Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 02. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 02. 2021 do neděle 21. 02. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 02. Zprávy 225 zpravodajů z 61 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Jeden okres čeká ztráty mezi 10–30 %, pět okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (68 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (25 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 51 % hlášení) až vlhká (29 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu zde nepršelo, i tak je tu stále dost mokro, bahnito'
BŘECLAV: 'Vláhy je dostatek pro všechny plodiny i kultury. Po dlouhé době je zima s dostatkem vláhy.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Srážky za týden 0,9 mm, slezl sníh, ozimy vypadají výborně'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Srážky 2 mm, mrazy -15 až - 19 st.C. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden žádné srážky nebyly zaznamenány, po rychlém tání je půda rozbahněná, protože půda nebyla promrzlá, většina vody obsažená ve sněhu se vsákla. Pokud se týče ozimů nejsou patrná žádná místa bez porostu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha,ráno maličko mrzne,odpoledne svítí sluníčko nebo je pod mrakem'
HRADEC KRÁLOVÉ: '17.2.-5 mm Sníh odtál pomalu, většina vody zůstala v půdě'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 3 mm, od 17.2. obleva, v sobotu 20.2. pole bez souvislé sněhové vrstvy, denní teploty nad 0°C, v pátek 19.2. 13,9°C , na zahradě kvetou sněženky a talovíny, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '2,6 mm , teplota vzduch -13 až 9,9 průměr - 0,2 , půda 0,5 - 1,4 průměr 0,6. Na polích byl sníh až do neděle kdy roztál. Začátkem týdne zmrzlá půda 3 - 5 cm koncem týdne 0 - 1 cm.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 6 mm srážek. Vlivem výrazného oteplení roztál veškerý sníh.'
CHRUDIM: 'Po oblevě a odtání sněhu je půda lehce promrzlá a podmáčená.'
JIČÍN: 'bez sněhové pokrývky, na poli místy stojí voda - půda plně nasycena'
KOLÍN: 'Po úplném rozpuštění sněhu se voda objevila i v polních svodnicích, kde již velmi dlouho nebyla vidět.'
LITOMĚŘICE: 'Výška sněhové pokrývky 0-5 cm. V minulém týdnu spadlo 7 mm srážek, půda plně nasycena vodou v důsledku tání sněhu. Půda nyní zcela rozmrzlá, během zimy promrzla maximálně od 2 do 4 cm.'
LOUNY: '5.1mm ve forme snehu veskera vlaha zustala a vsakla se'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po nejsilnější vlně mrazů této zimy nastala opět obleva, kdy se sníh k datu pozorování již z velké části rozpustil. Srážky zaznamenané za hodnocený týden byly necelých 5 mm a půda je plně nasycená vodou, v době hodnocení již většinou rozmrzlá.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po velkém oteplení sníh všude sešel. Pozemky jsou nyní velmi nasáklé vodou,nelze nikde vstoupit. Během zimy a zejména v únoru od 8. do 16tého panovaly silné mrazy. Nejnižší teploty padaly až k mínus 20 stupňů. Ani v této době nebyla zem pod sněhem příliš promrzlá a tak by se vláha ze sněhu měla dostat do hlubších vrstev půdy '
MLADÁ BOLESLAV: 'Počasí v minulých dvou týdnech snad hlavně výrazně omezí škodící hlodavce.'
NÁCHOD: 'srážky zá únor prozatím 35mm . V terénu konečně normální stav vláhy vzhledem k datumu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Týden byl jak na houpačce, sněhové jazyky, závěje, výrazné sněžení, obleva. Celkem spadlo 11 mm srážek, ale díky tání sněhu se do půdy dostalo mnohem více vody. Půdní profil je plně nasycen. Díky nižším teplotám tání sněhu bylo pozvolné. Polní práce jsou ještě v nedohlednu. Přiliš deštivý loňský rok, se bohužel podepsal v současné době na zdravotním stavu zvířat, tedy co se týče krmiva. Bohužel krmivo má nízké kvalitativní hodnoty a podepisuje se to na zvířatech, přibývá ketóz a jiných zdravotních komplikací.'
NYMBURK: 'beze srážek, sněhová pokrývka beze zbytku roztála'
NYMBURK: 'Sucho žádné, více podmočených pozemků a míst na pozemcích'
