Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 30. 05. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 23. 05. 2021 do neděle 30. 05. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 30. 05. Zprávy 225 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve třech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom okrese nad 40 %, dále sedm okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (72 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (17 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 49 % hlášení) až mírně vlhká (39 % hlášení).
Dešťové srážky v poslední době na většině území dosytily sledovaný půdní profil. Půda je místy nesjízdná a bahnitá. V některých místech není možné provádět agronomické práce a dochází ke zpoždění se setím, ošetřováním či hnojením. Začíná první seč, ale na některých místech ji není možné uskutečnit z důvodu nesjízdnosti. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14 dní a chladnější počasí neumožňovalo rychlejší vývoj vegetace. Chladné počasí může působit na některé plodiny negativně, například na kukuřici, sóju apod. Je otázkou jak se toto období projeví na celkových výnosech.
Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ
(neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršelo 13 mm vody na metr čtvereční. Po většinu týdne tu foukal svěží vítr.'
BLANSKO: 'Srážky za sledované období 11 mm, celkem za květen 69 mm. Předpokládané snížení výnosu u ozimé pšenice jde na vrub nevyrovnaným pozdě setým porostům, u máku a zejména u kukuřice je vegetace zpožděna chladným počasím v dubnu a květnu, nižší výnos je pravděpodobně z tohoto důvodu i u současně sklízených vojtěšek na senáž (první seč o cca 20%).'
BRNO-VENKOV: 'slunečnice a kukuřice jsou poškozovány, resp. zpomaleny chladem'
BRNO-VENKOV: 'Poškození porostů vlivem sucha není z důvodu aktuálního ohrožení, ale pozůstatek jarního působení sucha- nevyrovnané jařiny (rostliny vzcházely s měsíčním odstupem), ozimé pšenice na lehčích půdách ztratily odnože a jsou slabé.'
BRNO-VENKOV: 'srážky 5 mm víno je zlehka omrzlé ale bude dost'
BRUNTÁL: 'srážky cca 5 mm....neustálé chladné počasí nesvědčí porostům kukuřice...v souvislosti s prudkými dešti v minulých dnech se utvořila krusta a je třeba plečkovat nejenom cukrovku, ale i kukuřice....s dešti souvisí i vyplavení dusíku z půdy a následná potřeba rozborů a případného dohnojení...opět zvýšení nákladů...čekáme na oteplení...'
ČESKÁ LÍPA: 'Přísun srážek je stále mírný, celkem pozvolný, v některých katastrech padaly kroupy, ale porosty to výrazněji nepoškodilo. Díky dostatku vody jsou porosty hlavně jetelotrav a trav velice bujné, trávy přerůstají jetele ve směskách. Spodní vody ale doplněny nejsou. Po pár dnech bez deště jsou povrchy polí na písčitějších půdách, kde navíc není souvislý pokryv, např. u kukuřice, celkem rychle vysušené.'
DĚČÍN: 'Na ovocných stromech je poškození mrazem, nejvíce na švestkách a broskvích. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V minulém týdnu 22,8 mm srážek, nelze sklízet pícniny, pozemky promáčené. Řepky odkvétají, porosty jsou nízké, jarní obiloviny díky nízkým teplotám rostou pomalu, oves 45 dnů po zasetí má cca 12 cm, nejsou dosety kukuřice a sója. Ranní teploty kolem +3, denní max. 15, vegetace je výrazně zpomalená.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napršelo 9 - 11 mm srážek ve sledovaných katastrech, v kombinaci s nízkými teplotami je to problém z důvodu ochrany porostů a velkého zpoždění ve vývoji, '
HAVLÍČKŮV BROD: 'napršelo 5 mm vody,přeháňky ,rána chladná 3°C,studený vítr,oblačno'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 11 mm srážek, krajina je nasycena vodou, jarní ječmen na 1/3 ploch trpí podmáčením, TTP jsou podmáčené a při blížící se 1. seči hrozí, že sklízecí technika louky značně zdevastuje.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za poslední týden - 23 mm, srážky za květen - 92 mm, srážky za období leden - květen 220 mm ( desetiletý průměr činí 210 mm ), začala sklizeň pícnin'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 8mm, vlivem chladu se tři týdny vzcházející sója stále potácí na hranici života a smrti - ale bojuje.'
CHRUDIM: 'Konec května, řepka stále kvete. Porosty jsou opožděny ve vývoji o 14-21 dní. Problémy jsou o plodin náročných na teplo (kukuřice, soja, cukrovka) kdy je opět pozorováno opoždění ve vývoji porostů. Některé jařiny mají problémy se zaplavenou půdou, setím do mokré nevyzrálé půdy. Jinak celkově stále prší, i když ne trvale. Denní srážky kolem 2 mm stále udržují dostatečnou zásobu vláhy v půdě.'
JIČÍN: '20 mm srážek, nízké teploty - porosty mají zpomalený růst (cukrová řepa), z důvodu každodenních srážek nelze aplikovat POR - výskyt škůdců, plevele, choroby '
KLATOVY: 'Žádné projevy sucha. I hydrologický stav je příznivý. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo celkem 7 mm srážek ve formě přeháněk. Jarní ječmen nevyrovnaný, na těžších půdách nažloutlý, málo odnožuje.'
