Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02. 01. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 12. 2021 do neděle 02. 01. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 02.01. Zprávy 206 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 20 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (71 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (20 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (46 % hlášení) až mírně vlhký (40 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav sucha byl na většině míst zlepšen, o tom jak zemědělci hodnotí rok 2021 a aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BŘECLAV: 'Oteplení způsobilo tání sněhu a tím se doplňuje vláha v půdě. Situace s vláhou je dobrá. A sucho není.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: 'Dobrý den, úhrn srážek v našich katastrech překročil dlouhodobý průměr 590 mm. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství srážek v tomto týdnu bylo 23mm.Stál všechen snih.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden v důsledku oteplení pršelo, spadlo 4 - 8 cm srážek. Půda je nyní dostatečně nasycená vodou.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'poslední týden minulého roku naměřeno 15 mm srážek ve formě deště. nedělní ráno bylo vyloženě jarní s teplotou 7 st. v trávě kvetou sedmikásky a u vodotečí poletují hejna komárů. 2. ledna ve 13.00 hod. naměřeno +14 st. Po 3 teplých dnech a nocích je příroda před začátkem vegetace. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 13 mm ( 4 , 7 , 2 mm ), max. teplota 31.12. = 13,9°C , min. teplota 26.12. = -10,2°C , před svátky sklizená cukrovka se již odváží do cukrovaru, srážky za rok 2021 - 626 mm ( průměr posledních 10-ti let - 618 mm )'
CHRUDIM: 'Za sledované období napršelo 6 mm, za měsíc prosinec 30 mm a za celý rok 2021 700 mm srážek.'
CHRUDIM: 'V 52. týdnu jsme měli srážky 11 mm. V roce 2021 jsme měli celkové srážky 717 mm a průměrnou teplotu 9,6°C (normál z 1980-2010 máme srážky 735 mm a prům.tepl. 9,55°C). '
CHRUDIM: 'Po mrazivém počasí ze začátku týdne přišlo oteplení a postupně srážky ve formě deště a přeháněk. Srážek spadlo kolem 11 mm ve formě deště. Půda je v současné době rozbahněná, vláhy je zatím dostatek'
KOLÍN: 'Rozpuštění sněhu s častými přeháňkami způsobily nasycení povrchové vrstvy půdy až do cca 50 - 60 cm hloubky. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadly 2 mm srážek, teplé počasí pomáhá růstu ozimů.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden převážně napršelo celkem 11,2 mm srážek, které se postupně po rozmrznutí po vánočních mrazech dobře zasákly a tím nepatrně vylepšily vlhkostní poměry s vlivem i na hlubší půdní profil. Prosinec takto skončil s úhrnem 41,7 mm zhruba o 10 mm pod dlouhodobým průměrem a rok celkově s úhrnem 626 mm o 16 mm pod průměrem, tedy ve srážkovém normálu.'
NOVÝ JIČÍN: 'Loňský rok byl jak na houpačce i s pohledu úhrnu srážek. Zaznamenali jsme měsíční srážky na úrovni něco přes 20 %, ale i přes 320%. Ale v průměru nám spadlo 110% ročního úhrnu srážek, tedy 1 188,6 mm. Deštivější byly zimní měsíce a předjarní a srpen, ostatní byly spíš s 2/3 úhrnem. Vody v půdě je dostatek, jen spodní voda je dlouhodobě pod normální úrovní jejich objemnosti. '
OLOMOUC: '28.12.21 - 6 mm 29.12.21 - 1 mm 30.12.21 - 5 mm 2.1.22 - 2 mm celkem leden 2021 - 38 mm celkem rok 2021 - 559 mm'
OLOMOUC: 'Srážky za prosinec 37,5 mm,celkem za rok 2021 475,5 mm.O 324,5 mm méně než v r. 2020'
OPAVA: 'Situace z hlediska vlhkostního se nemění. '
OPAVA: 'celkem 4,6mm srážek, sněhová pokrývka postupně roztála, 27.12. -14,6°C příz.mráz, postupné oteplování až na max.teploty okolo 10°C'
