Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 05. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 02. 05. 2021 do neděle 09. 05. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 05. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve třech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až nad 40 %, dále deset okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (52 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (29 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 46 % hlášení) až vlhká (21 % hlášení).
Situace v České republice je i nadále velmi rozmanitá, některá místa (např. jižní Morava, severozápadní Čechy) se potýkají se suchem, tak jiná místa jsou přemokřená a nasycená. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14-21 dnů a současné chladnější počasí neumožňuje rychlejší vývoj vegetace. Je otázkou jak se na výnosech projeví střídání teplot a dešťové srážky z tohoto týdne.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
 

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BRNO-VENKOV: 'Na výsušných místech dochází k zažloutnutí odnoží.'
BRNO-VENKOV: 'Začíná se projevovat nedostatek vláhy, odnože začínají v sušších lokalitách zažloutávat. '
BRUNTÁL: 'poslední týden byl srážkově slabý s kolísáním teplot, což se ne moc dobře podepisuje na porostech máku....příchodem vyšších teplot se ale porosty viditelně zlepšují a zesilují...uvidíme co přinese další přechod studenější fronty s deštěm....dále zaznamenáváme zvyšující se počet hlodavců, zejména v ovocných sadech..'
HAVLÍČKŮV BROD: 'naměřeno 5 mm srážek, vlivem neustálého větru se začíná vysušovat povrch půdy a tvoří se půdní škraloup.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V minulém týdnu spadlo mezi 9 - 12 mm srážek, koncem týdne vysoké teploty / 17 - 21 st./, přízemní mrazíky do minus dvou stupňů.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 28mm, zaseli jsme soju ( druhý den po dešti - půda začínala být proschlá) i když teplota půdy ještě nebyla 14stupňů - kalendářně se dá očekávat potřebné oteplení. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 9 mm ( 2 mm , 7 mm ), u některých pšenic již hlavní stéblo první kolínko BBCH 31, cukrovka má první pár pravých listů, řepka v růstové fázi BBCH 63 - 64, '
CHRUDIM: 'V minulém týdnu v jeho první polovině docházelo k častým srážkám úhrnem přes 20 mm. Půdní profil je dosycen, porosty se potýkají spíše s nízkými teplotami a jařiny i s utužením půdy a přesycením vláhou.Vegetace je zpožděna o 10-14 dnů.'
KOLÍN: 'V pátek spadlo 7 mm a začalo být teplo, takže místy po deštích ze soboty a neděle se vytvořil půdní škraloup. '
KUTNÁ HORA: 'Porosty řepky jsou různé na jednotlivých pozemcích. Záleží na době založení a napadení škůdci.'
LOUNY: '7 mm sucho pokračuje'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo celkem 11,5 mm srážek, které udržely vlhkost půdy v předchozím zlepšeném stavu. K 8.5.již napršelo více než polovina běžných květnových srážek.'
NOVÝ JIČÍN: 'Významné srážky (23 mm) z minulého víkendu významně dosytily půdu. Ale chladné počasí trochu brání růstu. Z ovocných stromů, počaly kvést třešně. Ozimy konečně trochu tmavnou, pořád byly choré s toho zamokření. Modříny pomalu počínají taktéž pučet, ale pampelišky jsou vidět opravdu sporadicky. Chlad při zemi je stále limitujícím faktorem. '
OLOMOUC: '19 mm srážek. Vlhkost půdy do 20 cm se na jednotlivých honech liší dle plodiny: oz. pšenice, oz. řepka, vojtěška a první seté ječmeny mají větší odběr vody a je pod nimi sušší hlína, kdežto posledně seté ječmeny, 4 listá cukrovka a vzcházející kukuřice zatím mají o stupeň vlhčeji, než jsem uvedl výše. '
OPAVA: 'V minulém týdnu bylo studené větrné počasí s přeháňkami, ve kterých spadlo jen několik mm deště. '
OPAVA: '4,4mm, přízemní mrazíky, max.teploty do 19°C, silné větry až větrná eroze, '
OPAVA: 'Minulý týden neproběhly srážky, bylo ale stále chladno, což neprospívá růstu plodin. Zdraví Stuchlík.'
