Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17. 10. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10. 10. 2021 do neděle 17. 10. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 10. Zprávy 204 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve dvanácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v patnácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pardubický a mostecký okres očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (53 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (21 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (39 % hlášení) až mírně vlhký (34 % hlášení).
Probíhají podzimní práce a začíná se prohlubovat sucho. Na mnoha místech se začíná projevovat suché září a vrchní vrstva půdy je proschlá. Na některých místech pořádně nepršelo od poloviny srpna. To má za následek, že ozimy špatně vzcházejí a úprava přeschlé vrstvy probíhá velmi obtížně. O tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic,v hodnoceném týdnu napršelo pět mm. vody na metr čtvereční. Vanul zde mírný vítr'
BRNO-VENKOV: 'Mělo by napršet.'
BRNO-VENKOV: 'srážky do jednoho mm'
BŘECLAV: 'Suchý průběh počasí vyhovuje vinařům. Sklizeň hroznů je v druhé polovině a cukernatost se každým týdnem lepší. Ve vrstvě do 20 cm je již půda suchá, ale není to nic dramatického.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Povrchová vrstva je sušší než na mapách, prameny s meliorací jsou silné jako na jaře.'
DĚČÍN: 'pozn.: od 8. 10. zatím dosud nemám možnost sledovat denní situaci. Srážky za období 8. 10. - 18. 10. 8 mm Uvedené hodnocení vlhkosti půdy je průměr. Vzhledem k terénu a silné variabilitě kvality půdy jsou místa vzdálená od sebe 10 - 30 m diametrálně odlišná, na jednom místě je půda extrémně suchá, prašná, začínají odumírat dřeviny (nejde o konec vegetace), na jiném je plně nasycená vodou. Hodnocení vodní bilance - "zachraňuje" to srpen, září až dosud už bod 2 - velmi suché, s dopadem na vegetaci.'
DĚČÍN: 'I přes občasné slabé srážky je stav setrvalý, poslední týden bez významnější změny.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu spadlo 10 - 12 mm srážek, stále převládá na toto období sušší počasí, které způsobuje zatím menší problémy se vzcházením ozimých obilovin.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 5 mm srážek, vlivem slunečného a teplého počasí posledních dnů vrchní vrstva půdy vysychá, což přeje sklizni brambor a kukuřice, ale pokud by v dohledné době nespadlo alespoň 10 mm mohou být málo zakořeněné ozimy stresovány nedostatkem vláhy.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'žádné projevy sucha,napršelo 11 mm vody, krásný podzim'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky 2 mm, velmi obtížná orba a následné zpracování půdy.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky v minulém týdnu - 3 mm , noční teploty od -1°C až 6°C, denní teploty 10 až 15°C, srážky v předcházejícím týdnu zlepšily stav ozimých obilovin, porosty jsou vyrovnané, vzcházejí zaseté pšenice po kukuřici, srážky se zatím neprojevily na slabých řepkách, pokračuje sklizeň cukrovky a kukuřice na zrno, setí pšenice též pokračuje,'
HRADEC KRÁLOVÉ: '2 mm, sucho v povrchové vrstvě půdy - špatné vzcházení ozimů'
KUTNÁ HORA: 'Za minulý týden 2 mm, tzn od 20.8.do 19.10 mame úhrn srážek 4 mm srpen, 4 mm září a teď 2 mm, suchá tragédie jakou nepamatujeme, začíná být problém s napájením dobytka, na poli toho moc nejde dělat, popř.potom nemůžeme ty houby rozbít..vyhled nula'
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 2x 3 mm srážek, zaoráváme 18% ploch řepky ozimé- vzešlo pouze 1-3 % osiva.'
