Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15. 08. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 08. 2021 do neděle 15. 08. 2021 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 08. Zprávy 220 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 39 % hlášení) až vlhký (32 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny. Slunečné a teplé počasí v minulém týdnu umožnilo na většině míst pokračovat ve sklízení. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí kvalitu a výnosy letošních plodin si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'v hodnoceném týdnu nepršelo. Bylo tu po většinu času bezvětří'
BRUNTÁL: 'dokončení žní...výnosy průměrné....začínáme podzimní práce'
ČESKÁ LÍPA: 'Uplynulý týden bylo méně srážek, začaly žně, výnosy jsou menší než se původně čekalo, zrno malé, porosty celkově horší. U hrachu setého ztráty až 70%.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Sklizeno obilí, tritikále mělo výnos 4.3 t/ha. Výnos slámy cca o 40 % nižší než průměr z důvodu polehnutí a divokých prasat'
HAVLÍČKŮV BROD: '5 - 17 mm srážek, vlhké počasí nadále komplikuje sklizeň obilovin, minulý týden kroupy v katastru Kněžská, větší škody na řepce - až 72 %.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'v uplynulém týdnu naměřeno 7 mm srážek. celé množství spadlo první dva dny a pak bylo slunečné horké počasí, které umožnilo sklidit 90 % úrody obilovin ve vynikající kvalitě. V krajině nejsou pozorovány žádné projevy sucha.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 0 mm, denní teploty tropické 29,2 až 34,9°C, noční teploty kolem 15 °C, zbývá sklízet 25 % pšenice a 80 % žita, sklízí se 2. seč trvalých travních porostů, probíhá orba a příprava půdy pro ozimou řepku, '
CHRUDIM: 'Za sledované období žádné srážky, za předešlé období 25 mm.'
CHRUDIM: 'Celý minulý týden byl ve znamení letních teplot, víceméně beze srážek. Ani toto počasí nemělo zásadní vliv na stav vláhy v půdě, ta je dostatečná.'
JIHLAVA: 'u kukuřice porosty poškozeny krupobitím 20% výměry poškozeno '
KROMĚŘÍŽ: '10.8. se přehnala bouřka s kroupami, 15 padaly jen kroupy, úzkým pásem přes katastry: Rataje, Popovice, směr na Šelešovice, 10-15 % ztrát na zbytku pšenic, poškozemn porosty kukuřice cukrovky, částečně sóje a vojtěšek. Půdy jsou nasycené vodou.'
KUTNÁ HORA: 'srážky do 10 mm, počasí jako na houpačce min týden teplo 28 nyní 18... pšenice ječmeny sklizeny, jedno velké trápení... výnosy průměrné, řepka tragedie, začínáme máky a to je peklo... mák prakticky zmizel a je komplet zarostlý bordelem... lebedou, merlíkem atp.. plevele mají na výšku asi tak 2 m :(, žně můžeme hodnotit jako horší průměr, mák a řepka tragedie..'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo hned v počátku 1,2 mm srážek a během zbytku týdne docházelo postupně ke zvyšujícímu se výparu (ten poměrně výrazně převyšuje celkové roční srážky) a úbytku vlhkosti v nejsvrchnější části půdy.'
NOVÝ JIČÍN: 'Žně jsou tak nějak za námi, I oves se podařilo sklidit. Výnos 2,3 t/ha koresponduje s průběhem počasí v letošním roce. Teď zbývá jen svazenka a pohanka, kterou jsme měli jako pastvu pro včely, ale to je jen okrajová záležitost. a pak samozřejmě brambory, ale ty mají čas. Otavy vypadají celkem slušně, takže krmivová základna bude dostatečná. s ovocem je to letos slabší a hlavně je to opožděné. Letní peckoviny dozrávají pomalu až teď. '
OLOMOUC: 'sklizeň řepky ukončena k 31.7.. obilovin 14.8.2021. Vojtěška v místech. kde vystupuje skála je slabá jinak výnos vysoký díky přeprškám a že je již ve stádiu kvetení. Srážky dešťové za období 6 mm'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo jen malé množství deště v přeháňkách, pokračují sklizňové práce. Cukrovka a kukuřice jsou až na silně poškozená místa poměrně vyrovnané. '
OPAVA: 'Minulý týden byl srážkově normální, byly přepršky. Žně jsme včera dokončily, byly dlouhé ale jsme rádi, že máme sklizeno. Zdraví Stuchlík '
OPAVA: 'za uplynulý týden pouze 3,7mm, max.teploty přes 25°C, prům.denní teplota okolo 20°C, velmi teplo, ranní mlhy komplikují sklizeň obilovin, sklizeny řepky, převážná část obilnin'
PARDUBICE: 'Konečně nám počasí dovolilo doslova ukrást obilí z pole. Máme ukončené žně. Počasí hrozné, neustále poprchává.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 32. týdnu jsme měli 0,6 mm srážek, byla dokončena sklizeň všech plodin, kromě ovsa. Probíhaly podmítky a orba na "sušších" polích, na některých pozemcích je stále měkko.'
PLZEŇ-SEVER: 'V neděli 11 mm a pak už nic. Sucho se možná přibližuje.'
PLZEŇ-SEVER: 'Suché a teplé počasí umožnilo zrychlení žní. Množství srážek za období od 8. do 14.8.2021 na lokalitě 10,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: 'Týdenní srážky se zastavily na hodnotě 1,3 mm, což umožnilo sklidit všechny obilniny a pustili jsme se do máku, který bohužel vypadal katastrofálně po mokrém jaru, kdy kvetl i na třikrát. výnos je prozatím velmi nízký cca 0,5 t/ha. Na rozdíl od pozdních pšenic, které dávaly přes 9 t/ha v průměru pšenice dala 8,3 t, rané pšenky byly slabší. Slaďáky vyšly taktéž pěkně nad 7 t/ha. Brambory jsou slabší, z části vymočené, teď díky rychlému proschnutí jílovité půda se na hrobcích půda otevírá, praská. Pomalu se připravujeme na setí řepky. Ovocné stromy začínají redukovat částečně úrodu.'
PRACHATICE: 'Týden bez srážek, teploty ráno od8°C, koncem týdne 15°C, den do 21°C, koncem týdne 27°C. Půda je dostatečně vlhká, místy zamokřená. Ve st. zahájeny žně.'
PŘEROV: 'Situace bez výraznějších změn. Sklizňové práce skončily. Výnosy dobré až velmi dobré.'
SEMILY: 'Dvakrát v týdnu vydatný déšť. Letos jsou největší srážky, co pamatuji. Negativním dopadem je plíseň na okurkách a rajčatech. Plíseň obvykle přichází koncem září, letos tedy více než o měsíc dřív.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 4 mm, kvůli velké půdní vlhkosti máme velké problémy s hnilobou u konzumních brambor'
STRAKONICE: 'Týden bez srážek, teploty ráno od 8 °C, koncem týdne 15 °C, den do 21 °C, koncem týdne 27°C. Půda je dostatečně vlhká, místy zamokřená. Ve st. zahájeny žně.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : ne 8/8 - 12,8 mm,po 9/8 - 1,3 mm Pěkné a velmi teplé počasí . Vrcholí sklizeň obilovin . Pokračuje silný opad ovoce . Brambory se zatím drží zelené . Předpokládaná doba sklizně přelom srpen/září .'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nepršelo. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Porosty obilovin jsou horší z důvodu plísní, po vlhkém počasí. '

