Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 05. 09. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 29. 08. 2021 do neděle 05. 09. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 09. Zprávy 192 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Zpravodajové v Polabí a na jižní Moravě očekávají mírné propady na výnosech a to do 30 %, podrobněji uvedeno v hlavní dopadové mapě.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (59 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 49 % hlášení) až vlhký 32 % hlášení).
V současné době ještě v několika lokalitách dobíhají žně, které byly většinou zpožděny skrz celkově pozdější vývoj vegetace v průběhu roku a také deštivým počasí, které mělo za následek nesjízdnost polí. Probíhají podzimní přípravné práce a setí ozimů, i nadale platí, že ne všude je možný vjezd do polí a tudíž není možné sít ozimy. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Bylo krásné teplé počasí, beze srážek. Vláhy v půdě je dostatek. V srpnu napršelo více jak 100 mm, což je dost. Vlivem dostatku vláhy se oddaluje zrání hroznů, ovoce kukuřice i slunečnice.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'uplynulý týden naměřeno 5 mm srážek, bylo převážně teplé slunečné počasí, které přálo polním pracem. V krajině jsou převlhčené pouze obvyklé teréní deprese. Stav krajiny odpovídá ročnímu období. '
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha,polojasno'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'bez srážek, porosty řepky založené ke konci srpna mají vážné problémy'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 5 mm ( 1 mm , 4 mm ), denní teploty 21°až 29°C, noční teploty 9°až 12°C, na polích probíhá orba a příprava půdy pro ozimy, začala sklizeň brambor - výnos 59 tun/ha,'
CHRUDIM: 'za sledované období napršelo 9 mm srážek, za měsíc srpen 68 mm, od počátku roku 582 mm.'
CHRUDIM: 'Celkové srážky za červenec jsme měli 111 mm a za srpen 73 mm. Průměrnou teplotu jsme měli v červenci 20,3 °C a v srpnu 17,9 °C.'
JIČÍN: 'v uplynulém týdnu spadly 2 mm srážek.'
JIHLAVA: 'Množství srážek bylo 4 mm.'
KARLOVY VARY: 'Nasycení půdy je stále extrémní. Technika na poli neustále zapadá. Jsou místa, kde se ani nedá připravovat pro setí. Řepku jsme začali sít až včera. Do té doby nebylo možno se do polí vůbec dostat. Výnosy řepky jsou výrazně nižší, než se očekávalo. Příčinou bylo vysoké zamokření pozemků a s ním související napadení chorob. Výnos v řepkách 2,69 t/ha. Pšenice až na několik polí, které lehly vlivem bouřek, daly výnos v celku slušný a to kolem 6,5 tuny.'
KOLÍN: 'Celý týden teplo a výsušný vítr, po mokrém týdnu rychle vysychá půda a zůstává tvrdá a slitá.'
MLADÁ BOLESLAV: 'V posledních 2 dnech srpna napršelo celkem 5,6 mm srážek, čímž srpen skončil s necelými 100 mm jako měsíc s letos nejvyšším měsíčním úhrnem. Po zbytek hodnoceného týdne již bylo slunečno s téměř letními teplotami beze srážek, čímž opět vzrostl výpar s celkovou sumou převyšující letošní srážky o skoro 40 mm. Přípovrchová půda opět začaly vysychat, přičemž bohatá ranní rosa a delší stíny již zajistily, že na stinnějších místech je schnutí výrazně pomalejší.'
OPAVA: 'Začátkem minulého týdne spadlo asi 30 mm, což přerušilo setí řepek. Některé plochy zaseté těsně před deštěm se slily a vytvořil se na nich škraloup. '
OPAVA: 'Vláhová situace se nezměnila. Přes víkend jsme mohli zasévat zbytek oz. řepky. '
PLZEŇ-JIH: 'Toto byl první týden beze srážek od poloviny června. Problémy se sklizní plodin pokračují, kvalita i výnosy jdou dolů. Z kapacitních důvodů se odkládají sklizně pícnin.'
PLZEŇ-JIH: 'Za 35. týden jsme naměřili 1,7 mm srážek (1 srážkový den). Pokračovaly opožděné polní práce, především setí řepky. Za srpen máme celkem 116,7 mm srážek (= +44,6 mm; 161,9% srpnového 60-letého normálu). Srpen byl na naší stanici o 0,8 °C chladnější, než normál. Za 8 měsíců tohoto roku na naší lokalitě již napršelo 605,5 mm srážek, tj. 105,9% ročního normálu. Výnosy obilovin nebyly letos zlé, ale v průměru o cca 10% nižší, než vloni. Pšenice ozimá prům. 6,93 t.ha-1, ječmen ozimý prům. 6,74 t.ha-1, oves pluchatý prům. 6,70 t.ha-1, ječmen jarní prům. 5,45 t.ha-1. Ostatní plodiny dopadly hůř - řepka ozimá prům. 2,26 t.ha-1 a nejslabší byly polní hrachy s prům. výnosem 1,84 t.ha-1.'
PLZEŇ-SEVER: 'Na začátku týdne dohromady 2 mm. Potom nastává období sucha. '
PLZEŇ-SEVER: 'Na začátku týdne dohromady 2 mm. Potom nastává období sucha.'
PLZEŇ-SEVER: 'Díky suchému a teplému počasí v minulém týdnu bylo možno dokončit v naší lokalitě žně. Vzcházení a počáteční růst řepky se mírně zpomalil. Množství srážek za období od 29.8. do 4.5.2021 na lokalitě 3,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '11,7 mm srážek za týden a celkem za srpen 85 mm se rovná 164 % měsíčního úhrnu srážek. roční úhrn je naplněn na 111 %. V okolí ještě probíhají žně, či setí řepky, takže plynule ze žní přejdou do silážních kukuřic, ty jsou fakt nádherné. '
PŘEROV: 'Situace bez výraznějších změn. Nynější období bez deště umožnilo dohnat "skluz", který vzniknul při deštivém období.'
TACHOV: 'srážkový úhrn za uplynulý týden 2 mm,horní vrstva půdy suchá do cca.2cm. Porosty stále v kondici,momentálně je sklizeň opožděna o 10 dnů. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 23 mm (začátkem týdne, v druhé půlce týdne ale suché a teplé počasí). Za srpen u nás napršelo 104 mm, tj. asi 140 % průměru. Přemokření již jen lokálně (těžší půdy, terénní deprese).'
ZNOJMO: 'Srážky 8 mm/týden. Za srpen celkem 107 mm ve velmi rozumných dávkách....'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 9. 2021

  Jižní Morava jako Chorvatsko. Česku hrozí nové extrémy, horší sucha i povodně

  V budoucích desetiletích by podle expertů mohla sucha zásadně změnit tvář české krajiny. Podle Miroslava Trnky z CzechGlobe se klima jižní Moravy stále více blíží Chorvatsku. Podle predikcí, které zveřejňuje web www.klimatickazmena.cz, by na místě mohly průměrné letní teploty do roku 2090 stoupnout na 22 až 23 stupňů, tedy o tři až čtyři stupně víc, než jaký byl normál mezi lety 1981 a 2010.

  Celý článek pro aktualne.cz k přečtení ZDE.

 • 31. 8. 2021

  S takovou rychlostí oteplování se nepočítalo. Horka mají více obětí než povodně

  "Od osmdesátých let teplota vzduchu na Slovensku a v Česku výrazně roste, křivka se zlomila směrem nahoru a intenzita oteplování se zvětšuje," zdůraznil ve slovenské HNtelevízii klimatolog Pavel Zahradníček. Rozhovor  ke zhlédnutí na science.hnonline.sk ZDE