Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 18. 04. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 11. 04. 2021 do neděle 18. 04. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 04. Zprávy 236 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.

Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (66 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (15 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 50 % hlášení) až mírně vlhká (35 % hlášení).

Na polích je situace v rámci republiky velmi rozmanitá, zatímco například na Plzeňsku je poměrně sucho. Jinde je však stále problematické provádět jarní práce či mají agronomové starosti o jařiny. V některých místech nejsou ani dosety jarní plodiny. V neposlední řadě současné mrazy zasáhly například i ovocné stromy. Vývoj vegetace je zpožděn cca o 14 dní. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.

Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 11.mm. vody na metr čtvereční. Byla tu zima, drobně tu padal sníh zanedbatelné množství,větrno chvílemi'
BŘECLAV: 'Srážky byly v rozmezí 12 - 20 mm, což se pozitivně promítlo do doplnění vláhy v povrchové vrstvě do 20 cm, kde již bylo velké sucho. Meruňky kvetou, ale chladné počasí není příznivé. Očekáváme výrazné poškození květů, hlavně v nižších polohách. Vegetace se v důsledku nízkých teplot celkově zpomalila.'
DĚČÍN: 'V uplynulém týdnu se situace lehce zlepšila, srážek ale nebylo až tak hodně, jako spíše více pomohly nižšímu odparu nízké teploty a oblačnost. Většina srážek spadla ve formě sněhu či srážek smíšených. V uplynulém týdnu se opět vyskytovala přechodná sněhová pokrývka, ranní mrazíky a nad 400 m n. m sníh vydržel delší dobu. Od 500 m n. m. po dobu dvou dnů vydržela také mrznoucí mlha, vrstva námrazy připomínala spíše hluboké zimní měsíce, fotka síly námrazy je z výška 600 m n. m.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 13 mm srážek většinou ve formě deště se sněhem, vlivem nízkých teplot se podstatná část vsákla do půdy. Žádné projevy sucha nejsou pozorovány.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádný vliv sucha,začíná být už dost mokro a je zima,takže začínají být obavy o zaseté jařiny. '
HRADEC KRÁLOVÉ: '14 mm, chladno průměrná teplota vzduchu 5 C , půdy 6,5 C. Zima komplikuje ošetřování plodin, kde jsou nutné teploty nad 12 C. Brzděn růst rostlin zpoždění cca 14 dní, příhodné pro zakořeňování obilovin, řepek. Cukrovka velmi pomalu vzchází.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 12 mm ( 10 mm, 1 mm, 1 mm ), jarní obiloviny vzcházejí, denní teploty od 5°C do 15°C, noční v blízkosti 0°C, jarní polní práce průběžně pokračují,'
CHRUDIM: 'V pondělí přešla fronta s ochlazením a denními srážkami různé intenzity. Vlhkost půdy zastavila práce na poli. Se suchem se zatím nepotýkáme, problémem je vlhko a zpoždění prací.'
KROMĚŘÍŽ: 'Zhoršení výnosu pšenice - vliv pozdního setí, porosty nejsou optimálně odnožené, jarní ječmen nevyrovnaně vzchází - proschlá půda po přípravě půdy k setí, u cukrovky možnost vymrznutí a proschnutí v povrchové vrstvě setí, nelze určit problémy - cukrovka začíná vzcházet, trvalý travní porost opakovaně poškozen černou zvěří'
KUTNÁ HORA: 'za min týden do 7mm, velká zima a extrémní vlhko s postřikovačem jsme prakticky nevyjeli, do polí se nedá dostat, překvapuje mě vysoká intenzita myší, ještě nemáme oseto to co jsme měli osít na jaře, nálada špatná'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 3 mm srážek, jařiny vzcházejí nepravidelně.'
LOUNY: '2mm a pokud se slunce ukáže v plné parádě, bude vláha co tam zatím nějaká je rychle mizet.'
LOUNY: 'oproti předcházejícímu týdnu se situace mírně zhoršila, občasné přeháňky nepřekročily v úhrnu 3 mm/m2.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden u nás celkem napršelo či nasněžilo 10,5 mm srážek, které zcela pokryly potřebu velmi zvolna se probouzející vegetace a hlavně výpar. Obsah vlhkosti ve sledovaném půdním profilu se tak po delší době již celkově nesnížil.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Srážky 11 mm .Porosty cukrovky zaseté 1.4. a ječmene do 31.3. vlivem studených dnů dostatečně rychle nevzchází.Cukrovka vůbec.Ječmen vzchází pomalu.Některá pole setá poslední začínají teprve ,,píchat,,'
MLADÁ BOLESLAV: '14,7 mm, jařiny - vývoj opožděn - nízké teploty, prožloutlé, nerostou, cukrovka - nevzchází'
NOVÝ JIČÍN: 'Naposledy byl sníh i v druhé polovině Dubna v roce 2006, kdy to ozimy nepřežily a muselo se vše přeset. Letos tomu u ozimu nehrozí, čerstvě zaseté jařiny snad to zvládnou, když nebudou stát ve vodě. Vše je v současnosti pod opravdu výraznou sněhovou dekou. Spadlo tu ve formě sněhu 65 mm srážek za minulý týden, i když sníh padal na živou půdu, bylo ho tolik, že nestíhá ani do dneška roztát. O nasycení půdního profilu není ani potřeba hovořit, voda je všude. Není čas na bilancování, ale za necelé 4 měsíce spadlo 34 % ročních srážek, každý měsíc byl významně nadprůměrný, kromě února, ten byl jen o 8% nad průměrem. No uvidí sa, kdy nás pustí počasí do sazení brambor.'