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 10. 11. 2022

  Zhodnocení Evropského sucha a Přehled spouštěčů kůrovcové kalamity

  Vědecké týmy z evropských institucí publikovali článek Lessons from the 2018–2019 European droughts: a collective need for unifying drought risk management do vědeckého časopisu Natural Hazards and Earth System Sciencies. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE.

  Kolektiv autorů pod prof. Brázdilem zveřejnil publikaci týkající se zhodnocení meteorologickým a klimatologických spouštěčů pro kůrovcovou kalamitu v České republice. Celý článek, na kterém se podílel i prof. Miroslav Trnka, člen týmu Intersucho, je k přečtení ZDE (Meteorological and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic).

 • 7. 11. 2022

  Zelené Česko. Výjimečný říjen poblouznil přírodu

  Přestože je začátek listopadu, příroda díky teplejšímu říjnu stále nepřešla do období vegetačního klidu. Skoro celý měsíc do Česka proudil teplejší vzduch od jihozápadu, na rozdíl od září, kdy se k nám dostával vzduch chladnější. 

  Co to znamená pro přírodu? Jaká je předpověď počasí na další dny?
  Na otázky Seznam Zpráv odpovídal člen týmu InterSucho Pavel Zahradníček.
  Celý článek k přečtení ZDE.

1. srpen 2021 / 30. týden

předchozí další zavřít