Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 11. 04. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 04. 04. 2021 do neděle 11. 04. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 11. 04. Zprávy 237 zpravodajů z 68 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, čtyři okresy hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (26 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 50 % hlášení) až vlhká (35 % hlášení).
Na polích je situace v rámci republiky velmi rozmanitá, zatímco na jižní Moravě trápí zemědělce sucho a muselo dojít na některých místech k zaorávání. Jinde je však stále problematické provádět jarní práce. V neposlední řadě současné mrazy zasáhly například i ovocné stromy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu zde napršelo 6 mm vody na metr čtvereční. Zem tu rychle osychá, bylo tu docela teplo'
BLANSKO: 'Velice silné poškození, resp. opakované poškozování, travních porostů od divokých prasat. U řepky v k.ú. (těžší půda) je vidět, jak hlína nevytváří soudržný bal a snadno opadává z kořenů. '
BRNO-VENKOV: 'I zde jsem zaoral 20ha řepky a nahradil ji slunečnicí. Do 10 cm je půda suchá a vzcházení ječmenů je nepravidelné.'
BRNO-VENKOV: 'Zde se ještě nedostatek vláhy moc neprojevil na pšenici ozimé.'
BRNO-VENKOV: 'Zde se již začíná projevovat nedostatek vláhy do 10 cm je půda suchá. Zaoraly jsme 28 ha řepky a poseli jsme ji slunečnicí.'
BRNO-VENKOV: 'Ozimé obilniny jsou více zasaženy suchem než jarní (včas zaseté), protože v mokré půdě na podzim nevytvořily dostatečný kořenový systém a nyní je prokořeněná vrstva zcela proschlá.'
BRUNTÁL: 'sušší počasí...zatím bez významného vlivu na plodiny...začínají vzcházet jařiny a máky....snad nezmrznou vzhledem k předpovědi počasí....vzrůstající počet hlodavců....nutno hlídat a případně přijmout opatření...'
BŘECLAV: 'k 11. dubnu hodnotím situaci tak, že povrchová vrstva do 20 cm je již velmi suchá a bilance se stále zhoršuje. Trvalé kultury mají vláhy dostatek. Větší problém je nyní kolísavá teplota. Mrazy opět přišly v době plného květu i meruněk, takže počítáme s velkým poškozením květů.'
DĚČÍN: 'Půda bych celkově hodnotil 3 až 4, místy vlhčí, místy sušší, na sluníčku i ojediněle suchá s lehkým popraskáním. Poslední týden se u nás velmi často vyskytovala sněhová pokrývka. Tolik sněhových a mrazových dnů během jednoho týdne v dubnu nepamatuji. Sněhová pokrývka byla ve všech polohách na Děčínsku, v nižších přechodně max. do 2-4 cm, nad 350 m přes 10 cm a nad 500 místy i 20 cm sněhu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Sníh kolem 10 cm, po roztátí cca 12 mm vody.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 6 mm srážek, jarní obiloviny máme zasety v opt. podmínkách, ozimy jsou v plné vegetaci.'
HRADEC KRÁLOVÉ: '10,5 mm teplota -3,6 až 17,1 C půda 4,1 až 7,2 C, půda provlhlá ideální na zpracování, mimo kukuřic zaseto, rostliny zpomalené ve vývoji zakořeňují a větví což je příznivé, ranní mráz poškodil ještě nevykvetlé květy hrušně a meruňky v pupenech.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 4 mm - co napršelo, hned vyfoukal vítr..'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 4 mm , denní teploty až 15°C a noční až -2°C , ozimé pšenice brzy seté až 9 odnoží BBCH 29 a velmi pozdě seté ještě neodnožují BBCH 14-19, ozimá řepka v růstové fázi BBCH 51 až 53 , jarní polní práce pokračují,'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu o velikonočním pondělí přišel déšť se sněhem (místně 4-10 mm), poté pokračovalo chladné počasí s drobnými přeháňkami až do čtvrtka. Od pátku oteplení a oschnutí povrchu půdy, které umožnilo práci na poli včetně setí. Jinak půda je oschlá pouze na povrchu, od pětí centimetrů hlouběji spíše hodně mokrá a nevyzrálá, obtížně zpracovatelná. Objevuje se řada podmáčených míst. '