LOUNY: '3mm ve trech desticich zacina velke sucho'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden celkově napršelo 8,4 mm, které udržely vlhkost půdy na předchozím stavu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Týdenní úhrn srážek dosáhl 12 mm. Víkend byl bez deště a tak jsme vyvezli hnoje a zaorali. Ještě zbývá rozmést hnoje na louky. Pastva pro zvířata je ještě bohatá.'
OLOMOUC: 'srážky 1 mm, sklizeň vojtěšky ukončena k 6.10., porosty pšenic mezerovité nebo začínají mezerovitě vzcházet, případně stále ještě čekají na déšť a nejsou vůbec venku! '
OPAVA: ' Minulý týden u nás spadlo okolo 10 mm srážek. Nenarušilo to průběh podzimních prací.. Zdraví Stuchlík.'
OPAVA: 'za uplynulý týden 10,2mm, přízemní mráz, max.teploty okolo 10°C'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 10 mm v přeháňkách, sucho není.'
PLZEŇ-JIH: '40. týden pokračovalo sucho, 2 srážkové dny s úhrnem 4,2 mm nebyly na polích ani znát. Ve 41. týdnu jsme zaznamenali 4 srážkové dny s úhrnem 10,6 mm srážek. Na rovnoměrné vzejití ozimých obilovin to nestačí. U ozimé řepky přetrvává mezerovitost a nerovnoměrný vývoj, u ozimých obilovin už je významné zpoždění vzcházení. Povrch půdy je velmi suchý, orniční vrstva suchá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Za minulý týden celkem v přeháňkách celkem 5 mm, ale nic není poznat. Sucho stále trvá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho stále pokračuje a prohlubuje se. Srážky minulých dnů byly velmi slabé a nemají zásadní vliv na doplnění vláhy v půdě. Vzcházení a počáteční růst ozimů se zpomalil. Množství srážek za období od 10. do 16. 10. 2021 na lokalitě 3,6 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '8,8 mm srážek spadlo za předchozí týden. Porosty ozimů jsou velmi pěkné.'
PRACHATICE: 'Srážky ve dvou dnech, celkem 14 mm, teploty ráno těsně pod nulou, den okolo 10 °C. Půda nasycená vodou do 20 cm.'
PŘEROV: 'Nelze přímo říci, že by porosty začínaly trpět suchem, ale nějaká vláha začíná být potřeba.'
PŘÍBRAM: '2+1+1=4 mm srážek, chladno, přízemní mrazáky'
ROKYCANY: '12 mm. Přesto velmi tvrdá zem na přípravu k setí obilnin.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Travní porosty udrží vláhu z teplotního rozdílu po celý den. Holá půda je na povrchu suchá, v 1 cm je mírně vlhká. V hloubce 60 cm je vodní stav vyrovnaný. '
SEMILY: 'Opět týden bohatý na srážky, celkem asi 10 mm.'
STRAKONICE: 'Srážky ve dvou dnech, celkem 14 mm, teploty ráno těsně pod nulou, den okolo 10°C. Půda nasycená vodou do 20 cm.'
ZLÍN: 'SRÁŽKY 8mm'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm'
ZNOJMO: 'srážky 0'
ZNOJMO: 'srážky 0, pozemky na kterých se provádí setí obilovin horní vrstva cca 5 cm díky zpracování rychle vysychá, takže vzcházení v současné době je nevyrovnané a čeká se na srážky'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadl 1 mm srážek.'
ZNOJMO: 'Srážky 0 mm/týden, měsíce září a říjen jen s minimem srážek, pšenice po zasetí čekají na vodu....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,5 mm srážek, 3,6 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 14. 1. 2022

  Vědci z Brna předpovídají sucho pro celý svět. Jejich data sledují miliony lid

  Ústav výzkumu globální změny Akademie věd poskytoval předpovědi intenzity sucha a půdní vláhy pro Česko. Platforma Windy.com jim nabídla spolupráci v květnu 2020, kdy ve střední Evropě kolísalo možná největší sucho za posledních 2100 let. Od poloviny prosince 2021 se na portálu objevují jejich předpovědi pro celý svět.
  Celý článek o vzniku spolupráce mezi Intersucho a Windy je k přečtení na aktualne.cz ZDE.

 • 3. 1. 2022

  Předpověď sucha v Itálii

  Italský kanál MeteoG, který jako jeden z prvních zahraničních poskytovatelů předpovědi počasí, začal pro svoji zemi využívat náš (již týden spuštěný) světový monitoring sucha, který je denně aktualizovaný na platformě windy.com.

  Více ZDE.