Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 01. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 01. 2021 do neděle 17. 01. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 01. Zprávy 236 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
4 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 8 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (64 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (22 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 35 % hlášení) až velmi vlhká (cca 18 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav, na mnoha místech není možné podat hlášení z důvodu sněhové pokrývky. Zemědělci doufají, že aktuální počasí pomůže zahubit hraboše. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic, v hodnoceném týdnu nasněžili čtyři mm. vody na metr čtvereční'
BRNO-VENKOV: 'Napadlo 10 cm sněhu a po odtání budeme vědět, jak se projeví větší množství srážek na zdravotním stavu rostlin. '
BRNO-VENKOV: 'Napadlo zde 8 cm sněhu'
BŘECLAV: 'Situace s půdní vláhou je stabilizované, vláhy je dostatek, trvalé kultury i plodiny na orné půdě jsou v pořádku.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Sníh u nás zatím drží, ale za 2.týden prakticky žádný nepřipadl.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden napadlo 16 - 18 cm sněhu.'
HAVLÍČKŮV BROD: '17.1. celý katastr je pod 30 cm vrstvou sněhu'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 8 mm ( vše sníh ), na polích je do 10 cm sněhu , dnes 19.1. přišla obleva sníh leží na polích již 14 dnů, celý týden noční mrazy až -6,6°C , denní teploty v rozmezí 0 až 4°C,'
CHRUDIM: 'Za minulé období napadlo 10 cm sněhu, za sledované období 4 cm.'
CHRUDIM: 'Na polích leží sníh.'
CHRUDIM: 'Drobné srážky v minulém týdnu (sněhové přeháňky a mrholení) úhrnem do 7 mm nijak zásadně neovlivnily stav vláhy v půdě. Výška sněhové pokrývky v neděli zhruba 3-5 cm.'
JIČÍN: 'cca napadlo 20 cm sněhu, pozvolna odtává do půdy '
JIHLAVA: 'porosty ozimů vegetují v podmáčené nezmrzlé půdě pokryty 15-20 cm sněhovou pokrývkou'
KOLÍN: 'Půda je pod sněhem cca 15 cm vrstva. Sníh postupně odtává.'
KUTNÁ HORA: 'během minulého týdne nasněžilo cca 5cm sněhu, silné mrazy se nekonaly'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 9 mm srážek.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Od minulého týdne nám zde začalo nebývale sněžit. Celkem mohlo za všechny dny napadnout v sumě ke 20 cm sněhu. Se zvyšujícími se teplotami od vcerejšího odpoledne sníh mizí. Po polích je však dosud všude souvislá vrstva dle polohy od 5 do 15 cm. Nejnižší teplota byla toto pondělí ráno mínus 12 stupňů'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo ve sněhu celkem 16,4 mm a udržuje se díky dalšímu občasnému sněžení kolem 15 cm sněhu. Pod sněhem je však půda rozmrzlá a plně nasycená vodou (sníh od země pozvolna odtává). Od začátku ledna je tak již v naší oblasti téměř 35 mm srážek, od 5.ledna jen ve sněhu a půdní vláha se tak průběžně pozvolna doplňuje při teplotách většinou kolem nuly, výjimečně více pod nulou, 18.1. ráno bylo až -10,4 stC (při zemi -14,5 stC).'
NOVÝ JIČÍN: 'Sněhová peřina je krásně nadýchaná až do výše 60 cm. Mráz až dnes ke -20°C, ale zima je přenádherná. Ve vodě je týdenní úhrn srážek velmi vydatný, činí 44 mm. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 10 mm srážek ve formě sněhu.'
NYMBURK: 'slušné sněhové srážky, které i přes odtávání během dne vydržely, půda dosud nezmrzla, prospěly všem ozimům, především nedostatečně vzešlým, celkem cca 12 mm '
OPAVA: 'Napadlo celkem asi 10 cm sněhu, po víkendu je souvislá sněhová pokrývka cca 5 cm a v pondělí 18.1. ráno byl mráz -21,5oC. V úterý už byla ráno nula a sníh začíná tát. '
OPAVA: 'Napadlo menší množství sněhu. cca do 5 mm. Takže vláhová situace se mnoho nezměnila. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 1,5mm, 17.1. přízemní teplota -16,5°C (maximální -3,1°C), ale sněhová vrstva cca 10cm'
PELHŘIMOV: 'Celkový úhrn srážek v 2 týdnu roku na mé stanici nejde změřit, nechce pracovat za mrazu, ale připadlo 32 cm sněhové pokrývky při průměrné teplotě -3,9°C'
PÍSEK: 'Sníh u nás zatím drží, ale za 2.týden prakticky žádný nepřipadl.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 2. týdnu roku 2021 (11.-17.1.) jsme naměřili 0,7 mm srážek ve 3 srážkových dnech (út-čt) ve formě sněhového poprašku, do neděle zůstává na polích 3 cm sněhu (převážně z minulého týdne), začala se tvořit ledová krusta.'