LOUNY: '2mm porosty po destich se hodne vylepsily ale jsou ridci'
NOVÝ JIČÍN: 'Týdenní úhrn byl 25,5 mm, za květen do teď spadlo 142 mm, což se rovná téměř průměrnému měsíčnímu úhrnu. Za letošek spadlo 518 mm srážek což se rovná 48% ročního úhrnu. půda je bahnitá, stále se opakující přeháňky, i když třeba několikaminutové, několikrát za den či hodinu mají za následek tvorbu kaluží na povrchu půdy a někdy i lagun. bohužel tento stav nepřispívá porostům. Porosty jsou díky zamokření žluté, slabé a i díky chladnému počasí. Teplota se pohybovaly velmi nízko, ranní t byla i pod 4 stupni. Nejvyšší t bohužel nedosáhly ani 10 stupňů.'
OPAVA: 'Je to chladné počasí, které nedovoluje porostům se prozatím kvalitně se vyvíjet. Srážek ubývá, teď nastupuje teplo, takže uvidíme, jak se to rozjede. '
OPAVA: 'Převážně o víkendu spadlo asi 10 mm srážek, místy se vyskytly i kroupy. Na zamokřených místech jsou louže s divokými kachnami nebo bahno. Ozimy jsou poškozené zamokřením už od podzimu, na některých polích hlavně na rovinách jsou výpadky různé velikosti. V jařinách se objevují kola zažloutlých rostlin vlivem zamokření. Vlivem špatného počasí v době květu je malé nasazení plodů hlavně u třešní a višní. Celkově má vegetace zpoždění asi dva týdny, není plodina, která by nebyla nějak poškozená. Např. konec květu řepky v roce 2019 byl asi 20.5., letos to bude v první dekádě června. '
PARDUBICE: 'Vlivem chladného a deštivému počasí kukuřice na zrno je značně retardována a na mnoha místech ani nevzešla a zrno je v zemi zahnilé.'
PELHŘIMOV: 'celkový úhrn srážek v 21 týdnu je 6,7 mm při průměrné teplotě 9,7°C'
PLZEŇ-JIH: 'Porost kukuřice špatně vzcházel z důvodu chladného počasí.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 21. týdnu jsme naměřili 9 mm srážek. Půda v profilu do 20 cm vlhká, místy i mokrá, povrch půdy v jařinách v neděli ráno suchý, začal se dělat tvrdý škraloup, v porostech ozimů ještě i povrch půdy vlhký. Úhrn srážek za květen na naší lokalitě 143,0 mm (229,2% 60-letého normálu), průměrná měsíční teplota 10,7°C (o 2,3°C nižší, než květnový normál). Vymetaly pozdní odrůdy ozimého ječmene a začala metat nejranější odrůda ozimé pšenice. Jarní obiloviny se vyvíjejí kvůli nízkým teplotám pomalu, hrozí poškození porostů jarního ječmene a ovsa kvůli nedostatku půdního vzduchu (půdní profil nasycený, na povrchu tvrdý škraloup). '
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden nárůst o dalších 10 mm. Sucho zatím nepřichází.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky ve třetí dekádě května významně zeslábly, půda postupně vysychá. Projevy sucha zatím nepozorujeme. Vlivem chladna je vegetace minimálně o 3 týdny opožděná. Množství srážek od 23. do 29.5.2021 na lokalitě 5,2 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '6 mm srážek za týden, za květen celkem 106 mm, což je dvojnásobek srážek co normálně v květnu spadne. A celkem za 5 měsíců spadlo již 50% ročních srážek. Krajina ani plodiny suchem opravdu nestrádají. Naštěstí ani nadbytek vody neuškodil. Půda je nasáklá vodou, občas, kde nejsou plodiny vzešlé dochází k půdnímu škraloupu. '
PŘEROV: 'Situace je bez výraznějších změn. Invaze slimáků pokračuje.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,1 mm srážek. Od poloviny týdne se oteplilo a přestalo pršet. Senáže se naplno rozjely a travní porosty se výrazně vylepšily. Také v aplikaci postřiků se snažíme dohnat dosti velkou ztrátu. Kukuřice je stále žlutá, ale snad se to zlepší.'
TRUTNOV: 'Celkový úhrn srážek za uplynulý týden činil 22 mm. Po-5mm, Út - 5mm, čt - 1, So - 9mm, Ne - 2 mm. Ráno do 8 stupňů, přes den max 15 stupňů. Kukuřice začíná klíčit a vyřádkovává se.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Venkovní výsadby zeleniny stagnují . Také víceleté pícniny a trvalé travní porosty nerostou přestože je poměrně vlhko . V úterý nad ránem teplota k 0°C . Začátek pastevního období .'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V naší oblasti v uplynulém týdnu srážky 19 mm. Za měsíc květen nám napršelo 113 mm, tzn. 145 % dlouhodobého normálu. '
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 7,8 mm srážek, za celý květen 78,5 mm a od začátku roku 154,5 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'v přeháňkách napršelo během týdne 8 mm'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE