v neděli ráno bylo vše zmrzlé tak stav odpovídá sobotě. Krajina v zimním klidu bez jakýchkoliv extrémů.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 14 mm, růstová fáze u pšenic odnožování BBCH 21, pšenice pozdě seté vzcházejí, růstová fáze u řepky ozimé BBCH 24 - 28, '
KLATOVY: 'Za letošní rok máme průměr srážek ve všech katastrech okolo 710 mm při tom dlouhodobý průměr je cca 580 mm. Takže letošní ročník byl srážkově bohatý a srážky byly dobře rozloženy ve vegetaci. Co víc si přát než aby se to opakovalo aspoň ob rok :) '
KUTNÁ HORA: 'Týden beze srážek, převládalo teplé a vlhké počasí vzhledem k datu. U řepky je rozhodnuto o zaorání cca 25-30 ha, pšenice 1/3 ok a zbytek jeden až dva listy, někde ještě ani nevzešla. Děláme všemožné proti myším, ale je to marné. Všechny nory stále aktivní a "sklizená" kola v pšenici se stále zvětšují. Rok 2020 byl velmi špatný a 2021 má našlápnuto být ještě horší.... Co se týče strání a úvozů, cest, nevyužívaných ploch co souvisí s polem atp tak tam je to díra na díru...'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 17 mm srážek. Pozdě setá pšenice klíčí, délka klíčku 3-5 mm.'
LOUNY: '14.5 mm ve forme deste teploty rano lolem 0 pres den do 5 stupnu'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za vánoční týden po delší době spadlo významnější množství srážek - celkem 14,2 mm, které doplnily půdní vlhkost v přípovrchové vrstvě, ale celkově půdní vlhkost v hlubších vrstvách neovlivnily. Vzhledem k současnému vývoji již do konce roku pravděpodobně nebudou žádné nebo alespoň významnější srážky v naší oblasti, čímž rok 2020 s necelými 620 mm srážek (prosinec se 17 mm bude 35 mm pod normálem) skončí zhruba 25 mm pod dlouhodobým normálem, což je sice výrazně více než v letech 2019 a zejména 2018, ale také výrazně méně než poměrné srážky zejména na Moravě. Hladina podzemní vody tak nadále v naší oblasti spíše klesá, zejména v hlubší úrovni, přípovrchová kolísá podle aktuálního stavu a půdní se celkově zlepšila (odhad i vzhledem k mé práci na vodoprávním úřadě), i když je nejvíce závislá na momentální situaci se srážkami a charakterem počasí společně s vegetací. Z Těchto důvodů bych byl velmi opatrný v hodnocení letošního roku z pohledu sucha. Lidská činnost v naší oblasti (často bezohledné drancování půdy a podzemní vody) má poměrně zásadní vliv na dlouhodobém zhoršování situace. '
NOVÝ JIČÍN: 'Zimní počasí se opět na pár dnů objevilo, ale bohužel jejich efekt byl pomíjivý. Roční úhrn srážek překročil hodnotu 1 600 mm srážek.'
OLOMOUC: 'srážky od 16.12 do 26.12. 22,5 mm.Dnes(29.12.) 14 mm. od začátku roku rovných 800 mm'
OLOMOUC: '14 mm srážek. Prvně seté pšenice ozimé v posledním týdnu září vykazují celý podzim(už na konci října) celkové zažloutnutí porostů v důsledku nedostatku vzduchu, ať už byly ošetřeny herbicidy nebo ne. '
PLZEŇ-JIH: 'V 52. týdnu ve 4 srážkových dnech napršelo 11,6 mm srážek. 4 dny s přízemním mrazem s minimem v neděli ráno (-7,6°C), povrch půdy zmrzlý, proto stav vlhkosti půdy nehodnocen. Kolísavá teplota půdy v hloubce odnožovacího uzlu klesala od +10,2°C ve St v poledne až po -1,7°C v Ne ráno.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Letošní úhrn srážek je ve srovnání 10letého průměru na hodnotě 122%. Poslední týden v tomto roce byl mírně deštivý. Mrazivé počasí bohužel nenastalo. Sucho se nijak neprojevuje.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne teplo, ráno 6°C, den 11°C, pak ochlazení, ve čt déšť 10 mm, v noci na pá ochlazení na 0°C, sněžení 10cm sněhu. Konec týdne mráz, noc ze So na Ne -11°C, den -3°C. Půda je zasněžená, na povrchu zmrzlá kůra do 5cm.'
PROSTĚJOV: 'za uplynulé období spadlo ve formě dešťových srážek 15 mm'
PŘEROV: 'Beze změn, půdní vlhkost v optimálním stavu. '
SEMILY: 'Ve středu celý den velké srážky, ve čtvrtek dopoledne také. Koncem týdne sněhový poprašek, který odpoledne taje.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Za poslední dekadu prosince 52 mm není sucho,ale opravdu hodně mokro.Za letošní rok cca 1000 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '20,7 mm srážek, 2,4 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.