Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21. 03. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 14. 03. 2021 do neděle 21. 03. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 21. 03. Zprávy 238 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Čtyři okresy očekávají ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (72 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (17 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 48 % hlášení) až velmi vlhká (25 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu, chladnější počasí i nadále neumožňuje na většině míst provádět jarní práce. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Z hlášených reportů dále vyplývá, že vysoká nasycenost i nadále posunuje setí jařin. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu spadlo ve sněhu 8.mm vody na metr čtvereční. Je tu dost bahnito. '
BRNO-VENKOV: 'Ve čtvrtek napadly 2 cm v pátek 3 cm a v sobotu 2 cm sněhu, který vždy během dne odtál.'
BRUNTÁL: 'srážky cca 11 mm, velmi chladno, sníh...vegetace je pozastavena...očekáváme zlepšení od poloviny týdne...posouvají termíny setí ....snad to ještě stihneme bez negativních následků...začínají se i přes vlhčí počasí objevovat hraboši'
BŘECLAV: 'V uplynulém týdnu byly srážky nízké, ale i teploty byly nízké. Částečně ubývá vláhy v povrchové vrstvě 20 cm, byly zahájeny jarní práce, úprava půdy a setí jařin. Vláhy je dostatek pro plodiny na orné půdě i trvalé kultury.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha,ráno mrazíky,19.3.k večeru nachumelilo 10-15cm,další dni sníh pomalu tál '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 12 mm (3 mm, 2 mm, 1 mm sníh,5 mm sníh, 1 mm ), noční teploty 1 až - 4°C, denní teploty 4,4 až 14,4°C, počasí nepřálo postupu jarních prací, ozimá pšenice 3 až 5 odnoží BBCH 25'
HRADEC KRÁLOVÉ: '5,6 mm, teploty vzduchu - 4,3 až 9,5 průměrně 1,0 , teploty půdy 2,3 až 4,5 průměr 3,7 Bez příznaků sucha, naopak příznaky přemokření půdního profilu. Polní práce dosud nezačaly, zpoždění cca 14 dní, to samé i ve vegetaci.'
CHRUDIM: 'Za sledované období napadlo 9 mm srážek formou sněhu, nebo smíšených srážek. Naměřené denní teploty okolo jednoho dvou stupňů, v noci až mínus šest.'
CHRUDIM: 'Z hlediska vláhy setrvalý stav, který je zatím dobrý. Pro zahájení jarních prací by tedy pomohlo oteplení a oschnutí alespoň svrchní vrstvy, aby mohlo začít setí. Po přeháňkách v minulém týdnu, které byly úhrnem až 15 mm je půda stále více méně nesjízdná.'
JIČÍN: 'Srážky 8 mm Proběhlo regenerační přihnojení. Vegetace ozimů prozatím ve stádiu počátku přírůstku kořenového vlášení.'
JIČÍN: 'půda je zcela nasycena vodou, na některých polích stojí voda - zde porost "vyhnil" (řepka)'
KOLÍN: 'Během rozšířeného víkendu spadlo 8 mm ve sněhové pokrývce, která postupně do pondělka odtála.'
KUTNÁ HORA: '15.3. 2,2mm, 16.3. 1,2mm, 17.3. 1,6mm, 18.3. 1,2mm, 20.3. 6,2mm I přez vlhké počasí se nám podařilo 16. a 17.3. zasít jarní pšenici na lehčích pozemcích. Příprava šla nádherně, po dlouhé době. Bylo znát, že půda přez zimu přemrzla, krásně se rozsypala, byla radost se na to dívat. Velký rozdíl proti loňskému podzimu.'
KUTNÁ HORA: 'K dnešku řada pozemků podmáčených, na některých nefunkční meliorace, které nebylo v předchozích letech potřeba udržovat z důvodu nedostatku vody. Neošetřené jsou i hlavníky a sběrné struhy spadající pod meliorační správu. Od doby zrušení okresních melioračních správ se udržování drobných melioračních kanálů podstatně zhoršilo.'
LOUNY: 'Oproti loňskému srovnatelnému období je stav nasycenosti půdy ve vrchním profilu velmi dobrý. Zlepšil se i stav podzemních vod, stoupla hladina vod ve studních.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden byly srážky opět velmi skromné - pouhé 4 mm, které přispěly k pozvolnému úbytku vlhkosti především v přípovrchové vrstvě zeminy.'
NOVÝ JIČÍN: 'Zima sa drží zuby nehty, Přes týden nám pořádně nasněžilo. Ve vodě to představuje 33 mm srážek. Jaro sa odkládá na další týden. '
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme zaznamenali 7,2 mm srážek. Sněhových i dešťových.'
OLOMOUC: 'Srážky minulý týden 1 mm. Zaseto cca 230 ha jařin'