KOLÍN: 'Týden prakticky bez deště, pozemky s vyšší hladinou spodní vody (u svodnic a vodotečí) velké problémy s přípravou půdy a s osetím.'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 5,5 mm srážek, koncem týdne zasety hrách, pšenice jarní a ječmen jarní na celé plánované ploše.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden spadlo pouhých 6 mm srážek, které nestačily na zvyšující se výpar a již i spotřebu probouzející se vegetace. Proto došlo k dalšímu úbytku vlhkosti zejména v přípovrchové vrstvě půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'I když se zima nechce vzdát své vlády a pořád nám to dokazuje, že je při síle. podařilo se jařiny zasét. No snad nedělní práce nepadne vniveč. Když si počasí i prostřednictvím Vás na nás přichystalo dle 10 denního výhledu až 75 mm srážek. Minulý týden celkem vyšel i když úhrny srážek byly o něco vyšší než uváděl přehled 14,8 mm. My evidujeme 16,5 mm. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 5,3mm - sněhové přeháňky, během víkendu oteplení, silný vítr s nárazy, vzchází postupně ječmeny, ovsy, pšenice jarní, máky'
OPAVA: 'Minulý týden napadaly 2 cm sněhu, který během dne roztál. Po oteplení o víkendu byla svrchní vrstva půdy přeschlá, ve větší hloubce byla půda dost vlhká. Počasí je opravdu aprílové, střídá se teplé slunečné počasí s mrazy a sněhem '
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se postupně začíná prohlubovat. Srážky od druhé poloviny března jsou velmi slabé, půda postupně v teplých dnech a silnějším větru vysychá. Na porostech ozimů se zatím sucho neprojevuje, jařiny jsou ve fázi vzcházení. Problémy způsobuje kolísání teplot a časté ranní mrazy. Vegetace je zhruba o 2 týdny opožděná. Až se oteplí a vegetace se urychlí bude vláha v půdě chybět. Množství srážek za období od 4. do 11.4.2021 na lokalitě Krukanice: 7,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '7,5 mm za týden spadlo, ale polním pracím to nevadilo. Půda je koncem týdne na povrchu suchšší, ale od 5 cm je ideálně vlhká, od 25 cm je významně poznat dostatečné nasycení půdy.'
PRACHATICE: 'V týdnu od 5.4. do 11.4. ochlazení, noc -4 °C, den okolo 0°C, sněžení nápočtem 7cm. Konec týdne oteplení, den až 16°C, sníh roztál. Půda vlhká do 20cm, povrch do 10cm mokrý, o víkendu rychlé vysychání povrchu při slunečném a větrném počasí.'
PŘEROV: 'Během minulého týdne se podařilo oset původně nezaseté podmočené místa náhradními plodinami. Mnoho ploch ovšem ještě zůstává nepřístupných a na některých jsou v polích stále "jezera". Dnes v noci zde napadl sníh (10-15 cm vrstva) - i ve výškách okolo 200 m n.m. - v tuto chvíli asi 14 mm. Veškeré polní práce se zastavily. Cukrovky jsou již zasety a klíčí.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 2,3 mm srážek. Rostliny již začínají odebírat vodu a teplejší ráz počasí dost vysušil povrchovou vrstvu půdy. Po vyrýpnutí půda držela pohromadě jen těžko. Ve spodní vrstvě půdy vláha ještě je , což je znát i na průtoku vody v potoce. Podařilo se nám zasít jařiny na vyzrání a pokračujeme v setí směsek s podsevy.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Srážky leden 58 mm, únor 42,8 mm březen 41,4 mm, duben do 11.4. 12,6 mm, průběh zimy vlhčí, bohatý na sníh, ale nedošlo k promrznutí půdního profilu.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V minulém týdnu více větru, ranní teploty okolo -2 C, 8/4 lehce chumelilo, 12/4 odpoledne chumelí a prší 4mm, z 12-13/4 pršelo, chumelilo 10mm a ráno 0 C'
SEMILY: 'V týdnu přes noc většinu dní napadnul sníh, který do odpoledne roztál. Ze čtvrtka na pátek to bylo poctivých 10 cm, jinak jen cca 3 cm.'
STRAKONICE: 'V týdnu od 5.4. do 11.4. ochlazení, noc -4 °C, den okolo 0°C, sněžení nápočtem 7cm. Konec týdne oteplení, den až 16°C, sníh roztál. Půda vlhká do 20cm, povrch do 10cm mokrý, o víkendu rychlé vysychání povrchu při slunečném a větrném počasí.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Ke konci týdne oteplení . Začátek kvetení ovocných stromů . Začátek polních prací .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 10,1 mm. Proměnlivý charakter počasí - velmi nepříznivý vliv na průběh všech jarních prací (setí, ochrana, hnojení). '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Jsou problémy se setím, přípravou půdy. Vše je opožděné, jarní obiloviny, podsevy. Půda je hodně podmočená. '
VSETÍN: 'Za sledované období spadlo 9,5 mm srážek. Týden byl slunečný a větrný a konečně umožnil naplno zahájit polní jarní práce.'
ZNOJMO: 'Beze srážek za sledované období. Nejsvrchnější vrstva půdy ( do 4 cm) je velmi prašná a suchá.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.