NYMBURK: 'Za sledovaný týden jsme naměřili 13,7 mm srážek. stále v přehledu postrádám jarní pšenici'
OPAVA: 'za uplynulý týden 15,5mm,velmi chladno, příz.mrazíky, max.teploty okolo 5°C, minimální slun.svit, vzchází ječmeny, cukrovky, máky'
OPAVA: 'Neustále jsou nějaké menší přeháňky, minulý týden do 15 mm. Je ale velice chladno, takže porosty rosou velmi pomalu. Zdraví Stuchlík'
OPAVA: 'denně poprchává,bez slunička a zastavené veškeré polní prace.Kukuřice ještě není v zemi.'
OPAVA: 'Začátkem minulého týdne spadlo asi 13 mm srážek, což stačilo na rozbahnění povrchu půdy, protože v hlubších vrstvách byla půda nasycená vodou. Vlivem studeného počasí s přeháňkami půda nevysychá, do pole se nedá vjet. Sázení brambor musí počkat na lepší počasí, teď je to vyloučeno.'
OPAVA: 'Zima z letošní jaro byly srážkově dosti vydatné, půdní sucho není patrné. Provedením vrtu a postupným následným odběrem vzorků půdy pomocí Edelmannova vrtáku do hloubky 80 cm nebyl jakkoli patrný nedostatek vody v půdě. V rámci odebraných vzorků byly všechny ohodnoceny číslem 4 z 5, tedy "vlhká půda dobře tvarovatelná s možností otisknutí prstu".'
PÍSEK: 'Travní porosty jsou ve špatném stavu zaviněným předešlými suchými roky. Vymizely kulturní trávy. Přežily suchovzdorné plevele.'
PLZEŇ-JIH: 'V minulém týdnu pokračoval trend chladnějšího počasí, srážek ubylo, co do množství, nicméně stále přichází cca každé 2 dny. Většina jařin je zaseta, zbývá pouze sója a kukuřice.'
PLZEŇ-SEVER: 'Minulý týden 5,5 mm v pondělí pak už neměřitelné srážky. Při přípravě už se zase skoro práší.'
PLZEŇ-SEVER: 'Vláhový deficit v půdě se dále prohlubuje. Srážky od poloviny března jsou velmi slabé, málo početné. Vzhledem k velmi chladnému počasí je vegetace opožděna nejméně o 2 týdny a projevy menšího množství vody v půdě nejsou zatím příliš patrné. Po oteplení se sucho začne projevovat plnou silou. Množství srážek za období od 11. do 17.4.2021 na lokalitě 4,4 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '8,5 mm smíšených srážek za týden, povrch půdy zásobilo optimálně, půda do 10 cm je příjemně vlahá, níže se vlhkost snižuje, ale cca kolem 0,5m je opět velmi příjemně plastická. Pro vegetaci ideální stav. Mrazíky porosty nepoškodily ani dřeviny, ty naštěstí nekvetou ještě. Jarní práce jsou kromě brambor na námi.'
PRACHATICE: 'Studený týden se sněhovými přeháňkami, nedaří se dosít jařiny. Teploty v noci pod nulou, den okolo 2°C. Nápočtem za týden nasněženo souvisle 6 cm sněhu, během dne taje, půda nasycená vodou, nelze dosít jařiny, vláčet louky. Rozmetání hnoje pouze dopoledne, dokud je půda zmrzlá, odpoledne již nelze, rozmetadla zapadají. Půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná, soudržná. Na povrchu místy až bahnitá.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 7,5 mm v několika srážkách. Povrch půdy se neustále ovlhčuje, ale nedojde k propršení vrchního profilu půdy. Setí směsek s podsevy se blíží ke konci, jarní obiloviny začínají vzcházet a u ozimů začíná prodlužovací růst, který zpomaluje relativně chladné počasí.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: '12/4 8 C prší, chumelí, 13/4 0 C 10mm venku bílo, 14/4 2 C odpoledne chumelí, 15/4 -1C chumelí, prší, 16/4 1 C 8mm, 17/4 3mm mrholí, 18/4 pod mrakem.'
SEMILY: 'Celý týden přes noc sněhové přeháňky, které do odpoledne druhého dne roztály. Přes den občas déšť či přeháňky smíšené.'
STRAKONICE: 'Studený týden se sněhovými přeháňkami, nedaří se dosít jařiny. Teploty v noci pod nulou, den okolo2°C. Nápočtem za týden nasněženo souvisle 6cm sněhu, během dne taje, půda nasycená vodou, nelze dosít jařiny, vláčet louky. Rozmetání hnoje pouze dopoledne, dokud je půda zmrzlá, odpoledne již nelze, rozmetadla zapadají. Půda do 20 cm vlhká, tvarovatelná, soudržná. Na povrchu místy až bahnitá.'
ŠUMPERK: 'Příliš srážek nám v minulém i následujícím období škodí, K datu hodnocení jsme měli mít zaseto cca 200 ha jařin, o oziminách nemluvě, nadměrné srážky nám nedovolí sít. Dnes bych raději hodnotil negativní vliv mokra.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' Ochlazení . Srážky ve formě déšť se sněhem . Sněhová pokrývka nad 500 m . Nebezpečí pro meruňky a rané švestky - mráz , neopylování - včely nevyletěly . Polní práce přerušeny .'
ZNOJMO: 'srážky 9 mm, réva doposud neraší ! což je zřejmě spíše způsobeno nízkou teplotou než nedostatkem vody'

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.