OPAVA: 'Chlad přibrzdil vegetací o 14 dnů.Stálé silné nárazy větru komplikují aplikací postřiků.'
PARDUBICE: 'Porosty řepky jsou různé na jednotlivých pozemcích. Záleží na době založení a napadení škůdci.'
PELHŘIMOV: 'celkový úhrn srážek za 18 týden je 18,9 mm při průměrné teplotě 8,2°C'
PLZEŇ-JIH: 'V 18. týdnu jsme naměřili 9,5 mm srážek ve 3 srážkových dnech. Prořídly některé porosty ozimé řepky z důvodu nedostatku půdního vzduchu na polích se slévavou půdou. Jařiny vzešly velmi dobře, rovnoměrně, i když pro časté ranní mrazíky po setí mírně opožděně. Porosty ovsa, jarního ječmene i hrachu jsou ve velmi dobrém stavu.'
PLZEŇ-SEVER: 'V neděli 20 mm, ve čtvrtek večer dalších 7 mm, ale stále velký vítr. Při setí kukuřice se pořád práší.'
PLZEŇ-SEVER: 'Vláhová bilance se po deštích v minulém týdnu výrazně zlepšila. Problémem zůstává významné zpoždění vegetace a prudké střídání teplot. Zpoždění vegetace činí v současnosti nejméně 3 týdny a zřejmě se projeví na výnosech. Množství srážek za období od 2. do 8. 5. 2021 na lokalitě 27,0 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Za týden spadlo rovných 6 mm srážek a zvyšující teploty probudily přírodu. Mrazíky v sobotu naštěstí nic nepoškodily ani květy peckovin, nebyl tak významné. Řepka počala kvést počátkem týdne, v plném květu jsou peckoviny (třešně, meruňky, broskvoně, koncem týdne rozkvetly švestky) v sobotu se k nim připojily hrušně a v neděli sporadicky i kvítek po kvítku jabloně. Z trav už metá psárka a počíná srha. I díky chladnému počasí a různým podmínkám je ještě vidět kvést i podběl. Ozimy už pomalu vstupují do prodlužovacího růstu, porosty jsou husté a silné. Brambory jsou zasazené. '
PŘEROV: 'V hlubších vrstvách půdy nejsou výrazné změny. Ovšem vysoké teploty a silné větry dost vysušují vrchní vrstvu půdy a dopadem na růst rostlin.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 3,3 mm v několika srážkách. Počasí bylo chladnější, ale porosty již viditelně ožily. Na víkend se oteplilo, což jsme využili na posekání žita na senáž, které díky chladu bylo méně narostlé. Začaly vzcházet první seté kukuřice.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'porosty jsou opožděné vlivem mrazů,chladna ! množství srážek do 9.5.2021-39 mm'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky v uplynulém týdnu 20 mm. V závěru týdne beze srážek a větrno (rychlé vysychání).'
VSETÍN: 'Od minulé neděle půda na zahradě vyschlá do hloubky8cm,bylo to vlivem vysokých teplot a silnému větru.'
ZNOJMO: 'Úhrn srážek ve sledovaném období 4 mm, Na polích se tvoří vlivem sucha v porostech zejména pšenice oz. a ječm. oz. "mapy". Porosty slábnou a zasychají.'
ZNOJMO: 'Srážky z přeháněk 4 mm/týden. Porosty ozimů strádají, čekáme na vodu....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '6,9 mm srážek, 10,1 mm výpar z vodní plochy , srážky zabránily nastupujícímu suchu, což se hned projevilo na vegetaci'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 6. 2021

  Do rybníků se po letech konečně vrátila voda. Nasycenost půdy je dobrá

   „Míst se sníženou půdní vláhou je už pouze pár. Na jižní Moravě se to týká pouze části Vyškovska a Blanenska, které mají normální či lehce nižší stav,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe).
  Aktuální komentář o stavu sucha a jeho vývoji pro idnes.cz je k přečtení ZDE.

 • 31. 5. 2021

  Voda v krajině na portálu Evropa v datech

  „Povodně i sucho patří k naší krajině od pradávna. Jejich intenzita se však zvyšuje. Posledních 30 let bylo ve znamení nejhoršího sucha i povodní,“ vysvětluje Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe). „Sucho a povodně v jednom roce jsme měli například 2014, ale stejná situace nastala i vloni. Tehdy vrcholilo sucho v dubnu, a pak přišly dvoje povodně v červnu a říjnu. Je to dáno tím, že se počasí stává více extrémní, a to na obě dvě strany.“
  Informace k přečtení na portálu evropavdatech.cz ZDE.