OPAVA: 'Stále stejný stav. Začíná se již se setím jar.ječmene , ale ještě půda není úplně vyzrálá. '
OPAVA: 'Minulý týden přišlo několik sněhových přeháněk, sníh pokaždé brzy roztál. Polní práce se vlivem mrazíků zpomalily, protože po rozmrznutí je povrch půdy mazlavý. '
OPAVA: 'celkem 5mm, převážně sníh, slunečno, ale chladno, příz.mrazíky'
PARDUBICE: 'K dnešku řada pozemků podmáčených, na některých nefunkční meliorace které nebylo v předchozích letech potřeba udržovat z důvodu nedostatku vody. Neošetřené jsou i hlavníky a sběrné struhy spadající pod meliorační správu. Od doby zrušení okresních melioračních správ se udržování drobných melioračních kanálů podstatně zhoršilo.'
PLZEŇ-JIH: 'Počasí si zdrží předjarní charakter, chladno, ranní mrazíky a smíšené srážky sníh s deštěm. Většina polních prací se stále odkládá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden ve sněhových pžeháňkách dohromady 4 mm.Sucho zatím nenastalo.'
PLZEŇ-SEVER: 'Chladné počasí během března brzdí nástup jarní vegetace a neumožňuje většinou zahájení přípravy pro zásev jařin. Ozimy jsou vývojově opožděny. Projevy sucha nejsou žádné. Množství srážek za období od 14. do 20.3.2021 na lokalitě Krukanice: 6,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '6,5 mm srážek, částečně i ve formě sněhu. Zřejmě poslední záchvěv zimy, půda byla živá, jen pár dnů zamrzla, ale částečně i díky slunci rozmrzala. Nejvyšší sněhová pokrývka byla v sobotu 3 cm sněhu. Přihnojování ozimu je za námi. část porostu ozimů je přes zimu poškozena hraboši, Zejména v lokalitách přilehající k neproduktivním plochám, jak násypy kolem pražského okruhu.'
PRACHATICE: 'Celý týden chladno, ráno -2°C až 0°C, den okolo 0°C až +1 °C, celý týden sněhové přeháňky do 4cm celkem, odpoledne odtávalo, v sobotu -6°C sněžení 8 cm, na půdě souvislá vrstva sněhu. Půda na povrchu mokrá až bahnitá do 10 cm, do 20 cm mokrá tvarovatelná.'
PŘEROV: 'Situace bez výraznějších změn. První jarní práce probíhají s drobnými obtížemi - některé pozemky jsou ještě podmáčené. Vliv na změnu osevního postupu.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 14,2 mm, převážně ve sněhu, který následně roztál. Voda se pěkně vsákla do půdy a bude k dispozici rostlinám. Jejich vývoj je zpomalován chladným počasím, ale to by se mělo v nadcházejícím týdnu zlepšit.'
SEMILY: 'V minulém týdnu byly vydatné srážky. Většinou sněhové. Nejdříve napadlo 15 cm sněhu, přes týden sníh částečně roztál, ale koncem týdne napadlo dalších 15 cm. Protože sníh částečně spláchnul déšť, byla v neděli ráno aktuální výška sněhu 10 - 15 cm.'
STRAKONICE: 'Celý týden chladno, ráno -2°C až 0°C, den okolo 0°C až +1 °C, celý týden sněhové přeháňky do 4cm celkem, odpoledne odtávalo, v sobotu -6°C sněžení 8 cm, na půdě souvislá vrstva sněhu. Půda na povrchu mokrá až bahnitá do 10 cm, do 20 cm mokrá tvarovatelná.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu cca 9 mm srážek (sněhové přeháňky, déšť se sněhem), teploty podprůměrné. Stav půdy stále neumožňuje přípravu polí a zakládání porostů jařin.'
ZLÍN: 'úhrn srážek za poslední období 1 mm, dále přetrvává velmi chladné počasí s nočními mrazy. Vegetace je teprve na začátku. Probíhá setí jařin a jarní hnojení ozimů.'
ZNOJMO: 'Srážky 10 mm/týden, žijeme z podzimní vody - letošní měsíční úhrny zatím nijak velké - leden 28 mm, únor 19 mm a březen průběžně 22 mm. '

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE

 • 26. 8. 2021

  Nebýt klimatické změny, extrémní deště by byly míň časté i slabší, píše se v nové zprávě WWE

  Extrémní deště a s tím související povodně v Evropě mohou být častější než dřív. Pravděpodobnost jejich výskytu i intenzitu zvyšuje změna klimatu podněcovaná lidmi. Nová vědecká zpráva organizace World Weather Attribution (WWE) a Evropské klimatické nadace to dokazuje na červencových deštích a ničivých záplavách v Německu, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.

  Bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR oceňuje rychlé vydání vědecké zprávy a očekává, že ještě může dojít ke zpřesnění některých údajů.

  Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe ale představuje varovnou zprávu i pro Česko.

  Článek pro plus.rozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE.