Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 04. 04. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 28. 03. 2021 do neděle 04. 04. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 04. 04. Zprávy 243 zpravodajů z 63 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (66 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (16 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 46 % hlášení) až vlhká (33 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená, začíná však prosychat horní vrstva, jarní práce jsou však na mnoha místech i nadále komplikované. Stav plodin je v určitých částech republiky zpožděn až o 14 dní. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 2.mm.na metr čtvereční. V hodnoceném týdnu se tu nechaly provádět polní práce'
BRUNTÁL: 'srážky cca 1 mm....porosty se jen velmi pomalu probouzí do vegetačního období...očekávané ochlazení tomu napomáhá...tlak škůdců je nižší než jsme očekávali.... příjem živin je nízký díky vývoji počasí...snad se počasí zlepší'
BŘECLAV: 'V povrchové části do 20 cm se již výrazný nedostatek vláhy. Na plodinách a kulturách se nedostatek vláhy zatím neprojevuje.'
DĚČÍN: 'Výhledově očekávám poškození mrazem. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'Začíná se projevovat mírné sucho, spadlo opět jen 2 - 3 mm srážek.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'začátek týdne krásný,teplý a pak chladnější počasí,ale slunečno.V sobotu přeháňky,vítr.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 5 mm srážek, žádné projevy sucha nebyly pozorovány, stav vegetace odpovídá ročnímu období.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden jen 1 mm, celý týden pokračovaly jarní polní práce, setí obilovin a cukrovky, růstová fáze řepky ozimé BBCH 51, brzy seté ozimé pšenice 5 odnoží - růstová fáze BBCH 25, denní teploty dosahovaly až 25°C, noční teploty 0 až 5°C,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '3,5 mm, oteplení i půdy, vhodná ke zpracování, vegetace výrazně poskočila'
CHRUDIM: 'Za sledované období 4 mm srážek, za měsíc březen 18 mm srážek, od počátku roku 101 mm srážek.'
CHRUDIM: 'V 13.týdnu jsme měli srážky 3mm a průměrnou teplotu 9,8°C. V pondělí jsme začali se setím jarní pšenice.'
CHRUDIM: 'Minulý týden byl v první polovině ve znamení velmi teplého počasí (přes den až 22 st. C). Víkendové ochlazení bylo doprovázené drobnými přeháňkami do 3 mm. Stav vláhy v půdě je dobrý, půdy je oschlá pouze v povrchové vrstvě do 5 cm, hlouběji je zásoba vláhy dostatečná. '
JIČÍN: 'Srážky 4 mm Setí jařin - ječmen jarní od 23.3. - fáze 1 - 2 listy cukrovka od 26.3. - těsně před vzejitím podmínky na setí optimální, ke konci půda více prosušená'
KROMĚŘÍŽ: 'Poškození TTP je způsobeno poškozením černou zvěří. Porost je rozryt divokými prasaty během zimního období.'
KUTNÁ HORA: 'řepka komplet zaorána, jarní práce v plném proudu, střídavé přeháňky max do 2mm, ale i to stačí aby se den či dva stálo, jaro a jarní vegetace má zpoždění cca 14 dní, 4-6.4 sněhové přeháňky do 10 cm, dnes 6.4. komplet bílo, inventarizace porostu- místy zamokřená místa, myši zase na vzestupu... plodiny se dusí bez vzduchu v půdě, přes "ubitou" půdu vlivem velmi vlhké zimy, teplota půdy je velmi nízká, nálada dobrá výhled dobrý'
MLADÁ BOLESLAV: 'Další týden s pouhými 2,2 mm srážek a současně již zvyšujícím se výparem působí postupné vysušování povrchové vrstvy půdy a snižování obsahu vlhkosti s horním profilu půdy. Březen s ani ne 16 mm skončil srážkově hluboce podnormální a jen zejména lednové vydatnější srážky dosud udržují hlubší profil půdy poměrně nasycený.'
MLADÁ BOLESLAV: '2,1 mm, jarní ječmen -žlutý, zima,'
NÁCHOD: 'srážky za týden 2 mm, koncem týdne začalo jarní setí'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky 6 mm '
NOVÝ JIČÍN: '15 mm srážek spadlo za minulý týden. Zima sa drží zuby nehty. kromě smykování luk sa polní práce nerozjely. V současnosti je všetko pod bílu peřinou. Srážky byly v týdnu sněhové a dešťové, většinou sníh. Přihnojování sa odložilo.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme nezaznamenali žádné srážky. Celkový úhrn za březen je 29,2 mm což je podprůměr.'
OLOMOUC: '0,5 mm srážek, porosty ječmene j. seté od 17.3. vzchází zatím bez problémů, doseté 31.3. a 1.4. jsou semena částečně v suchu, protože silný vítr povrchovou vrstvu/seťové lůžko/ vysušuje!'
OPAVA: 'za uplynulý týden 12,7mm, velmi teplo, zasety ječmeny, mák, končí setí cukrovek'