PLZEŇ-SEVER: 'Neměřitelné sněhové přeháňky dohromady do 1 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je v současnosti pokrytá asi 8 cm silnou vrstvou sněhu a promrzlá. Stále se prohlubuje vláhový deficit z podzimu minulého roku. Od září 2020 jsou všechny měsíce ve srážkovém deficitu (od září do prosince 2020 chybí 50 mm srážek), a také leden je zatím ve srážkovém deficitu. Množství srážek za období od 10. do 12. 1. 2021 na lokalitě 4,4 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'Půda promrzlá, nelze přesně hodnotit nasycenost půdy. Sněhová pokrývka.'
PRAHA-VÝCHOD: 'slušné sněhové srážky, které i přes odtávání během dne vydržely, půda dosud nezmrzla, prospěly všem ozimům, především nedostatečně vzešlým, celkem cca 12 mm '
PRAHA-ZÁPAD: 'Zimní počasí jak má být. Spadlo nám 7 mm srážek a všechny ve podobenství sněhovém. vše je pod krásnou sněhovou pokrývkou. Kde byla půda zmrzlá byla sněhová vrstva až 20 cm, ale jinak v průměru je sněhový pokryv cca 10-12 cm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'v poslední dny nasněžilo, celkem asi 10 cm, první dny moc nemrzlo, takže zároveň odtávalo sníh se zpevňoval; včera v neděli jsem chodila volným terénem a tak vím, že navzdory mrazům, půda není promrzlá, což mě těší, na doplňování spodní vody je to sněhu málo, na problémy na cestách dost!, ačkoliv byl loňský rok hodnocený jako vlhký, tady moc nepršelo, podle mých záznamů to bylo kolem 530 mm, bylo to lepší než 2015, 2018, 2019, ale nic moc. '
PŘEROV: 'Situace beze změn. Sněhová pokrývka cca 10-15 cm. Je předpoklad, že bude pomalu odtávat. Možná by stálo za to (jak jsem psal již v minulém roce), se zamyslet nad tím, zda by nebylo možné vložit do odpovědí dvě možnosti - například sucho + škůdci a podobně. Ne vždy působí jen jeden fakror a Vy potom dostáváte zkreslené výsledky.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,1 mm srážek. Je to málo, ale díky souvislé sněhové pokrývce to zatím nemá negativní dopady. Půda pod sněhem není zmrzlá a voda se pomalu vsakuje. Průtok v potoce je stabilní.'
SEMILY: 'Od poloviny týdne sněžilo, včera (neděle ráno) tady je asi 50 cm sněhu.'
SVITAVY: '4 mm srážek, v neděli byla sněhová pokrývka kolem 13 cm'
ŠUMPERK: 'Napadlo cca 15 cm sněhu'
TÁBOR: '14 cm sněhu.'
TÁBOR: 'Sněhu stále hodně, i přes dnešní oteplení přes den máme cca 30 vrstvu hutného sněhu. Pod sněhem je půda vlhká až mazlavá a spousty krtinců:-) '
TACHOV: 'za uplynulý týden srážky ve formě sněhu,momentálně cca.15 cm.Vlivem teplot nad 0 začíná obleva.'
TRUTNOV: 'srážky 10.01. - 17.01.2021 => 6 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Veškeré srážky ve formě sněhu . Začala pravá zima . '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'půda zamrzlá ,pokrytá sněhem 10 15 cm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 17.1.2021--,,29 cm sněhu'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu sněhové srážky cca 17 mm. Výška sněhové pokrývky celkem v průměru kolem 30 cm.'
mmŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '27,5 mm srážek formou sněhu ( rozpuštěný ), v neděli 45 cm vrstva sněhu, nejsilnější mráz -8,8 st.C'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'za poslední týden přibylo 5 cm sněhu, půda není promrzlá, může probíhat orba.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 4. 2021

  Sucho je nyní nejhorší za 2000 let

  Pomalý trend vysychání začal už v období starověku. Od počátku dvacátého století se ale výrazně zrychluje a v posledním půlstoletí je čtyřicetkrát rychlejší než za celé sledované období.
  Bioklimatolog prof. Miroslav Trnka rozebírá tuto skutečnost podrobněji pro Lidové noviny.
  Celý článek k přečtení ZDE.

 • 19. 4. 2021

  Letokruhy odhalují klima za Caesara

  Jaké bylo sucho na území dnešního Česka za Julia Caesara nebo při příchodu Slovanů? Otázka, na niž dokáže odpovědět snad jen křišťálová koule? Ne! Vědcům z Ústavu pro studium globální změny Akademie věd (CzechGlobe) se podařilo přesně toto zjistit. „Studie trvala skoro tři roky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka.
  Rozhovor pro lidovky.cz k přečtení ZDE.

31. prosinec 2020 / 53. týden

předchozí další stáhnout zavřít