Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 09. 01. 2022 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 09. 01. 2022 do neděle 09. 01. 2022 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09.01. Zprávy 205 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 18 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (71 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (17 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (45 % hlášení) až velmi vlhký (23 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu. Podrobnější informace si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.

Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'Dobrý den z Ouštic,v hodnoceném týdnu zde napršelo šestnáct mm. vody na metr čtvereční. Bylo větrno ,nad tři m/ s'
BRNO-VENKOV: 'V úterý napršely cca4 mm a ve středu 1-2 mm. V neděli napadlo 0,5 cm sněhu.'
DĚČÍN: 'sněhová pokrývka cca 7 cm'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Množství sražek za uplynuly tyden bylo 21,5mm. Teploty byly mirne pod nulou.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Minulý týden spadlo 6 - 11 mm srážek , dále nasněžilo cca. 3 - 4 cm sněhu.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Naměřeno 5 mm dešťových srážek plus 2 cm sněhu, které napadly ze soboty na neděli. V krajině je zimní klid. '
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 20 mm ( 13 , 4 , 2 sníh , 1 sníh ) , denní teploty až 13°C, noční do - 3°C , '
KOLÍN: 'Sněžení a sníh s deštěm výrazně doplnil vodní bilanci, bohužel povrch půdy je bez sněhu díky vysokým teplotám.'
NOVÝ JIČÍN: '18 mm byl týdenní úhrn srážek. Kolísání teplot nad nulou a pod nulou není sice ideální, ale musíme se s tím sžít. Sněhové srážky sice převládají, ale bohužel nevydrží a díky teplotám i silnému působení větru se ztrácejí. Povrch půdy je tedy jak působením mrazu, tak teplot a větru vysušován, tím pádem i rostlinný pokryv trpí. '
OPAVA: 'Situace vlhkostí půdy se nemění. Nyní bývají přízemní mrazíky, nějaká vlhkost se tímto odebírá, ale není toho mnoho. '
OPAVA: 'za uplynulý týden 0,4mm, postupné ochlazování - max.teploty okolo 0-2°C, příz.mráz -8,5°C, bez sněhu, teplota v půdě 0°C, '
PLZEŇ-JIH: 'V 1. týdnu roku 2022 jsme na lokalitě naměřili 20,3 mm srážek v 6 srážkových dnech. V neděli ráno na povrchu půdy zmrzlý škraloup 2-3 cm, pod ním půda mokrá. '
PLZEŇ-SEVER: 'Půda je na povrchu lehce promrzlá, dobře nasycená vodou. Vegetační klid. Množství srážek za období od 2. do 8. 1. 2022 na lokalitě 17,8 mm.'
PRAHA-ZÁPAD: '10,7 mm srážek zejména v podobě deště nasytil povrch půdy, která koncem týdne zamrzla a přes den rozmrzala jen její povrchová vrstvička. Půda je do 20-25 cm dobře zásobena vodou.'
PŘEROV: 'Situace je beze změn.'
PŘÍBRAM: '2 mm = sněhové přeháňky, přes den vše roztaje'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 7,3 mm srážek v dešti. Půda je rozmrzlá a udržuje se dostatečně vlhká.'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Ve sledovaném období nasněžilo, napršelo a po rozpuštění sněhu naměřeno 12 mm vody.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'množství srážek do 9.1.2022- 31,2 mm'
VSETÍN: 'K datu poslední neděle jsme zaznamenali 11 mm srážek. '
VYŠKOV: 'sněhové srážky 11 mm'
ZNOJMO: 'srážky 2 mm'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo 5 cm sněhu, všechen roztál'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 6. 2022

  Prezentace na konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

  23. června 2022 se v Praze konala konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR pořádaná Radou vlády pro vědu a výzkum, Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR.


  Odborníci z Akademie věd ČR na konferenci představili své návrhy na opatření, která by měla snížit společenské dopady postupující globální změny klimatu, a to včetně konkrétních výzkumných projektů. Ty by do budoucna měly Česko připravit na významné výkyvy počasí od extrémních teplot přes sucho, silné bouře anebo záplavy.

  Do konference, kterou zahájily Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, se aktivně zapojili také vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. S hlavní přednáškou prvního bloku konference, která byla věnována příčinám a projevům klimatické změny, vystoupil Miroslav Trnka. Do následující panelové diskuze se spolu s ním zapojil také Zdeněk Žalud.

  Po přednášce Anny Hubáčkové, ministryně životního prostředí, věnované dopadům klimatické změny, adaptacím a mitigaci, vystoupil v druhém bloku konference Michal V. Marek, který se věnoval roli základního výzkumu a transferu výsledků do praxe.

  V průběhu konference, na níž se role moderátora zhostil Jan Krejza z CzechGlobe, byly dále představeny výzkumné projekty a inovativní české podniky přispívající k řešení klimatické změny.

   Odkaz na záznam konference ZDE a ZDE

   

 • 22. 6. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Dobrém ránu na ČT3

  Pavel Zahradníček komentoval téma sucho a klimatickou změnu v pořadu Dobré ráno.
  Rozhovory ke zhlédnutí na ČT24 ZDE (27:20, 56:02, 1:36:00)