OPAVA: 'V naší oblasti se vyskytují menší přeháňky, které nemají vliv na půdní vlhkost. Podařilo se nám zasít jak ječmen , tak cukrovku. Zdraví Stuchlík'
OPAVA: 'Minulý týden spadly 2 mm deště v přeháňkách. Povrch půdy je už dost proschlý, hlouběji je zatím vody dost. Zima nesnížila množství krytonosců čtyřzubých. Už na začátku března bylo dosaženo prahu škodlivosti, pak chladno přerušilo letovou aktivitu. Minulý týden v pátek byl práh škodlivosti překročen až 20x a samice z první vlny už začaly klást vajíčka. Vzhledem k rozvleklé letové aktivitě jedno ošetření nebude stačit a i tak krytonosců přežije nepříjemně mnoho. '
PARDUBICE: 'Přestože se jaro ukázalo poměrně slunečními dny, nestačila vláha vyschnout, tudíž nemůžeme provádět jarní práce na poli. S velkými obtížemi jsme provedli regenerační hnojení některých PB osetých ozimou řepkou a nad zbytkem dumáme zda zaorat, nebo ponechat. Ozimé pšenice jsme též přihnojili, ale za cenu hlubokých stop po traktoru, které se nyní snažíme ručně zahrnout.'
PLZEŇ-JIH: 'Velikonoční víkend tradičně provází ochlazení, smíšené a sněhové přeháňky, počasí proměnlivé vskutku aprílové, ve vyšších polohách vydržel sníh až do neděle'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se postupně začíná vracet. Slabé srážky v posledních třech týdnech a vysoké teploty v minulém týdnu umožnily dobrý zásev ozimů, ale setí bylo do suché, prašné půdy. Negativní dopad sucha na ozimé obilniny nepozorujeme, horší jsou porosty řepky, které jsou po suchém podzimu slabé a navíc citelně poškozené hraboši. Množství srážek za období od 28.3. do 3.4.2021 na lokalitě 0,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'minulý týden přál polním pracím, spadlo jen do 0,5mm srážek a v neděli na vše padnul sníh. takže to krásně před mrazy zakryl I stromy jsou snad před mrazy ochráněny. Jařiny jsou zaseté i mák, zbývají jen brambory na které je ještě velmi chladno i půda nemá potřebnou teplotu. Ve volné přírodě jsou v plném květu sasanky, petrklíče a fialky.'
PRACHATICE: 'Týden bez srážek, teplo, noc 5-7°C, den okolo 20°C, setí jařin, postřiky ozimů, zaorávky hnoje pod kukuřice. Koncem týdne ochlazení, v sobotu sněžení, přeháňky, teploty v noci -3°C'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadnul 1 mm. Teplé počasí umožnilo zasetí jarní pšenice a jarního ječmene. Při dalším oteplení začneme sít směsky, které loni díky velkému výnosu polehly a někde úplně potlačily podsev jetele. Navíc se v těchto částech pozemků objevili hraboši, kteří zkázu podsevu dokonali. Na řadě míst chybí až 50% jetele. '
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Sucho u nás není, pondělí chumelilo a dnes -2 C'
SEMILY: 'Koncem týdne byly smíšené srážky. Sníh, déšť i kroupy. Co do množství to byl takový slabší průměr.'
STRAKONICE: 'Týden bez srážek, teplo, noc 5-7°C, den okolo 20°C, setí jařin, postřiky ozimů, zaorávky hnoje pod kukuřice. Koncem týdne ochlazení, v sobotu sněžení, přeháňky, teploty v noci -3°C'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Růst všech ozimých plodin byl vzhledem k teplotám a srážkám v březnu zpomalen .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 7,5 mm srážek. Za březen evidujeme 39 mm srážek, které odpovídají cca 75 % normálu.'
ZNOJMO: 'Za minulý týden nespadly žádné srážky. Za březen jen 15,4 mm a od začátku roku 58,6 mm. Za posledních 5 měsíců tj. za listopad 20 až konec března 21 spadlo jen 98,8 mm, což je 19,76 mm na měsíc !!!'
ZNOJMO: 'Srážky 1 mm/týden. Voda na poli rychle mizí, během minulého týdne bylo teplo a především velmi větrno. Letošní kumulované srážky od ledna do března 69 mm (pro porovnání v roce 2020 za stejné období 66 mm). Komfortní situace vodního režimu je u konce, větší srážkové úhrny zatím v nedohlednu....'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 26. 9. 2023

  Nominace na Cenu českého internetu - Křišťálová lupa

  Portál Intersucho.cz byl nominován do Křišťálové lupy za rok 2023 v sekci Nástroje a služby.
  Podpořte nás svým hlasem ZDE, děkujeme.

 • 8. 9. 2023

  Miroslav Trnka hostem Lucie Výborné, CRo

  Bioklimatolog Miroslav Trnka upozorňuje, že se zvyšuje extremita horkých vln, epizody sucha střídají povodně. Dobrá zpráva ale podle něj je, že začínáme v Česku změnu klimatu vnímat jako problém. „Snažíme se preferovat i ty politické strany, které si to dávají do programu. To je veliký posun. Velký posun vidíme i v naší evropské komunitě. Od složitých debat se dostáváme ke skutkům,“ konstatuje Miroslav Trnka. Jak můžeme změnit své chování k větší šetrnosti?
  Rozhovor pro irozhlas.cz k přečtení a poslechnutí ZDE