PLZEŇ-JIH: 'V 52. týdnu jsme na lokalitě naměřili 10,2 mm srážek ve 4 srážkových dnech. V neděli půda vlhká, na povrchu mírně oschlá, v nižších a utužených místech mokrá (plně nasycená). V 3-měsíčním úhrnu srážky mírně podnormální (? 90,7mm, normál 106,4 mm), říjen významně suchý (41,9% normálu), listopad a prosinec mírně vlhčí (113.5% resp. 106,7% normálu). Suma srážek za r. 2021 705,4 mm, tj. 123,4% 60-letého průměru, což bylo způsobeno výrazně mokrými měsíci květen (229,2% normálu), červen (139,2% normálu), červenec (149,4% normálu) a srpen (161,9% normálu). I přes nadprůměrnou sumu ročních srážek se projevily významné přísušky v měsících duben (42,5% normálu), září (pouze 20,7% normálu) a říjen (41,9% normálu). Průměrná roční teplota 8,7°C byla o 0,4°C vyšší, než dlouhodobý normál. Porosty ozimů byly ve vzcházení opožděné a místy mezerovité, během vlhčích a teplejších měsíců listopad a prosinec se většina porostů zapojila, vývojová nevyrovnanost však přetrvává.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Množství srážek za období od 26.12.2021 do 1.1.2022 na lokalitě: 11,0 mm. Rok 2021 byl na lokalitě celkově mírně teplejší: dlouhodobý normál 7,4 °C rok 2021 8,0 °C srážkově nadnormální: dlouhodobý normál 518 mm rok 2021 582 mm'
PRAHA-ZÁPAD: 'minulý týden spadlo 10,5 mm srážek (počátek týdne byl i sněhový) a i díky těmto srážkám jsme loňský rok mohli uzavřít s celkovým ročním úhrnem 641,1 mm srážek, čímž bylo vytvořeno historické maximum (tedy sice jen za 13 let). Rok 2021 překonal i povodňový rok 2013, kdy nám povodí Botiče způsobilo velké škody. Loňský rok ku 12 letému průměru byl významně srážkově nadprůměrný, jeho stav činil 132% ročního úhrnu srážek.'
PRACHATICE: 'Začátek týdne ještě mráz -6 °C až -3 °C. Od úterý odpoledne, ve středu a ve čtvrtek dešťové přeháňky, veškerý sníh( cca 10 cm ) rychle roztál. Od středy výrazné oteplení +10 °C až +11 °C. Celkem napršelo 8mm.'
PŘEROV: 'Po roztání sněhu a následných drobných deštících vše krásně vsáklo a to i na svazích. V dané chvíli je to ideální situace - minimálně pro vrchní vrstvy půdy. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 5,6 mm srážek v dešti. Po oteplení roztály zbytky sněhu a půda rozmrzla. Voda se všechna vsakovala do půdy. Za rok 2021 spadlo 607,9 mm, což je mírně nad průměrem. Bohužel srážky byly v čase nerovnoměrně rozloženy, neboť se střídala období vlhká i výrazně suchá s dopadem na porosty.'
SEMILY: 'Koncem týdne velmi vydatné srážky, které spláchly všechen sníh. V potoce teče vody jak při jarním tání. Dosycení půdního profilu vodou musí být velké.'
STRAKONICE: 'Začátek týdne ještě mráz -6 °C až -3 °C. Od úterý odpoledne, ve středu a ve čtvrtek dešťové přeháňky, veškerý sníh( cca 10 cm ) rychle roztál. Od středy výrazné oteplení +10 °C až +11 °C. Celkem napršelo 8mm.'
STRAKONICE: 'srážky za týden 15 mm, po oblevě teče voda z meliorací, takže půda je již plně nasycena vodou'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu :st 29/12 - 2,9 mm čt 30/12 - 4,5 mm so 1/1 - 0,8 mm Od 29/12 obleva , sněhová pokrývka je pryč . Průměrná teplota prosinec 2020 2,8°C Průměrná teplota prosinec 2021 - 0,1°C Měsíční úhrn srážek prosinec 2020 84,1 mm Měsíční úhrn srážek prosinec 2021 19,0 mm'
ZNOJMO: 'Za minulý týden spadlo 3,9 mm srážek, za prosinec 36 mm a za celý rok 2021 496,5 mm. Celkové srážky jsou kolem dlouhodobého průměru, problém je, ale jejich rozložení během roku, kdy největším problémem byly opět měsíce březen a duben a prvních 12 dní v květnu, kdy za toto období spadlo jen 35,9 mm srážek (březen 15,4, duben 17,4 a za prvních 12 dní v květnu 3,1 mm).'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 3. 2023

  Na jihu Čech a Moravy začalo jaro dřív než obvykle, sever se drží průměru

   Šance na zajištění udržitelného života na zemi se uzavírá, varuje šestá hodnotící zpráva mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Vyplývá z ní, že naše planeta už v příštím desetiletí dosáhne úrovně kritického oteplení o 1,5 °C proti hodnotám před průmyslovou revolucí. „I v naší přírodě vidíme příznaky oteplování,“ říká profesor Miroslav Trnka, vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a koordinátor projektu InterSucho.
  Celý článek pro irozhlas.cz k přečtení ZDE.

 • 21. 3. 2023

  Green Deal nejsou jen motory, jde o dohodu. Česko se otepluje dvakrát rychleji, než je světový průměr

  Střední Evropa je jedním z několika tzv. hotspotů, tedy míst, kde vidíme projevy klimatické změny výrazněji. Není to největší anomálie toho oteplování, ale je poměrně výrazná.
  Čím je to způsobeno? Proč zrovna střední Evropa, potažmo Česko? Přečtěte si rozhovor s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z CzechGlobe pro novinky.cz ZDE.

2. leden 2022 / 52. týden

předchozí další zavřít