OPAVA: 'spadlo 6,6mm, zač.týdne (15.2.) silné mrazy -16,5°C, později déšť a postupné oteplování'
OPAVA: 'V minulém týdnu byly srážky ojedinělé. Nastává pomalé tání sněhu, pole jsou již bez většího množství sněhu. Myslím si, že zásoba vody v půdě bude dobrá. Zdraví Vás Stuchlík'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen pár kapek. Sníh pomalu taje, už jsou z něj jen zbytky. Půda je zmrzlá, povrch přes den roztaje a je pak rozmáčený. '
PLZEŇ-JIH: 'Díky rychlému oteplení došlo ke stejně rychlému tání, což v nižších nivních polohách způsobilo značné zvýšení hladiny spodní vody. Na některých místech u řeky vznikly laguny, jako třeba na obnovené louce, viz obrázek. Přesto je třeba vnímat tento stav jako požehnání, myslím, že byl doplněn minimálně 3 letý deficit.'
PLZEŇ-SEVER: 'V pondělí 3 mm ze sněhu, od té doby čekání na naschnutí pro přípravu a setí.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sněhová pokrývka se rozpustila, půda pomalu roztává. Množství srážek za období od 14.2. do 20.2.2021 na lokalitě 4,8 mm.'
PRAHA-VÝCHOD: 'beze srážek, sněhová pokrývka beze zbytku roztála'
PRAHA-VÝCHOD: 'Srážky 8mm. Zásoba spodní vody vynikající, na polích se obnovily všechny močály, které během posledních 3 - 4 let zmizely. '
PRAHA-ZÁPAD: 'V minulém týdnu spadlo necelých 5 mm srážek a díky oblevě, je půda plně nasycená vodou. Povrch půdy je bahnitý. Na vodních tocích byl v týdnu dosažen i první povodňový stupeň, zapříčiněný oblevou, půda vody ze sněhu nestihala pojmout. První zemědělské práce započaly, a to v sadech.'
PRAHA-ZÁPAD: '3 mm. Roztál všechen sníh. Půda plně nasycena.'
PRACHATICE: 'Celý týden bez srážek, noční teploty v Po -14°C až +3°C ostatní dny, den od 0°C v Po až 12°C další dny. Sníh postupně všude slezl, voda se vsakovala do půdy, která byla na povrchu jen mírně zmrzlá. Půda je do 20cm vlhká až mokrá. Zbytky sněhu zůstávají ve stínu a na místech, kde byly naváté závěje. '
PROSTĚJOV: 'za uplynulý týden připadlo pouze 2 cm sněhu'
PŘEROV: 'V současné době probíhá tání sněhu, ovšem "kultivovaným" způsobem - voda spíše vsakuje, než odtéká.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 2,8 mm srážek. Po tuhých mrazech přišlo výrazné oteplení a všechen sníh roztál. Voda se většinou vsákla do půdy a bude snad k dispozici rostlinám.'
SEMILY: 'Srážky byly minimální, ale dík oblevě je v místech kde již není sníh půda bahnitá.'
STRAKONICE: 'Celý týden bez srážek, noční teploty v Po -14°C až +3°C ostatní dny, den od 0°C v Po až 12°C další dny. Sníh postupně všude slezl, voda se vsakovala do půdy, která byla na povrchu jen mírně zmrzlá. Půda je do 20cm vlhká až mokrá. Zbytky sněhu zůstávají ve stínu a na místech, kde byly naváté závěje. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'po chladném týdnu nástup jara ,půda pořád mokrá'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nasněžilo 5mm vody.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'v uplynulém týdnu srážky 12 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Půda postupně rozmrzá, nepravidelná sněhová pokrývka.'
ZNOJMO: 'Srážky za sledované období 1,1 mm. Půdy je v hloubce zmrzlá a na povrchu rozmrzlá. Místy se tvoří na polích laguny.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 4. 2021

  Sucho je nyní nejhorší za 2000 let

  Pomalý trend vysychání začal už v období starověku. Od počátku dvacátého století se ale výrazně zrychluje a v posledním půlstoletí je čtyřicetkrát rychlejší než za celé sledované období.
  Bioklimatolog prof. Miroslav Trnka rozebírá tuto skutečnost podrobněji pro Lidové noviny.
  Celý článek k přečtení ZDE.

 • 19. 4. 2021

  Letokruhy odhalují klima za Caesara

  Jaké bylo sucho na území dnešního Česka za Julia Caesara nebo při příchodu Slovanů? Otázka, na niž dokáže odpovědět snad jen křišťálová koule? Ne! Vědcům z Ústavu pro studium globální změny Akademie věd (CzechGlobe) se podařilo přesně toto zjistit. „Studie trvala skoro tři roky,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka.
  Rozhovor pro lidovky.cz k přečtení ZDE.